Субота, 14.12.2019, 15:29
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Дроздов Ю., Федоряк Ю., ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМКИ ЗАЛУЧЕННЯ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Проблеми формування інвестиційного клімату в економічній системі України. » Дроздов Ю., Федоряк Ю., ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМКИ ЗАЛУЧЕННЯ...
Дроздов Ю., Федоряк Ю., ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМКИ ЗАЛУЧЕННЯ...
conf-cvДата: Середа, 15.12.2010, 12:43 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Юрій Дроздов, Юрій Федоряк


Наук.кер. – Козменко А.В.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м.Чернівці


ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМКИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ КРИЗИ


Актуальність проблеми. Дослідження проблем інвестування є одним із найбільш актуальних завдань економічної науки. У сучасних умовах України інвестиції мають стати найважливішим засобом забез¬печення виходу з довготривалої економічної кризи, досягнення реальних структурних зрушень у народному господарстві, тех¬нічного переозброєння, підвищення якісних показників госпо¬дарської діяльності на мікро- та макрорівнях і, головне, життєвого рівня населення. Активізація інвестиційного процесу є вирішальною умовою продовження соціально-економічних пе¬ретворень.
Реальна економічна ситуація в Україні значно ускладнює інвестиційну діяльність. Обсяг вкладень не забезпечує перед¬умов економічного зростання і навіть повноцінного відтворен¬ня наявного стану. Фактично країна існує за рахунок безпово¬ротного споживання успадкованого від радянських часів ви¬робничого потенціалу. Необхідно розробити адекватний рин¬ковим відносинам інвестиційний механізм, що органічно поєд¬нає форми приватного і державного інвестування та забезпе¬чить оптимізацію взаємозв'язків різних суб'єктів інвестицій¬ної діяльності, створення відповідної законодавчо-норматив¬ної бази та інші заходи, що регламентують інвестиційний процес як на рівні окремої фірми чи галузі, так і національної економіки в цілому.
Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Проблемам вирішення інвестиційних проблем української економіки остан¬нім часом присвячується досить багато наукових праць. У ході дослідження проб¬лем інвестиційного забезпечення української економіки вагомих наукових результатів досягли провідні вчені - Борщевський В., Діденко Л., Колосов О., Лазебник Л., Мельник О., Омельянович Л., Філіпенко Т., Гладкова О., Самовалов В., Досінчук Х. та ін.
Метою нашої роботи є визначення проблем і напрямків розвитку іноземного інвестування у економіку України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Іноземні інвестиції - цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.
Основним завданням на сьогодні є розвиток інвестиційної діяльності, спрямований на створення привабливого інвестицій¬ного середовища, та суттєвого нарощування обсягів інвестицій. У зв'язку з цим, інвестиційна діяльність суб'єктів господа¬рювання вимагає глибоких знань теорії та практики прийняття рішень у сфері обґрунтування інвестиційної стратегії, виборі на¬прямів та форм інвестування, а пошук шляхів удосконалення відносин в інвестиційній сфері в умовах ринкової трансформації економіки є не лише актуальним, а й важливим завданням теоре¬тичного та практичного значення. Тому тема даної курсової роботи є дуже актуальною [2, с.16].
Упродовж 2005-2009 років, незважаючи на фінансову кризу Україна залишалася інвестиційно-привабливою, що дозволяло їй успішно перекривати дефіцит торгового балансу. Про це свідчить вплив прямих іноземних інвестицій на динаміку виробництва в країні впродовж 2005 - 2009 років. В даний період спостерігається тенденція приросту прямих іноземних інвестицій до економіки України. На початок 2010 року цей показник становив 320214 млн. грн., що більше на 234075 млн. грн., або майже у 4 рази порівняно з 2005 роком, коли розмір прямих іноземних інвестицій в Україну становив 86139 млн. грн. [10]
Частка прямих іноземних інвестицій в Україну у структурі ВВП, упродовж 2005 - 2007 років зростала: від 19,51% у 2005 році до 20,70% у 2007 році. Такий приріст пояснюється, перевищенням темпу росту прямих іноземних інвестицій в Україну над приростом темпу ВВП. За 2008 рік частка прямих іноземних інвестицій в Україну у структурі ВВП склала 18,97% та зменшилась на 1,73% у порівнянні з аналогічним показником 2007 року (20,70%). У 2009 році порівняно з 2008 роком спостерігається стрімке збільшення частки прямих іноземних інвестицій в Україну у ВВП - на 16,12%, це збільшення відбулося за рахунок зменшення обсягу ВВП на 3,74% [11].
В 2009 р. в економіку України іноземними інвесторами вкладено 5634,6 млн. дол. США прямих інвестицій, нерезидентами вилучено капіталу на суму 941,0 млн. дол. США. Чистий приріст іноземного капіталу в 2009 р. склав 4410,4 млн. дол. США, що на 27,4% менше приросту в 2008 р. Загальний обсяг ПІІ, вкладених в Україну на 01.01.2010 р., склав 40026,8 млн. дол. США, що на 12,4% більше обсягів інвестицій на початок 2009 року, і становить 867,4 дол. США розраховуючи на одного жителя України [10].
В 2009 р. інвестиції надійшли з 121 держави світу. У десятку основних країн-інвесторів, які формують понад 81% загального обсягу прямих інвестицій, входять Кіпр (21,5% від загального обсягу інвестування), Німеччина (16,5%), Нідерланди (10,0%), Російська Федерація (6,7%), Австрія (6,5%), Об'єднане Королівство (5,9%), Франція (4,1%), США (3,5%), Віргінські Острова, Британські (3,4%), Швеція (3,2%).
Значний інтерес інвесторів викликають підприємства, які здійснюють фінансову діяльність, у яких акумульовано 22,4% від загального обсягу інвестицій. Інвестиційно привабливими залишаються підприємства торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особистого користування (10,6% загального обсягу інвестування); організації, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг і надання послуг підприємцям (10,2%).
На підприємствах промисловості зосереджено 22,5% загального обсягу інвестицій (у т.ч. на підприємствах переробної промисловості - 19,3%, що добуває - 2,8%). Серед галузей переробної промисловості найбільші обсяги інвестицій зосереджені на підприємство з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (4,6% від загального обсягу інвестицій), металургійного виробництва й виробництва готових металевих виробів (3,5%), хімічної й нафтохімічної промисловості (3%), машинобудування (2,7%) [4, с.9].
Таким чином, проаналізував надходження прямих іноземних інвестицій в Україну за 2009 р., можна сказати, що під впливом світової фінансової кризи надходження інвестицій в країну зменшилося порівняно з минулим роком на 27,4 %.
Незважаючи на заходи, що були прийняті в країні щодо покращення її інвестиційного клімату і інвестиційного іміджу, в Україні залишається ще багато проблем, які утворюють перепони для іноземних інвесторів. Серед таких факторів можна перш за все визначити наступні: триваючу законодавчу й виконавчу нестабільність; відсутність чіткої державної стратегії по залученню інвестицій; значний податковий і адміністративний тиск на об'єкти підприємництва; зниження для громадян цінності грошових доходів у вигляді дивідендів і відсотків внаслідок інфляційних факторів; неврегульованість питань захисту прав власності інвесторів; високий рівень корумпованості в органах державної влади; наявність перешкод для репатріації прибутки з України; складність і відносно більшу тривалість процедур реєстрації підприємств; відсутність сучасної ринкової інфраструктури; нестабільність роботи фінансової системи країни; неготовність підприємств здійснювати реальні ефективні інвестиції навіть у конкурентоспроможні інноваційні проекти, що приносять високий стійкий дохід, достатній для виплати високих дивідендів; незначні обсяги фондового ринку; низький рівень платоспроможності усередині країни [7, с.76].
Нажаль, Україна сприймається іноземними інвесторами як несприятлива для інвестування держава. Головними причинами такої ситуації є:
1) Нестабільність політичної ситуації в Україні.
2) Недоліки законодавства в сфері інвестування та підприємництва.
3) Невідповідність податкової та бухгалтерської систем міжнародним стандартам.
4) Високий рівень і велика кількість податків позбавляє державу конкурентних переваг при залученні іноземних інвесторів.
5) Інформаційна ізольованість і велика кількість міфів.
6) Високі ставки мита на ввезення при надходженнях іноземних інвестицій в Україну, непорозуміння з митними органами при визначенні митної вартості товарів, способу нарахування мита та акцизних зборів.
7) Недостатньо розвинута інфраструктура бізнесу.
За надійністю інвестування згідно різних оцінок Україна займає 143 місце серед 170 країн світу. Тому в першу чергу постає питання про створення сприятливого інвестиційного клімату для вітчизняних та іноземних інвесторів [9].
Активізація інвестиційного процесу, зростання прямих капітальних вкладень в економіку є одним із головних інструментів успішного проведення економічних реформ в Україні. Підсумовуючи сказане зауважимо, що інвестиційне середовище на сьогодні не сприяє пожвавленню інвестиційної діяльності в Україні. Зокрема, велика частка тіньового сектора, низький рівень віддачі на вкладення. В той же час прямі іноземні інвестиції сьогодні для України є надзвичайно необхідними і можуть стати “рятівним колом” на шляху до побудови цивілізованого суспільства. Тому будемо надіятися, що новий уряд, зробить все можливе для того, аби стимулювати приплив таких інвестицій в Україну.
Перспективними напрямами залучення іноземних інвестицій є:
- впровадження нових технологій виробництва та переробки сільськогосподарської продукції;
- розвиток машинобудування, електротехнічної галузі, приладо¬будування та деревообробки;
- впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій;
- виробництво будівельних матеріалів;
- розвиток малого та середнього бізнесу;
- розвиток комунальних підприємств області;
- розширення асортименту та збільшення обсягів виробництва продуктів харчування;
- розвиток інфраструктури туристичної діяльності;
- захист навколишнього середовища і здійснення природоохоронних заходів [7, с.78].
Отже, створення й ефективне функціонування механізму залучення іноземного капіталу з метою всеосяжного реформування та реконструк¬ції промислового комплексу України має спиратися на такі процеси:
- виокремлення та врахування переваг і недоліків напрямів залучен¬ня іноземних фінансових коштів;
- прогнозовану оцінку (з подальшим її уточненням) необхідних для України обсягів іноземних інвестицій за основними напрямами їх використання;
- узагальнення існуючих в інших країнах систем залучення інозем¬них інвестицій у розвиток (реформування) національних економік та їх провідних секторів задля можливого використання в Україні окремих ефективно діючих елементів таких систем;
- змістово-елементне обгрунтування комплексного механізму залу¬чення іноземних інвестицій [2, с.17].
Висновки. До проблем залучення іноземного капіталу в Україні відносять: політичну нестабільність, громіздке й недосконале законодавство і таку саму систему оподатковування(інвестиційний клімат), горезвісні бюрократію та корупцію та ін.
На сьогоднішній день структурний розвиток України не відповідає найбільш важливим світовим тенденціям. Виправлення цих невідповідностей - повинне стати одним з першочергових пріоритетів економічної політики уряду. Необхідне виконання наступного:
1. При формулюванні пріоритетів залучення іноземних інвестицій необхідно враховувати зміну орієнтації іноземних інвестицій з экспорто- орієнтованих галузей на залучення їх з метою використання більшого потенціалу внутрішнього ринку;
2. Забезпечити систему захисту української економіки від поширення відпрацьованих, застарілих технологій, нездатних вивести на траєкторію динамічного росту;
3. Розробити заходи щодо розширення участі іноземних банків в інвестиційних проектах на території України та ін.
Список використаних джерел:
1. Про інвестиційну діяльність. Закон України від 18 вересня 1991 року.
2. Борщевський В. В. Іноземні інвестиції як чинник регіонального розвитку// Бізнес. - 2009. - № 10. - С. 16-17.
3. Діденко Л. О. Удосконалення прямого іноземного інвестування // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - № 9. - с. 96-105.
4. Колосов О. Іноземні інвестиції в економіку України: користь чи небезпека? // Економіка України. – 2010. - №8. – С.6-12.
5. Лазебник Л.Л. Інвестиційний клімат та економічна мотивація іноземного інвестування в Україні // Фінанси України. – 2010. - №4. – С.82-88.
6. Мельник О.О. Інвестиційний клімат в Україні // Фінанси України. – 2010. – №8. - С.61-65.
7. Омельянович Л.А., Філіпенко Т.В., Гладкова О.В. Сучасні проблеми і перспективи інвестиційної діяльності в Україні // Фінанси України. – 2010. - №6. – С.73-78.
8. Самовалов В. Що стримує залучення іноземних інвестицій? // Урядовий кур’єр. – 17 лютого 2010. - №85. – С.7.
9. Досінчук Х.В. Перспективи розвитку інвестиційної діяльності в Україні // http:// www. rusnauka. com/4_ SWMN_ 2010/ Economics/ 58522.doc.htm
10. Державне агентство з інвестицій та інновацій http://www.in.gov.ua/
11. Дані державного комітету статистики. Розділ «Інвестиції» 2009-2010 рр. Державний комітет статистики України // http:// www. ukrstat. gov. ua/
 
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Проблеми формування інвестиційного клімату в економічній системі України. » Дроздов Ю., Федоряк Ю., ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМКИ ЗАЛУЧЕННЯ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: