Понеділок, 27.01.2020, 21:45
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Деркалюк В., ОСНОВНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ЕКСПОРТНО – ІМПОРТНОЇ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 25.04.2012 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту за умов орієнтації на міжна » Деркалюк В., ОСНОВНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ЕКСПОРТНО – ІМПОРТНОЇ...
Деркалюк В., ОСНОВНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ЕКСПОРТНО – ІМПОРТНОЇ...
conf-cvДата: Пятниця, 04.05.2012, 13:52 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Віта Деркалюк,Наук. кер. – Чорна С. В.
Чернівецький торговельно – економічний інститут КНТЕУ
м. Чернівці
ОСНОВНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ЕКСПОРТНО – ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАВ теперішніх умовах експортно – імпортні операції являються одним з основних елементів товарообігу в Україні та важливим джерелом фінансових надходжень підприємств та організацій. Як одна з форм незалежного контролю таких операцій все більшого значення набуває аудит.
Аудиторська перевірка операцій з експорту та імпорту є важким і трудомістким процесом. Аудитори постійно працюють над тим, щоб максимально скоротити час перевірки, не знижуючи її якості та, відповідно, не збільшуючи аудиторського ризику. Так як експорт та імпорт пов’язані з обліком операцій на валютних і поточних рахунках, наприклад, реалізацією, розрахунками з іноземними контрагентами, обліком валютного, поточного рахунків, тому перевірка достовірності інформації, пов’язаної з обліком експортно – імпортних операцій є дуже актуальною і потребує особливої уваги в сучасних умовах господарювання.
Дослідженнями питань аудиту експортно – імпортних операцій займалися вітчизняні та закордонні вчені, такі як: Давидов Г. М., Рудницький В. С., Бурцев В. В., Білуха М. Т., Сопко В. В, Аренс Е. А., Лоббек Дж. К. Однак, ряд питань стососвно методики та організації аудиту експортно – імпортної діяльності підприємства все ще залишається недослідженим.
Планування аудиту є початковим і дуже важливим етапом його проведення. Під час розробки плану аудитор здійснює аналіз наступних питань:
- розуміння аудитором бізнесу клієнта;
- розуміння обліку і системи внутрішнього контролю;
- визначення ризиків;
- види, час і повнота процедур.
У програмі аудиту види, зміст і час проведення запланованих аудиторських процедур повинні збігатися з прийнятими до роботи показниками плану аудиту.
Здійснення аудиту експортно – імпортних операцій вимагає від аудитора ведення відповідної документації. До складу робочих документів аудитора відносять: інформацію, що стосується правової форми та організаційної структури управління суб’єкта, що здійснює експорт чи імпорт; докази процесу планування, включаючи програми аудиту та будь – які зміни до них; записи про характер, час та обсяг виконання аудиторських процедур та їх результати; копії звернень, адресованих іншим аудиторам, експертам та третім особам, а також отриманих від них та ряд інших робочих документів.
Аудитор здійснює також перевірку правильності оформлення та наявність первинних документів, а саме: митної документації, нотаріально засвідчених контрактів і копій контрактів, розрахункової документаціцї, банківської документації, технічної документації, товарно – супровідної документації, складської документації, документів про нестачу та псування товарів [5, c.495].
Аудитор перевіряє, чи застосовується до операцій з продажу товарів, вивезених платником податку за межі митної території України нульова ставка податку на додану вартість. Особливу увагу приділяють перевірці визначення податкового кредиту при здійсненні експортних операцій.
Для визначення розміру аудиторського ризику виходять з того, що експорту – імпорту притаманні наступні характеристики: різноманітність операцій і форм договорів, діяльність відбувається як на минній території України так і за її межами, що призводить до відповідного оподаткування й обліку, наявність жорстих обмежень у ціні й строках поставок, у результаті чого можемо дійти висновку, що доцільно проводити оцінювання аудиторського ризику, виходячи з низької оцінки ризику невиявлення, високої оцінки властивого ризику і ризику контролю [3, c.103].
В аудиторській практиці є два основні напрями перевірки: від статті у фінансовій звітності до первинного документа або договору і, навпаки, від первинного документа і до відображення цієї операції у звітності. Наприклад, для перевірки експорних операцій перевіряють звітність для визначення суттєвості окремих видів доходів і витрат, а безпосередню перевірку і вибірку елементів для тестування здійснюють починаючи з договорів. Це дає можливість виявити найбільш вагомі контракти, найбільш складні операції, одразу визначити строки поставок і оплати, покупців і посередників.
Особливим етапом аудиту є перевірка правильності оподаткування доходів нерезидента, що виплачуються з України, і тому аналізується дотримання наступних вимог: - наявність та правильність оформлення довідки, встановленої форми, яка підтверджує, що нерезидент є резидентом держави, з якою укладено міжнародний договір; - порядок звітування про доходи, що виплатили, стягнули і перерахували до бюджету податок на доходи нерезидента, у встановлений термін разом довідкою до податкових органів. Така побудова забезпечує комплексність методики аудиту [4, c.672].
Розмір суттєвості визначається виходячи з заниженої оцінки у зв’язку з високим аудиторським ризиком при перевірці експортно-імпортних операцій і значним розміром штрафних санкцій, які можуть бути накладені на підприємство при порушенні законодавства. У відповідності з суттєвістю можливого відхилення слід навести вплив відхилення на аудиторський висновок.
Розробка і використання критеріїв оцінки для аудиторських послуг з надання впевненості щодо виконання зобовязань за експортно – імпортними операціями, а саме: показник кількості днів, що залишились до виконання зобовязань перед отримувачем товарів, які імпортуються; показник відхилення фактичної вартості імпортного товару від контрактної, показник упущеної вигоди, дозволяє визначити ступінь виконання чи невиконання договірних відносин та приймати обгрунтовані управлінські рішення щодо уникнення, зниження та компенсації потенційних витрат.
Модифікація аудиторського висновку проводиться після проведення аудиторських процедур, тому на кожному окремому етапі вплив виявленого відхилення на висновок визначався відповідно до напрямку модифікації.
Реалізація таких заходів дозволить оптимізувати критерії довіри до вітчизняної фінансової звітності на світовому ринку торгівлі, що, безперечно, активізує як в кількісному, так і в якісному розрізі зовнішньоекономічну діяльність підприємства – субєкта ЗЕД.
Список використаних джерел:
1. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 14.09.2006 р. № 140-V зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. Режим доступу до докум.: http://www.CDb.RezonUkraine.net.//
2. Бутинець Ф. Ф Аудит: [підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищи х навчальних закладів, 2-ге вид., доп. і перероб.] / Ф. Ф. Бутинець. – Житомир: ПП «Рута». - 2002.
3. Давидов Г. М. Аудит: [підручник] / Г. М. Давидов Ю. Г. Давидов та ін.; за ред. Г. М. Давидова, М. В. Кужельного. – 2-ге вид., переробл. І доповн. – К.: Знання.- 2009.
4. Коблянська О. І. Методичні та організаційні аспекти аудиту експортних операцій / О. І. Коблянська, Ю. В. Сліпченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. - №5(72).-с. 3-8.
5. Кодацький В. В. Теоретичні основи аудиту / В. В. Кодацький // Економіка. Фінанси. Право. – 2009.- №1. – с. 29-30.
6.Назарова Г. Б. Методичні аспекти аудиту зовнішньоекономічної діяльності підприємства / Г. Б. Назарова.- Наукові праці КНТУ. Економічні науки, 2010, вип. 17.

 
Форум » Матеріали конференції 25.04.2012 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту за умов орієнтації на міжна » Деркалюк В., ОСНОВНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ЕКСПОРТНО – ІМПОРТНОЇ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: