Середа, 12.08.2020, 06:06
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Грунтей Ю., КОНТРОЛЬ В ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 25.04.2012 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту за умов орієнтації на міжна » Грунтей Ю., КОНТРОЛЬ В ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ ...
Грунтей Ю., КОНТРОЛЬ В ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ ...
conf-cvДата: Пятниця, 04.05.2012, 13:54 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Юлія Грунтей
к.е.н. Машталяр Г.П.
Чернівецький торговольно - економічний інститут КНТЕУ
КОНТРОЛЬ В ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

[j][size=10]

Одним із найважливіших показників ,які характеризують фінансовий стан підприємства ,є стан розрахунків з дебіторами і кредиторами. Необхідність теоретичного обґрунтування і розробки практичних рекомендацій щодо внутрішнього контролю дебіторської заборгованості підприємств роздрібної торгівлі обумовили вибір теми для науково – дослідної роботи та її актуальність. [2, с.14]
Метою дослідження є обґрунтування необхідності застосування внутрішнього контролю дебіторської заборгованості підприємства, визначення основних напрямів що до прийняття рішень спрямованих на підвищення ефективності управління кредитною політикою підприємства
Призначення внутрішнього контролю дебіторської заборгованості - допомогти підприємству сформулювати рекомендації і визначити заходи по ліквідації заборгованості не лише як засобів покращення розрахункових операцій, але і фінансового стану підприємства. [3, с.38]
Застосування контролю в оперативному управлінні дебіторською заборгованістю підприємства передбачає створення двох взаємо¬пов'язаних стадій контрольного процесу, до яких належать:
1. попередній контроль окремої операції, наслідком якої буде створення відповідної дебіторської заборгованості;
2. оперативний контроль руху дебіторської заборгованості внаслідок здійснення господарських операцій протягом оперативного періоду.
Попередній контроль дебіторської заборгованості значною мірою ґрунтується на даних попереднього аналізу і спрямовується на запобігання прий¬няттю рішень, то суперечать чинному законодавству, або реалізація яких з високим ступенем ймовірності, призведе до негативних економічних наслідків. На стадії попереднього контролю перевіряють доцільність кожної операції, її відповідність стратегічним напрямам розвитку підприємства, вимогам чинного законодавства та інших нормативних документів, які регулюють фінансово-господарську діяльність суб'єктів економіки.
Особливістю другої стадії оперативного контролю дебіторської заборгованості є спрямованість на створення інформаційного забезпе¬чення системи управління протягом операційного циклу; в момент здійснення або безпосередньо після здійснення фінансово-госпо¬дарських операцій. Наближеність до моменту здійснення операції дозволяє своєчасно виправити недоліки, що виникають у процесі фінансово-господарської діяльності як наслідок впливу різноманітних об'єктивних і суб'єктивних чинників. [3, с.42]
Протягом опера¬ційного періоду оперативний контроль спрямовано на виявлення відхилень визначених параметрів досліджуваного об'єкту від стан¬дартів контролю, їх якісну і кількісну оцінку та розробку і обґрунтування заходів щодо усунення причин небажаних відхилень.
Одним із завдань оперативного контролю є забезпе¬чення постійного надходження в систему управління інформації щодо змін складу і структури дебіторської заборгованості внаслідок здійснення та відшкодування боргів. У побудові системи постійного спостереження за рухом дебіторської заборгованості важлива роль нале¬жить моніторингу термінів створення дебіторської заборгованості та контроль за термінами погашення боргів.
Система моніторингу як механізм здійснення постійних спостережень за рухом дебіторської заборгованості має на меті:
• своєчасне виявлення наближення термінів відшкодування боргів та поточних розрахунків;
• виявлення і оцінку суттєвості відхилень фактичних термінів від стандартів контролю, які встановлюються за анало¬гічними термінами відповідної угоди;
• встановлення причин виявлених відхилень;
• оперативне втручання з метою нормалізації стану розрахунків за дебіторською заборгованістю підприємства.
Крім абсолютних показників, до яких належать не тільки суми надходжень коштів в погашення дебіторською заборгованістю, а також відхилення від встановлених термінів здійснення виплат за дебіторською заборгованістю тобто, підприємство може здійснювати моніторинг ризику дебіторської заборгованості.
Таким чином ,основними етапами побудови системи внутрішнього контролю руху дебіторської заборгованості підприємства є:формування і обґрунтування системи аналітичних показників для постійного спостереження і оцінки поточних змін об'єкту оперативного управління; визначення джерел первинної інформації , розробка алгоритмів розрахунку аналітичних показників і обґрунтування стандартів контролю .
Список використаних джерел:
1. П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»,затверджене наказом Міністерства фінансів України №237 від 8.10.1999р.
2. Бабіч В. Поддерогін А." Бухгалтерський і податковий облік безнадійної та сумнівної дебіторської заборгованості" - наук. - практичний журнал "Бухгалтерський облік і аудит" №11,14-17ст, 2011р.
3. Каменська Т. Основні напрями діяльності внутрішнього аудиту в системі управління /Каменська Т. // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №7. – С. 40–43.
4. Машталяр Г.П.Суть та організація внутрішнього аудиту /Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ – 2010,№3- 424- 431с.
5. Макеєва О. Перспективи розвитку внутрішнього аудиту в Україні / О. Макеєва //Економіст. – 2010. – №6. – С. 54–57.
6. Петренко С. "Методологічні підходи дор здійснення процесу внутрішнього аудиту" - наук. - практичний журнал "Бухгалтерський облік і аудит" - №7, 37 - 41, 2011р.

 
Форум » Матеріали конференції 25.04.2012 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту за умов орієнтації на міжна » Грунтей Ю., КОНТРОЛЬ В ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: