Вівторок, 21.01.2020, 18:58
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Бутко І., КАПІТАЛІЗАЦІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 25.04.2012 » Ефективність бізнесу в умовах трансформації економіки » Бутко І., КАПІТАЛІЗАЦІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ...
Бутко І., КАПІТАЛІЗАЦІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ...
conf-cvДата: Четвер, 10.05.2012, 16:19 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Ірина Бутко,
Наук. кер. - Маслова А.Ю.,
Харківський інститут банківської справи УБС НБУ,
м. Харків
КАПІТАЛІЗАЦІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІОдин з найважливіших чинників зростання економіки – надійна і потужна банківська система. Об’єктивні процеси, що відбуваються в сучасному банківському бізнесі, а також суттєві зміни умов функціонування банків призвели до необхідності нарощування банками власного капіталу для підвищення їх стійкості, надійності та фінансової безпеки. В умовах світової фінансової кризи в усьому світі для банків проблема недостатньої капіталізації стала особливо актуальною.
Недостатність капіталу вітчизняної банківської системи є одним з основних чинників, який стримує розвиток фінансово-кредитного сектору в процесі виконання ним функції фінансового посередництва в умовах світової фінансової глобалізації. Тому вирішення питань ефективного використання та зростання рівня капіталізації вітчизняних банків дозволить забезпечити надійність та стійкість банківської системи в цілому.
Нарощування капіталу банків – це ключ до забезпечення їх сталого розвитку на основі збільшення обсягів операцій, розширення мережі установ, підвищення прибутковості при дотриманні економічних нормативів і забезпеченні інтересів вкладників і кредиторів [2, с.111]. Показник капіталізації визначає надійність певного банку, захищеність вкладів населення, підприємств і держави. Тобто показник капіталізації є основою, на якій ґрунтуються всі інші показники та який впливає на темпи загального економічного зростання.
Власний капітал є детермінантою кредитоспроможності банків. Разом з тим можливість розширення активних операцій визначається необхідним рівнем достатності капіталу. При цьому треба врахувати, що основою ресурсної бази банку є залучені кошти, а процесу кредитування передують депозитні операції [3, с.29].
Протягом останніх років в умовах посиленого контролю з боку банківського нагляду за рівнем капіталізації, підвищення вимог щодо якості капіталу мала місце тенденція до підвищення рівня капіталізації банків. Так, зростання капіталу банків України у 2010 р. відбулося на 25,6 млрд. грн., або на 83,6%, і на 01.01.2011 р. він становив 137,7 млрд. грн. Але, порівнюючи 2010 р. з попереднім, частково скоротився балансовий капітал на 4088 млн. грн. у зв’язку з фінансово – економічною ситуацією в країні (табл.1., побудовано за даними [1, с.71]). Збільшення капіталу банківського сектору відбувалося в основному за рахунок зростання статутного капіталу діючих банків, обсяг якого зріс за цей період на 26,7 млрд. грн.,або на 18,3%, та становив 145,8 млрд. грн.
Регулятивний капітал в цілому збільшився на 15,6% і на 01.01.2011 р. дорівнював 160,9 млрд. грн. Актуальною залишається проблема відставання темпів капіталізації банків від зростання їхніх активів.
Таблиця 1
Динаміка активів і капіталу банків України
Показники Роки
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Чисті активи, млн.грн. 100234 134348 213878 340179 599396 926086 880302 942088
Темп зростання,% … 134,0 159,2 159,0 176,2 154,5 95,1 107,0
Балансовий капітал, млн.грн 12882 8241 25451 42566 69578 119263 115175 137725
Темп зростання,% … 143,0 138,1 167,2 163,5 171,4 96,6 119,6
Статутний капітал,млн.грн. 8116 11605 16111 26266 42873 82454 119189 145857
Темп зростання,% … 143,0 138,8 163,0 163,2 192,3 144,6 122,4
Регулятивний капітал,млн.грн 13274 18188 26373 41148 72265 123066 135802 160897
Адекватність регулятивного капіталу (Н2) 15,11 16,81 14,95 14,19 13,92 14,01 18,08 20,83

Слід зазначити, що за останні кілька років приріст банківських активів суттєво перевищував відповідний приріст капіталу, а середній норматив адекватності капіталу за період з 2002-2007 рр. зменшився до 15,0% відповідно, що свідчить про досить негативні тенденції капіталізації українських банків [1, с.71]. Проте, станом на 01.01.2011 р. норматив адекватності капіталу складав 20,83%, і це, в свою чергу, свідчить про те, що банки збільшили свій капітал, тим самим розширивши обсяги кредитування.
Разом з тим відзначимо, що зростання капіталу банків також відбулося за рахунок збільшення сплаченого зареєстрованого статутного капіталу. У 2009-2010 рр. внаслідок непокритих збитків сума статутного капіталу перевищувала суму власного капіталу (табл.2., побудовано за даними [1,с.71]).
Таблиця 2
Динаміка власного капіталу, статутного капіталу та коефіцієнта капіталізації у банках України за період з 01.01.2005 по 01.01.2011рр.
Показник 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011
Власний капітал (млн.грн) 18421 25451 42566 69578 119263 115175 137725
Статутний капітал (млн.грн) 11648 16144 26266 42873 82454 119189 145857
Іноземний капітал у статутному капіталі банків (млн.грн) 1118,2 3148,1 7249,4 15005,6 30260,6 42669,7 59217,9
Коєфіцієнт капіталізації (%) 0,14% 0,12% 0,13% 0,12% 0,13% 0,13% 0,15%

Порівняння показників капіталізації за останні 7 років, дозволяє стверджувати, що у посткризовий період збільшилися коефіцієнти капіталізації, зобов’язань, адекватності регулятивного капіталу, частки статутного капіталу, що свідчить про намагання банків підвищити рівень капіталізації. Проте аналіз рентабельність капіталу (-10,19%) [1, с.71] свідчить про те, що наслідки фінансової кризи подолані не повністю та продовжують впливати на банківську систему України.
Проблема банківської капіталізації у теперішній час є визначальним чинником ефективного функціонування банківської системи, на який впливає розмір власного капіталу банку, обсяг його активних та пасивних операцій, а також низка макроекономічних чинників розвитку національної економіки. Тому, для прискорення капіталізації банків, як того потребує сучасна ситуація, на наш погляд, необхідно вжити наступні заходи: привести вітчизняне банківське законодавство у відповідність з європейським; дотримуватися основних положень Базельської угоди з урахуванням існуючого стану економіки; консолідація банківського капіталу в результаті злиття та поглинання банків; удосконалити системи банківського нагляду та управління ризиками шляхом переходу від оцінки діяльності в минулому до прогнозу можливих ризиків у майбутньому; збільшити рівень відповідальності власників за надійність їх банків та якість корпоративного менеджменту; удосконалити методологію та методику розрахунку регулятивного капіталу; та підвищити рентабельність діяльності банківських установ як запоруки їх конкурентоспроможності, надійності та динамічного розвитку.
Список використаних джерел:
1. Основні показники діяльності банків України на 1 грудня 2011 року // Вісник Національного банку України. - 2012. - №1. – С.71.
2. Савлук С. М. Стимулювання нарощування власного капіталу банків / С.М.Савлук// Фінанси України. – 2009.- №2.- С.111-117.
3. Свечкіна А. А. Капіталізація як визначальний чинник ефективного функціонування вітчизняного банківського сектору /А. А. Свечкіна, О. І. Хомич // Економіка та держава. – 2009. - №5. – С.29-32.

 
Форум » Матеріали конференції 25.04.2012 » Ефективність бізнесу в умовах трансформації економіки » Бутко І., КАПІТАЛІЗАЦІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: