Середа, 12.08.2020, 06:14
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Ляхова І., ЗАРОБІТНА ПЛАТА – ЯК СПОСІБ ОЦІНКИ ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Соціальні, економічні та політичні перспективи розбудови державності України » Ляхова І., ЗАРОБІТНА ПЛАТА – ЯК СПОСІБ ОЦІНКИ ...
Ляхова І., ЗАРОБІТНА ПЛАТА – ЯК СПОСІБ ОЦІНКИ ...
conf-cvДата: Середа, 15.12.2010, 17:36 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Ілона Ляхова


Наук. кер. -Доц. Головай Н.М.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Вінниця


ЗАРОБІТНА ПЛАТА – ЯК СПОСІБ ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ


Ринкова трансформація вітчизняної економіки зумовлює принципову зміну місця і ролі людини як суб'єкта економічних відносин. Головні принципи розвитку національної економіки наразі відповідають загальноєвропейським та світовим стандартам, які сформовані на перетині другого та третього тисячоліття та спираються на глобальну інтеграцію соціально-економічної сфери діяльності й проживання людства, переходу його від індустріального до науково-інформаційного суспільства [2].
Найважливішим компонентом знань є інтелектуальний капітал, який доцільно використовувати для створення багатства країни, формування її конкурентоспроможності. Він розвивається на принципах інтелектуальності, комплексності, прогресивності, адаптивності, ієрархічності.
Забезпечення конкурентоспроможності й розвитку інтелектуального потенціалу країни значною мірою залежить від ефективності, якості та змісту освітньої системи. В період подолання глибокої соціально-економічної кризи, що вразила усі сфери суспільства, вища школа стає найважливішою ланкою між соціальною сферою та сферою матеріального виробництва [2].
На сучасному етапі світового розвитку суттєво зростає роль вищої освіти, перед якою ставиться завдання досягнення новітнього рівня якості підготовки фахівців, приведення системи у відповідність з нинішніми економічними можливостями й потребами та значного розширення доступу населення до освітніх послуг. Вища освіта поступово стає не тільки фаховою, а й духовною потребою громадян. Але для майбутніх фахівців є важливим фактор стимулювання, який у більшості випадків зорієнтований в заробітній платі [1].
Заробітна плата як соціально-економічна категорія, є основним джерелом грошових доходів працівників, тому її величина значною мірою характеризує рівень добробуту всіх членів суспільства. Її правильна організація зацікавлює працівників підвищувати ефективність виробництва, а відтак безпосередньо впливає на темпи й масштаби соціально-економічного розвитку країни.
Заробітна плата має тенденцію до диференціації по країнам, регіонам. Заробітну плату часто розглядають як наймогутніший стимул. Вона відіграє велику роль в системі стимулювання наукової діяльності, трудова поведінка визначається комплексом певних мотивів.
Високий інтелектуальний потенціал України, дозволяє розширювати виробництво, створювати новітні технології, посилюються зв'язки вищої освіти з усіма сферами суспільства. Заробітна плата стимулює відтворення робочої сили, заохочує кваліфіковані кадри. Адже на сьогоднішній день існують безліч шляхів фінансування інтелектуального потенціалу [1].
Важливу роль виконує і стимулююча функція заробітної плати. Вона слугує засобом залучення громодян до суспільно корисної праці, створює зацікавленість у підвищенні класифікації, оволодінні суміжними професиями, для підвищення інтелектуального потенціалу країни, стимулює високо - продуктивну та якісну працю. Всього цього, звичайно, можна досягти в тому випадку, коли організація заробітної плати забезпечує особисту матеріальну зацікавленість індивіда в продуктивній праці.
Заробітна плата стимулює розвиток інтелектуального потенціалу, адже із зростанням інтелектуального потенціалу повинна зростати й заробітна плата, вона стимулює людей до якісної та продуктивної праці.
Для забезпечення сталого економічного зростання окремих регіонів країни доцільно застосовувати такі показники, як індекс людського розвитку населення; технологічний розвиток; інформаційне забезпечення; рівень і якість життя населення; економічний природоресурсний потенціал території; фінансовий стан регіону тощо. Індекс людського розвитку населення , являє собою інтегральну оцінку трьох складових компонентів, що характеризують довголіття, рівень освіти і доходів населення країни [2].
Інтелектуальний потенціал визначають як здатність держави, регіону, підприємства, організації, до знаходження унікальних рішень для досягнення значущих результатів в галузі науки, техніки, технології, у духовно-моральній сфері.На сьогоднішній день актуальною є проблема дослідження тенденцій розвитку вітчизняної освіти, визначення її спільних та відмінних рис з освітніми системами розвинутих країн світу, можливостей запозичення позитивних світових досягнень,а також дослідження внутрішньодержавних відмінностей [3].
В більшості випадків істотне підвищення заробітної плати гарантує настільки ж істотне підвищення її продуктивності праці. Заробітна плата – є одним із видів ціни робочої сили, що далеко не завжди може уловити компоненти професійної кваліфікації, інтелектуальний потенціал [3].
На сьогоднішній день проблема інтелектуального потенціалу в значній мірі залежить від ефективності взаємодії всіх структурних формувань, фінансування, стимулювання, мотивації, тощо. Людський капітал, як суспільна цінність, є визначальним фактором динамічного соціально-економічного розвитку, інтелектуального збагачення особистості та країни в цілому. Економічний та соціальний розвиток України на сучасному етапі вимагає посилення уваги держави до інвестиційної діяльності, розробки концепції розвитку людського капіталу та сталого економічного зростання.

Список використаних джерел:
1.Докторук Є.,Економіст.-2009-№7-С.40-44.Інтелектуальний потенціал.
2.Дюдін В.,Економіст.-2008-№8-С.43-47.Інтелектуальний потенціал.
3.Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник,. -К.: Знання, 2005.

 
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Соціальні, економічні та політичні перспективи розбудови державності України » Ляхова І., ЗАРОБІТНА ПЛАТА – ЯК СПОСІБ ОЦІНКИ ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: