Вівторок, 21.01.2020, 19:43
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Мейлик Л., Порівняльна характеристика П(С)БО 7 та МСФЗ 16. - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 25.04.2012 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту за умов орієнтації на міжна » Мейлик Л., Порівняльна характеристика П(С)БО 7 та МСФЗ 16.
Мейлик Л., Порівняльна характеристика П(С)БО 7 та МСФЗ 16.
conf-cvДата: Пятниця, 04.05.2012, 13:48 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Мейлик Лілія
Наук. кер. - к.е.н., доцент Грінчук М.С.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці
Порівняльна характеристика П(С)БО 7 та МСФЗ 16.Інтеграційні процеси, які відбуваються у світі, призводять до необхідності розробки загальних правил складання фінансової звітності для забезпе¬чення достовірної інформації та однозначного тлумачення звітних показників учасниками міжнародного фондового ринку. Ці правила знайшли своє відо¬браження у Міжнародних стандартах фінансової звітності (МСФЗ).
Мета даної теми полягає у тому, щоб провести порівняльну характеристику сутності та взаємозв’язку МСФЗ 16 «Основні засоби» та П(С)БО 7 «Основні засоби».
У відповідності з метою дослідження в роботі було поставлене завдання – розкрити зміст МСФЗ 16 «Основні засоби» та П(С)БО 7 «Основні засоби» та показати, що між ними є спільним, що відмінним.
Дана тема є досить актуальною, оскільки покращення стану руху основних засобів призведе до покращення стану розвитку підприємств, тому в даному дослідженні об’єктом постають основні засоби.
З огляду на те, що національні облікові стандарти розроблені з урахуванням вимог міжнародних стандартів, П(С)БО 7 "Основні засоби"[2] має ряд спільних поло¬жень з МСФЗ 16 "Основні засоби" [1].
Суттєві відмінності відсутні щодо висвітлення наступних питань: сфера застосування стандарту; визначення понять: амортизація; вартість, яка амортизується (в МСФЗ - сума, яка амортизується); група основних засобів (в МСФЗ - клас основних засобів); ліквідаційна вартість; основні засоби; порядок та умови їх визнання; строк корисного використання (експлуатації), фо¬рмування первісної вартості об'єкта та перелік витрат, які не включаються до первісної вартості; формування первісної вартості при обміні об'єкта основ¬них засобів на подібні та неподібні активи; проведення переоцінки об'єкта основних засобів і відображення її результатів в обліку [3, стор. 55].
Візьмемо до розгляду переоцінку. МСФЗ не розглядає об’єкт, що підлягає переоцінці, проте П(С)БО розглядає малоцінні необоротні матеріальні активи та бібліотечні фонди, якщо амортизація їх вартості нарахову¬ється у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50 % його вар¬тості, яка амортизується, та ре¬шта 50 % вартості, яка амортизу¬ється у місяці їх вилучення з ак¬тивів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям ви¬знання активом або в першому місяці використання об'єкта 100% вартості.
У П(С)БО переоцінена сума зносу об’єкта основних засобів визначається множенням суми зносу об’єкта основних засобів на індекс переоцінки. У МСФЗ будь-яка сума амортизації на дату переоцінки: а)перераховується пропорційно до зміни валової балансової вартості активу так, що балансова вартість активу після переоцінки дорівнює сумі переоцінки; або б) виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу.
Методами нарахування амортизації у П(С)БО і у МСФЗ є : прямолінійний та виробничий (метод суми одиниць продукції). Проте У П(С)БО є ще три методи: зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний, а МСФЗ включає в себе метод зменшення залишку.
Наприклад, у МСФЗ не розглядається момент початку нарахування амортизації та момент припинення нарахування амортизації, проте П(С)БО моментом початку нарахування амортизації починає з місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання та моментом припинення нарахування амортизації вважає починаючи з місяця, наступного за місяцем: вибуття об’єкта основних засобів; переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію.
Подібним у МСФЗ та П(С)БО є те, що надходження основних засобів на підприємство здійснюється власними силами. У П(С)БО є безоплатне надходження, внесок до статутного капіталу, переведення до об’єктів основних засобів зі складу оборотних активів(товарів, готової продукції); а у МСФЗ виготовлення подібних активів для продажу в процесі звичайної господарської діяльності.
Вибуття основних засобів і у П(С)БО і у МСФЗ здійснюється на основі продажу, проте у П(С)БО є безоплатна передача, невідповідність критеріям визнання активу, у МСФЗ виключення активу з використання без очікування економічних вигід від його вибуття.
Часткова ліквідація об’єкта основних засобів у МСФЗ не визначається, а у П(С)БО первісна (переоцінена) вартість та знос зменшуються відповідно на суму первісної (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини об’єкта.
Порівнюючи П(С)БО 7 та МСФЗ 16 стосовно основних засобів можна дійти висновку, що на підприємствах ефективне використання основних засобів неможливо забезпечити без правильної організації бухгалтерського обліку і контролю за її рухом і збереженістю. Отже, покращення використання підприємством основних засобів дозволить йому ефективно та якісно здійснювати фінансово-господарську діяльність. І досягти цього можна своєчасно проводячи ефективний контроль формування та використання основних засобів.
Список використаних джерел:
1. Міжнародні стандарти фінансової звітності 1999. М.: Аскер-АССА, 2009. - 240 с.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290. Зі змінами та доповненнями. // www.liga.net
3. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – 7-е видання, доп. і перероб. - Житомир: ПП «Рута», 2006. – 832 с.

 
NedДата: Пятниця, 25.01.2013, 17:39 | Повідомлення # 2
Учасник конференції
Група: Користувачі
Повідомлень: 1
Нагороди: 0
Репутація: 0
Статус: Offline
как получить мэйлики бесплатно http://programma-dlya-vzloma-i-nakrutki.ru/kak-poluchit-mejliki-besplatno
накрутка мэйликов http://programma-dlya-vzloma-i-nakrutki.ru/nakrutka-mejlikov 
взлом мэйликов http://programma-dlya-vzloma-i-nakrutki.ru/vzlom-mejlikov-kak-vzlomat-mejliki
 
Форум » Матеріали конференції 25.04.2012 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту за умов орієнтації на міжна » Мейлик Л., Порівняльна характеристика П(С)БО 7 та МСФЗ 16.
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: