Вівторок, 21.01.2020, 18:45
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Іванческул Н., Взаємозв'язок поняття «оборотні активи», ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 25.04.2012 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту за умов орієнтації на міжна » Іванческул Н., Взаємозв'язок поняття «оборотні активи», ...
Іванческул Н., Взаємозв'язок поняття «оборотні активи», ...
conf-cvДата: Четвер, 10.05.2012, 16:38 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Іванческул Н.М.
Наук. Кер. – Столяр Л.Г.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці
Взаємозв'язок поняття «оборотні активи», «оборотний капітал», «оборотні кошти»Неодмінною умовою здійснення підприємством ефективної господарської діяльності є наявність оборотних активів, які разом з робочою силою є найважливішим елементом (чинником) виробництва. Недостатня забезпеченість підприємства оборотними активами паралізує його діяльність і приводить до погіршення фінансового положення.
На сучасному етапі розвитку економіки України питання управління оборотними активами є надзвичайно важливими у напряму забезпечення достатнього рівня ліквідності, прибутковості вітчизняних підприємств, і тому розглядалися в багатьох наукових працях, зокрема в працях Колодяжної К. А., Барнгольц С. Б., Омелянович Л. А., Бланк І. О., Ямпольського М. М., Філімоненкова О. С., Римарчук А. М. та інших, але в літературних джерелах немає одностайності щодо визначення сутності поняття «оборотні активи».
Як свідчить практика, у нормативно-законодавчій базі відсутнє розмежування поняття оборотний капітал та оборотні активи (кошти).
В П(С)БО 2 зазначено, що оборотні активи – грошові кошти та їх еквіваленти, які не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації або споживання протягом операційного циклу, або протягом дванадцяти місяців з дати балансу [1].
Проаналізувавши поняття «оборотні активи» в різних літературних джерелах можна виділити чотири підходи економістів до трактування сутності даного поняття:
1) сукупність оборотних фондів та фондів обігу;
2) оборотні засоби підприємств, що відображаються в активі їх бухгалтерського балансу;
3) активи, що використовують в одному оперпційному циклі, обороті, або будуть перетворені на гроші протягом одного року;
4) гроші, запаси, борги третіх осіб, короткострокові фінансові вкладення;
5) засоби підприємства, які повністю переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції [3].
Можна зазначити, що більшість авторів, характеризуючи оборотні активи, акцентують увагу на матеріально-речовий складовій активів підприємства, обслуговуванні поточного господарського процесу, споживанні протягом одного року або одного операційного періоду [3].
Проаналізувавши поняття «оборотні активи», можна узагальнити, що оборотні активи – це сукупність майнових і матеріальних цінностей, що обслуговують поточну фінансово-господарську діяльність підприємств, і переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції у повному обсязі.
Досить часто плутають такі категорії, як «оборотні кошти», «оборотний капітал» і «оборотні активи». До того ж дуже часто ці поняття ототожнюють, що є помилковим.
Оборотні активи разом з оборотним капіталом і оборотними коштами забезпечують безперервний кругообіг засобів. Тобто, кругообіг оборотного капіталу відбувається за схемою:
Г – ВЗ…ГП – Г '
При цьому відбувається постійна зміна форм авансованої вартості: за грошові кошти (Г) підприємство купує всі необхідні предмети праці для виробництва продукції, які набувають форми виробничих запасів (ВЗ), потім йде безпосередньо процес виробництва (В), в результаті якого виходить готова продукція (ГП), вона реалізується, і підприємства за неї отримує певні грошові кошти (Г '). Таким чином, здійснюється один оборот капіталу, а потім все повторюється знову.
Отож оборотний капітал являє собою грошові кошти авансовані для формування оборотних активів підприємства у конкретних їх видах. Він формується на стадії створення підприємства. До оборотного капіталу прийнято відносити готівку, цінні папери, матеріально-виробничі запаси, нереалізовану готову продукцію, короткострокову заборгованість інших підприємств даному підприємству [7].
Таким чином, оборотний капітал – це частина капіталу підприємства, яка належить власнику та спрямовується на забезпечення підприємства оборотними коштами [6].
Оборотний капітал і оборотні кошти – взаємопов’язані поняття, проте вони не є аналогічними. Оборотні кошти являють собою сукупність коштів підприємства, що авансуються на створення оборотних фондів та фондів обігу і забезпечення їх неперервного кругообігу. Якщо оборотні фонди виступають у вигляді предметів праці, то фонди обігу — це кошти, вкладені в запаси готової продукції, товари відвантажені та в дорозі, а також кошти на рахунках та в касі підприємства [2].
На основі проведеного дослідження теоретичних положень потрібно розмежувати поняття «оборотні кошти», «оборотні активи» та «оборотний капітал» шляхом наведення основних елементів, що входять до їх складу в табл. 1.
Таблиця 1
Склад оборотних коштів, оборотних активів та оборотного капіталу
№ Основні елементи оборотних коштів, оборотного
капіталу та оборотних активів Оборотні активи, оборотні кошти, оборотний
капітал
1. Витрати майбутніх періодів

Оборотний капітал Оборотні кошти
2. Виробничі запаси:

Оборотні активи
– сировина
– основні та допоміжні матеріали
– паливо
– тара
– МШП
3. Незавершене виробництво
4. Готова продукція
5. Товари
6. Грошові кошти та їх еквіваленти
7. Дебіторська заборгованість
8. Векселі одержані
9. Поточні фінансові інвестиції
Таким чином, згідно авторського бачення оборотні кошти, оборотні активи й оборотний капітал є трьома категоріями, які характеризують майже одні й ті ж об'єкти: оборотні фонди та фонди обігу, але при цьому оборотний капітал є ширшим поняттям за оборотні активи та оборотні кошти, так як включає елементи як оборотних активів, так і оборотних коштів. Різниця між оборотними активами та оборотними коштами полягає у тому, що оборотні кошти не включають поточні фінансові інвестиції, але до їх складу входять витрати майбутніх періодів на відміну від оборотних активів.
Отже, проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що «оборотні активи», «оборотний капітал» і «оборотні кошти» – це три самостійні економічні категорії, з характерними тільки їм особливостями і властивостями і ототожнювати їх ніяк не можна.

Список використаних джерел:
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 31.03.1999р. №87.[електронний ресурс]. – доступ. – www.minfin.gov.ua.
2. Бланк И.А. Управление активами: навчальний посібник / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2000. – 270 с.
3. Грабова Н.Н. Теорія бухгалтерського обліку 2001: навчальний посібник/ Н.Н. Грабова – під ред. М.В. Кутельного, 2001. – 272с.
4. Ефективність використання оборотних коштів підприємств в умовах фінансової кризи [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.finsettings.com/statt....zi.html
5. Примак Т.О. Економіка підприємства: навчальний посібник / Т.О. Примак – К.: Вікар, 2006. –219 с.
6. Римарчук А. М. Економічна сутність оборотних активів та їх класифікація / А. М. Римарчук // Формування ринкових відносин в Україні [Текст]. – 2010. - №7(110). – С. 64-70.
7. Тлумачний словник економіста / [уклад. С.М. Гончаров та ін.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 264с.

 
Форум » Матеріали конференції 25.04.2012 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту за умов орієнтації на міжна » Іванческул Н., Взаємозв'язок поняття «оборотні активи», ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: