Пятниця, 06.08.2021, 00:55
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Сюма Ю., ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.11.2012 » Проблеми формування інвестиційного клімату в економічній системі України » Сюма Ю., ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ...
Сюма Ю., ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ...
conf-cvДата: Неділя, 25.11.2012, 19:49 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Юлія Сюма,5 курс, спец. «Менеджмент готельного,
курортного та туристичного сервісу», д.ф.н.,
Наук. керівник – Галушка Є.О.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВАДіяльність будь-якого підприємства так чи інакше пов'язана з вкладенням ресурсів у різні види активів, придбання яких необхідне для здійснення основної діяльності цього підприємства. Для підвищення рівня рентабельності підприємство також може вкладати тимчасово вільні ресурси в різні види активів, що приносять дохід, але не беруть участь в основній діяльності. Така діяльність підприємства називається інвестиційною, а управління такою діяльністю - інвестиційним менеджментом підприємства.
Окремі аспекти процесу впливу інвестиційного менеджменту на діяльність підприємства досліджено в роботах як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Серед російських вчених найбільш відомими є роботи з інвестиційного менеджменту Н.В. Сичової, Я.М. Мікіна, І.Т. Балабанова, Б.І. Альохіна та ін.
В Україні питаннями інвестиційного менеджменту займаються І.Т. Бланк, О.О. Пересада, Л.І. Нейкова, Д.М. Черваньов, А.Ф. Гойко, Г.М. Поддерьогін, А.Г. Ахламов, А.В. Козаченко та ін. Проте досліджень інвестиційного менеджменту в сучасних умовах та його впливу на стан і динаміку соціально-економічного та стратегічного розвитку підприємства дуже мало, що і зумовило актуальність даної роботи.
Інвестиційний менеджмент є процесом управління всіма аспектами інвестиційної діяльності компанії; системою принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень у сфері інвестиційної діяльності підприємства. [1, c.12].
Головною метою інвестиційного менеджменту є пошук найефективніших шляхів реалізації інвестиційної стратегії підприємства. Досягненню даної мети сприяє вирішення основних завдань інвестиційного менеджменту, а саме:
- забезпечення максимізації доходів від інвестиційної діяльності;
- забезпечення високих темпів економічного розвитку підприємстваза рахунок ефективної інвестиційної діяльності;
- забезпечення фінансової стійкості підприємства в процесі здійснення інвестиційної діяльності.
Оскільки інвестиційний менеджмент на підприємстві забезпечує найбільш ефективні шляхи збільшення активів підприємства з позицій перспектив його розвитку та росту його ринкової вартості, то його зміст можна сформулювати таким чином: він є частиною загальної економічної стратегії, що полягає у виборі та реалізації найбільш ефективних шляхів збільшення обсягів активів підприємства для забезпечення основних напрямків його розвитку [2, с.70].
Головною метою діяльності будь-якого підприємства є максимізація його прибутку в поточному періоді та на перспективу, а інвестиційний менеджмент сприяє досягненню даної мети шляхом інвестиційної підтримки необхідних темпів розвитку поточної діяльності підприємства, балансу максимальної прибутковості з урахуванням прийнятного ступеня ризику, ліквідності інвестицій, можливостей швидкого реінвестування капіталу при змінах факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, можливості реалізації програм соціального розвитку колективу.
Формуючи стратегію розвитку підприємства менеджер опрацьовує окремі напрямки діяльності підприємства, у тому числі інвестиційну діяльнісь. Остання максимально орієнтована на збільшення прибутку, на основі довгострокових вкладень капіталів, призначених для створення, оновлення, реконструкції, модернізації, технічного переозброєння підприємства.
В умовах посткризового розвитку економіки особливо актуальним є завдання грамотного використання можливостей інвестиційного менеджменту і ефективного управління інвестиційною діяльністю підприємста, оскільки саме інвестиції виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу з економічної кризи та надійним механізмом соціально-економічних перетворень, формують виробничий потенціал на науково-технічній основі, що неодмінно призводить до покращення якісних показників господарської діяльності [2, с.69].
Саме ефективне управління інвестиційною діяльністю забезпечує стійкі темпи розвитку і підвищення конкурентоспроможності підприємства, а інвестиційний менеджмент є потужним важелем і чинником розвитку як підприємства зокрема, так і економіки в цілому.
Отже, без інвестицій неможлива ефективна довгострокова операційна діяльність підприємства. Той, хто не здійснює інвестиції, не збільшує і не покращує свої активи - не має майбутнього. Від інвестицій, їхнього обсягу і структури залежать перспективи розвитку підприємства, його можливості розширити свою присутність на ринку. Інвестиційний менеджмент оптимізує джерела розвитку виробництва, забезпечує збільшення виробничого капіталу та його оновлення, розширення асортиментного ряду продукції та покращення її якості, розбудови основи для конкурентноспроможності та зміцнення фінансової міцності підприємства. Все це дозволяє стверджувати що інвестиційний менеджмент є основним чинником економічного розвитку підприємства.

Список використаних джерел:
1. Вишивана Б.М. Управління інвестиційною діяльністю в Україні [Текст] / Б.М. Вишивана // Фінанси України. – 2008, №10. – С.86-89
2. Левицький В.В. Ефективність управління інвестиційною діяльність підприємства / В.В. Левицький // Вісник ЖДТУ. - 2011, №2 (56). – С.69-71 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_gum/Vzhdtu_econ/2011_2_2/13.pdf
 
Форум » Матеріали конференції 23.11.2012 » Проблеми формування інвестиційного клімату в економічній системі України » Сюма Ю., ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: