Вівторок, 21.01.2020, 18:52
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Варварич В., Блажко Н. , - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Варварич В., Блажко Н. , (Особливості розвитку добровільного страхування...)
Варварич В., Блажко Н. ,
conf-cvДата: Середа, 15.12.2010, 16:59 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Варварич В., Блажко Н.


Наук.керівник Тулюлюк А.С.
Чернівецький торговельно-економічний
інститут КНТЕУ
м.Чернівці


Особливості розвитку добровільного страхування відповідальності в Україні


Страхування відповідальності - галузь страхування, в якій об'єктом страхування виступає відповідальність перед третіми юридичними або фізичними особами, котрі можуть зазнати збитків внаслідок будь-якої дії чи внаслідок бездіяльності страхувальника. Необхідність запровадження такого об'єкта в страховій справі зумовлена тим, що особа, яка завдала збитків іншим особам, за законом або за рішенням суду повинна відшкодувати їх. У зв'язку з тим, що вони в сучасних умовах можуть бути досить значними (винуватцю цих збитків не вистачить і життя, щоб "відробити" їх відшкодування), та з метою захисту інтересів тих, хто постраждав (третіх осіб), і вводиться страхування відповідальності. Законодавці не в змозі вводити обов'язкове страхування в усіх випадках, завдаючи тим самим збитків іншим особам. Тому введення обов'язкового страхування відповідальності обмежується лише випадками з екстремально високими збитками. Інші ж випадки підлягають страхуванню на добровільних засадах. Зважаючи на збільшення кількості випадків заподіяння майнової шкоди, докорінну зміну ролі та функцій держави до проблем її відшкодування та необхідність пошуку принципово інших фінансових джерел компенсації випадкових економічних збитків, ніж державні кошти, розвиток страхування відповідальності є вкрай важливим для України.
Питання розвитку страхування відповідальності, специфіки цієї галузі та окремих її видів у наукових працях вітчизняних економістів не знайшли комплексного висвітлення.
Метою статті є дослідження особливостей розвитку страхування відповідальності в Україні.
Даній проблемі приділяли увагу українські вчені В.Д. Базилевич, В.О. Никифора, М.В. Мних, Малишева А. та ін.
У той же час слід зазначити, що у вітчизняній фінансово-економічній літературі бракує ґрунтовних досліджень, які стосуються загальнотеоретичних проблем добровільного страхування відповідальності.
Страхування відповідальності передбачає можливість завдання шкоди як здоров'ю, так і майну третіх осіб, яким за законом або за рішенням суду роблять відповідні виплати, що тією чи іншою мірою компенсують збитки.
Договір страхування відповідальності, укладений страхувальником і страховою компанією, захищає насамперед інтереси страхувальника від фінансових витрат, які можуть бути покладені на нього законом або судом у зв'язку з причиненими ним збитками третій особі. Отже, страхування відповідальності як явище і як послуга страхового ринку виникло передовсім з метою захисту інтересів потенційних спричинювачів збитків.
З іншого боку, система страхування відповідальності захищає інтереси третіх осіб, оскільки винна в заподіянні збитків особа може виявитись неспроможною відшкодувати спричинені нею збитки.
Страхування відповідальності має певні особливості порівняно з майновим та особистим страхуванням:
третьою стороною (третьою особою) можуть виступати будь-які, не обумовлені наперед, особи;
попередньо не встановлюються страхова сума та застрахований.[4,с.21]
Ці особливості пов'язані з тим, що і те, й інше виявляється тільки з настанням страхового випадку - при спричиненні збитків третій особі.
Добровільне страхування відповідальності можна представити такою структурою:
добровільне страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів - здійснюється на випадок настання його цивільної відповідальності за збитки, завдані життю, здоров'ю та майну третіх осіб під час експлуатації транспортного засобу. Страхова сума визначається за домовленістю сторін. Страхове відшкодування сплачується у розмірі збитків, завданих життю, здоров'ю та майну третіх осіб.
добровільне страхування професійної відповідальності - відповідальність, пов'язана із заподіянням шкоди життю, здоров'ю, майну третіх осіб унаслідок виконання своєї професійної діяльності ;
добровільне страхування відповідальності за якість та кінцевий результат наданих послуг та здійснених робіт.
добровільне страхування відповідальності товаровиробника - відповідальність страхувальника як виробника продукції за якість виробленої продукції.
добровільне страхування ризику непогашення кредитів, - страхувальником виступає банк, тобто це є типове делькредерне страхування, коли банк, передаючи ризик страховику, виступає одночасно страхувальником і застрахованим (бенефіцієнтом);
добровільне страхування відповідальності позичальника за непогашення кредитів, за умовами якого позичальником виступає боржник, страхуючи кредит на користь свого кредитора..[3,с.39]
Добровільне страхування відповідальності ще не набуло в Україні значного розвитку. У загальній структурі страхування на його частку доводиться близько 4%.
Фінансово-економічна криза призвела до зменшення доходів існуючих і потенційних споживачів страхових послуг, як наслідок, відбулося скорочення попиту на страхування та обсяг страхових премій в 2009 році.
У 2009 році валові страхові премії з добровільного страхування відповідальності зросли на 6 % по відношенню до 2008 року (з 1018,8 млн.грн до 1080,4 млн.грн.). Чисті страхові премії зросли на 9,1%, або на 61,6 млн.грн. (рис.1)

Рис.1.Динаміка виплат з добровільного страхування відповідальності в УКраїні, млн..грн.

У загальній структурі валових страхових премій частка з добровільного страхування відповідальності зрослі до 5,3 % проти 4,2 у 2008 році (рис.2.) У загальній структурі чистих страхових премії частка добровільного страхування відповідальності зросла до 4,5 проти 3,2% у 2008 році (рис.2.)


Рис.2.Структура страхових премій,%

Натомість валові страхові виплати зменшилися у 2009 році на 231,6 мон.грн. і склали 0,4% у загальній структурі випалат у 2009 році. Чисті страхові виплати сскоротилися на 8,7 мон.грн. [6]
Рівень валових страхових виплат (відношення валових виплат до валових премій) за 2009 рік з добровільного страхування відповідальності становив2,4%. Рівень чистих страхових виплат (відношення чистих виплат до чистих премій) склав 4,5% протии 6,6 у 2008 році. Рівень чистих страхових виплат перевищує рівень валових, оскільки при розрахунку не враховуються частки страхових виплат, що сплачуються за договорами внутрішнього перестрахування ризиків, та частки страхових премій, що сплачуються за операціями внутрішнього страхування.
Таким чином, частка добровільного страхування відповідальності займає невелику частку на страховому ринку, а отже, потребує подальшого розвитку. Для його розвитку потрібно розширення сфери застосування відповідальності на умовах повного відшкодування шкоди незалежно від наявності вини в діях її заподіювача як головної передумови забезпечення ефективного розвитку страхування відповідальності в Україні.

Список літератури

1. Закон України «Про страхування» в редакції Закону від 4.10.2001 р. // ВВР, 2002. – № 7. – Ст. 50.
2. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. – К.: Знання, 1998
3. Малишева А. Проблемы страхования ответственности//Страховое дело.-2009.-С.39.
4. Мних М.В. Страхування в Україні: сучасна теорія і практика: Підручник. – К.: Знання України, 2006.- 284с.
5. Никифорак В. Страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів в Україні// Юридична газета.-2006. №21 (81) 09 листопада 2006 року
6. Підсумки діяльності страхових компаній у 2009 році//http://forinsurer.com/files/file00334.pdf

 
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Варварич В., Блажко Н. , (Особливості розвитку добровільного страхування...)
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: