Пятниця, 28.02.2020, 08:40
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Капуштенська О., Суспільно-економічна значення фінансової... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 18.11.2011 » Роль фінансово-кредитної системиу розвитку економіки країни » Капуштенська О., Суспільно-економічна значення фінансової...
Капуштенська О., Суспільно-економічна значення фінансової...
conf-cvДата: Субота, 19.11.2011, 23:07 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Ольга Капуштенська,4 курс, спец. «Фінанси», д.ф.н.,
Наук. кер. – Юрій К.М.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці
Суспільно-економічна значення фінансової самостійності місцевих бюджетівВ умовах соціально-економічних трансформацій, які відбуваються в Україні, важлива роль у задоволенні потреб територіальних громад у суспільних послугах відводиться органам місцевого самоврядування. Необхідною передумовою реалізації власних та делегованих повноважень місцевих органів влади є адекватний потребам обсяг фінансових ресурсів.
Однак на сучасному етапі державотворення українське суспільство зіткнулося з багатьма проблемами функціонування місцевих фінансів, які негативно впливають на можливості забезпечення конституційних прав українських громадян. До основних із них можна віднести: низький рівень самостійності органів місцевого самоврядування; нечітке розмежування функцій між державною владою та місцевим самоврядуванням; нерозвиненість місцевого оподаткування; незабезпеченість достатнім обсягом бюджетних коштів делегованих державою повноважень органам місцевого самоврядування; неефективне використання коштів місцевих бюджетів тощо [2, с.123].
Нинi в Українi вiдбулося багато позитивних зрушень щодо визнання об’єктивної необхiдностi становлення реального самоврядування як права та здатностi територiалъних громад самостiйно вирiшувати питання мiсцевого значення.
Виняткова важливiсть проблем фiнансової самостiйностi місцевих органів влади спонукає багатьох вчених вивчати цi питання. В Україні дослідженню цих проблем присвячені праці таких вчених: О.Д. Василика, О.П. Кириленко, І.С. Алакоз, А.Ю. Савенко, З.М. Лободіна, Ю.В. Петленко, О.Д.Рожко, П.М. Леоненко, та багато інших. Серед зарубіжних учених цими питаннями займалися: Р. Бірд, Д. Кінг, В. Лебєдєв, Г. Поляк та інші.
Матерiально-фiнансова самостiйнiсть є необхiдною умовою втiлення всiх принципiв мiсцевого самоврядування. Вiд фiнансових можливостей залежить виконання реальних владних функцiй органами мiсцевого самоврядування. Самостiйнiсть завжди буде лише формальною, якщо залишатиметься залежнiсть у фiнансовому планi [3, с.186].
За сучасних умов демократичного розвитку нашої країни постала проблема необхідності пошуку ефективного механізму поповнення фінансовими ресурсами місцевих бюджетів, який би визначав нові принципи формування місцевих бюджетів, чітке розмежування функцій і повноважень усіх рівнів влади, а звідси – видатків кожного виду бюджету, і що головне – доходів між різними ланками бюджетної системи. Така позиція визначається тим, що мiсцевi бюджети посiдають надзвичайно важливе мiсце в економiчному та соцiальному життi суспiльства, що знаходить вiдображення у різноманiтних зв’язках з мiсцевим господарством, пiдприсмствами, фiрмами, установами тощо, якi працюють на територiї функцiонування мiсцевих бюджетiв, з органами державної влади та управлiння, з населенням.
Саме місцеві бюджети є фондами, в яких мобілізується основна частина фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення надання громадських послуг. Тому забезпечення самостійності місцевих органів влади у формуванні цих фондів – надзвичайно важливе завдання, що має бути розв’язане. Як показує досвід зарубіжних країн, фінансові проблеми регіонів розв’язуються через надання місцевим органам влади стабільно закріплених дохідних джерел, розширення сфери місцевого оподаткування та реформування всієї системи міжбюджетних відносин у країні. Адже, нестабільність доходів місцевих бюджетів, відсутність ефективного механізму міжрегіонального розподілу державних доходів негативно позначаються на розвитку регіонів, який би визначав нові принципи формування місцевих бюджетів, чітке розмежування функцій і повноважень усіх рівнів влади, а звідси – видатків кожного виду бюджету, і що головне – доходів між різними ланками бюджетної системи [1, с.169].
Розглядаючи самостiйнiсть мiсцевих бюджетiв, слiд враховувати також сучаснi загальноекономічнi фактори соціально-економічного розвитку України, такі як спад обсягів валового внутрiшнього продукту, дефiцитність фінансових ресурсiв, iнфляцiя, нерозвинутiсть фондового ринку, нестабiльнiсть законодавчоi бази тощо. Без вирiшення цих, а також багатьох iнших складних проблем сучасного перiоду розвитку економiки України неможливо вести мову про фiнансову незалежнiсть мiсцевого самоврядування та побудову демократичної держави.
Загалом, вирішення питань у сфері формування і використання фінансових ресурсів місцевих органів влади в аспекті їх фінансової самостійності значною мірою визначило б розширення економічної самостійності регіонів України. Оскільки, від того наскільки політично незалежні і фінансово забезпечені адміністративно-територіальні одиниці, залежить стабільність і незалежність всієї держави.
Список використаних джерел:
1. Алакоз І.С., Савенко А.Ю. Шляхи зміцнення фінансового стану оганів місцевого самоврядування в Україні/ Алакоз І.С., Савенко А.Ю.//Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – №2, Т.1. – С. 168-171.
2. Лободіна З.М. Фінансування видатків місцевих бюджетів: стан і проблеми здійснення/ Лободіна З.М.//Галицький економічний вісник. –2011. –№2(31). – С.123-130.
3. Петленко Ю.В., Рожко О.Д. Місцеві фінанси: Опорний конспект лекцій.-К.: Кондор, 2009.-274с.
 
Форум » Матеріали конференції 18.11.2011 » Роль фінансово-кредитної системиу розвитку економіки країни » Капуштенська О., Суспільно-економічна значення фінансової...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: