Понеділок, 05.12.2022, 17:23
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Полянська А., СУЧАСНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В СВІТ - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Проблеми та перспективи розвитку міжнародних економічних процесів » Полянська А., СУЧАСНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В СВІТ
Полянська А., СУЧАСНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В СВІТ
conf-cvДата: Четвер, 05.05.2011, 23:01 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Анастасія Полянська,


3 курс,
спец. «Економіка підприємства», 3 курс, д/ф,
Наук. кер. – Козменко А.В.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці

СУЧАСНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В СВІТІ


Ринок страхових послуг є одним з необхідних елементів ринкової економіки. Він забезпечує зв'язок між страховиком і страхувальником. Основою страхового ринку є виникнення в процесі відтворення необхідності надання грошової допомоги потерпілим у випадку настання непередбачених подій, що і обумовлює актуальність теми.
Метою даної роботи є визначення сутності страхового ринку на сучасному етапі розвитку; предмет дослідження–особливості розвитку страхового ринку в світі ; об’єкт дослідження–страховий ринок на міжнародній арені.
Питання організації страхової справи на міжнародному рівні вивчалися такими вченими, як В.Д.Базилевич, І. Краснова, В. В. Шахов, О. А. Гвозденко, О.В.Булатова, Н.М.Внукова, Л.В.Временко, А.Глущенко, Л.Л.Кінащук, М.С.Клапків, Н.Лутак, О.М.Мозговий, О.А.Соловйова, К.Є.Турбіна, В.І.Успаленко, В.Г.Федоренко, В.М.Фурман, В.В.Шахов, Л.Ширинян, П.Щедрий, та ін.
Науковці, які займаються проблемами страхування, визначають страховий ринок не однаково.
І. Краснова, В. В. Шахов, стверджують, що страховий ринок –це певний економічний простір, де формується попит на специфічну послугу, народжується пропозиція цієї послуги та створюються умови для реалізації послуги.[1]
О. А. Гвозденко вважає, що страховий ринок – сукупність економічних відносин з купівлі – продажу страхової послуги, що виражається в захисті майнових інтересів фізичних та юридичних осіб при настанні страхових випадків за рахунок грошових внесків страхувальників .[2]
О.Д. Вовчак, Т.А. Ротова, Л.С. Руденко, В.Д. Базилевич пропонують таке трактування страхового ринку – це особлива форма грошових відносин, де об’єктом купівлі продажу є специфічна послуга – страховий захист і на якому формуються попит та пропозиція на цю послугу. [3]
Аналіз цих тлумачень дозволяє нам визначити загальні риси притаманні страховому ринку. Насамперед, це стосується того, що страховий ринок є сегментом фінансового ринку, який діє в соціально-економічному середовищі країни. Суб’єктами страхового ринку виступають страховики, об’єднання страховиків, посередники, діяльність яких спрямована на продаж страхувальникам особливого різновиду послуг – страхового захисту майнових, матеріальних, особистих інтересів під час настання страхових подій.
Світовий ринок страхових послуг характеризується незначним падінням страхових премій, зміною географічної структури, різною динамікою розвитку. Ємність світового ринку страхових послуг виражається обсягом отриманих страхових премій, які у 2007 р. склали 4128 млрд. дол. США., а у 2008р. - 4270 млрд. дол. США. Темп приросту страхових премій за період знизився і склав 3,4%, то як у 2007 році його значення становило 11,2%. Незважаючи на зростання номінального розміру страхових премій, розрахунок реальних сум премій показав їх загальне скорочення у світі на 2 %. В розрізі основних видів страхування реальні страхові премії за 2008 рік зменшились на 3,5% у life страхуванні та на 0,8% у non-life cтрахуванні. Таке зменшення було спричинене спадом на страхових ринках розвинутих країн. У країнах, що розвиваються, навпаки , відбулося зростання обсягу премій за обома видами страхування. [5]
Для країн Західної Європи є характерним падіння премій страхування життя, зокрема у Великобританії(- 25,7%), Ірландії (-31,5%), Італії (-11,2%), Франції (10,6%), оскільки у цих країнах розповсюдженими є страхові продукти з одноразовими преміями. Стрімкий ріст премій life страхування у Центральній та Східній Європі був визначений надзвичайно високим їх ростом у Польщі (52,8%), що знівелювало скорочення обсягу премій в інших країнах даного регіону.
На світовому ринку скорочення премій non–life страхування склало – 0,8%; при цьому в індустріальних країнах дане зменшення становило – 1,9% , а в країнах, що розвиваються , спостерігалось підвищення обсягів премій non –life страхування на 7,1% порівняно з 2007 роком.[5]
Структурні зміни у складі світового ринку відбулися за рахунок розвитку страхування в країнах Центральної та Східної Європи, країнах СНД і Балтії при зниженні частки країн Північної Америки, Азії, Океанії. Реформи передбачали демонополізацію і приватизацію страхового сектору, розширення доступу іноземних страховиків на національні ринки страхування та перестрахування, у розвитку комерційного страхування життя і пенсійного забезпечення.
За основними показниками страхової діяльності найбільш високого рівня розвитку досягли такі країни як США, Англія, Німеччина, Франція, Швейцарія, Італія, які збирають значну частку від загальної суми страхових платежів за різними видами страхування.
Найбільшого значення серед них досяг страховий ринок США, який контролює майже половину всього страхового ринку світу, у сукупних страхових преміях світу його частка наближається до 30%. США є лідером в світі по числу операцій злиття, біля 40% операцій відбувалися на американському страховому ринку. Такий високий показник пояснюється двома причинами: об'єктивно високими фінансовими можливостями і вимушеною необхідністю укрупнення з метою протистояння європейським конкурентам.
Найбільшими страховим компаніями в світі є American International Group (AIG), країна: США, ринкова вартість: $ 172 240 млн ; AXA Group, країна: Франція; ринкова вартість: $ 66120 млн ; Allianz Worldwide, країна: Німеччина, ринкова вартість: $ 65550 млн . [4]
Отже, можна зробити висновок, що страхування є необхідним чинником піднесення національної економіки. Аналізуючи розвиток страхового ринку за останні роки, необхідно зазначити, що ринок характеризується негативними процесами, а саме, падіння обсягів премій, зниження платоспроможності та рентабельності страхової діяльності, але незважаючи на це, світовими лідерами в галузі страхування є США, Франція, Німеччина, Великобританія, та ін.
Список використаних джерел:
1. Краснова И. Розработка страхового рынка // Страховое ревю. – 1998. – №2. – с.20 – 26
2. Гвозденко А.А. Основы страхования. – М.: Фынансы и статистика, 1998. – 304с.
3. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. – К.: Знання, 2005. – 352с.
4. TOP 10 Insurance Companies in World [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.popularsomething.com/2010/01/top-10-insur...
5. Г.В. Кравчук «Вплив фінансової кризи на life та non-life страхування в різних регіонах світу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lib.academy.sumy.ua/library.....02.pdf

 
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Проблеми та перспективи розвитку міжнародних економічних процесів » Полянська А., СУЧАСНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В СВІТ
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: