Середа, 12.08.2020, 05:48
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Богайчук А., Роль контролінгу у менеджменті... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 25.04.2012 » Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку підприємницької діяльності » Богайчук А., Роль контролінгу у менеджменті...
Богайчук А., Роль контролінгу у менеджменті...
conf-cvДата: Пятниця, 04.05.2012, 11:29 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Богайчук А. В..,
Наук. кер. – Чичун В. А.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці
Роль контролінгу у менеджменті та його значення для сучасного бізнесуУ даній статті проаналізовані передумови виникнення, виявлення особливостей та інших важливих аспектів контролінгу, його значення для сучасного бізнесу.

В даннойстатьепроанализированныепредпосылкивозникновения, выявленияособенностей и других важныхаспектовконтролингу, егозначения, для современногобизнеса.

Inthisarticletheanalysed pre-conditionsoforigin, exposureoffeaturesandotherimportantaspectsofkontrolingu, hisvalue, areformodernbusiness.

У сучасних умовах бізнесу низький рівень його стає однією з причин кризової ситуаціїна багатьох вітчизняних підприємствах. Застарілі методи керівників щодо ведення бізнесу призвели до кризового стану велику кількість суб’єктів господарювання. І в теперішній час істотним фактором, який зумовлює прийняття неефективних управлінський рішень, є відсутність системи контролінгу.
Проблеми розробки й удосконалення конролінгу в системі управління підприємством знаходить своє відображення в численних працях зарубіжних дослідників, зокрема Є. А. Уткіна[3],Н. Г. Данилочкина[2],О. О. Терещенко[1], Е. А. Ананькина[1], С. В.Данилочкин[2], Шарапов О.Д.[5], Дербенцев В.Д.5], СемьоновД. Є.[5], М. В. Осовська, О. А. Осовський [6]та багато інших.
Метою даної статті є визначення передумов виникнення, виявлення особливостей та інших важливих аспектів контролінгу, його значення для сучасного бізнесу.
Поняття «контролінг» походить від англійського «tocontrol», яке в економічному розумінні означає управління, спостереження, контроль. [6, с.199]
Процес контролінгу складається із встановлення стандартів, вимірювання фактично досягнутих результатів і коригування у тому випадку, коли досягнуті результати суттєво відрізняються від встановлених стандартів. Функція його - це здатність управління виявити проблеми і відповідно скоригувати діяльність організації до того, як ці проблеми переростуть в кризу. Будь-яка організація безумовно, здатна вчасно фіксувати свої помилки і виправляти їх до того, як вони нашкодять досягненню мети організації.
Контролінг – це одне з найважливіших управлінських завдань. Єдине із завдань, що вище рангом, - це визначення або узгодження мети. Потрібно зазначити: якщо не доводити мету своїх підлеглих, то й нема що контролювати[2, с.123].
У деяких літературних джерелах під поняттям «контролінг» розуміють виключно контроль або управлінський облік. Таке тлумачення є неповним, оскільки і контроль, і управлінський облік є лише окремими функціями контролінгу. Контролінг як система підтримки управлінських рішень був уперше запроваджений на підприємствах у США наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття. Спочатку він був сконцентрований переважно на фінансових поняттях (фінансовий контролінг) і розглядався виключно як функціональний блок фінансового менеджменту. З часом сфера компетенцій контролера поступово поширювалась на маркетинг, постачання та виробництво. У континентальній Європі контролінг активно почав впроваджуватися починаючи з 70-х років ХХ ст.. Сьогодні служби контролінгу фактично функціонують практично на всіх великий та на більшості середніх підприємств [1].
Більшість фахівців з управління підприємством під контролінгом розуміють функціональну систему планування, контролю,аналізу відхилень, координації,внутрішнього консалтингу та загального інформаційного забезпечення керівництва підприємством. Інакше кажучи,контролінг – це спеціальна саморегулююча система методів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку менеджменту підприємства та включає інформаційне забезпечення, планування, координацію, контроль та внутрішній консалтинг[1, с.318].
Бізнес - це діяльність, яка направлена на одержання прибутку шляхом створення і реалізації певної продукції чи послуг. Управління бізнесом - це управління комерційними господарськими організаціями [3, с.85].
Сучасний бізнес, незважаючи на те, великий він чи малий, практично не може обійтися без контролінгу. Адже у бізнесі найголовніше - це кінцевий виграш, тобто завжди позитивний результат: отримання прибутку, достатній рівень рентабельності.
Він характеризується ще й розширенням виробництва, сфер впливу та різноманітністю своєї діяльності, а не зацикленням на одному якомусь її виді, оскільки сьогодні один вид діяльності - надто прибуткова справа, а завтра - вже зовсім інший: у виграші. В умовах дії ринкових відносин зорієнтуватись у цьому, вміти передбачити наперед - це досить непросто. Система контролінгу, яка направлена на підвищення прибутковості роботи, надзвичайно необхідна у сучасному бізнесі [4].
Знання контролінгу необхідні, перш за все, сформованим бізнесменам, управлінцям і одночасно тим, які лише «стають на ноги», які роблять у бізнесі свої перші кроки. Адже запросити висококваліфікованих спеціалістів зі сторони, щоб вони розробили і впровадили систему контролінгу, а відтак очолили відповідну службу, багатьом невеликим і середнім фірмам просто не по кишені. Такого роду послуги дорого коштують. Але навіть якщо б і знайшлись для цього гроші, навряд чи є зміст їх витрачати на те, що може зробити управлінський персонал підприємства самостійно. Звичайно, для цього потрібно досить детально розібратися в суті контролінгу, зрозуміти його особливості, врахувати специфіку роботи кожного підприємства.
Отже, контролінг – система управління досягненням цілей і невід’ємна частина управління підприємством[5]. Сучасний менеджмент поділяє цілі підприємства на дві групи: оперативні (короткострокові) та стратегічні (довгострокові, перспективні). А значить, контролінг, як система,містить у собі дві підсистеми стратегічного і оперативного контролінгу, що дозволяє здійснювати постійний контроль за досягненням цілей діяльності [2, с.75].
Сутність оперативного контролінгу полягає у формуванні засобів і методів ефективного управління поточними цілями підприємства , а також прийняття сучасних рішень з оптимізації співвідношення витрати-прибуток.
Значення стратегічного контролінгу полягає забезпеченні виживання підприємства і «відслідковування» руху підприємства до поставленої стратегічної цілі.Він відповідає за обгрунтованість стратегічних планів. Для здійснення контролю за виконанням будь-якого плану (досягненням мети) необхідно перевірити його обґрунтованість і реальність досягнення. Перевірка стратегічних планів на повноту, взаємозв’язок і відсутність внутрішніх протиріч стає основою розробки альтернативних варіантів стратегічного плану.
Для вибраного стратегічного впливу опрацьовується система наступного контролю за досягненням стратегічної цілі. При цьому вибирається сфера контролю:критичні зовнішні та внутрішні умови, якісні та кількісні стратегічні цілі, вузькі та слабкі місця, що виявлені в результаті аналізу стратегічного плану. Потім визначається система підконтрольних показників і проводиться їх аналіз.
Контролінг є постачальником інформації, необхідної для функціонування системи управління на підприємстві [5].
Володіючи такою інформацією, керівник може здійснювати моніторинг всієї фінансово господарської діяльності підприємства – від слідкування процесів, що відбуваються на підприємстві в режимі реального часу.
На підставі порівняння цільових результатів з фактично досягнутими, робляться висновки про сильні та слабкі сторони підприємства, а також про сприятливі та несприятливі тенденції розвитку зовнішніх умов, в яких працює підприємство. Це призводить до перегляду цільових параметрів: чи оптимальні поставлені цілі в нових умовах, чи зможе підприємство досягнути поставлених цілей з огляду на події, що виникли. На підставі скорегованих цільових параметрів корегується план дій із досягненням цілей, і вже цей новий, переглянутий план втілюється в життя, тобто коло замикається [3, с 122].
Контролінг дозволяє створити високоефективну систему управління підприємством і вирішити завдання його вдосконалення, але за умови розвитку економіки України в напрямі більш ширшого рівня свободи підприємництва; повної заміни державно-соціалістичної системи влади, прояви якої можна бачити ще й сьогодні, оскільки вона характеризується різними ознаками; повного контролю над усіма джерелами прибутку; ліквідації усяких перешкод щодо ведення власного бізнесу який повинен базуватися на демократичній системі влади, здоровій конкуренції, середньому класі та розвинутому приватному підприємництві.
Отже,контролінг - це якісно нове явище в теорії і практиці управління підприємством. В економічній діяльності підприємств він відіграє надзвичайно важливу роль, так як це концепція, що направлена на ліквідацію «вузьких місць», орієнтована на майбутнє відповідно до поставленої мети і завдань одержання певних результатів. Основне призначення контролінгу полягає в орієнтації системи управління підприємством на досягнення поставлених цілей. Він при цьому забезпечує синтетичний, цілісний погляд на діяльність підприємства в минулому, сьогоденні і майбутньому, комплексний підхід до виявлення і вирішення проблем, що постають перед підприємством.

Список використаних джерел:
1. Інноваційний розвиток промисловості України \ О. І. Волков, М. П. Денисенко,А. П. Гречан та ін., під ред. проф. О. І. Волкова та проф. М. П. Денисенка. – К.:КНТ. - 2006. – 648.
2. Хміль Ф. І. «Основи менеджменту»: Підручник. – К.: Академвидав. - 2009. – 608 с.
3. Скрипко Т. О. «Менеджмент»: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури. - 2010. – 176 с.
4. Данилочкіна Н. Г.«Система контролінгу і сучасний бізнес»/ Н. Г. Данилочкіна // - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://prostopr.ucoz.ru
5. Шарапов О.Д. «Поняттясистемиконтролінгу в сучаснихумовахгосподарювання». / О. Д. Шарапов, В. Д. Дербенцев, Д. Є. Семьонов// - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://studentam.kiev.ua/content/view/756/87/
6.Осовська Г. В. Основи менеджменту. Підручник. / Г. В. Осовська, О. А.Осовський // - К.: Кондор. -2008. – 664с.
 
Форум » Матеріали конференції 25.04.2012 » Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку підприємницької діяльності » Богайчук А., Роль контролінгу у менеджменті...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: