Вівторок, 21.01.2020, 18:49
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Капуштенська О., Система оподаткування та податкова політика - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 18.11.2011 » Роль фінансово-кредитної системиу розвитку економіки країни » Капуштенська О., Система оподаткування та податкова політика
Капуштенська О., Система оподаткування та податкова політика
conf-cvДата: Субота, 19.11.2011, 23:08 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Ольга Капуштенська,4 курс, спец. «Фінанси», д.ф.н.,
Наук. кер. – Томнюк Т.Л.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці
Система оподаткування та податкова політика України в умовах ринкової економікиСистема оподаткування в сучасних фінансово-економічних відносинах є вагомою складовою фінансової системи та дієвим інструментом реалізації економічної та податкової політики держави. Питання змін системи оподаткування в Україні, на даний момент та на майбутнє, набуває вагомого значення як у теоретичному, так і в практичному аспекті, оскільки наслідки світової фінансової кризи вносять суттєві корективи у країни переважної більшості країн світу. На жаль, існуюча система оподаткування в Україні стримує розвиток виробництва, оскільки має фіскальну спрямованість, яка зумовлює високий податковий тиск й адміністративне втручання податкових органів у господарську діяльність суб’єктів підприємництва. Тому є необхідність дослідження і удосконалення податкової політики України.
Вагомий внесок у дослідження податкової політики зробили такі вітчизняні науковці: О.Д. Василик, К.В. Павлюк, Ефименко Т.І., Мартиненко В.Л., Соколовська А.М., І.О.Лютий, С.І. Юрій та ін., так і зарубіжні вчені-економісти: Ф. Бекон, С. Брю, Д. Кейнс, А. Лаффер, К. Маркс, Д. Рікардо, А.Сміт, М. Фрідмен та інші.
Реалії українського сьогодення у сфері оподаткування - це внутрішня неузгодженість складових податкової системи. Це і нестабільність правового регламентування податкових відносин, складність адміністрування податків та податкових платежів, порушення принципів економічної, соціальної справедливості та рівномірності податкового навантаження [2, с.46].
Концептуальні основи системи оподаткування в умовах ринкової економіки повинні базуватися, по-перше, на класичних податкових теоріях і концепціях; по-друге, враховувати (а не копіювати) прогресивний досвід світової практики оподаткування, по-третє (і це головне), ґрунтуватися на реаліях сьогодення, цілях і задачах української перехідної економіки. Податкова система повинна бути адекватна сучасному стану економіки і соціальної сфери України [1, с.321].
Для розв’язання проблем оподаткування ідеологія податкової політики передбачає: підтримку не конкретних підприємств, а підприємництва; створення однакових умов роботи для всіх; низькі податки, які сплачуються усіма. Податки зобов’язані забезпечити стабільну фінансову базу держави, а з іншого боку – залишити достатньо коштів підприємствам та громадянам з метою збереження максимальної зацікавленості у результатах їх діяльності [4, с.65].
При побудові концептуальних основ системи оподаткування в умовах ринкової економіки необхідно розглядати її на основі чіткої економічної доктрини, враховуючи конкретні умови господарського розвитку і тип регулювання економіки.
Окрім цього, слід чітко сформувати стратегію розвитку економіки, враховуючи критерій стабільності при впровадженні податкової політики, що позитивно впливає на фінансово-економічний стан в країні. Також при створенні національної системи оподаткування, адекватної вимогам сучасного ринкового господарства, недоцільно сліпо копіювати чужий досвід або впроваджувати рекомендації теорій без урахування відповідності податкової системи діючим моделям.
Необхідно забезпечити мінімізацію протиріч окремих компонентів податкової системи, їх взаємну відповідність з метою одержання бажаних результатів функціонування. В умовах постійного дефіциту фінансових ресурсів, які викликані трансформаційною системною кризою, концептуальні основи оподаткування мають відповідати оптимальному поєднанню стабільності та еластичності при реалізації основних пріоритетів соціально-економічного розвитку суспільства в умовах ринкової економіки [3, с.49].
У ринкових умовах суттєвого значення набуває ефективна податкова політика, через яку акумулюються фінансові ресурси для забезпечення суспільних потреб, а також здійснюється регулювання економічних відносин. Вона визначається певним ступенем впливу держави на соціально-економічні процеси і змінюється під впливом тенденцій у світовій економіці.
Таким чином, процедура створення та реалізація ефективної податкової політики передбачає детальну проробку різних її елементів, методів оподаткування, розгляд альтернативних варіантів з оцінкою наслідків їх упровадження для економіки та соціальної сфери. Іншими словами, при здійсненні виваженої податкової політики з метою забезпечення фінансових потреб держави та матеріального добробуту населення необхідно подбати про те, щоб податки дійсно стали регулятором, стимулятором прибуткової діяльності, а не примусовими платежами. Саме в такому контексті система оподаткування в Україні матиме сенс і перспективу.
Список використаних джерел:
1. Ефименко Т.І. Налоговая политика в Украине в условиях становления рыночного хозяйства // Зб. наук. праць Укр. академії державного управління при Президентові України. Випуск 1.– 2008. – С.316-324.
2. Мартиненко В.Л. Податкова політика в Україні та її вдосконалення з метою активізації інвестиційної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – С. 46-50.
3. Прокопенко Н.В. Ключові аспекти оптимальної податкової системи / Н. Прокопенко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. тез доп. VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-11 листопада 2005 р.) / ДВНЗ "УАБС НБУ". – Суми, 2005. – Вип. 8. – С. 48-51.
4. Соколовська А.М. Податкова політика в Україні у контексті її впливу на розвиток економіки // Фінанси України. - 2006. – №9– С.65-81.

 
Форум » Матеріали конференції 18.11.2011 » Роль фінансово-кредитної системиу розвитку економіки країни » Капуштенська О., Система оподаткування та податкова політика
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: