Понеділок, 21.06.2021, 10:09
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Гавронська Н., ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІ - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.11.2012 » Проблеми формування інвестиційного клімату в економічній системі України » Гавронська Н., ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІ
Гавронська Н., ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІ
conf-cvДата: Неділя, 25.11.2012, 19:52 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Надія Гавронська,5 курс, спец. «Менеджмент готельного,
курортного та туристичного сервісу», д.ф.н.,
Науковий керівник – Галушка Є. О.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці

ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІЕфективне використання інвестиційних ресурсів є запорукою стійкого положення підприємств на ринку, та їх загального економічного розвитку, а отже, і розвитку національної економіки. У зв’язку з цим в сучасних умовах, які характеризуються обмеженістю інвестиційних ресурсів, постає проблема вибору та обґрунтування оптимальних шляхів управління інвестиційною діяльністю. Ефективним інструментом, підпорядкованим реалізації цілей економічного розвитку підприємства, є інвестиційна стратегія. Ключове завдання формування та обґрунтування стратегії полягає в забезпеченні високих темпів економічного розвитку підприємства за достатньої фінансової стійкості, постановки цілей та шляхів їх досягнення, оновлення матеріально-технічної бази, розширення виробництва, а також зменшення витрат на одиницю продукції.
Вивченню проблеми формування стратегії розвитку підприємства присвятили свої роботи як зарубіжні так і вітчизняні вчені: Р. Акофф, І.Ансофф, Ю.Бажал, М. Войнаренко, А.Гальчинський, В. Герасимчук, В. Геєць, С.І.Кравченко, А.Дж. Стрікленд, А.Томпсон, А.Чандлер, В.М. Хобта, П.Фадєєв, O.Ю. Шилова.
Стратегія інвестиційної діяльності забезпечує ефективну діяльність підприємства. Правильний її вибір є одним із чинників успіху. Проблеми вибору інвестиційної стратегії є актуальною і на сьогоднішній день. Майже всі підприємства України мають потребу у залученні інвестицій для заміни застарілого обладнання, модернізації та оновлення парку діючих машин та забезпечення інноваційного розвитку.
При відсутності власних фінансових ресурсів розв’язання цих проблем може сприяти залучення інвестицій. Для цього необхідно враховувати стан кон’юнктури внутрішніх та зовнішніх ринків, рівень монополізації, конкурентоспроможність власної продукції сьогодні та у перспективі після оновлення виробництва.
Інвестиційною стратегією підприємства є система довгострокових цілей інвестиційної діяльності підприємства і набір найбільш ефективних шляхів їхнього досягнення[1, с.168]. Формування інвестиційної стратегії – це складний процес, що включає багато етапів дослідження і аналізу великої кількості макро– і мікроекономічних факторів, що визначають актуальність, доцільність стратегії, її відповідність основним цілям підприємства [2,с.23-26;].
Стратегія управління інвестиціями повинна відповідати вимогам антикризового управління фінансами підприємства та передбачати раціоналізацію обороту обігових коштів та оптимізацію структури джерел їхнього фінансування; забезпечення своєчасного оновлення позаоборотних активів і високу ефективність їхнього використання; вибір та реалізацію найефективніших шляхів розширення обсягів активів для забезпечення основних напрямків розвитку; забезпечення необхідного рівня самофінансування свого виробничого розвитку за рахунок прибутку, оптимізації податкових платежів, ефективної амортизаційної політики; забезпечення найефективніших та найдоцільніших умов залучення позикових коштів у відповідності з потребами підприємства, які виникли. [3, c.56-57]
Завданням розробки інвестиційної стратегії доцільно вважати не максимізацію прибутку від інвестиційної діяльності, а забезпечення високих темпів економічного розвитку підприємства за умови достатньої його фінансової стійкості.
Розробка інвестиційної стратегії повинна базуватися на попередній ідентифікації досягнутого стратегічного інвестиційного рівня підприємства. В процесі даної ідентифікації повинно отримуватися чітке уявлення про параметри, що характеризують можливості і обмеження розвитку інвестиційної діяльності організації.
Для ефективності стратегії і подальшого використання її в підприємстві потрібно проаналізувати стан діючої, загальної, функціональної та інвестиційної стратегії організації; дослідити фактори зовнішнього інвестиційного середовища і кон’юнктури інвестиційного ринку.
Отже, формування інвестиційної стратегії дає змогу підприємству пов’язувати стратегічне, тактичне та оперативне управління інвестиційною діяльністю. Підприємство відкриває нові можливості для реалізації інноваційних проектів, які потребують капіталовкладень нових інвестицій, що призведе у майбутньому до підвищення рівнів виробництва. Все це дозволить привернути увагу світових інвесторів і сприятиме розвитку операційної, інвестиційної та інноваційної діяльності самого підприємства.

Список використаних джерел:
1. Гриньова В.М. Інвестування [Текст]: Навчальний посібник / В.М. Гриньова – Х.: Інжек, 2003. – С.168.
2. Відоменко О.І. Сучасні підходи до формування інвестиційної стратегії підприємства / О.І. Відоменко // Інноваційно – інвестиційні проблеми: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Ekhp/2010_2/st2.pdf.
3. Козлова А.І. Проблеми формування інвестиційного ресурсу [Текст] / А.І. Козлова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2003. – № 5(24). – С.56-57.

 
Форум » Матеріали конференції 23.11.2012 » Проблеми формування інвестиційного клімату в економічній системі України » Гавронська Н., ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІ
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: