Вівторок, 21.01.2020, 19:49
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Борисова К., ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВИ ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 25.04.2012 » Стратегії економічного розвитку підприємств в умовах глобалізації » Борисова К., ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВИ ...
Борисова К., ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВИ ...
conf-cvДата: Пятниця, 04.05.2012, 16:23 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Ксенія Борисова,Науковий керівник – Вудвуд В. В.
Чернівецький торговельно – економічний інститут КНТЕУ
м. Чернівці
ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВИ НА ФІНАНСОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВОднією з найсуттєвіших і водночас складних проблем у процесі переходу української економіки до ринкових умов господарювання є вдосконалення взаємовідносин між платниками податку та державою. Податки в умовах переходу до ринкової економіки повинні використовуватися не тільки як джерело одержання доходів бюджету, а й як важливий інструмент фінансового регулювання економіки. Зростає значення ефективних управлінських рішень у сфері оподаткування, підвищується відповідальність за їх соціально-економічні наслідки.
Сучасна податкова система має багато недоліків. Цей стан суттєво загострила фінансова криза. Тому важливо проаналізувати існуючи проблеми та недоліки та розробити пропозиції щодо реформування податкової системи України.
Реформування податкової системи повинно проводитися згідно з пріорітетами державної політики щодо соціально-економічного розвитку, спияти сталому економічному зростанню шляхом лібералізації податкової системи на основі виваженої інвестиційно-інноваційної політики, забезпечувати достатній обсяг сукупних податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів, встановити ліберальне ставлення до платників, які сумлінно виконують свої податкові зобов’язання, і посилити відповідальність за несплату податків.
Метою статті є визначення та аналіз актуальних проблем податкової політики та шляхи її вдосконалення.
Дану проблему досліджує безліч як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, зокрема це: Лекарь С., Мартиненко В.П., Огоновський А.Р., Петрович Й. та інші. Незважаючи на значні здобутки у дослідженні вказаної проблеми, низка питань щодо реформування податкової політики України вимагають подальших досліджень і наукових розробок.
Податкова політика - це діяльність держави по встановленню, правовому регламентуванню та організації стягнення податків і зборів, метою якої є формування централізованих фінансових ресурсів держави в процесі розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту[6].
Податкова політика повинна забезпечити вирішення двоєдиного завдання. З одного боку - це встановлення оптимальних податків, які не стримуватимуть розвиток підприємництва, а з іншого - забезпечення надходження до бюджету коштів, достатніх для задоволення державних потреб. Тому головним завданням податкової політики є встановлення балансу між двома чинниками, якими визначається потреба в податках: необхідністю фінансового забезпечення виконання державою притаманних їй функцій та вирішенням соціально-економічних завдань.
Покотаєва О. вважає, що податкова політика держави повинна будуватися з урахуванням суперечності інтересі платників податків і держави. Підприємець хоче сплатити якомога меншу суму податків, оскільки основною його метою є отримання прибутку, що є можливим як через збільшення обсягів виробництва, так і через зниження витрат на сплату податків та зборів. Держава, якій належать функції регулювання процесу суспільного виробництва в цілому, намагається шляхом застосування фіскальних інструментів перерозподілити прибуток, одержаний підприємцем і, за рахунок виділеної частки, досягти якомога повнішого забезпечення суспільних, в першу чергу - соціальних потреб.
Необхідно визначити оптимальний ступінь державного втручання у підприємницьку діяльність з тим, щоб з одного боку забезпечити ефективне функціонування приватного сектора економіки та отримання ним високих прибутків, а з іншого - створити передумови для збалансованого росту економіки країні загалом та підвищення рівня добробуту громадян [5, с.47].
Чистов С. М. вважає, що для нормального функціонування підприємницького середовища мають бути забезпечені такі обов'язкові умови:
- стабільна національна кредитно-грошова система;
- пільгова система оподаткування, що сприяла б швидкому припливу фінансових коштів у сферу бізнесу;
- активно діюча система інфраструктурної підтримки підприємницької діяльності (комерційні банки, товарно-сировинні біржі, страхові компанії, науково-консультативні та навчальні центри загального розвитку підприємництва, менеджменту, маркетингу тощо);
- державна підтримка підприємництва в галузі фінансів і матеріально-технічного забезпечення (особливо під час започаткування та становлення);
- ефективний захист промислової та інтелектуальної власності;
- спрощена процедура регулювання підприємницької діяльності державними органами управління національним господарством;
- правова захищеність підприємництва;
- формування в суспільстві привабливого іміджу підприємництва, толерантного ставлення до його тимчасових невдач[1].
Позитивним напрямком податкової реформи стало прийняття нового податкового кодексу. Згідно з ним, ставка податку на прибуток підприємств поетапно знижується з 25% до 16%. Так, з 2011 року вона знижується до 23%, з 2012 - до 21%, з 2013 - до 19% і з 2014 до16%. [2]. Проте в той же час, одночасне зниження ставок податку на прибуток підприємств та ПДВ (до кінцевих значень) призведе до падіння доходів державного бюджету. У Податковому кодексі не обумовлено компенсаційні джерела, які дозволили б покрити втрату доходів.
За даними дослідження Paying Taxes 2010, що було проведене Всесвітнім Банком, податкова системи України є однією з найбільш ускладненою в світі. Середньостатистичне українське підприємство протягом року сплачувало 147 податків та платежів, що є найгіршим показником у світі (183 місце)[3]. Для порівняння, у Росії кількість платежів складає – 11, Польщі – 40, Чехії – 12, США – 10, Франції – 7 [7]. Це свідчить про надмірну складність та громіздкість податкового законодавства нашої держави, що в свою чергу ускладнює ведення бізнесу, про що свідчить 145 з 183 місць у всесвітньому рейтингу легкості ведення бізнесу.
Також функціонування надто високих податкових ставок у поєднанні з несприятливими економічними процесами спонукають до переходу легально діючих суб’єктів господарювання у тіньовий сектор. Ці процеси зумовлюють зменшення кількості податкових надходжень та інші негативні тенденції.
Негативним аспектом Податкового кодексу є те, що ним створені несприятливі умови для малого бізнесу. У частини населення складається враження, що на сьогодні вирішили ліквідувати дрібний бізнес.
Малий та середній бізнес у країнах ЄС становлять основу соціально-економічного розвитку. В ЄС знаходиться більше ніж 20 млн. підприємств малого та середнього бізнесу, що дають більше половини загального обороту та доданої вартості, а кількість зайнятого населення на цих підприємствах сягає 70%. В Україні ж на противагу стимулюванню розвитку малого та середнього бізнесу, держава ускладнює його діяльність та спонукає виникненню ситуації, коли вони не функціонують, а просто таки «виживають»[4].
Підтримка малого бізнесу через систему оподаткування може стати одним із способів подолання негативних наслідків фінансово-економічної кризи в Україні. Система оподаткування, що існувала в Україні до нового Податкового кодексу, створювала значне податкове навантаження на суб’єктів малого підприємництва[4].
Новий податковий кодекс с однієї сторони допомагає малому бізнесу а з іншої – шкодить. Новим Кодексом передбачено спрощення системи звітності. Замість великої кількості паперів підприємці, що знаходяться на спрощеній системі оподаткування, будуть надавати лише один звіт до Пенсійного фонду. В кодексі передбачено зменшення кількості загальнодержавних податків з 29 до 17. Також скасовано 10 місцевих податків і зборів.
Кодекс також передбачає запровадження податкових канікул для малого бізнесу. Вони продовжаться з 1 січня 2011-го по 31 грудня 2015 року.
Закон пропонує такі альтернативні варіанти розвитку малого бізнесу: якщо підприємець отримує сукупний річний дохід не більше 300 тис. грн., він може працювати на єдиному податку, який піде до місцевого бюджету. Якщо обіг збільшується і дохід зростає до 3 млн. грн., підприємець переходить у категорію малого бізнесу з нульовою відсотковою ставкою податку на прибуток протягом 5 років. З доходу понад 3 млн. грн. сплачують 19 % податку на прибуток, який до 2014 р. буде знижено до 16%.
Але деякі норми Податкового кодексу будуть заважати розвитку малого бізнесу:
o Якщо раніше був єдиний податок 200 грн., то сьогодні може дійти до 1500 грн.;
o Значне збільшення повноважень для існуючих податківців, які сьогодні можуть прийти у будь-який час, чого раніше не було. Згідно нового Податкового кодексу контролюючі органи можуть в будь-який момент перевірити діяльність підприємців.Під час перевірки, яка може тривати до 10 днів(а в разі потреби може бути продовжена ще на 5 днів), вони можуть вимагати інвентаризацію активів та здійснення контрольної закупівлі. Це значно ускладнить роботу підприємців. Якщо в результаті перевірки будуть знайдені порушення, контролюючий орган самостійно визначає суму грошових зобов’язань.
Державне регулювання діяльності суб'єктів підприємництва має бути продуманим і збалансованим. Співвідношення публічних і приватних інтересів при державному регулюванні підприємницької діяльності повинне виражатися в такому державному впливові, що надає можливість суб'єктам підприємництва ефективно розвиватися і при цьому забезпечує необхідні публічні потреби й інтереси. Податковий кодекс є кроком на шляху до створення більш досконалої системи оподаткування. Він має ряд переваг: зменшення кількості податків, зниження певних податкових ставок, символічну плату за порушення Податкового кодексу у першому півріччі тощо. Проте не зважаючи на ці переваги, даний законодавчий документ має певні недоліки: обмеження кола осіб, що можуть користуватися спрощеною системою оподаткування тощо.
Отже, новий Податковий кодекс прискорить темпи зростання української економіки, дасть поштовх реформам і буде стимулювати розвиток малого підприємництва в Україні.

Список використаних джерел:
1. Чистов С. М. Роль держави в процесі становлення підприємницького середовища в Україні; Державне регулювання економіки [Електронний ресурс].- Режим доступу:
http://ecolib.com.ua/article.php?book=11&article=1096].
2. Податкового кодексу України «Податок на прибуток підприємств»
3. Лозинський Д. Л. Нормативно – правове регулювання податкового обліку в Україні// ВІСНИК ЖДТУ №2.-2010 – c. 4-5
4. Ярошенко Ф. О. Реформування Податкової системи України в контексті прийняття Податкового Кодексу/Ярошенко Ф. О.//Фінанси України.-№7.-2010 – с.3-9
5. Покатаєва О. Методи державного регулювання підприємницької діяльності // Економіка і держава - 2009. - №1. - С.38-39.
6. Золотько. Податкова політика [Електронний ресурс].-Режим доступу:
http://readbookz.com/book/115/2928.html
7. Вахновська Н.А. Податковий кодекс в контексті реформування податкової системи України / Н.А. Вахновська // Економічний форум. – 2011. – Вип. 1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekfor/2011_1/23.pdf.

 
Форум » Матеріали конференції 25.04.2012 » Стратегії економічного розвитку підприємств в умовах глобалізації » Борисова К., ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВИ ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: