Пятниця, 06.08.2021, 02:45
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Будняк Т., СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ОБСЯГУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.11.2012 » Проблеми формування інвестиційного клімату в економічній системі України » Будняк Т., СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ОБСЯГУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Будняк Т., СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ОБСЯГУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
conf-cvДата: Неділя, 25.11.2012, 19:52 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Будняк Т.В.,3 курс, спец.: «Економіка підприємства», д.ф.н.,
Наук. кер. – Маначинська Ю.А.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м.Чернівці

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ОБСЯГУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЧЕРНІВЕЦЬКУ ОБЛАСТЬ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В РЕГІОНІПитання залучення інвестицій з часом набуває все більшої актуальності. Адже саме наявність інвестицій обумовлює соціально-економічну стабільність територіальних суспільних систем різного ієрархічного рівня, економічну незалежність країни, рівень розвитку окремих її регіонів.
За багато років на Буковині сформувались свої тенденції та закономірності в соціально-економічному розвитку, що знаходять відображення в інвестуванні, проте через вплив різноманітних факторів відбуваються і певні зміни.
Чернівецька область надзвичайно перспективний регіон з точки зору потенціалу економічного розвитку та інвестиційної привабливості. Основними причинами інвестиційної привабливості можна назвати такі як: унікальне географічне положення, багатство природних ресурсів (забезпеченість природними рекреаційними ресурсами на 1 кв. км території та 1 жителя, відповідно, в 1,4 та 1,8 рази вище, ніж в середньому по Україні), відсутність міжконфесійних та міжетнічних конфліктів та торгове партнерство області більш, ніж з 60 країнами світу. Проте в регіоні не панує абсолютне благополуччя, тому що цей потенціал не використовується на всю потужність і інвестори з різних причин не вкладають свій капітал у область.
Незважаючи на безліч різноманітних підходів до визначення терміна «інвестиції», спільними для всіх поглядів є вкладення капіталу та віддача від цих вкладень. Як бачимо, інвестиції відіграють неабияку роль як в економіці держави, так і в окремих її регіонах. Аналізуючи економіку держави чи регіону в цілому чи тільки окремі її галузей, можна робити висновки, чи є вони привабливими для інвестування. Тому логічно, що інвестор вкладатиме капітал лише в прибуткові галузі. Відповідно, аналізуючи обсяги, структуру, джерела фінансування, види економічної діяльності, порівнюючи обсяги інвестиції в Чернівецькій області з обсягами інвестицій в інші регіони, ми можемо робити певні висновки про стан економіки.
Інвестиції відіграють важливу роль як в економіці країни, так і в окремих її регіонах. Вони служать тим показником, за допомогою якого можна визначити стан економіки, її життєздатність та конкурентоспроможність. Аналіз капітальних інвестицій в Чернівецьку область як відображення економічної ситуації в регіоні – це об’єктивний спосіб аналізу інвестиційного ринку регіону для виявлення тенденцій його розвитку, існуючих проблем та шляхів їх вирішення.
Статистична оцінка обсягів інвестицій в Україні ґрунтовано розглянута у працях таки вчених як А. Чухно, В. Геєць, М. Долішній, С. Курило, С. Абрамова, М. Крупка, О. Ковальчук, М. Єрмошенко, А. Гайдуцький, Т. Затонацька, Д. Черваньов, І. Драган. Саме проблемі інвестування в Чернівецькій області присвячені роботи О. Михайловської, Л. Вербівської, М. Сідненко. Проте даний напрямок досліджень залишається актуальним і на сьогоднішній день, оскільки кожного року відбуваються зміни в економіці країни, що відбиваються і в статистичних даних.
Метою дослідження є аналіз економічної ситуації в Чернівецькій області на базі статистичної оцінки обсягу капітальних інвестицій регіону. Основними завданнями дослідження є визначення поняття інвестицій, з’ясування значення інвестування для економіки держави та окремих її регіонів, аналіз обсягів капітальних інвестицій в Чернівецьку область та їх порівняння з аналогічними показниками інших областей Закарпатського економічного регіону, аналіз структури капітальних інвестицій за джерелами фінансування та видами економічної діяльності в 2010-2011 рр.
Світовий досвід свідчить, що країни не в змозі розвивати свою економіку без залучення та ефективного використання інвестицій. Акумулюючи приватний, державний або іноземний капітал, забезпечуючи доступ до сучасних технологій та менеджменту, інвестиції не тільки сприяють формуванню національних інвестиційних ринків, але й пожвавлюють ринки товарів та послуг. Крім того, інвестиції, зазвичай, сприяють заходам макроекономічної стабілізації та дозволяють вирішувати соціальні проблеми трансформаційного періоду [1, с.7].
Поняття "інвестиції" є занадто всебічним, щоб дати йому єдине та вичерпне визначення. У різних розділах економічної науки та різних галузях практичної діяльності його тлумачення має свої особливості [1, с.5].
Термін «інвестиція» походить від лат. «інвест», що означає «вкладати». Інвестиції – це ціленаправлене вкладення на визначений термін капіталу у всіх його формах в різноманітні об’єкти (інструменти) для досягнення індивідуальних цілей інвесторів [2, с.17].
Теоретичне значення категорій інвестицій знайшло своє відображення і в нормативно-правових актах, що наведено у табл. 1.
Таблиця 1.
Визначення поняття «інвестиції» у законодавстві України
№ Джерело Визначення
1 Господарський кодекс України, стаття 326 Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або
досягається соціальний ефект.

2 Податковий кодекс України [4, с.14] Інвестиції - це господарські операції, які передбачають придбання основних засобів, нематеріальних активів, корпоративних прав та/або цінних паперів в обмін на кошти або майно.

Сьогодні інвестиції — це вкладання капіталу з метою подальшого його збільшення. Приріст капіталу в результаті його інвестування є компенсацією за ризик втрат від інфляції та неодержання відсотків від банківських вкладень капіталу [5, с.17].
Джерелом приросту капіталу, основним мотивом інвестування є одержуваний прибуток. Обидва процеси (вкладання капіталу та одержання прибутку) відбуваються в певному поточному часі, а саме: можна поступово вкладати капітал, а потім одержати прибуток; паралельно вкладати капітал й одержувати прибуток; вкладати капітал з інтервалами, а через деякий час одержати прибуток [5, с.24].
Інвестиції стосуються найглибших основ господарської діяльності, визначають процес економічного зростання в цілому. В сучасних умовах вони є найважливішим засобом забезпечення умов становлення ринкової економіки, структурних зрушень у народному господарстві, інноваційної моделі розвитку, підвищення якісних показників господарської діяльності. Активізація інвестиційного процесу — один з найдієвіших механізмів соціально-економічних перетворень [6, c.16].
Чернівецька область є привабливим регіоном для залучення інвестицій: унікальне географічне положення та багатство природних ресурсів, відносна соціально-політична стабільність і злагода, міжнародне співробітництво, сприятливі особливості місцевої господарської системи. Проте на сьогоднішній день цей потенціал майже не використовується.
В останні роки в Чернівецькій області спостерігається тенденція збільшення обсягів капітальних інвестицій (табл. 2). Так у 2010 році їх сума складала 2210,8 млн. грн., а у 2011 році – 2486,7 млн. грн., що на 275, 9 млн. грн., ніж у попередньому. Цей приріст відбувся за рахунок інвестицій у матеріальні активи, які у 2011 році зросли на 276,1 млн. грн. в порівняні з попереднім роком тоді, як інвестиції у нематеріальні активи навпаки зменшились.

Таблиця 2.
Динаміка обсягу капітальних інвестицій у Чернівецьку область у фактичних цінах, млн. грн. [7]
Обсяг інвестицій 2010 2011
Відхилення 2011 / 2010
Усього 2210,8 2486,7 275,9
У тому числі:
інвестиції у матеріальні активи 2204,1 2480,2 276,1
інвестиції у нематеріальні активи 6,7 6,5 -0,2

У 2011 році на одну особу, що проживає у Чернівецькій області припадало 2450 грн. Якщо, взявши за основу цей показник і порівняти Чернівецьку область з іншими областями Карпатського регіону, до якого вона належить, то результат порівняння можна відобразити в табл. 3. Обсяги капітальних інвестицій в розрахунку на одну особу в Чернівецькій області перевищують аналогічний показник Закарпатської області на 478 грн. Щодо Івано-Франківської та Львівської областей, то їх показники інвестицій є більшими відповідно на 160 грн. та 1581 грн.
Таблиця 3.
Капітальні інвестиції в розрахунку на 1 особу постійного населення за областями Карпатського економічного регіону за 2011 р., грн. [8]
№ Назва області Інвестиції, рн.. рн.. Населення, осіб Інвестиції, грн./ос.

1 Львівська 10944,0 2523360 4337 грн.
2 Івано-Франківська 4017,8 1377401 2916 грн.
3 Закарпатська 2843,4 1247684 2278 грн.
4 Чернівецька 2486,7 902160 2756 грн.

В 2011 році зазнала змін структура капітальних інвестицій за джерелами фінансування, як показано в табл. 4. Основним джерелом у 2011 році є власні кошти підприємств та організацій, які становили 41,8 % від загального обсягу капітальних інвестицій за джерелами фінансування, що на 4,8 % більше, ніж у аналогічний період попереднього року. Кредити банків та інші позики становили 6,3 % від загального обсягу капітальних інвестицій, що на 0,8 % більше, ніж у 2010 році. Також зросла роль інвестицій таких джерел фінансування, як кошти державного бюджету, на 1 %. Хоча різниця між відповідними показниками є не такою значною, проте ця зміна є позитивною. Інвестиції населення на будівництво власних квартир залишились майже без змін: у 2010 році вони дорівнювали 5,6 % від загального обсягу капітальних інвестицій, а у 2011 році – 5,7 %.
Щодо коштів місцевих бюджетів, іноземних інвесторів, населення на індивідуальне житлове будівництво, то спостерігається зворотня тенденція – зменшення обсягів інвестицій, що надходять від цих джерел фінансування. Це явище свідчить про певні економічні проблеми. Зменшення інвестування, що надходить від місцевих бюджетів є свідченням регіональних проблем. Дуже негативними є скорочення надходжень від іноземних інвесторів та коштів населення на індивідуальне житлове будівництво, що спричинене економічними проблемами на рівні держави.
Таблиця 4.
Структура капітальних інвестицій в розрізі джерел інвестування за 2010-2011 рр. [9]
№ Джерела фінансування 2010 2011
У фактичних цінах, тис. грн. У % до загального обсягу У фактичних цінах, тис. грн. У % до загального обсягу
Усього 2210782 100 2486658 100
у тому числі за рахунок коштів:
1 державного бюджету 285025 12,9 345877 13,9
2 місцевих бюджетів 176277 8 137757 5,5
3 підприємств та організацій 816760 37 1038385 41,8
4 кредитів банків та інших позик 122774 5,5 156944 6,3
5 іноземних інвесторів 17593 0,8 4144 0,2
6 населення на будівництво власних квартир 124130 5,6 141329 5,7
7 населення на індивідуальне житлове будівництво 614554 27,8 480698 19,3
8 інших джерел фінансування 53669 2,4 181524 7,3

Як свідчать дані, що подані в табл. 5, у структурі інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності загальна картина теж помінялась (Табл. 5).
Лідером стають інвестиції підприємств промислових видів діяльності. Частка інвестицій в цій сфері дорівнює 36,8 % від загального обсягу капітальних інвестицій і перевищує відповідний показник попереднього року на 8,3 %. Також зросли обсяги інвестицій у будівництво (на 3,1%), освіту (на 0,4 %). Щодо інших видів економічної діяльності, наведених в табл. 4, то їх частки в загальному обсязі не на багато, проте зменшились. Так, частка капітальних інвестицій сільського господарства, мисливства, лісового господарства скоротились на 0,1% від загального обсягу капітальних інвестицій за видами економічної діяльності, операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та послуг підприємцям – на 9,6 %, освіти – на 0,4 %, охорони здоров’я та соціальної допомоги – на 1,1 %. Щодо інших видів економічної діяльності, що не конкретизовані в табл. 4, то їх обсяг в загальному обсязі інвестицій зріс на 2 %.

Таблиця 5.
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності протягом 2010-2011 рр., тис. грн. [10]
Вид економічної діяльності 2010 2011
у фактичних цінах у % до загального обсягу у фактичних цінах у % до загального обсягу
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 144544 7,3 174850 7,2
Промисловість 568069 28,5 896010 36,8
Будівництво 56806 3,0 14892 6,1
Фінансова діяльність 60246 3,0 - -
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 815718 41,0 765598 31,4
Освіта 67879 3,4 92734 3,8
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 52237 2,6 36732 1,5
Інші види економічної діяльності 225121 11,2 456245 13,2

Підбиваючи підсумки проведеного дослідження, слід зазначити, що загальна картина інвестиційної діяльності в 2011 році дещо покращилася в порівняні з попереднім роком, про що свідчать показники інвестицій в основний капітал як в загальному обсязі, так і в розрахунку на одну особу постійного населення, також їх порівняння з аналогічними показниками інших областей Карпатського регіону. Проте це лише кількісні зрушення, які не повинні бути вирішальними в загальній оцінці інвестиційної привабливості регіону. При аналізі інвестиційного стану треба враховувати такі фактори, як інфляція, економічне зростання або спад в економіці, світові економічні кризи, політична нестабільність.
Чернівецька область посідає одне з останніх місць в рейтингу регіонів. Також не слід і не враховувати той факт, що деякі показники інвестиційної активності за 2009 рік перевищують 2011. Причиною недовикористання інвестиційного потенціалу Чернівецької області є саме наявність таких факторів ризику, як нераціональне використання рекреаційного потенціалу та наявних ресурсів, застарілі техніка і технології, незадовільний екологічний стан навколишнього середовища, дефіцит працівників робітничих професій та кваліфікованих кадрів, високий ризик інфляції, нестабільність податкової законодавчої бази, наявність тіньового сектору в економіці.
Область потребує інвестувань у розвиток сільського господарства, фінансову сферу, освіту, інфраструктури туризму та розбудови системи оздоровчих закладів, як одного з найбільш ефективних шляхів використання унікального потенціалу регіону. Також проблеми існують в інноваційній сфері інвестування, яка на сьогодні є однією з найважливіших умов соціально-економічного благополуччя та розвитку економіки.

Список використаних джерел:
1. Майрова Т.В. Інвестиційна діяльність: [навч. пос.] / Т.В.Майрова – К. : Центр навчальної літератури, 2004.- 376 с.
2. Инвестиции / Под ред. Ковалева В.В., Иванова В.В., Лялина В.А. М.: ТК Велби, 2003. – 440с.
3. Господарський кодекс України: за станом на 1 січ. 2004 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: ЮРІНКОМ ІНТЕР, 2004. – 464 с.
4. Податковий кодекс України: за станом на 24 січ. 2012 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. ЮРІНКОМ ІНТЕР, 2012. – 632 с.
5. Мойсеєнко І.П. Інвестування: [навч. пос.] / І.П.Мойсеєнко – К.:Знання, 2006. – 490 с.
6. Вітлінський В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві / В.В. Вітлінський, Г.У. Великоіванченко – К.: КНЕУ. – 2004. – 480 с.
7. Офіційний сайт Головного управління статистики у Чернівецькій області / [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://cv.ukrstat.gov.ua.
8. Офіційний сайт Державного служби статистики України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua.
9. Статистичний щорічник Чернівецької області за 2010 рік / Головне управління статистики у Чернівецькій області // За ред. Ротаря А.В. – Чернівці, 2011. – 423 с.
10. Статистичний щорічник Чернівецької області за 2011 рік / Головне управління статистики у Чернівецькій області // За ред. Ротаря А.В. – Чернівці, 2012. – 456 с.

 
Форум » Матеріали конференції 23.11.2012 » Проблеми формування інвестиційного клімату в економічній системі України » Будняк Т., СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ОБСЯГУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: