Вівторок, 21.01.2020, 18:45
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Кім О., ФОРМУВАННЯ І ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Кім О., ФОРМУВАННЯ І ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Кім О., ФОРМУВАННЯ І ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
conf-cvДата: Середа, 15.12.2010, 16:37 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Кім О. О.


Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці


ФОРМУВАННЯ І ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ


В процесі переходу держави до ринкового типу цей процес передбачає і реформування всіх складових її економічної системи. Важливою складовою цього процесу є відродження місцевих фінансів як об’єктивної економічної реальності, властивої фінансовим системам усіх сучасних цивілізованих держав, що пов’язано з радикальною зміною концепції державної влади та переходом до організації влади на основі поділу її на законодавчу, виконавчу і судову. Але реалізація вказаної концепції для кожного адміністративно-територіального утворення на економічну самостійність неможлива без наявності у кожного органу влади власного бюджету і права його складання, затвердження і виконання без втручання ззовні. А це означає, що кожен орган влади повинен володіти своїм фінансовими джерелами, достатніми для організації управління економікою і соціальною сферою на своїй території.
В бюджетній системі кожної країни найбільш чисельною ланкою є місцеві бюджети. В даний час в нашій державі їх нараховується майже дванадцять тисяч. Згідно Конституції України, до них належать: міські, районні в містах, селищні і сільські бюджети [2]. За допомогою місцевих бюджетів щорічно перерозподіляється близько 15% валового внутрішнього продукту, в них зосереджується майже 35% бюджетних ресурсів. Дослідженням питання створення та використання такого фонду як місцевий бюджет займалися більшість вчених, що працюють в визначеній галузі. Серед них Азаров М.Я., Ярошенко Ф.О., Єфименко Т.І. тощо. Автор Василик О.М. дає місцевому бюджету наступне визначення – це фонди фінансових ресурсів, призначені для реалізації завдань і функцій, що покладаються на органи місцевого самоврядування, з яким я повністю погоджуюся.
За рахунок коштів місцевих бюджетів фінансуються найбільш значні заходи держави в галузі освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, всі ті витрати, які зачіпають інтереси широких верств населення. Крім того місцеві бюджети є одним з важелів за допомогою якого проводиться перерозподіл валового внутрішнього продукту, в першу чергу, серед окремих соціальних груп населення та територій. І тому, наскільки раціонально побудована система місцевих бюджетів, залежить ефективність функціонування усії бюджетної системи, успішне здійснення фінансової політики [7]. Закономірно, що проблеми виконання місцевих бюджетів, правильність розрахунків дохідної та видаткової частин, досягнення збалансованості набувають в сучасних умовах.
При аналізі доходів бюджету Вижницького району використовували Звіти про виконання місцевого бюджету.
Таблиця 1
Динаміка і структура доходів Вижницького районного бюджету в 2007-2009 рр.
Назва доходів 2 007р. 2 008р. 2 009р. Абсолютне і відносне відхилення звітного періоду від базисного
2 008р. 2 009р.
грн. % грн. % грн. % грн. % грн. %
Податкові надходження 12882280 14,3 17752268 14,5 16800698 13,2 4869988 37,8 -951569 -5,4
Неподаткові надходження 240536 0,27 403157 0,3 891744 0,7 162621 67,6 488587 121,2
Доходи від операцій з капіталом 0,00 0,00 0,00 0,00 11165 0,01 0,00 0,00 11165 0,00
Офіційні трансферти 77303825 85,5 104461060 85,2 109943661 86,1 27157235 35,1 5482601 5,3
Всього: 90426640 100 122616485 100 127647268 100 32189844 3 5,6 5030783 4,1

Як бачимо з таблиці 1, протягом 2007-2009 років показники доходів Вижницького району мали загалом позитивну тенденцію: протягом 2007-2008 років вони збільшилися на 32189844 грн. або на 35,6%, а протягом 2008-2009 років вони збільшилися на 5030783,1 грн. або на 4,1%.
Найбільшу питому вагу займають офіційні трансферти, протягом 2007-2008 років вони збільшились на 35,1% або на 27157235 грн., а протягом 2008-2009 років на 5,3% або на 5428601 грн.
Найбільше зростання виявили показники неподаткових надходжень, вони збільшилися у 2008 році порівняно з 2007 роком на 162621 грн. або на 67,6%, а у 2009 році ще збільшилися на 488587 грн. або на 121,19%.
Позитивну тенденцію має показник податкових надходжень: у 2008 році він зріс в порівнянні з 2007 роком на 4869988 грн. або 37,8%, проте вже в 2009 році він зменшився на 5,4% або на 951569 грн. На зростання вплинуло, перш за все, збільшення в 2008 році надходжень до бюджету Вижницького району податку на доходи з фізичних осіб на 3011294 грн. або на 36,1%, а в 2009 році відбулося збільшення на 0,9% або на 98246 грн. Збір за спеціальне використання природних ресурсів зріс в 2008 році на 58,4% або на 892945 грн. в порівнянні з 2007 роком, а у 2009 році зменшився на 4,3% або на 103241 грн. Зменшення надходження в 2009 році відбулося за рахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів, що зменшився в 2009 році на 17,8% і платежів за користування надрами і плати за землю – на 28,3%.
Тенденцію до збільшення мають показники податку на прибуток підприємств, який в 2008 році помітно зменшився на суму 4338 грн. (6,6%), а вже в 2009 році збільшився на 18489 грн. (30,1%).
Надходження від місцевих податків і зборів мають незначну питому вагу в структурі податків і зборів бюджету Вижницького району: в 2008 році вони збільшились на 7,5% або на суму 15471 грн., за рахунок збільшення надходження від податку з реклами на 83,7%, збору за припаркування автотранспорту на 69,7%, що може перекрити суттєве зниження суми збору за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг на 60,2%. В 2009 році сума надходжень від місцевих податків і зборів зросла майже на 5,2% за рахунок збільшення надходження від податку з реклами майже в двічі.
Тенденцію до спаду мають показники податку на промисел, єдиного податку, плати за торговий патент, а також плати за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності.
На основі показників доходів можна проаналізувати виконання Вижницького районного бюджету (табл. 2).
Таблиця 2
Динаміка виконання бюджету за доходами протягом 2007-2009 рр.
Назва доходу 2 007р. 2 008р. 2 009р.
План, грн Факт, грн. Відх. (+;-), грн. % вик. План, грн Факт, грн. Відх. (+;-), грн. % вик. План, грн Факт, грн. Відх. (+;-), грн. % вик.
Податкові надходження 12440481 12882280 441799 104 17061963 17752268 690305 104 17514728 16800698 -714030 96
Неподаткові надходження 217891 240536 22645 110 353341 403157 49816 114 693940 891744 197804 129
Доходи від операцій з капіталом 0 0 0 0 0 0 0 0 2400 11165 8765 465
Офіційні трансферти 86489541 85033793 -1455748 98 116350711 114248598 -2102113 98 121487942 120063161 -1424781 99
Всього: 99147913 98156608 -991305 9 9 133766015 132404023 -1361992 99 139699010 137766768 -1932242 99

З таблиці 2 ми бачимо, що виконання районного бюджету за доходами у 2007-2009 рр. становить 99,0%. Основним джерелом формування дохідної частини є податок з доходів фізичних осіб, якого у 2008 році надійшло 11553549 грн. або 102,3%. У 2009 році надійшло 11651795 грн. або 101,2% та більше порівняно з 2008 роком на 98246 грн. за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати у 2009 році.
В 2009 році вперше за три останні роки бюджет було не виконано за податковими надходженнями на 96,0% проти 104,0% у 2007-2008 роках. Це сталося за рахунок:
1. Плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності: надійшло 393087 грн. та менше порівняно з 2008 роком на 628317 грн. у зв’язку із введенням в дію Закону України №1334-УІ від 15.05.2009 року «Про заборону грального бізнесу в Україні».
2. Єдиного податку на підприємницьку діяльність в 2009 році: надійшло в сумі 1922924 грн. або виконання складає 94,6% та менше на 364177 грн. порівняно з 2008 роком у зв’язку із зменшенням платників податку.
3. Збору за спеціальне використання природних ресурсів в 2009 надійшло 2428620,94 грн., що на 374951,06 грн. менше ніж заплановано. Виконання становить 86,6%
Неподаткові надходження демонструють цілком позитивну тенденцію: в 2007 році виконання становить 110%, в 2007 році – 114%, а в 2009 році – вже 126%. Таке зростання сталося завдяки зростанням власних надходжень бюджетних установ, доходів від власності та підприємницької діяльності, надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, а також адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційного та побічного продажу.
Доходи від операцій з капіталом виявили позитивну тенденцію лише в 2009 році: виконання становить у 4,7 рази більше ніж в попередньому році, за рахунок надходження від продажу основного капіталу. Що стосується виконання показників офіційних трансфертів, то їх незначне невиконання спостерігається протягом 2007-2009 років: 2007-2008 р. – 98,0%, 2009 р. – 99,0%. 100,0% тенденцію невиконання мають цільові фонди – це пояснюється систематичним ненадходженням зборів за забруднення навколишнього природного середовища.
Структуру і динаміку видатків бюджету Вижницького району демонструє таблиця 3. В даній таблиці розглянуті основні напрямки видатків районного бюджету протягом 2007-2009 років.
Таблиця 3
Структура і динаміка видатків бюджету Вижницького району в 2007-2009 рр. за функціональною класифікацією
Види видатків 2007 рік 2008 2009 Абсолютне і відосне відхилення звітного періоду від базисного
грн. % грн. % грн. % 2008 2009 2008 2009
грн. % грн. %
Державне управління 4040410 4,8 5587561 5,9 6139172 4,9 1547151 38,3 551611 9,9
Правоохорон¬на діяльність 142915 0,2 128084 0,1 117716 0,09 -148301 -10,4 -10368 -8,1
Освіта 34885061 41,8 47129356 43 52554799 42,1 12244295 35,1 5425443 11,5
Охорона здоров’я 13707463 16,2 17539459 16 19665849 15,8 3831995 28 2126390 12,1
Соціальний захист 26231764 31,4 33375893 30,4 37437761 30 7144129 27,2 4061867 12,2
Транспорт 443796 0,5 462972 0,4 1526616 1,2 19175 4,3 1063644 229, 7
Житлово-комунальне господарство 557036 0,7 396929 0,4 8538010 0,7 -160107 -28,7 456881 115,1
Культура i мистецтво 3097426 3,7 4577870 4,2 5368805 4,3 1480444 47,8 790935 17,3
Засоби масової інформації 10000 0,01 36400 0,03 88000 0,07 26400 264,0 51600 141,8
Фізична культура i спорт 339416 0,4 556356 0,5 538989 0,4 216940 63,9 -17367 -3,1
Разом 83455287 100 120963138 100 124291515 100 26335593 31,6 38778745 13,2

Я к бачимо з табл. 3, має місце тенденція зростання видатків бюджету: протягом 2007-2008 років видатки зросли на 31,6% або на 36312062 грн., а протягом 2008-2009 років вони зросли на 3877875 грн. або на 13,2%. У структурі видатків районного бюджету зросли видатки на державне управління: протягом 2007-2008 років на 1547151 грн. або на 38,3%, а в 2008-2009 роках – вже на 551611 грн. або 9,9%.
Серед груп видатків, які продовжили позитивну тенденцію, слід зазначити видатки на засоби масової інформації, які протягом 2007-2008 років показали зростання у 2,6 рази або на 26400 грн., а протягом 2008-2009 років ще зросли на 141,8% або на 51600 грн. Дане зростання видатків відбулося за рахунок збільшення видатків на періодичні видання.
Видатки на освіту, які протягом 2007-2008 років показали приріст у сумі 12244295 грн. або 38,3%, протягом 2008-2009 років виявили менший приріст, який склав 551611 грн. або 9,9%. Це відбулося за рахунок збільшення видатків у 2008 році на дошкільні заклади освіти, загальноосвітні школи. Ця тенденція також була властива видаткам на охорону здоров’я, які протягом 2007-2008 років показали приріст 28,0% або 3831995 грн., а протягом 2008-2009 років виявили зростання у 12,1% або на 2126390 грн.
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення протягом 2007-2008 років виявили зростання на 27,2% або на 7144129 грн., а протягом 2008-2009 років зросли вже на 12,2% або 4061867 грн., тобто їх питома вага у структурі видатків зменшилася на 1% протягом 2007-2009 років.
Показники видатків на культуру та мистецтво протягом 2007-2008 років зросли на 47,8% або на 1480444 грн., протягом 2008-2009 років вони зросли на 790935 грн. або майже на 18,0%.
Найбільш швидке зростання виявили видатки на житлово-комунальне господарство: у 2008 році в порівнянні з 2007 роком їх показник зменшився на 28,7% або на 160107 грн., а вже в 2009 році зросли на 115,1% або на суму 456881 грн.
Видатки на транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатику зросли на 4,3% або на 19175 грн. і в 2009 році він зріс у 2,3 рази або на 1063644грн.
На основі показників видатків Вижницького районного бюджету можна проаналізувати виконання бюджету, порівнявши фактичні показники з плановими і дослідити цей процес у динаміці (табл. 4).

Таблиця 4
Динаміка виконання бюджету за видатками протягом 2007-2009 рр.
Види видатків 2007 рік 2008 рік 2009 рік
План Факт Відх. (+;-), грн % вик. План Факт Відх. (+;-), грн % вик. План Факт Відх. (+;-), грн % вик.
Державне управління 4098340 4040410 -57930 98,6 5624990 5587561 -37429 99,3 6321222 6139172 -182050 97,1
Правоохорон¬на діяльність 153824 142915 -10909 92,9 131947 128084 -3863 97,1 142744 117716 -25028 82,5
Освіта 34955795 34885061 -70734 99,8 47242257 47129 356 -112901 99,8 54954732 52554799 -2399934 95,6
Охорона здоров’я 13713045 13707463 -5582 99,9 17558708 17539459 -19249 99,9 19898000 19665849 -232151 98,8
Соціальний захист 27584313 26231764 -1352549 95,1 35382383 33375893 -2006490 94,3 37572097 37437761 -134336 99,6
Транспорт 548112 443796 -104316 81 52 3451 462972 -60479 88,5 1616353 1526616 -89737 94,5
Житлово-комунальне господарство 563940 557036 -6904 98,8 400088 396929 -3159 99,2 1039000 853810 -185190 82,2
Культура i мистецтво 3136729 3097426 -39303 98,8 4650741 4577807 -72934 98,4 5670799 5368805 -301994 94,7
Засоби масової інформації 10000 10000 0,00 100 36400 36400 0,00 100 88000 83000 -5000 94,3
Фізична культура i спорт 339543 339416 -127 99,9 558501 556356 -2145 99,6 557206 538989 -18217 96,7
Разом 86304398 83455287 -2849111 96,7 123329189 120963138 - 2366051 98,1 129858748 124291515 -5567233 95,7

Протягом 2007-2009 років спостерігається систематичне невиконання районного бюджету. Це пояснюється тим, що в 2007-2009 роках виконання бюджету становить 98,1%, а в 2009 році – 95,7%.
В 2007-2008 роках повністю план було виконано за такими показниками, як видатки на засоби масової інформації, інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю і в 2008 році – запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій.
Найменше виконання в 2008 році показують видатки на транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика – 88,5%. Решта видатків були близькими до стовідсоткового виконання.
Видатки на утримання органів місцевого самоврядування в 2009 року склали 6139172 грн., планові – 6321222 грн., або виконання до плану на рік становить 97,1%. В 2008 році видатки на державне управління склали 5587561 грн., планові – 5624990 грн., виконання становить 99,3%, що майже на 2,0% більше ніж в 2007 році.
Видатки на утримання закладів освіти за 12 місяців 2009 року склали 52554799 грн., планові – 54954732 грн., або виконання плану на рік склало 95,6%. В 2007-2008 роках також спостерігається невиконання плану менш ніж на 1,0%.
На утримання установ охорони здоров’я району за 2009 рік витрати склали 19665849 грн., планові – 19898000 грн. Виконання склало 98,8%. В 2007-2008 роках виконання склало 99,9%.
На цій позиції знаходиться група видатків, яким до стовідсоткового виконання не вистачило менше 6%: фізична культура і спорт (96,7%), культура і мистецтво (94,7%), засоби масової інформації (94,3%).
Всього видатки на утримання житлово-комунального господарства за 2009 рік складають 853810 грн., планові – 1039000 грн. Відсоток виконання склав 82,2%.
Таким чином, з аналізу бюджету Вижницького району видно, що виконання бюджету за видатками відбулося з недосягненням планових показників таких, як освіти, охорони здоров’я, культури і мистецтва, фізичної культури і спорту та ін.
Отже, наведені вище аргументи свідчать про наявність серйозних проблем у сфері формування доходів місцевих бюджетів. Залежність місцевих бюджетів від офіційних трансфертів, недоцільний розподіл деяких надходжень до місцевих бюджетів, їх залежність від вищої ланки бюджетної системи, малі повноваження - це саме ті найголовніші проблеми, котрі варто вирішити, щоб збалансувати бюджетну систему України та забезпечити добробут кожного суб’єкта бюджетних відносин в нашій державі.
Одним з основних інструментів управління економікою є бюджетна система, яка суттєво впливає на соціально-економічний розвиток держави в цілому та її регіонів. Від якості та своєчасності прийняття рішень з питань формування дохідної і видаткової частин бюджету і проведення податкової політики залежить збалансованість державних фінансів і, відповідно, темпи економічного розвитку держави. Однак, слід мати на увазі, що вирішення цієї загальної для соціальної сфери задачі стосовно підвищення рівня мінімальної заробітної плати першочергової уваги заслуговує поліпшення бюджетного фінансування освіти, зокрема, забезпечення шкіл необхідною комп’ютерною технікою та поточними виплатами, а також фінансування всіх видатків щодо виконання Державної програми розвитку соціальної сфери села, та забезпечити відшкодування суб’єктам господарювання витрат власних коштів, понесених на будівництво об’єктів соціальної інфраструктури сільської місцевості. Видатки бюджету на капітальні вкладення мають спрямовуватись на підтримку перспективних напрямків, здатних забезпечити переорієнтацію вітчизняної промисловості із сировинної спрямованості на високотехнологічну, зокрема, в такі галузі як машинобудування, сучасні комп’ютерні технології тощо. З метою покращання бюджетного фінансування інвестиційних проектів і покриття інноваційних ризиків в системі видатків бюджету доцільно створити спеціальні фонди науково-технічних і інноваційних програм. Для посилення фінансових можливостей місцевих бюджетів та розробки збалансованого бездефіцитного зведеного бюджету, доцільно і далі збільшувати частку перерозподілу фінансових ресурсів через доходи місцевих бюджетів.

Список використаних джерел

1. Конституція України [Електронний ресурс]: Закон України від 28.06.1996 р. – Режим доступу: http:zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
2. Бюджетний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 16 серп. 2010 р.:(ОФІЦ. ТЕКСТ). – К.: Паливода А.В., 2010. – 84 с.
3. Про бюджетну класифікацію та її затвердження. Наказ Міністерства Фінансів України від 27.12.2001 р. №604
4. Рішення про місцевий бюджет Вижницької районної ради на 2007 рік.
5. Рішення про місцевий бюджет Вижницької районної ради на 2008 рік.
6. Рішення про місцевий бюджет Вижницької районної ради на 2009 рік.
7. Азаров М.Я. Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету України. / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, Т.І. Єфименко. – К.: НДФІ, 2004. – 712 с.

 
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Кім О., ФОРМУВАННЯ І ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: