Четвер, 13.05.2021, 20:31
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Ткачук Т., ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 25.04.2012 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту за умов орієнтації на міжна » Ткачук Т., ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Ткачук Т., ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
conf-cvДата: Пятниця, 04.05.2012, 13:44 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Ткачук Тетяна,
Наук. кер. – Машталяр Г.П.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці
ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Процес господарської діяльності неминуче пов’язаний з зобов’язаннями. Під час проведення господарських операцій облікова інформація, для управління зобов’язаннями, повинна бути оперативною, повинні фіксуватись максимально швидко всі зміни в динаміці зобов’язань і тим самим забезпечувати стійкість фінансового стану підприємства та його платоспроможність.
Отже, дана тема надзвичайно актуальна, адже для прийняття управлінських рішень та подальшої безперервної ефективної діяльності підприємства необхідно визначити конкретні завдання та мету аудиторської перевірки кредиторської заборгованості, тобто організацію її проведення.
Питанням організації та методики аудиту кредиторської заборгованості досліджували такі автори М.Ф. Огійчук, Новиков І.Т., Рагуліна І.І., М.О. Никонович, К.О. Рудько, О.А. Юр’єва, Є.В. Мних.
До організаційних проблем аудиту кредиторської заборгованості відносять визначення мети, завдань та основних етапів проведення аудиту.
При вивченні цього питання було виявлено, що в різних літературних джерелах питання організації аудиту розглядається по різному.
Наприклад, автори М.Ф. Огійчук, Новиков І.Т., Рагуліна І.І. [1, с.473] завданнями аудиторської перевірки кредиторської заборгованості вбачають в:
правильності складання первинної документації з формування зобов’язань;
• правильності визначення зобов’язань;
• правильності оцінки і класифікації зобов’язань;
• реальності утворення зобов’язань;
• своєчасності погашення зобов’язань;
• правильності бухгалтерського обліку зобов’язань;
• правильності вирахування належних податків й платежів та своєчасності їх платежу.
Никонович М.О, К.О. Рудько, О.А. Юр’єва [2, ст.295-297] вважають, що мета аудиту кредиторської заборгованості – отримати необхідні аудиторські докази та сформувати думку щодо повноти та достовірності інформації про кредиторську заборгованість, відображену у фінансовій звітності та примітках до неї. Головне завдання при перевірці кредиторської заборгованості автори визначають в тому щоб аудитор упевнився, що вона відображена у звітності повністю, і зобов’язань, які не відображені у звітності, не існує.
Пантелєєв В.П. [3,с.211-214] вважає, що метою проведення аудиту розрахунків з кредиторами є перевірка: наявності і правильності оформлення первинних документів; оцінка синтетичного та аналітичного обліку; оцінка стану заборгованості; перевірка правильності розрахунків; перевірка належної класифікації дебіторської заборгованості; оцінка стану внутрішнього контролю; упевненість у порівняльності показників фінансової та не фінансової звітності.
Чернелевський Л.М., Н.І. Верещи [4,с.138-142] визначають завдання аудиту кредиторської заборгованості вважають: правильності оцінки відображення зобов’язань у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності, наявності і правильності оформлення первинних документів, правильності використання відповідних рахунків бухгалтерського обліку, відповідностей даних синтетичного і аналітичного обліку, своєчасності розрахунків по зобов’язаннях підприємства, оцінки стану заборгованості підприємства, оцінки стану внутрішнього контролю і аудиту зобов’язань підприємства.
Отже, узагальнюючи погляди різних авторів стосовно організації аудиту кредиторської заборгованості, можна зазначити, що при перевірці кредиторської заборгованості аудитор повинен звернути увагу на правильність бухгалтерського обліку зобов’язань, їх класифікації, визначення зобов’язань, реальності їх утворення та своєчасності погашення, впевнитись в правильності розрахунків кредиторської заборгованості.
На наш погляд, метою проведення аудиту кредиторської заборгованості є отримання достовірного відображення та розкриття інформації щодо кредиторської заборгованості підприємства для прийняття правильних та ефективних управлінських рішень, що забезпечить ефективно використовувати кредитну політику.
Основними завданнями аудиту кредиторської заборгованості є:
• вивчення реальності кредиторської заборгованості – як довгострокової так і поточної;
• встановлення причин та строків утворення заборгованості;
• перевірка наявності простроченої кредиторської заборгованості;
• перевірка достовірності відображення кредиторської заборгованості в балансі, визначення відхилення;
• перевірка правильності списання заборгованості та її оформлення і відображення в обліку.
• встановлення наявності актів звірки розрахунків чи гарантійних листів і дотримання строків позовної давності;
Організація аудиту кредиторської заборгованості у відповідності з визначеними метою, завданнями дозволять надати клієнту достовірну інформацію про наявність та стан розрахунків з постачальниками.

СПИСОК ВИКОРИТСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Огійчук М.Ф., Новиков І.Т., Рагуліна І.І. Аудит: організація та методика: Навч. посібник – К.: Алеута, 2010. – 584с.
2. Никонович М.О., К.О. Редько, О.А. Юр’єв; За ред. Є.В. Мних. – К.: Київ. Нац.торг.-екон. Унів-т, 2008.- 472с.
3. Пантелєєв В.А. аудит. – Навч. посібник. – К.: „ Видавничий дім „Професіонал”, 2008. – 400с.
4. Чернелевський Л.М., Беренда Н.І. Аудит: Навч. Посібник – к.: Міленіум, 2002-466 с.
5. Шкріля Н.Л., Нікульникова Т.Г., Залізник Н.В. Аудит: Навч. Посібник. – Львів «Монологія 2006», 2007. – 224 с.
6. Ніконова О. науково – практичний журнал «Облік і аудит» «Міжнародні стандарти INTOSAI: основні положення, аудиторські підходи, термінологія» №2, 2011р.

 
Форум » Матеріали конференції 25.04.2012 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту за умов орієнтації на міжна » Ткачук Т., ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: