Субота, 14.12.2019, 14:39
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Миленко Н. , Казначейське обслуговування місцевих бюджетів.. - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Миленко Н. , Казначейське обслуговування місцевих бюджетів..
Миленко Н. , Казначейське обслуговування місцевих бюджетів..
conf-cvДата: Середа, 15.12.2010, 15:56 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Миленко Н. Д.


Наук. кер. – Воротняк Д. Т.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ


Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за доходами і видатками Вижницького району: проблеми та напрямки їх вирішення

В Україні використовується казначейська форма обслуговування державного та місцевих бюджетів, при якій органам казначейства відводиться провідна роль у касовому виконанні бюджетів усіх рівнів.
Місцевим бюджетам належить особливе місце в бюджетній системі нашої держави і з року в рік вони набувають дедалі більшої ваги, як за обсягом фінансових ресурсів держави, так і щодо розв’язання соціально-економічних проблем регіонів. Недарма ж у нашій країні кількість місцевих бюджетів чи не найбільша в Європі – понад 12 тис. Україна поступається лише Франції, де налічується 36 тис. місцевих бюджетів [5].
Метою дослідження є визначення сутності казначейського обслуговування місцевих бюджетів Вижницького району за доходами та видатками, основні проблеми, які виникають в процесі казначейського обслуговування та напрямки їх вирішення.
Для досягнення визначеної мети поставлені наступні завдання:
• визначення сутності казначейського обслуговування місцевих бюджетів;
• визначення функцій Управління державного казначейства у Вижницькому районі;
• особливості казначейського обслуговування за доходами;
• механізм казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками;
• визначення основних проблем та пріоритетних напрямків розвитку системи казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами та видатками.
Предметом дослідження є проблеми казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами та видатками у Вижницькому районі.
Питання казначейського обслуговування місцевих бюджетів досліджуються у працях учених і практиків К. Огданського, П. Петрушка, В. Стояна, Н. Сушко, О. Чечуліної, С. Юрія, С. Булгакової, О. Василика, М. Деркача та інших. Однак потребують подальшого дослідження переваги казначейського обслуговування місцевих бюджетів і проблеми, що виникають в процесі роботи.
Казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюється органами ДКУ відповідно до рішень місцевих рад і згідно з розписами відповідних місцевих бюджетів
У процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами Управління державного казначейства у Вижницькому районі здійснює такі функції [2]:
- обслуговує місцеві бюджети за доходами;
- здійснює розподіл платежів між рівнями місцевих бюджетів, розподіл інших платежів, що зараховуються до місцевих бюджетів згідно з вимогами Бюджетного кодексу України, закону України про Державний бюджет України на відповідний рік та рішенням районної ради про бюджет у визначених розмірах;
- готує платіжні документи і проводить повернення надміру та/або помилково сплачених до місцевих бюджетів платежів на підставі відповідних документів;
- надає фінансовим органам виписки з рахунків для обліку руху коштів місцевих бюджетів;
- веде бухгалтерський облік усіх операцій щодо виконання місцевих бюджетів;
- здійснює попередній контроль за цільовим спрямуванням бюджетних коштів;
- складає фінансову звітність про виконання місцевих бюджетів, крім звіту про виконання плану по штатах і контингентах;
- подає звітність фінансовим органам у встановлені терміни за формами, погодженими з Міністерством фінансів України та Рахунковою палатою.
Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за видатками здійснюється наступним чином:
1. Не пізніше ніж за 15 днів до початку бюджетного року головні розпорядники та розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають на паперових і електронних носіях до УДК у Вижницькому районі за місцезнаходженням дані про розташування мережі установ та організацій, погоджені з Фінансовим управлінням Вижницької районної Державної адміністрації.
2. Фінуправління Вижницької районної Державної адміністрації доводить до головних розпорядників витяги із затвердженого річного розпису асигнувань відповідних місцевих бюджетів та помісячного розпису асигнувань загального фонду відповідних місцевих бюджетів, які є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів та планів асигнувань розпорядниками, планів використання бюджетних коштів одержувачами.
3. УДК у Вижницькому районі для достовірності даних, оформлює особову справу по кожному розпоряднику бюджетних коштів загального та спеціального фонду місцевих бюджетів.
4. Головні розпорядники коштів протягом трьох робочих днів після отримання витягу з річного розпису асигнувань з місцевих бюджетів подають до УДК у Вижницького району розподіл показників зведених кошторисів, зведення показників спеціального фонду кошторису, розподіл показників зведених планів асигнувань із загального фонду місцевих бюджетів у розрізі розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів коштів відповідно до мережі на паперових та електронних носіях за формами, визначеними нормативно-правовими актами України.
5. УДК Вижницького району здійснює контроль за відповідністю загальних сум, указаних у зазначених документах, сумам, зазначеним у річному розписі асигнувань місцевих бюджетів.
6. Доведені обсяги бюджетних асигнувань є підставою для взяття розпорядниками та одержувачами коштів бюджету зобов’язань на здійснення видатків, передбачених відповідними місцевими бюджетами, на підставі чого міське казначейство складає реєстр фінансових зобов’язань по кожному розпоряднику коштів місцевих бюджетів [3].
Підставою для здійснення видатків є платіжні доручення розпорядників та одержувачів коштів і зареєстровані в органах Державного казначейства України зобов’язання та фінансові зобов’язання, які підтверджують цільове спрямування коштів.
УДК Вижницького району приймає від розпорядників та одержувачів бюджетних коштів платіжні доручення і підтвердні документи на здійснення видатків.
Усі операції УДК Вижницького району оформляються відповідними документами, які містять інформацію про характер операції та є підставою для відображення в обліку.
Основним завданням УДК у Вижницькому районі в процесі обслуговування місцевих бюджетів є сприяння виконанню бюджету місцевого самоврядування та здійсненні ефективного управління коштами місцевих бюджетів. Це завдання має бути реалізоване через створення системи оперативного управління місцевими фінансами і забезпечення своєчасних розрахунків за зобов’язаннями місцевих органів влади та розв'язання проблеми короткострокової незбалансованості місцевих бюджетів [3].
Однією з основних проблем, що на наш погляд є однією з найважливіших, а саме – нині не в повному обсязі реалізується виконання однієї з головних функцій у діяльності держави – функції оперативного управління доходами та видатками відповідного бюджету, в межах розподілу доходів і видатків бюджету.
Ще однією з головних проблем місцевих бюджетів, зокрема і Вижницького району є децентралізація управління. Не можна бути самостійним в управлінні, будучи залежним у фінансовому відношенні. Держава не може успішно розвиватися і процвітати, не даючи гарантій фінансовій незалежності органам місцевого самоврядування.
Зараз існують проблеми міжбюджетного фінансування: невідповідність між зобов’язаннями за видатками та джерелами фінансування, місцеві органи влади не мають відповідних стимулів для підвищення обсягів своїх надходжень і відповідальності за використання фінансових ресурсів.
Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за доходами та видатками Вижницького району ускладнене наявними проблемами, що притаманні розпорядникам коштів місцевого самоврядування. До них належать: нестача кваліфікованих кадрів, украй незадовільний стан програмного, матеріально-технічного забезпечення, зокрема комп’ютерною технікою, надійним телефонним зв’язком.
Продовжує мати місце проблема невідповідності звітних даних розпорядників бюджетних коштів і органів казначейства, про це неодноразово наголошувалось на нарадах, конференціях. На жаль інколи винним у ситуації, що склалася є і органи казначейства, які візують звіти розпорядників з даними, що не відображені у звітності органів Державного казначейства [4, с. 23].
Існують суттєві проблеми в питаннях організації ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів, оскільки згідно із законодавством установа має право самостійно визначати облікову політику та обирати форму ведення бухгалтерського обліку.
Отже, зробивши висновок вищесказаного, слід констатувати, що основні зусилля тепер направляються на подальше удосконалення та оптимізацію казначейського обслуговування. Проте було б доцільним проводити навчання-семінари, де б розглядались питання, що виникають при казначейському обслуговуванні. Такі навчання-семінари будуть доцільніші 2-тижневих курсів підвищення кваліфікації, при здійсненні яких на досить тривалий час вилучаються з робочого процесу працівники, вимагають більших затрат бюджетних коштів, лекційно подається матеріал. А не здійснюється обговорення проблем, крім того, курси підвищення кваліфікації здійснюються надто рідко, щоб встигати за часто змінною нормативною базою України [6, с. 20].
Основними напрямками з вирішення проблем казначейського обслуговування місцевих бюджетів Вижницького району є такі:
 забезпечення належного рівня управління бюджетними коштами на базі оперативної та достовірної інформації про їх надходження;
 посилити контроль за дотриманням працівниками казначейства вимог нормативних актів, які регламентують процедури складання звітності про виконання бюджету;
 програмне забезпечення АС «Казна» потрібно доопрацювати, враховуючи зауваження і пропозиції в процесі експлуатації;
 має бути прийнято законодавчий документ, який чітко закріпить розподіл повноважень між органами Держказначейства, фінансовими органами та іншими учасниками бюджетного процесу;
 посилити контроль за виконанням працівниками казначейства повноважень, визначених нормативно-правовими актами у частині своєчасної реєстрації фінансових зобов’язань розпорядників коштів в органах Держказначейства України.
Система казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами та видатками потребує не тільки якісного теоретичного та практичного удосконалення і вирішення діючих проблем та недоліків, а й взяття до уваги розгляду можливості її перспективного розвитку у майбутньому, що дасть змогу ще ефективніше управляти бюджетними ресурсами, сприяючи економічному піднесенню регіонів України.

Список використаних джерел

1. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України від 08. 07. 2010 р. № 2456-VI. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2456-17
2. Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів / Наказ Державного Казначейства України від 04.11.2002, № 205, зі змінами та доповненнями.
3. Про затвердження Порядку обслуговування місцевих бюджетів за видатками / Наказ Державного казначейства України від 02.12.2002 р. № 221.
4. Виступ заст. Голови Державного казначейства України Олени Чечуліної // Казна 2006, №10. – с. 23.
5. Олійник Д. С. Питання вдосконалення контролю виконання місцевих бюджетів / Фінанси України: Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. - № 7(152), липень 2008. – с. 84-91. – 125
6. Шоля І. Деякі проблеми виконання бюджетів // Казна – 2008 № 4-5. – с. 29.

 
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Миленко Н. , Казначейське обслуговування місцевих бюджетів..
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: