Середа, 12.08.2020, 05:57
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Луполенко А., ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ЯК ПОКАЗНИК ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Луполенко А., ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ЯК ПОКАЗНИК ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ
Луполенко А., ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ЯК ПОКАЗНИК ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ
conf-cvДата: Середа, 15.12.2010, 16:00 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Луполенко Анна


Наук. кер. Малицький В.В.,
Буковинська державна фінансова академія,
м. Чернівці


ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ЯК ПОКАЗНИК ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ


Постановка проблеми. Фінансова безпека сьогодні є одним із пріоритетних питань розвитку України, оскільки оскільки стосується всіх галузей національної економіки, усіх прошарків населення, суспільства і держави в цілому. Фінансова безпека містить такі складові як бюджетна, валютна, грошово-кредитна безпека, безпека страхового і фондового ринку, а також боргова безпека [3]. Згідно із Законом України "Про основи національної безпеки України", боргова безпека – це такий рівень внутрішньої та зовнішньої заборгованості з урахуванням вартості її обслуговування й ефективності використання внутрішніх і зовнішніх запозичень та оптимального співвідношення між ними, достатній для вирішення нагальних соціально-економічних потреб, що не загрожує втратою суверенітету і руйнуванням вітчизняної фінансової системи.
Тема фінансової безпеки у контексті державного боргу є надзвичайно актуальною, оскільки велика боргова залежність держави, критичні обсяги державних зовнішнього і внутрішнього боргів є одними з основних загроз економічним, а отже і національним інтересам України.
Аналіз досліджень та публікацій. Проблеми фінансової безпеки й обсягів державного боргу розглядалися в наукових працях таких вітчизняних вчених: М.М.Єрмошенко, А.І.Сухоруков, О.Д.Василик, Т.Д.Вахненко та інші. Однак недостатньо уваги на сьогодні приділено впливу державного боргу на фінансову безпеку держави, тому основною метою статті є дослідження формування державного боргу, його структури та механізму реструктуризації для забезпечення фінансової безпеки держави.
Для формування та практичної реалізації дієвого механізму фінансової безпеки необхідно, перш за все, з'ясувати сутність цього поняття та визначення факторів, які впливають на стан фінансової безпеки.
Виклад основного матеріалу Боргову безпеку розглядають у широкому і вузькому розумінні. У широкому розумінні під борговою безпекою держави розуміють певний рівень внутрішньої і зовнішньої державної заборгованості з урахуванням вартості обслуговування та ефективності використання внутрішніх і зовнішніх запозичень й оптимального співвідношення між ними, достатній для вирішення нагальних соціально-економічних потреб, що не загрожує втраті суверенітету та руйнуванню вітчизняної фінансової системи [1].
У вузькому розумінні боргову безпеку держави можна визначити як оптимальне співвідношення між внутрішніми та зовнішніми запозиченнями з урахуванням сумарної величини державного боргу та вартості обслуговування його складових.
На рівень боргової безпеки впливають такі чинники як:
1) стан нормативно-право¬вої бази, що регламентує формування та управління державним боргом, стратегія боргової політики;
2) загальний обсяг, структура (за джерелами запозичень, видами ва¬лют, умовами емісії, погашення та обслуговування) боргових зобов'язань, а також графік їх погашення;
3) стабільність параметрів монетарної політики та динаміки економічного зростання;
4) стабільність політичного та економічного курсу країни.
Міністерство фінансів України у своїй діяльності вдається до аналізу таких показників, як співвідношення обсягу державного боргу до ВВП (критичний рівень - 60%), обсягу державного боргу до доходів державного бюджету України (критичний рівень - 300%), платежів за державним боргом до ВВП (критичний рівень - 7%), планових платежів з обслуговування державного боргу до експорту товарів і послуг (критичний рівень - 20-25%), платежів за державним боргом до доходів Державного бюджету України (критичний рівень - 45%) [2]. Здійснимо аналіз державного боргу за останні роки у таблиці 1.
Таблиця 1. Аналіз динаміки державного боргу за 2003 -2009 рр.
(млрд. дол. США.)
Роки 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Розмiр державного боргу 14,5 28,9 36,9 54,3 74,2 93,6 112,7
ВВП 53,5 69,0 88,3 107,1 139,8 153,1 177,2
Відсоток до ВВП 27,2 41,9 41,8 51,2 53,1 61,1 67,4

Як бачимо у 2005-2006 p. p. співвідношення держав¬ного боргу та ВВП утримувалось на рiвнi 41-51%, порівняно з 27% в 2003 р. На кінець 2007 р. воно збільшилось до 53%, в 2009 р. – до 67,4%, тобто досягнуло показника, який є більше критичного рівня.
Валовий зовнішній борг країни включає всі види заборгованості резидентів України перед нерезидентами, які класифікуються за чотирма основними секторами економіки – сектор державного управління, органи грошово-кредитного регулювання, банки та інші сектори в розрізі початкових термінів погашення – коротко- та довгострокові, а також в розрізі фінансових інструментів – боргові цінні папери, торгові кредити, кредити, валюта і депозити, інші боргові зобов’язання та зобов’язання за кредитами підприємств прямого інвестування (міжфірмовий борг). Варто зазначити, що прямий та гарантований державний борг, у тому числі кредити, отримані Національним банком України від Міжнародного валютного фонду та міжнародних фінансових організацій включається до складу валового боргу.
Аналіз показників валового боргу наведемо в таблиці 2. Як бачимо зовнішній борг України зріс, порівняно з 2007 роком на 48,3 млрд. дол. США (на 88, 6 %), що означає зростання залежності економіки від зовнішнього кредитування і пояснюється активним використанням позик МВФ та інших фінансово-кредитних установ в період фінансової кризи. Негативним є також низький темп приросту ВВП порівняно з темпами росту державного боргу. Зовнішній борг України на 01.04.2010 р становив 102,8 млрд. дол. США (47,1 % від ВВП), зменшившись за І квартал 2010 на 0,5 млрд. дол. США. Згідно з даними НБУ зниження заборгованості впродовж кварталу було зумовлено дією таких факторів: курсової різниці, яка спричинила зменшення боргу на 1 млрд. дол. США (внаслідок посилення курсу долара до інших валют) та іншими змінами (переоцінка, списання боргу) – на 0,4 млрд. дол. США.
Таблиця 2. Аналіз структури зовнішнього боргу України за 2007-2010 рр.
Показники, млн. дол. США на 01.01.2007 на 01.01.2008 на 01.01.2009 на 01.01.2010 на 01.04.2010
1. Сектор державного управління 10924,0 11884,0 11959,0 17806,0 17614,0
% ВВП 7,7 6,6 10,2 15,2 8,1
2. Органи грошово-кредитного регулювання 880,0 462,0 4725,0 6210,0 6014,0
% ВВП 0,6 0,3 4 5,3 2,8
3. Банки 14089,0 30949,0 39471,0 30788,0 29414,0
% ВВП 9,9 17,2 33,7 26,2 13,5
4. Інші сектори 26676,0 33581,0 41255,0 43441,0 44786,0
% ВВП 18,7 18,7 35,2 37,0 20,5
5. Прямі інвестиції: міжфірмовий борг 1943,0 3079,0 4249,0 5078,0 5006,0
% ВВП 1,4 1,7 3,6 4,3 2,3
6. Валовий зовнішній борг 54512,0 79955,0 101659,0 103323,0 102834,0
% ВВП 38,2 44,4 86,8 88,0 47,1
7. ВВП 142719,0 179992,4 117127,4 117404,3 218125,0

Борг сектору державного управління за І квартал 2010 скоротився на 0,2 млрд. дол. США, що було зумовлено погашенням урядом кредитів, отриманих від міжнародних фінансових організацій, купівлею нерезидентами ОВДП та від’ємною курсовою різницею. Борг сектору органів грошово-кредитного регулювання за той же період скоротився на 0,2 млрд. дол. США виключно за рахунок курсової різниці.
Система "боргових індикаторів" МВФ дозволяе оцінити не тільки платоспроможність та ліквідність держави, але й стан заборгованості державного, фінансового та приватного секторів економіки, що звісно якісно вирізняє цю ме¬тодику поряд із іншими. Пропонується доповнити систему "боргових індикаторів" МВФ групами показників соціально-економічного та інвестиційно-інноваційного розвитку.
Зокрема, до показників соціально-економічного розвитку слід віднести такі:
− державний борг на душу населення;
− відношення приросту державного боргу до природного приросту населення;
− відношення приросту боргу до приросту доходів населення;
− відношення рівня заощаджень домогосподарств до боргу;
− співвідношення боргу і ВВП та частки працездатного населення;
− відношення приросту державного боргу до зміни рівня безробіття.
У системі заходів щодо оптимізації боргового навантаження, зниження витрат на обслуговування боргу та мінімізації боргових ризиків важлива роль належить таким факторам:
1) зниженню рівня відсоткових ставок та проведенню зваженої курсової політики, що сприятиме зменшенню вартості обслуговування як внутрішнього, так і зовнішнього державного боргу;
2) визначенню оптимального співвідношення між зовнішнім та внутрішнім боргом, яке б відповідало поточній економічній ситуації та стратегічним інтересам України
3) досягненню профіциту бюджету за позичковими операціями, що вестиме до планомірного і поступового зниження боргового навантаження;
4) спрямуванню надходжень від приватизації державного майна на погашення зовнішнього боргу, що забезпечуватиме утримання стабільної боргової позиції держави;
5) розвиткові внутрішнього фінансового ринку і зміщенню акцентів із зовнішніх комерційних позик на внутрішні, що дозволить мінімізувати валютні ризики;
6) перегляду умов реструктуризації заборгованості уряду перед НБУ для недопущення перетворення бюджету на інструмент демонетизації економіки.
Необхідно більш детально зупинитись на проблемах розвитку внутрішнього фінансового ринку і зміщення акцентів із зовнішніх комерційних позик на внутрішні. Внутрішні запозичення є об'єктивно необхідними для підтримки вітчизняного фінансового ринку. Світова практика доводить, що залучення коштів державою на ринковій основі у формі банківських кредитів та внутрішніх державних позик в оптимальних розмірах є найбільш прийнятним способом фінансування дефіциту бюджету в умовах трансформації економіки.
Висновок. На даному етапі боргова безпека України знаходиться під загрозою, про що свідчить значне зростання як внутрішнього, так і зовнішнього державного боргу. Тому необхідне застосування ефективної стратегії управління державним боргом, яка сприятиме ефективному використанню запозичень та створить необхідні умови для оптимізації боргового навантаження.

Список використаних джерел:
1. Гальчицький А.С., Варналій З.С., Майстришин В.Я. та ін. Особливості та пріоритети боргової політики України: Аналіт. доп.-К.: НІСД, 2009.- с. 101-107.
2. Царук О. //Концептуальні основи та статичні індикатори оцінки боргової безпеки держави //Світ фінансів.- № 1 (10)- 2009.- с. 46-50.
3. Методика розрахунку рівня економічної безпеки України - http://www.me.gov.ua/
4. Офіційний сайт Міністерста фінансів України - http://www.minfin.gov.ua/ - Стан державного боргу на 2010 рік.
5. Офіційний сайт НБУ - http://www.bank.gov.ua/ - Платіжний баланс і зовнішній борг України.
6. Сайт державного комітету статистики - http://www.ukrstat.gov.ua/

 
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Луполенко А., ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ЯК ПОКАЗНИК ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: