Четвер, 24.06.2021, 23:22
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Албу А., Корнівська М., МІСЦЕ І РОЛЬ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Проблеми формування інвестиційного клімату в економічній системі України. » Албу А., Корнівська М., МІСЦЕ І РОЛЬ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ...
Албу А., Корнівська М., МІСЦЕ І РОЛЬ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ...
conf-cvДата: Середа, 15.12.2010, 13:36 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Аліса Албу, Марина Корнівська


Наук.кер.- Верстяк О.М
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Чернівці


МІСЦЕ І РОЛЬ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ


Розвиток ринкових відносин в Україні на сучасному етапі не може відбуватися без залучення іноземних інвестицій. Проблема інвестування досить гостро стоїть у більшості країн світу, для України вона також є надзвичайно актуальною. Наша держава може акумулювати внутрішні інвестиції, але їх кількість є значно нижча порівняно з країнами Західної Європи чи США. Отже, ми виходимо з наявних можливостей, які теж мають немало позитивів. Переваги іноземного інвестування для України проявляються в наступному: створення додаткових та збереження існуючих робочих місць, активізація підприємницької діяльності, залучення сучасних технологій і “ноу-хау”, сприяння виходу на світові ринки тощо.
Теоретичні та практичні аспекти залучення іноземних інвестицій у вітчизняну економіку висвітлено в працях багатьох вітчизняних вчених-економістів, серед них Л.М. Борщ, А.П. Гайдуцький, Б.В. Губський, А.П. Дука, Т.В. Майорова, А.А. Пересада та ін.
Роботи вчених є ґрунтовними та висвітлюються багато питань досліджуваної проблематики, проте, оскільки економічна система в цілому та її складова зокрема є динамічним та такими, що постійно змінюються, існує об’єктивна необхідність проведення додаткових у сфері інвестування, а саме щодо активізації вітчизняних інвестиційних процесів за рахунок коштів іноземних інвесторів для вирішення задач стабілізації і піднесення економіки України.
Мета дослідження полягає у визначенні місця і ролі іноземних інвестицій у розвитку держави, а саме здійснення аналізу процесу іноземного інвестування в Україні на сучасному етапі, дослідження основних тенденцій що склалися, проблеми, які заважають нашій державі вийти на той рівень у залученні іноземного капітал, який би дозволив вирішити соціально-економічні завдання, що стоять перед українською економікою, забезпечити її структурну перебудову.
Іноземні інвестиції відіграють важливу роль в економічному розвитку будь-якої країни незалежно від рівня її економічного розвитку.
Відповідно до Закону України «Про режим іноземного інвестування», іноземна інвестиційна діяльність розглядається як послідовна, цілеспрямована діяльність, що полягає в капіталізації об’єктів власності, у формуванні та використанні інвестиційних ресурсів, регулюванні процесів інвестування і міжнародного руху інвестицій та інвестиційних товарів, створенні відповідного інвестиційного клімату і має на меті отримання прибутку або певного соціального ефекту [1].
Україна потенційно може бути однією з провідних країн по залученню іноземних інвестицій. Цьому сприяє її великий внутрішній ринок, кваліфікована і водночас дешева робоча сила, значний науково-технічний потенціал, наявність інфраструктури, хоч і не надто розвиненої, значна ресурсна база, передовсім це: земельні, лісові та водні ресурси, багаті надра та ґрунти, сприятливі природно-кліматичні умови, що дають змогу здійснювати господарську діяльність практично у будь-якій галузі економіки [3, с.50].
Проте на даному етапі надходженню в інвестиційну сферу іноземного капіталу перешкоджають: політична нестабільність, недосконалість законодавства, нерозвиненість виробничої та соціальної інфраструктури, недостатнє інформаційне забезпечення, корупція. Хоча протягом останніх кількох років ми спостерігаємо покращення ситуації із залученням іноземних інвестицій в економіку України, проте обсяги залучених інвестицій, поки що, не відповідають тому рівню, якого реально потребує наша економіка.
Станом на 01.01.2010 року обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України становив 320214,00 млн. грн.. В цілому за 2005-2009 роки спостерігається тенденція до зростання обсягу прямих іноземних інвестицій в економіку України, що оцінюється позитивно. Так, у 2009 році розмір прямих іноземних інвестицій збільшився на 234075,00 млн. грн. порівняно з 2005 роком, коли розмір прямих іноземних інвестицій становив 86139,00 млн. грн..
За даними офіційної статистики найбільшою привабливістю для іноземних інвесторів у 2009 році володіли м. Київ і Київська область, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Одеська, Львівська і Харківська області й Автономна Республіка Крим – у ці регіони вкладено біля 80% іноземних інвестицій [6].
Проте нам потрібно створити, такі умови, щоб велика кількість інвестицій спрямувалась не лише на ті регіони, що зазначені вище, але і на інші, які цього потребують. Тому потрібно створити вільні економічні зони і території із спеціальним режимом інвестиційної діяльності.
Вільні економічні зони і території пріоритетного розвитку існують в усьому світі і є економічно виправданими. Як свідчить світовий досвід, створення території з інвестиційними преференціями відкриває нові можливості вибору напрямів інвестування економіки країни-реципієнта.
Щодо обсягу прямих іноземних інвестицій з України протягом 2005-2009 років зростав нерівномірно. Так у 2005 році обсяг інвестицій становив 219,50 млн. дол. США, а у 2006 році – 243,30 млн. дол. США. Це на 23,80 млн. дол. США більше, тобто спостерігалось незначне збільшення. А вже у 2007 році їх обсяг значно зріс на 5953,30 млн. дол. США порівняно з 2006 роком і становив 6196,60 млн. дол. США. Протягом 2007-2009 років обсяг іноземних інвестицій залишався майже на однаковому рівні і лише зріс на 26,70 млн. дол. США [6].
Загальний об’єм прямих іноземних інвестицій, які надходили з України в економіку країн світу у 2009 році становили 6223,30 млн. дол. США. Інвестиції надходили до таких країн як: Кіпр – 5778,5 млн. дол. США (92,2%), Російська Федерація – 165,5 млн. дол. США (2,7%), Польща – 49,4 млн. дол. США (0,8%), Грузія – 32,6 млн. дол. США (0,5%), Латвія – 31,9 млн. дол. США (0,5%), Казахстан – 27,1 млн. дол. США (0,4%), Британські Віргінські Острови – 20,8% млн. дол. США (0,3%), інші країни – 117,5 млн. дол. США (1,9%) [6].
Отже, найбільше інвестицій у 2009 році надійшло у Кіпр – 92,2%. В даній ситуації прослідковується офшорний характер. Це пов’зано з тим, що між Кіпром та Україною підписана угода про уникнення подвійного оподаткування, згідно з якою для резидентів з Кіпру застосовуються нульові ставки доходів на отримані пасивні доходи (проценти, дивіденди, роялті). І це пояснює чому ми постійно спостерігаємо такі значні обсяги надходжень іноземних інвестицій з Кіпру, оскільки інвестори, а це в основному український і російський бізнес – таким чином користуються наданими їм законодавством пільгами і уникають податкових платежів до бюджету.
Для нашої держави залучення іноземних інвестицій є досить важливим, тому що це приведе до:
 Створення нових, високооплачуваних робочих місць.
 Кращого задоволення потреб внутрішнього ринку. Виробництво продукції підприємствами за участю іноземних інвестицій, зазвичай є дешевим, якіснішим і забезпечується широким сервісним обслуговуванням на відміну від продукції вітчизняних товаровиробників.
 Залучення новітньої техніки і технології, які сприяють підвищенню конкурентоспроможності країни на світових ринках.
Варто зазначити, що в Україні спостерігається несприятливий інвестиційний клімат, який стримує надходження іноземних інвестицій. Несприятливий інвестиційний клімат пов’язаний в першу чергу з нестабільності політичної ситуації в Україні. Особливо це важливо для великих ТНК з Німеччини, США, Великобританії, які не тільки ведуть свою господарську діяльність, але певним чином виражають політичну позицію найвпливовіших країн світу. Недосконалість законодавства в сфері інвестування та підприємництва, а саме:
 Недостатнє правове забезпечення, зокрема з питань платежів до бюджетів всіх рівнів та централізованих фондів спеціального призначення (ця нестабільність стала причиною виходу з українського ринку багатьох потужних компаній, які вже звикли до правил гри в недосконалому правовому полі, але й вони не могли передбачити, що процес такого пристосування стане нескінченим);
 Відсутність системи регламентації перевірок підприємницької діяльності;
 Тривала процедура реєстрації і отримання необхідних сертифікатів, неоднозначне тлумачення різними гілками влади законодавчих актів, які постійно змінюються.
За оцінками експертів Українсько-Європейського консультативного Центру, із 6 груп чинників, що визначають інвестиційний клімат (політичні, правові, економічні, соціальні, екологічні, геополітичні), високу оцінку в Україні мають лише соціальні (професійна підготовка та кваліфікація українського персоналу) та географічне розташування країни. Привабливими для іноземних інвесторів є також місткий внутрішній ринок споживання, потужний науково-технічний потенціал. Інші чинники мають або низьку позитивну (політичні), або негативну оцінку. На інвестиційну привабливість України та її окремих регіонів для іноземних інвесторів негативно впливає також імідж як країни з високим рівнем корумпованості.
Під поняттям «інвестиційний клімат» розуміють ступінь сприятливості ситуації, що складається в тій чи іншій країні (регіоні, галузі), для ймовірного надходження інвестицій у цю країну [4, с. 115].
Нам потрібно створити сприятливий інвестиційний клімат, який би полягав не тільки в залученні визначеного обсягу іноземних інвестицій, але у конкретних умовах їхнього застосування. У цьому розумінні розвиток національної економіки України має визначені особливості, а саме:
 Деіндустріалізація країни – скорочення виробництва важкої промисловості до рівня національних потреб і потреб експорту її продукції;
 Упровадження нових технологій і створення пріоритетних сфер як основи інформаційного суспільства неминуче пов’язане з залученням іноземного капіталу;
 Чималих інвестицій вимагає реконструкція аграрного сектора країни і підвищення його продуктивності;
 Відновлення будівельної індустрії зв’язано з оптимальними її розмірами для національної економіки;
 Чималих засобів вимагає часткова реанімація минулої і створення нової моделі соціальної політики в країні, де також можуть бути використані іноземні інвестиції.
Негативним фактом є збереження тенденції інвестування у проекти, що приносять швидкий прибуток. Оскільки головним мотивом здійснення інвестиційної діяльності, в тому числі іноземної, є отримання прибутку, іноземні інвестори не поспішають вкладати гроші у розвиток української економіки, її реорганізацію, вдосконалення управлінських процесів. Крім того, ризик ведення бізнесу залишається досить високим через політичну та економічну нестабільність. Тому інвестор прагне якомога швидше вивести свій прибуток з країни.
Дуже мала частка прибутки повторно інвестується в основний капітал. Саме тому значний приріст іноземних інвестицій в Україні не обіцяє масових позитивних зрушень у національній економіці. Адже лише 10% іноземних інвестицій вкладено в оборотні кошти підприємств або купівлю обладнання. Решта прямих іноземних інвестицій вкладено у галузі економіки зі швидким оборотом капіталу: фінанси, нерухомість, торгівля. Таку ситуацію можна пояснити, зокрема, тим, що іноземні інвестори все ще розглядають Україну як країну, де можна швидко заробляти гроші. Тому торгівля, операції з нерухомістю та надання послуг юридичним особам залишаються для них основними із найпривабливіших секторів, що для України є негативним, оскільки призводить до диспропорцій у розвитку сфери послуг та реального виробництва (куди у зв’язку з більшим терміном окупності інвестори вкладати свої фінансові гроші не бажають) [2, с.323].
Іноземні інвестиції відіграють значну роль в економічному розвитку будь-якої держави незалежно від рівня її економічного розвитку та сприяють економічному зростанню приймаючої економіки на основі ефективнішого використання національних ресурсів.
Отже, проаналізувавши динаміку прямих іноземних інвестицій в Україну істотним є, що їх обсяг з кожним роком зростає, водночас наша держава спрямовує прямі іноземні інвестиції в економіку інших держав, а це означає, що йде відплив капіталу.
В Україні спостерігається несприятливий інвестиційний клімат, який спричинений соціально-політичною і макроекономічною нестабільністю. Тому нам потрібно вжити ряд заходів, щоб його поліпшити, Це насамперед вдосконалити законодавчу базу, створити систему гарантій стабільності для забезпечення довгострокового фінансування інвестиційних проектів, стимулювати процес формування інвестиційних умов для інноваційного розвитку, забезпечити зростання обсягів капіталовкладень у сферу впровадження інноваційних технологій та ін.
Список використаних джерел:
1. Закон України «Про режим іноземного інвестування»//http://www.rada.gov.ua
2. Борщ Л.М. Інвестування: теорія і практика. – К.: Знання, 2005. –470с.
3. Гайдуцький А.П. Мотиваційні чинники міжнародних інвестиційних процесів // Фінанси України. – 2004. - №12. – с.50 – 57
4. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. – К.: Лібра, 2002. – 471 с.
5. Пехник А.В. Іноземні інвестиції в економіку України. – К.: Знання, 2007. – 335 с.
6. http://www.ukrstat.gov.ua
7. http://www.uceps.org.ua
 
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Проблеми формування інвестиційного клімату в економічній системі України. » Албу А., Корнівська М., МІСЦЕ І РОЛЬ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: