Пятниця, 06.08.2021, 02:55
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Пламада К., ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.11.2012 » Проблеми формування інвестиційного клімату в економічній системі України » Пламада К., ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ...
Пламада К., ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ...
conf-cvДата: Неділя, 25.11.2012, 19:49 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Катерина Пламада,5 курс, спец. «Менеджмент», д.ф.н.,
Наук. кер. – Галушка Є. О.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІСеред багатьох проблем організації та управління господарською діяльністю підприємств особливо значення набувають питання прийняття та реалізації виважених, обґрунтованих та ефективних управлінських рішень. І в першу чергу це стосується інвестиційної діяльності, адже ефективне реформування економіки прямо залежить від інвестування у неї. Завдяки інвестиціям можлива модернізація виробництва, впровадження нових технологій на основі сучасних наукових досліджень, а також забезпечення виробництва високоякісної та конкурентоспроможної продукції та послуг.
Взаємозв’язок управлінських рішень та інвестування з’являються у працях багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких: М. Альберт, Д. Дерлоу, Л. Кузьменко, М. Мескон, В. Пономаренко, М. Чумаченко, О. Ястремська, В. Беренс, В. Москвин, В. Савчук, В. Федоренко, В. Василенко, А. Воронкова, С. Клименко, О. Кузьмін, В. Стадник, Р. Фатхутдінов та інші. Проте глибоке та всестороннє вивчення впливу інвестиційного менеджменту на прийняття управлінських економічних рішень не проводилось. У той же час, управлінське рішення, як результат альтернативної формалізації економічних, технологічних, соціально-психологічних та адміністративних методів менеджменту, на наш погляд, здебільшого обґрунтовується підприємством з точки зору інвестиційної складової, що і вимагає детального вивчення.
Прийняття управлінських рішень є процесом творчого цілеспрямованого аналізу проблемної ситуації, вибору шляхів, методів і засобів її вирішення у відповідності з ціллю системи менеджменту. Робота з прийняття управлінських рішень вимагає від менеджера високого рівня компетентності, значних затрат часу, енергії, досвіду [2, c. 118]. Сформувавшись у процесі вибору альтернативи, управлінське рішення є певним підсумком управлінської діяльності, результатом обмірковувань дій і намірів, висновків, обговорень, прогнозувань, спрямованих на реалізацію цілей управління.
Для забезпечення стійкого стану підприємства на ринку, необхідна інвестиційна підтримка, що в свою чергу вимагає чіткої системи прийняття управлінських рішень у сфері інвестиційного менеджменту. Ефективним інструментом перспективного управління інвестиційною діяльністю підприємства, в умовах реалізації цілей економічного розвитку підприємства, істотних змін макроекономічних факторів, впливу державного регулювання ринкових процесів, кон'юнктури інвестиційного ринку і, пов'язаної з цим невизначеності, є інвестиційна стратегія - система довгострокових цілей інвестиційної діяльності підприємства, що обумовлені загальними завданнями його розвитку та інвестиційною ідеологією, а також вибір найбільш ефективних шляхів їх досягнення [4, с. 45].
Операційна діяльність будь-якого підприємства залежить від постійних інвестиційних процесів та отримання доходу. При відсутності доходу, як цільового орієнтиру інвестицій інвестиційна діяльність не здійснюється, але є інвестиційні проекти, що реалізуються державою або інвесторами, які задовольняють соціальні потреби суспільства окремих територій та громад, що інколи має більш вагоме значення ніж отримання прибутку.
Інвестиційні проекти розробляються відповідно до капітальних та поточних витрат, обсягів реалізації продукції, цін на продукції та часових меж проекту. Незалежно від підготовленості та обґрунтованості, розвиток та реалізація проекту може бути неоднозначною, тому успіх інвестиційного проекту залежатиме від управлінських навичок менеджера, вміння швидко реагувати на ситуацію, що виникла та знайти найбільш правильне рішення.
Прийняття оптимального управлінського рішення можливе внаслідок всебічного аналізу процесів і проблем виробничо-господарської, збутової, фінансової та інших видів діяльності з орієнтацією на інтереси, стратегічні цілі організації. Не менш важливим є врахування чинників, пов'язаних з економією матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, отриманням оптимального прибутку тощо[3, с. 296-297].
Цілком природно, що всі учасники процесу прийняття та реалізації інвестиційного проекту зацікавлені в тому, щоб досягти очікуваного ефекту, у найгіршому випадку уникнути провалу проекту чи збитків. В умовах нестабільної економічної ситуації, яка досить часто змінюється, суб’єкти господарської діяльності змушені ураховувати величезну кількість факторів та умов, що можуть привести до збитків. З метою уникнення подібних ситуацій чи принаймні зменшення можливих небажаних наслідків в системі інвестування, необхідно значну увагу приділяти питанням попереднього обґрунтування майбутніх управлінських рішень.
Кожне управлінське рішення має бути підкріпленне переконливими доказами його відповідності певним критеріям та реальним обмеженням. Наукова обґрунтованість рішень, їх оптимальність залежать, з одного боку, від ступеня досконалості методів, що використовується у процесі розробки та реалізації рішень, з іншого – від рівня опанування менеджерами комплексу наукових методів, що використовуються для обґрунтування і прийняття управлінських рішень [1, с. 66].
Таким чином, інвестиційний менеджмент є важливим елементом в системі прийняття управлінських рішень в економіці, оскільки будь-яка операційна діяльність підприємства залежить від інвестиційних процесів та інших пов'язаних з ними чинників.

Список використаної джерел:
1. Клименко С. М. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків [Текст]: Навч. посібник / С. М. Клименко, О. С. Дуброва. - К.: КНЕУ, 2005. - 252с.
2. Королев Ю. Б. Менеджмент [Текст]: Підручник / Ю. Б. Королев, В. Д. Коротнев, Г. Н. Кочетова и др. - М.: Колос С, 2007. - 424с.
3. Шегда A.B. Основы менеджера [Текст]: Учебное пособие./ А. В. Шегла - К.: То-варисто "Знання", КОО, 2000. - 512с.
4. Щукін Б. М. Інвестування [Текст]: Підручник / Б. М. Щукін - К.: МАУП, 2004. - 216 с.
 
Форум » Матеріали конференції 23.11.2012 » Проблеми формування інвестиційного клімату в економічній системі України » Пламада К., ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: