Субота, 14.12.2019, 14:42
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Шубран В., Інформаційний менеджмент в організації - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 25.04.2012 » Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку підприємницької діяльності » Шубран В., Інформаційний менеджмент в організації
Шубран В., Інформаційний менеджмент в організації
conf-cvДата: Пятниця, 04.05.2012, 12:00 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Шубран В.К.,
Наук. кер. – Чичун В.А.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці
Інформаційний менеджмент в організаціїВиникнення інформаційного менеджменту зумовлене, з одного боку, необхідністю підвищення ефективності при прийнятті управлінських рішень власне у сфері інформатизації, а з іншого, - збільшенням впливу інформаційних технологій на ефективність основної діяльності суб’єктів господарювання. З позиції системного підходу інформаційний менеджмент має охоплювати планування, організацію, координацію та контроль інформаційної діяльності і процесів, а також комунікації всередині підприємства з метою поліпшення його роботи.
Інформаційний менеджмент – це комплекс завдань управління на всіх етапах життєвого циклу організації, охоплюючи всі дії та операції, пов'язані як з інформацією в усіх її формах і станах, так і з організацією у цілому на основі даної інформації [4, с.54-56].
Висвітленню проблеми інформаційного менеджменту присвячено багато праць, як вітчизняних так і зарубіжних дослідників, а саме: О. Терлсцький, М. Павлик, М. Драгоманов, М. Зібер, С. Подолинський, М. Туган-Барановський, І. Вернадський, М. Вольський, Г. Цехановецький, К. Воблій, Т. Войнаровський, В. Бандера, І. Коропецький.
Однією з основних рис сучасного інформаційного менеджменту є гнучкість управління, швидкість реакції на змінювані зовнішні чинники, що зумовлює необхідність забезпечення менеджерів актуальною, спеціально орієнтованою на прийняття управлінських рішень інформацією про зовнішнє середовище. Для позначення цієї традиційної функції інформаційного забезпечення системи управління сьогодні часто використовують термін “бізнес-розвідка” (business intelligence), або його еквівалент “конкурентна розвідка” (competitive intelligence), інтерес до яких спостерігається останніми роками у країнах близького і далекого зарубіжжя. Головним завданням бізнес-розвідки вважають підтримку оптимальних управлінських рішень шляхом забезпечення менеджерів вищого рівня інформацією, яка ґрунтується на результатах діяльності із збирання і аналітичної обробки даних про зовнішнє середовище, у якому діє структурна одиниця, для якої здійснюється бізнес-розвідка [1, с.432-437].
Умови виникнення та практичного застосування інформаційного менеджменту:
■ Кількість комп'ютерів та їх периферії, встановлені в інформаційних системах усього світу, дуже велика, а їх світове виробництво являє собою велику й потужну галузь індустрії, її продукти сформували широкий ринок засобів і послуг інформатизації. Орієнтуватися на цьому ринку та оперативно реагувати на всі його зміни можна лише за допомогою інформаційного менеджменту.
■ Багато сфер діяльності стали міжнародними й потребують кооперації інформаційних систем і, відповідно, вирішення завдань інформаційного менеджменту.
■ Потужним чинником розвитку інформаційних систем є конкуренція, яка вимагає найбільш оперативної та вичерпної інформації, що надає переваги перед конкурентом. Тому розвиток і вдосконалення інформаційних систем – провідне завдання інформаційного менеджменту[3, с.64-68].
Одним з головних завдань інформаційного менеджера є комплексне інформаційне забезпечення користувачів найбільш повною і достовірною
фактографічною і концептуальною інформацією, особливо порівняльного і прогнозного характеру щодо стану, тенденцій і перспектив розвитку певної предметної галузі..
Не менш важливим в інформаційному менеджменті є сучасна інформаційна технологія, яка базується на широкому застосуванні персональної комп’ютерної техніки, і включає в себе покладені три основних принципа: інтегрованість, гнучкість, інтерактивність. Інтегрованість забезпечує комплексний підхід до розв’язання поставлених завдань за рахунок об’єднання можливостей, як технічних, так і програмних засобів. Гнучкість дозволяє динамічно і невеликими зусиллями виконувати поставлені завдання. Інтерактивність в свою чергу дозволяє динамічно переналагоджувати завдання з врахуванням конкретних вимог[2, с.532-533]. Але насиченість комп’ютерами сама по собі не приведе до якісної зміни в діяльності як підприємства, так і всього суспільства в цілому, до якісної зміни може привести лише впровадження нових інформаційних технологій, які реалізуються за допомогою комп'ютерів; інтеграція інформаційних технологій.
Отже, інформаційний менеджмент – це управління процесами впровадження і використання інформаційних технологій у діяльності фірми. Він відіграє важливу роль в організації з одного боку, необхідністю підвищення ефективності при прийнятті управлінських рішень власне у сфері інформатизації, а з іншого, - збільшенням впливу інформаційних технологій на ефективність основної діяльності суб’єктів господарювання. Інформаційне забезпечення припускає: поширення інформації, тобто представлення користувачам інформації, необхідної для рішення управлінських, науково-виробничих і інших питань, що виникають у процесі діяльності; створення найбільш сприятливих умов для ефективного поширення інформації.

Список використаних джерел
1. Бебик В. M. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві. Моногр. – К.: МАУП, 2009. – 440 с.: іл. – Бібліогр.: с. 432-437
2. Герчикова И.Н. Менеджмент. Учебник для вузов.– 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ-ДАНА. 2009.- с.799
3. Теоретичні основи менеджменту: Конспект лекцій / Н.В. Комарова. – М.: Добре слово, 2004. – с.64-68
4. Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту: навч.посібник. / Матвієнко О.В. -К.: 2004.- с.54-56

 
Форум » Матеріали конференції 25.04.2012 » Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку підприємницької діяльності » Шубран В., Інформаційний менеджмент в організації
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: