Субота, 14.12.2019, 14:40
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Струк Б. , СТРАХОВИЙ РИНОК В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Струк Б. , СТРАХОВИЙ РИНОК В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ...
Струк Б. , СТРАХОВИЙ РИНОК В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ...
conf-cvДата: Середа, 15.12.2010, 15:24 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Струк Б. М.


Наук. кер.: Русул Л. В.
Буковинська державна фінансова академія,
м. Чернівці


СТРАХОВИЙ РИНОК В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ


Постановка проблеми. Разом із розвитком ринкових відносин, ускладненням взаємозв΄язків між усіма господарюючими суб΄єктами зростає ймовірність виникнення непередбачуваних ускладнень, підвищується ступінь ризику. Зростання ризику у всій сферах людського життя та господарської діяльності обумовлює необхідність захисту громадян від можливих втрат та розподілу збитків серед широкого загалу. Таким засобом захисту виступає страхування.
На сьогодні визначальним завданням державної політики в галузі страхування є підвищення його ролі в економіці країни й забезпечення умов для ефективного розвитку, оскільки надійний страховий захист виступає фактором соціальної та економічної безпеки як окремої людини, так і держави загалом [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні дослідженню страхового ринку присвячені праці багатьох вітчизняних та іноземних вчених, зокрема таких як: Р. В. Пікуса, Н. В. Приказюка, Н. В. Ткаченка, В. В. Коваля, В. М. Бондаренка, Н. Гудими, O.I. Барановського та інших [1, 2, 4, 5, 6].
Мета та завдання дослідження. Враховуючи те, що світова фінансова криза вплинула на розвиток страхових ринків практично всіх країн світу, є потреба в дослідженні впливу кризи на страховий ринок України та подальшого його розвитку [1]. Тому метою статті є дослідження перспективи розвитку страхового ринку України в умовах кризи, а також розробка антикризових заходів на мікро- й макрорівні.
Виклад основного матеріалу. Страховий ринок – частина фінансового ринку, де об'єктом купівлі-продажу виступає страховий захист. Формується попит і пропозиція на нього, а сукупність всіх його суб'єктів функціонує в системі економічних, фінансових, договірних, інформаційно-консультаційних та інших відносин, що обумовлені необхідністю страхової послуги і виникають між ними на всіх етапах її надання. Головною функцією страхового ринку є акумуляція та розподіл страхового фонду з метою страхового захисту суспільства [6, с. 86].
На страховому ринку спостерігається одна з найбільших динамік росту серед секторів економіки країни, про що свідчать його кількісні показники. Щорічний приріст страхового ринку складає 30-40 % в сегменті страхування ризиків, та 60-70 відсотків – життя. Основні чинники зростання ринку – приріст добробуту населення та збільшення його страхової культури.
Зважаючи на те, що фінансова криза негативно вплинула на національні фінансові ринки, позитивна динаміка на українському страховому ринку збереглась і на початку 2010 року.
За результатами І півріччя 2010 року основні показники страхової діяльності набрали тенденції якісних змін, щодо скорочення падіння та стабілізації, і в порівнянні з І півріччям 2009 року динаміка показників свідчила про такі тенденції: на 24,4% збільшилась кількість укладених договорів (крім договорів з обов’язкового страхування від нещасних випадків на транспорті), при цьому кількість договорів, укладених з фізичними особами, зросла на 28,1%; кількість договорів з обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті у І півріччі 2010 року збільшилась на 1,2% і становила 271 046 361одиниць; на 1,3% збільшились обсяги надходжень валових страхових премій, а обсяг чистих страхових премій зменшився на 11,5%; на 20,0% зменшились валові страхові виплати/відшкодування, а обсяг чистих страхових виплат – на 15,2%; на 21,1% збільшилися обсяги вихідного перестрахування, в тому числі обсяги премій, сплачених на внутрішньому ринку, збільшились на 26,5%, а на зовнішньому зменшились на 9,9%; на 2,4% зменшився обсяг страхових резервів; на 2,8% зросли загальні активи, з них активи, визначені законодавством для представлення коштів страхових резервів – на 6,5%.
Щодо страхових компаній, які функціонують на ринку, то їх кількість зменшилась на 30 страхових компаній. Станом на 30 червня 2010 року загальна кількість страхових компаній становила 441, у тому числі СК "life" (життя) – 68 компаній, СК "non-life" (не-життя) – 373 компанії [3].
Специфічними факторами для страхового ринку були неповернення банками депозитів страховиків, перевищення реальної вартості при оцінці активів, якими були представлені страхові резерви, та зростання розміру виплат.
Головною проблемою страхового ринку у 2009 року стала поява хвилі банкрутств страховиків (розпочато процедуру ліквідації СК «Страхові традиції», «Вексель», у СК «Галактика» працює призначений Держфінпослуг тимчасовий адміністратор, який найближчим часом буде ініціювати процедуру банкрутства страховика).
З метою упередження появи нового витка масових банкрутств страховиків необхідно зосередити зусилля на підвищенні капіталізації страхового ринку і встановлені бар’єрів для використання страховиків для оптимізації оподаткування.
Тому Держфінпослуг підтримує пропозицію Міністерства фінансів України та Державної податкової адміністрації України щодо переведення страхового ринку на загальну систему оподаткування, так як діюча система оподаткування (податок складає 3% від валових страхових платежів) провокує оптимізацію оподаткування за допомогою страховиків. Також Держфінпослуг підтримує пропозицію учасників ринку щодо прискорення прийняття нової редакції закону України «Про страхування», що позбавить вітчизняний страховий ринок від ряду проблем, що заважають його розвитку. Зокрема, в новій редакції Закону України «Про страхування» планується: проводити реєстрацію страховиків лише в формі акціонерного товариства; встановити вимоги до платоспроможності страхувальника, які враховуватимуть якість активів страхової компанії, а також її систему управління і розкриття інформації; визначити класифікацію галузей і видів страхування згідно європейського законодавства; запровадити новий порядок законодавчого регулювання страхової (перестрахової) і посередницької діяльності як резидентами, так і нерезидентами на території України; правовий статус актуаріїв і аудиторів у сфері страхування; зобов'язати страхувальника проходити щорічний аудит у зовнішнього незалежного аудитора; підсилити державний контроль зі сторони Уповноваженого органу; створити додаткову конкуренцію на ринку, що позитивним чином відіб'ється на якості страхових послуг, що надаються [5].
Щодо прогнозів ситуації на страховому ринку, то в 2010-2011 роках прогнозується поступове відновлення зростання української економіки, це стимулюватиме зростання страхового ринку протягом цих років. Основними «двигунами» зростання страхового ринку в 2010-2011 роках будуть види страхування, орієнтовані на фізичних осіб: КАСКО, страхування майна фізичних осіб, страхування від нещасних випадків. Спеціалісти прогнозують, що страхування фізичних осіб ростиме більш швидкими темпами в порівнянні зі страхуванням в корпоративному секторі, за винятком добровільного медичного страхування.
За прогнозами експертів, в 2010 році слабкі страхові компанії зійдуть з страхової арени. Після чого відбудеться перерозподіл ринку між більш сильними і надійними страхувальниками [4].
Найважливішими заходами, які необхідно здійснити для регулювання стархового ринку, є:
 сприяння прийняттю нової редакції Закону України «Про страхування»;
 впровадження європейських принципів регулювання страхової діяльності;
 забезпечення прозорості страхового ринку, шляхом забезпечення достовірної та регулярної фінансової звітності;
 боротьба за чистоту страхового ринку шляхом підняття стандартів та посилення відповідальності за їх невиконання;
 сприяння унормуванню діяльності щодо страхування фінансових ризиків;
 всебічне сприяння розробці та впровадженню нових видів обов’язкового страхування;
 вдосконалення системи автострахування;
 капіталізація сектора;
 впровадження соціально орієнтованих видів страхування: обов`язкового медичного страхування, добровільного медичного страхування, агрострахування.
З метою більш ефективної реалізації визначених Держфінпослуг пріоритетів діяльності у 2010 році регулятором було активізовано співпрацю з іншими органами влади: Національним банком України та Державною Комісією з цінних паперів та фондового ринку в рамках укладених угод про обмін інформацією, Антимонопольним комітетом України (19 січня 2010 року укладено угоду про партнерство щодо реалізації спільних дій зі створення сприятливого середовища для розвитку добросовісної конкуренції у фінансовій сфері), Аудиторською палатою України (11 березня 2010 року підписано договір про співробітництво).
Висновки. Аналіз сучасного стану, тенденцій і проблем розвитку вітчизняного страхового ринку свідчить про певні здобутки та численні недоліки, притаманні функціонуванню як окремих страхових компаній, так і всієї системи страхування.
Тому, з метою зменшення впливу фінансової кризи держава повинна спрямувати зусилля на забезпечення прозорості діяльності, відновлення ліквідності страховиків, запровадження механізму передачі страхового портфеля іншому страховикові, встановлення рівноправних партнерських відносин із банками, забезпечення ефективного контролю наявності полісів обов’язкового страхування тощо.
Також пропонуємо удосконалити правові засади захисту прав споживачів страхових послуг: удосконалити порядок ліцензування діяльності страховиків; підвищити вимоги до джерел формування статутного капіталу страховиків; удосконалити проведення аналізу статистичної інформації із страхування та звітності страховиків і страхових посередників; сприяти розвитку довгострокового страхування життя, участі страховиків у системі недержавного пенсійного забезпечення та врегулювання діяльності страховиків у сфері обов’язкового медичного страхування. Реалізація вище зазначених заходів прискорить вихід економіки з кризового стану та дасть поштовх до розвитку страхового ринку України.

Список використаних джерел:
1. Пікус Р.В. Страхові ринки України і Росії в умовах фінансової кризи/ Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк // Фінанси України. – 2009. – №12. – С. 47-55.
2. Ткаченко Н.В. Фінансова стійкість страхових компаній в умовах глобалізації / Н. В. Ткаченко // Фінанси України. – 2010. – №3. – С. 82-91.
3. Офіційний сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua.
4. Коваль В.В. Перспективи розвитку страхового ринку в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Коваль, В. М. Бондаренко – Режим доступу: http://intkonf.org/
5. Гудима Н. Нова редакція Закону України "Про страхування" може вирішити основні проблеми ринку страхування [Електронний ресурс] / Н. Гудима – Режим доступу: http://www.forinsurer.com
6. Барановський O.I. Розвиток страхового бізнесу в Україні / О. І. Барановський // Фінанси України. 2007. – № 8. – С. 85-93.

 
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Струк Б. , СТРАХОВИЙ РИНОК В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: