Вівторок, 21.01.2020, 19:31
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Мігорян М., Необхідність страхового захисту... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Мігорян М., Необхідність страхового захисту...
Мігорян М., Необхідність страхового захисту...
conf-cvДата: Середа, 15.12.2010, 15:47 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Мігорян Маріанни


Науковий керівник : Москальов А. А.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м.Чернівці


Необхідність страхового захисту та шляхи його удосконалення


У даній статті розкривається суть та значення понять страхування, ризик, страховий захист, потреба у відшкодуванні збитків, страховий фонд суспільства тощо. Встановлюється та визначається роль страхування в житті людини, як такого, що безпосередньо може забезпечити захист від небезпеки, ризиків та інших факторів. Розгладається також шляхи удосконалення страхової діяльності та системи заходів із попередження, подолання та відшкодування втрат.
В данной статье раскрывается суть и значение понятий страхования, риск, страховая защита, потребность в возмещении убытков, страховой фонд общества и т.д. Устанавливается и определяется роль страхования в жизни человека, как такового, непосредственно может обеспечить защиту от опасности, рисков и других факторов. Розгладаеться также пути усовершенствования страховой деятельности и системы мероприятий по предупреждению, преодолению и возмещения потерь.
This article reveals the essence and meaning of the concepts of insurance, risk insurance coverage, the need for compensation, the insurance fund of the society, etc.. Establishes and defines the role of insurance in one's life, as such, can directly provide protection against hazards, risks and other factors. Is treated as the ways insurance and improvement of measures for prevention, mitigation and compensation for losses.
Люди цілком природно прагнуть захиститися від небезпеки, що загрожує їм втратою життя, здоров’я, житла, харчів і т. ін. Потреба в захисті дуже близька до їхніх первинних (фізіологічних) запитів та інтересів. З урізноманітненням інтересів людини ускладнюються й атрибути її безпеки.
Протягом усього історичного шляху розвитку людське суспільство в кожній сфері своєї діяльності стикається із суперечностями між природою і людиною, а також між окремими суб’єктами суспільних відносин. Ці суперечності зумовлюють появу несприятливих подій — ризиків, серед яких виокремлюють стихійне лихо і нещасні випадки.
Потенційна можливість настання стихійного лиха, нещасних та інших непередбачуваних випадків, які призводять до збитків або упущення вигоди, становить сутність ризику. [3, c.56]
З огляду на доволі ризиковане функціонування будь-якого підприємства і не менш ризиковане проживання кожної людини існує нагальна потреба попереджувати й відшкодовувати збитки, що їх завдають ризиковані обставини. Без цього неможливо забезпечувати безперервність процесу виробництва матеріальних благ, підтримувати належний рівень життя людей.Відносини, що складаються в суспільстві з цього приводу, мають об’єктивний характер і у своїй сукупності формують зміст економічної категорії «страховий захист».
В Україні на даний момент формується власна модель ринкової економіки, що враховує ту ситуацію, в якій опинилася держава на момент визнання її політично незалежною. Звідси закономірна поява особливостей розбудови й окремих сегментів ринкової інфраструктури. Великої перебудови поряд з державними фінансами, банківською справою зазнало страхування. Воно стало налаштовуватися на потреби захисту підприємницької діяльності та вирішення соціальних проблем, тобто наближатись до ролі, яку виконує страхування у країнах ринкової орієнтації.
Ринок страхових послуг залишається сьогодні найбільш капіталізованим серед інших небанківських фінансових ринків, особливо зважаючи на зменшення капіталізації в таких фінансових секторах економіки, як кредитна кооперація.
За результатами І півріччя 2010 року основні показники страхової діяльності набрали тенденції якісних змін, щодо скорочення падіння та стабілізації, і в порівнянні з І півріччям 2009 року динаміка показників свідчила про такі тенденції:
- на 24,4% збільшилась кількість укладених договорів, при цьому кількість договорів, укладених з фізичними особами, зросла на 28,1%;
- на 1,3% збільшились обсяги надходжень валових страхових премій, а обсяг чистих страхових премій зменшився на 11,5%;
- на 20,0% зменшились валові страхові виплати/відшкодування, а обсяг чистих страхових виплат – на 15,2%;
- на 21,1% збільшилися обсяги вихідного перестрахування, в тому числі обсяги премій, сплачених на внутрішньому ринку, збільшились на 26,5%, а на зовнішньому зменшились на 9,9%;
- на 2,4% зменшився обсяг страхових резервів;
- на 2,8% зросли загальні активи, з них активи, визначені законодавством для представлення коштів страхових резервів – на 6,5%;
загальна кількість страхових компаній становила 441, у тому числі СК "life" (життя) – 68 компаній, СК "non-life" (не-життя) – 373 компанії. [1, c.123]
Мета статті полягає у вирішенні досить актуальних питань, яких детально ще не торкались інші вчені. Це, насамперед, встановлення зв’язку страхування з людським життям, а саме показати, що страхування має безпосередній вплив на безпечне існування людей на Землі. Довести, що необхідність страхового захисту є гарантом попередження, подолання та відшкодування втрат, яких зазнала чи фізична, чи юридична особа.
Однією з найважливіших проблем, що розглядаються у статті, є визначення сутності та ролі страхового захисту, а також шляхи його удосконалення.
Зростання ризику у всій сферах людського життя та господарської діяльності обумовлює необхідність захисту громадян від можливих втрат та розподілу збитків серед широкого загалу. Закономірність тут така : чим більше суб”єктів охоплено страхування, тим менше воно коштує окремій особі.
Передумовами розвитку страхового бізнесу є: економічне зростання і підвищення добробуту населення й доходів суб’єктів господарювання; наявність платоспроможного попиту на страхові послуги; формування сприятливих страхуванню податкового режиму зокрема й інвестиційного клімату загалом; удосконалення нормативно-правової бази, що регламентує здійснення страхової діяльності; закріплення страхової культури і звички до страхування, усвідомлення економічної доцільності й необхідності страхування фізичними і юридичними особами; залучення стратегічних інвесторів на вітчизняний страховий ринок; підвищення прозорості страхового бізнесу; розвиток самоорганізації страхового бізнесу; формування сприятливого іміджу страхової галузі для населення тощо.
Завдяки страхуванню можливо вирішити такі прикладні задачі життєдіяльності людини і сіспільства в цілому :
- задовільниити зацікавленість юридичних та фізичних осіб у збереженні об”єктів, у які вкладені гроші, а також у отриманні прибутку;
- у разі настання страхової події отримати належне, максимально достатнє, відшкодування збитків, та досягти безперебійності роботи виробництва.
З розвитком ринку страхових послуг в Україні зростає увага до маркетингу страхових послуг та його ролі в оптимізації фінансово-економічних відносин між страховиком і страхувальником. Це дозволяє ефективніше задовольнити потреби споживачів у страховому захисті, а страховим компаніям забезпечити прибутковість своїх операцій. [1, c.256]
У чому ж полягає роль страхування в ринковій економіці? Страхування надає впевненості в розвитку бізнесу. В умовах формування приватної власності не можна централізовано в наказовому порядку керувати розміщенням фінансових ресурсів. Таке керування - справа окремого власника, причому діє він згідно зі своїми інтересами, що постійно коригуються ситуацією на ринках товарів, цінних паперів, кредитів. Жодний власник не інвестує свого капіталу в розвиток виробництва тих чи інших товарів або у сферу послуг, не врахувавши можливого ризику втрати авансованих ресурсів.
Завдяки переданню за окрему порівняно невелику плату відповідальності за наслідки ризикових подій страховим товариствам інвестор упевнений, що в разі стихійного лиха або іншого страхового випадку завдані збитки будуть відшкодовані. Часто страхування сприяє появі й упровадженню нової техніки та технологій, наукових розробок.
Особливо велику роль може відігравати страхування в аграрному секторі. Тут надзвичайно багато ризиків, зумовлених природними факторами, що призводять до великих втрат. [5, c.63]
Страхування прямо стосується розвитку міжнародного бізнесу. Україна - держава в центрі Європи. Тут перетинаються транспортні артерії, що сполучають Схід і Захід. Зростає товарообмін інших країн з нашою державою, збільшуються транзитні вантажопотоки. Страхування вантажів, туристських груп, автотранспортних ризиків, інвестиційних проектів є необхідним компонентом формування нормальних міжнародних стосунків. Отже, страхування майнових ризиків так само, як і розширення страхування відповідальності, спрямовані на підтримку розвитку комерційної діяльності. Від її стану залежить задоволення потреб споживачів матеріальних благ. [2, c.197]
Страхування, маючи великі можливості маневрування резервами, є важливою ланкою формування всієї системи економічної безпеки. Така роль стає можливою тільки за належного рівня розвитку страхової справи.
Тепер, коли страхуванням в Україні охоплено менш як 10 % страхового поля, регулююча роль цього економічного важеля ще мало помітна. Важко уявити підприємця, який ризикнув би зайнятись тим чи іншим бізнесом, зігнорувавши страхування. Такі дії суперечили б здоровому економічному глузду. [4, c.372]
Страхові компанії, отримуючи прибуток від інвестиційної діяльності, дістають змогу знижувати тарифи на страхові послуги, збільшувати резерви, здійснювати відрахування до бюджету, стимулювати персонал, збільшувати девіденди своїх акціонерів або інших засновників.
Удосконалення розвитку ринку страхових послуг забезпечуватиметься шляхом удосконалення системи оподаткування страхової діяльності, перестрахування та застосування податкових стимулів. Для розвитку економічно стійкого, соціально справедливого й ефективного ринку страхових послуг необхідно, щоб: схеми страхування не викривляли ринкових сигналів; страхові тарифи і відшкодування забезпечували широку участь страхувальників у програмах страхування; страхування не компенсувало втрат через неправильні виробничі рішення; обов’язково використовувалися франшизи; страхові схеми були легко доступними для розуміння і мали прозорий механізм реалізації; існував суворий контроль адміністративних витрат, особливо у випадку субсидіювання страхування державою; роль держави полягала передусім у створенні необхідного правового, економічного й організаційного забезпечення страхової діяльності; перед запуском програм страхування в масштабах країни відбувалася їх апробація в пілотних регіонах.
Отже, страхування має величезні можливості сприяти економічному та соціальному розвитку країни, вирішувати проблеми кожного асоційованого чи індивідуального власника.
Список використаної літератури
1. Фінанси: навч. посіб. [ / Благун І. Г., Сорока Т. С., Єлейко І. В.] / під редак. Благуна І. Г. - Львів: “Магнолія – 2006”, 2007. – 314 с.
2. Кудряшов В. П. Фінанси: навч. посіб. / В. П. Кудряшов - Херсон: Олді-плюс, 2006. – 352 с.
3. Рибчак О. С. // Система соціального захисту: проблеми сьогодення // О. С. Рибчак // Формування ринкових відносин - 2004. - №1. – 143 с.
4. Романенко О. Р. Фінанси: підручник / О. Р. Романенко - К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 312 с.
5. Страхування: навч. посіб. [ / Ротова Т. А., Руденко Л. С.] / під редак. Ротової Т. А. / К.: КНЕУ, 2001. – 400 с.
 
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Мігорян М., Необхідність страхового захисту...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: