Пятниця, 28.02.2020, 08:38
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Непран Ю., СУТНІСТЬ РИЗИКУ ТА ПРИЧИНИ ЙОГО ВИНИКНЕННЯ - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 25.04.2012 » Стратегії економічного розвитку підприємств в умовах глобалізації » Непран Ю., СУТНІСТЬ РИЗИКУ ТА ПРИЧИНИ ЙОГО ВИНИКНЕННЯ
Непран Ю., СУТНІСТЬ РИЗИКУ ТА ПРИЧИНИ ЙОГО ВИНИКНЕННЯ
conf-cvДата: Четвер, 10.05.2012, 16:16 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Юлія Непран,
Науковий керівник -доц. Сидоренко О.М.
Харківський інститут банківської справи УБС НБУ
м.Харків
СУТНІСТЬ РИЗИКУ ТА ПРИЧИНИ ЙОГО ВИНИКНЕННЯРизики притаманні будь-якій діяльності, а з розвитком підприємницької сфери кількість наявних та потенційних ризиків значно зростає. Вони є невід’ємною складовою банківської діяльності. У цілому банківська сфера характеризується вищою ризиковістю порівняно з іншими видами діяльності. У банківської справі, як і в інших видах бізнесу, ризик пов’язується насамперед з фінансовими втратами, що виникають у разі реалізації певних ризиків.
Сьогодні процес управління ризиками розглядається як ключовий напрям, значна увага приділяється вивченню ризикових сфер і основних видів ризиків, пошуку ефективних методів їх оцінювання, контролю та моніторингу [2, с.52].
Ризиків неможливо уникнути повністю, а з розвитком цивілізації рівень ризиковості діяльності постійно зростає. Причинами цього є науково-технічний прогрес, зростання динамічності всіх процесів, розвиток засобів комунікацій та ін.
Висока ризикованість банківської діяльності зумовлена специфікою тих функцій , які виконує кожний комерційний банк. Банки мають багато партнерів, клієнтів, позичальників, фінансовий стан котрих безпосередньо впливає на їхнє становище. Діяльність банку дуже різноманітна і включає операції залучення коштів, випуск та купівлю цінних паперів,видачу кредитів,факторинг, лізинг, забезпечення клієнтів готівкою тощо. Здійснення кожної банківської операції пов’язане з можливістю реалізації кількох ризиків.
Корені терміна «ризик» слід шукати в грецьких словах ridsikon, ridsa — стрімчак, скеля. Італійською мовою risiko означає «небезпека, загроза»; французькою risdoe — буквально «об'їжджати стрімчак, скелю». У словнику Вебстера «ризик» визначається, як «небезпека, можливість збитку чи втрат» [3,с.48].
Термін «ризик» у сучасній економічній літературі ще не дістав остаточного тлумачення. Сучасна економічна думка сформувала великий спектр наукових уявлень про ризик [1-5]. Наведені визначення по суті досить близькі між собою й акцентують увагу на можливих загрозах, що призводять до збитків та втрат, тобто до негативних наслідків подій чи прийнятих рішень.
З позиції НБУ ризик - це ймовірність того, що події, очікувані або неочікувані,матимуть негативний вплив на капітал та надходження банку [2,с.26].
З позиції банку ризик – це ймовірність недоотримання доходів або зменшення ринкової вартості капіталу банку внаслідок несприятливого впливу зовнішніх чи внутрішніх чинників [2,с.43].
Аналіз основних підходів до розкриття поняття «ризик» дозволяє віддати перевагу більш широкому трактуванню поняття «ризик», згідно з яким ризик – це небезпека виникнення непередбачених втрат очікуваного прибутку, доходу або майна, коштів у зв'язку з випадковою зміною умов економічної діяльності, несприятливими обставинами. Імовірність настання негативних наслідків є кількісною мірою ризику [1,с.12].
Основною причиною виникнення ризиків є невизначеність середовища діяльності, що, у свою чергу, зумовлено такими чинниками, як брак повної та достовірної інформації про зовнішнє середовище; обмеженість можливостей суб’єкта підприємництва щодо сприйняття та опрацювання інформації, яка до нього надходить; випадковість появи несприятливих подій у процесі здійснення діяльності; свідома протидія учасників ринку;виникнення трудових конфліктів; порушення договірних зобов’язань; політичні рішення [2,с.42].
Отже, невизначеність середовища призводить до виникнення ризикової ситуації, яка може завершитися позитивними для суб’єкта діяльності результатами або мати небажані наслідки,що набувають форми збитків.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України: Постанова Правління НБУ від 02.08.2004 р. №361 //http://www.rada.kiev.ua//
2. Вітлинський В.В. Кредитний ризик комерційного банку: Навч.посіб./ В.В. Вітлинський, О.В. Пернарівський, Я.С. Наконечний, Г.І. Великоіваненко; за ред.В.В. Вітлинського. – К.: Знання, КОО, 2000. – 251 с.
3. Пернарівський О. Аналіз, оцінка та способи зниження банківських ризиків / Пернарівський О. // Вісник Національного банку України. – 2009. – №1. – С. 44-48.
4. Примостка Л.О. Управління банківськими ризиками.: навч. посібник. / Примостка Л.О., Чуб П.М., Карчева Г.Т. та ін. –К.:КНЕУ, 2007.-600с.
5. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент банку :підручник.-2-ге вид.,доп.і перероб./ Примостка Л.О. -К:КНЕУ,2004.-468с.

 
Форум » Матеріали конференції 25.04.2012 » Стратегії економічного розвитку підприємств в умовах глобалізації » Непран Ю., СУТНІСТЬ РИЗИКУ ТА ПРИЧИНИ ЙОГО ВИНИКНЕННЯ
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: