Середа, 12.08.2020, 05:06
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Блажко Н., ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Проблеми формування інвестиційного клімату в економічній системі України. » Блажко Н., ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ
Блажко Н., ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ
conf-cvДата: Середа, 15.12.2010, 13:34 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Надія Блажко,


Наук.кер.- Верстяк О.М
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Чернівці


ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ


Під поняттям "інвестиційний клімат" розуміють ступінь сприятливості ситуації, що складається в тій чи іншій країні (регіоні, галузі), для ймовірного надходження інвестицій у цю країну (регіон, галузь) [1].
Забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в Україні залишається питанням стратегічної важливості, від реалізації якого залежать соціально-економічна динаміка, ефективність залучення в світовий поділ праці, можливості модернізації на цій основі національної економіки.
Важливу роль у формуванні сприятливого інвестиційного клімату в Україні відіграють фондовий ринок, фінансово-кредит¬на система, залучення іноземного капіталу, інвестиційна актив¬ність населення, структурно-інноваційна перебудова економіки та інші чинники, що будуть розглянуті в наступних підрозділах [3].
За оцінками експертів Українсько-європейського консультативного Центру, із 6 груп чинників, що визначають інвестиційний клімат (політичні, правові, економічні, соціальні, екологічні, геополітичні), високу оцінку в Україні мають лише соціальні (професійна підготовка та кваліфікація українського персоналу) та географічне розташування країни. Привабливим для іноземних інвесторів є також місткий внутрішній ринок споживання, потужний науково-технічний потенціал. Інші чинники мають або низьку позитивну (політичні), або негативну оцінку. На інвестиційну привабливість України та її окремих регіонів для іноземних інвесторів негативно впливає також її імідж як країни з високим рівнем корумпованості [4].
Станом на 01.01.2010 року обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України становив 320214,00 млн. грн. В цілому за 2005 - 2009 роки спостерігається тенденція до зростання обсягу прямих іноземних інвестицій в економіку України, що оцінюється позитивно. Так, у 2009 році розмір прямих іноземних інвестицій збільшився на 234075,00 млн. грн. порівняно з 2005 роком, коли розмір прямих іноземних інвестицій становив 86139,00 млн. грн.
Щодо частки прямих іноземних інвестицій в Україну у ВВП, то протягом 2005 - 2007 років спостерігалося зростання від 19,51 % у 2005 році до 20,70 % у 2007 році. Це пояснюється тим, що темп росту прямих іноземних інвестицій в Україну перевищував темп росту ВВП. Теж саме ми спостерігаємо у наступних роках, проте частка прямих іноземних інвестицій в Україну у ВВП 2008 року (18,97 wacko зменшилась на 1,73 % порівняно з 2007 роком (20,70 %). А вже у наступних роках спостерігається протилежна тенденція. Так, у 2009 році порівняно з 2008 роком спостерігається збільшення частки прямих іноземних інвестицій в Україну у ВВП - на 16,12 %, що оцінюється позитивно, проте негативним є те, що таке збільшення відбулося за рахунок зменшення обсягу ВВП на 3,74 % [5].
Варто зазначити, що загальний об'єм прямих іноземних інвестицій, які надійшли в Україну у 2009 році становив 40026,8 млн. дол. США, що на 12,4 % більше за попередній період і в розрахунку на одну особу прямі інвестиції становили 872,6 дол, США.
Негативний вердикт про зміни в інвестиційному кліматі України 2010 року винесла Європейська бізнес-асоціація - ЕВА. Оприлюднений нею індекс інвестиційної привабливості показав погіршення оцінок бізнесом інвестиційного клімату України. За підсумками третього кварталу, цей показник знизився до 3,2 бала за 5-бальною шкалою.
Індекс розраховується на підставі опитування менеджерів 750 європейських компаній і проводиться щоквартально з початку кризи. Попередні три дослідження EBA демонстрували покращення інвестиційного клімату. Відповідний показник досяг максимального рівня у другому кварталі 2010 року - 3,25 бала. Зниження оцінок викликано тривалим очікуванням інвесторами анонсованих владою реформ [2].
З висновками ЕВА збігаються недавні оцінки Світового економічного форуму - WEF. Згідно з ними, за рейтингом світової конкурентоспроможності Україна посіла 89 місце, погіршивши за рік свою позицію на сім пунктів. Один з ключових показників індексу ЕВА - оцінка поточного інвестиційного клімату - знизився за підсумками третього кварталу 2010 року з 3,8 до 3,6 бала. З 3,4 до 3,2 бала також впала оцінка інвестиційного клімату у найближчій перспективі.
Позитивом для інвесторів є відновлення співпраці з МВФ і продовження переговорів про асоціацію з ЄС. Однак поліпшення бізнес-середовища не спостерігається, а проект Податкового кодексу навіть здатний ускладнити процедуру сплати податків.
Можна зазначити, що основними чинниками які погіршували інвестиційний клімат в Україні, були:
 нестабільна політична ситуація та відсутність суспільного консенсусу щодо збільшення якості та глибини реформ;
 вузькість внутрішнього ринку, низький платоспроможний попит підприємств і населення;
 низька прибутковість більшості підприємств в усіх сферах господарської діяльності, що робить більш вигідним імпорт у порівнянні з залученням іноземних інвестицій та розширенням виробництва;
 високий рівень та спотворена структура витрат на виробництво;
 недосконале корпоративне та інвестиційне законодавство, незадовільний захист прав дрібних акціонерів;
 надмірний податковий тиск на легальну економіку при одночасній "тінізації" майже половини національного виробництва;
 деформований грошовий обіг, платіжна криза, домінування низьколіквідних грошових сурогатів;
 високий рівень корупції та організованої злочинності;
 низька ділова культура та небажання впровадження сучасних технологій ведення бізнесу;
 нерозвиненість ринкової інфраструктури тощо [6].
На наш погляд, покращити інвестиційний клімат можна за рахунок:
1. Вдосконалення законодавчої бази.
2. Реформування податкової системи.
3. Легалізації тіньової економіки.
4. Орієнтації на довгострокові капіталовкладення в сільському господарстві.
5. Покращення банківського та фінансового менеджменту, інвестиційної інфраструктури тощо.
Для покращання інвестиційного клімату необхідні:
 зрівнювання у правах іноземних фірм і національних підприємств, розширення податкових пільг тощо;
 створення та ефективне використання вільних економічних зон, сприяння інвестиціям у провідні галузі промисловості;
 розвиток системи страхування іноземних фірм;
 визначення пріоритетів інвестування;
 підтримка і заохочення з боку держави фірм та підприємств, котрі сприяють інвестиціям в українську економіку;
 розширення міжнародної співпраці в галузі сприяння капіталовкладенням та гарантування інвестицій;
 активна роль держави в запобіганні та компенсації можливих негативних соціальних наслідків реалізації інвестиційних проектів в Україні;
 створення умов для активізації вітчизняного бізнесу;
 поглиблення ринкових реформ [3].
Пріоритетними напрямами залучення іноземних інвестицій є: впровадження нових технологій виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, розвиток машинобудування, електротехнічної галузі, приладобудування та деревообробки, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництво будівельних матеріалів, розвиток малого та середнього бізнесу, розвиток комунальних підприємств, розширення асортименту та збільшення обсягів виробництва продуктів харчування, розвиток інфраструктури туристичної діяльності, захист навколишнього середовища і здійснення природоохоронних заходів (утилізація сміття) [6, 28].
Інвестиційний клімат держави — це сукупність політичних, правових, економічних та соціальних умов, що забезпечують та сприяють інвестиційній діяльності вітчизняних та закордонних інвесторів. Сприятливий інвестиційний клімат має забезпечити захист інвестора від інвестиційних ризиків.
В Україні спостерігається несприятливий інвестиційний клімат, який спричинений соціально-політичною і макроекономічною нестабільністю. Тому нам потрібно вжити ряд заходів, щоб його поліпшити, Це насамперед вдосконалити законодавчу базу, створити систему гарантій стабільності для забезпечення довгострокового фінансування інвестиційних проектів, стимулювати процес формування інвестиційних умов для інноваційного розвитку, забезпечити зростання обсягів капіталовкладень у сферу впровадження інноваційних технологій та ін.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Про інвестиційну діяльність. Закон України від 18 вересня 1991 року.
2. Глухов Ю. Контрабанда та інвестиційний клімат http:// www. epravda. com.ua/ columns/2010/09/30/250201/
3. Інвестиційний клімат в Україні: міфи і реальність // www. ucipr. kiev. ua/ ukrainian/ers/35/ers3501.html
4. "Європейська бізнес асоціація" знизила індекс інвестиційної привабливості України http://www.newsru.ua/finance/30sep2010/eba.html
5. Державне агентство з інвестицій та інновацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.in.gov.ua.
Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
 
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Проблеми формування інвестиційного клімату в економічній системі України. » Блажко Н., ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: