Середа, 12.08.2020, 05:25
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Василіка Т.,Погарата Ю., Стан залучення іноземних інвестицій - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Проблеми формування інвестиційного клімату в економічній системі України. » Василіка Т.,Погарата Ю., Стан залучення іноземних інвестицій
Василіка Т.,Погарата Ю., Стан залучення іноземних інвестицій
conf-cvДата: Середа, 15.12.2010, 13:22 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Василіка Т.В.,Погарата Ю.А.,


Наук.кер. – Соколюк О.В.,
Чернівецький торговельно – економічний інститут.,КНТЕУ.
м.Чернівці


Стан залучення іноземних інвестицій в економіку України


Характеризуючи сучасний стан інвестицій в Україні, можна зазначити, що на даний момент наша держава не здобула серйозних досягнень у забезпеченні національної конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості. При розрахунку індексу глобальної конкурентоспроможності України, беручи до уваги розвиток таких економічних параметрів, як інституції, інфраструктура, макроекономіка, охорона здоров'я, освіта, ефективність ринків, технологічне оснащення, бізнесове середовище та інноваційну сферу, наша держава, згідно з оцінкою Всесвітнього економічного форуму, що міститься у «Глобальному звіті про конкурентоспроможність 2010 – 2011», знизилась з 82-ї до 89-ї позиції із 139 країн світу. Падіння рейтингу України пов'язано з низькою продуктивністю економіки. Для України було виділено як конкурентні переваги, так і бар'єри. До переваг віднесено гідну вищу освіту, розмір державного боргу, вартість робочої сили, залізничну мережу, інноваційний потенціал. Лімітуючи фактори склали торговельні бар'єри, інвестиційне законодавство, прозорість державної політики, надійність банківської системи, митні процедури і тому ця тема є актуальною.
Велике значення з даних питань мають дослідження зарубіжних авторів (Д. Стейнер, І. Ансоф, Д. Бранденбург, С. Бір, І. Форестер, С. Уеми та інші) з питань оцінки ефективності інвестицій в умовах ринкових відносин. Вагомий внесок в економічну теорію з питань інвестиційної політики також і українські вчені: О. М. Алімов, І.І. Лукінов, А.А. Пересада, П.С. Рогожин, В. Я. Шевчук, Е.Й. Шилов.
Метою нашої роботи є дослідити основні напрями інвестиційної політики, шляхи активізації інвестування в Україні та знайти шляхи їх вирішення.
Основними напрямами інвестиційної політики в Україні є:
1. Зниження соціальної напруги, досягнення остаточного під¬ходу у виділенні коштів на потреби соціальної сфери.
2. Скорочення фонду виробничого будівництва за рахунок дер¬жавних коштів і формування надійних інвестиційних джерел, в першу чергу з власних коштів підприємств та ін.
3. Скорочення централізованих державних капіталовкладень, що виділяються безповоротно.
4. Створення ринку підрядних робіт. Зацікавленість будівель¬ників у виконанні замовлень.
5. Прискорення у кілька разів темпів вибуття застарілого об¬ладнання.
6. Перегляд надання державних кредитів на вигідних умовах з дефіцитними ставками на конкурсній основі, включаючи держав¬не замовлення.
7. Залучення іноземних інвестицій, отримання іноземних кре¬дитів, створення спільних підприємств з іноземним капіталом за такими напрямами, як розвиток переробної промисловості АПК, активізація приватизації, конверсії, а також галузей, які визнача¬ють науково-технічний прогрес.
8. Створення ефективних форм і механізмів управління інвес¬тиційною діяльністю.
Розвиток паливно-енергетичного комплексу, ресурсозбері¬гаючих технологій, конверсія ВПК, забезпечення населення то¬варами народного споживання вітчизняного виробництва, розви¬ток медицини і фармацевтичної промисловості.
Усі ці напрями інвестиційної діяльності в Україні вже зараз починають розвиватися в умовах формування ринкового механі¬зму. Тому трансформація інвестиційного механізму на мікрорівні, наприклад у промисловості, повинно проводитися в межах макроекономічної стабілізації.
Інвестиційний ринок як економічна категорія являє собою збалансованість попиту і пропозиції на інвестиції та випереджа¬ючих можливостей підрядників в їх матеріалізації. Це означає, що, з одного боку, потрібні економічні заходи зі отримання попи¬ту на інвестиції та зменшення маси безготівкових грошей, які не¬адекватні обсягу та якості продукції, а з іншого, – антимонопольні заходи, які б сприяли розвитку ринку будівельних послуг.
Обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в економіку України у 2009 р. становив 5 млрд 634,6 млн дол, що становить 51,6% надходжень 2008 р. З країн ЄС надійшло 4 млрд 016,8 млн дол (71,3% загального обсягу), з країн СНД - 1 млрд 064,7 млн дол (18,9%), з інших країн світу - 553,1 млн дол (9,8%). У той же час капітал нерезидентів зменшився на 941 млн дол, повідомив Державний комітет статистики України.
У цілому приріст сукупного обсягу іноземного капіталу в економіці країни, з урахуванням його переоцінки, утрат і курсової різниці, за 2009 р. склав 4 млрд 410,4 млн дол, що становить 72,6% рівня попереднього року.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених в Україну, на 1 січня 2010 р. склав 40 млрд 026,8 млн дол, що на 12,4% більше обсягів інвестицій на початок 2009 р. та в розрахунку на одну особу становив 872,6 дол.
В економіці України продовжується спад виробництва, зменшується частка надходжень від податків, накопичуються неплатежі, знижується частка банківського кредитування у ВВП, зростає сума внутрішнього і зовнішнього боргу, зростає рівень тіньової економіки, знижується частка державних капіталовкладень (щороку в цілому на 5 – 10%). Крім цього, на інвестиційний клімат держави суттєвий вплив мають:
- приховане безробіття;
- неможливість виконання державою своїх обов'язків щодо соціального захисту громадян;
- відсутність ефективних процедур банкрутства, захисту прав власників;
- високий рівень злочинності;
- слабка дисципліна виконання законодавчих актів.
Шляхи активізації інвестування в Україні:
1. Реформа підприємств, яка передбачає перехід до загально¬прийнятих у світовій практиці стандартів бухгалтерського обліку, оцінку основних виробничих фондів відповідно до їх реальної рин¬кової вартості, суттєве покращення корпоративного управління.
2. Страхування майна (особливо великих підприємств).
3. Розвиток інфраструктури, форм і методів залучення до інве¬стиційної сфери заощаджень населення.
4. Іпотека. Необхідно активно сприяти становленню системи жи¬тлового іпотечного кредитування, формуванню вторинного ринку іпотечних кредитів для залучення у сферу банківського кредитуван¬ня вагомих довгострокових позабюджетних фінансових ресурсів.
Важливим кроком на шляху до активізації процесів іноземно¬го інвестування в економіку України вважається впровадження дійових механізмів приватизації підприємств стратегічними іно¬земними інвесторами, до яких насамперед належать транснаціо¬нальні компанії (наприклад, із США, Німеччини, Південної Кореї та ін.).
Активізації залучення інвестицій в економіку України сприя¬тиме реформування власності, приватизація державних підприємств. Прискорення останньої передбачає створення сприятливих умов для ефективної діяльності іноземних інвесторів, дієвішого викори¬стання кредитів, що надаються Світовим банком та ЄБРР для роз¬витку приватного сектора економіки, малого і середнього бізнесу.
Використані літературні джерела:
1. Закон України « Про інвестиційну діяльність»: станом на 18 вересня 1991 р. – Офц .вид. /Верховна Рада України.
2. Закон України «Про державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україну»: станом на 17 грудня 1993 р. – Офц .вид. /Верховна Рада України.
3. Бочарников А.П. Основи інвестиційнної діяльності. / А.П. Бочарников Навч.посібник.– М.: Омега-Л, 2007. – 296с.
4. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки. / Д.М. Стеченко - К.: МАУП, 2008. - 176с.
5. Ахметзянов И.Р. Аналіз інвестицій: методи оцінки ефективності фінансових вкладів. / И.Р. Ахметзянов – М.: Эксмо, 2007. – 272с.
6. Татаренко Н.О., Поручник А.М. Теорії інвестицій: Навч.посібник. / Н.О.Татаренко, А.М .Поручник – К.: КНЕУ, 2009. – 160 с.
7. Щукін Б.М. Інвестиційна діяльність. / Б.М. Щукін –К.: МАУП, 2009, - 144 с.
 
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Проблеми формування інвестиційного клімату в економічній системі України. » Василіка Т.,Погарата Ю., Стан залучення іноземних інвестицій
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: