Пятниця, 28.02.2020, 08:43
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Кім О, Залучення прямих іноземних інвестицій в економіку... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Проблеми формування інвестиційного клімату в економічній системі України. » Кім О, Залучення прямих іноземних інвестицій в економіку...
Кім О, Залучення прямих іноземних інвестицій в економіку...
conf-cvДата: Середа, 15.12.2010, 12:36 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Кім Олександра О.


Наук. кер. – Вдовічен А.А.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці


Залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України: основні переваги і недоліки


За умови гострої нестачі власних економічних ресурсів, у першу чергу, фінансових, необхідних для відновлення національного виробництва, стабільного економічного розвитку країни, проведення структурної перебудови та розв’язання проблем інтеграції України в світові економічні системи, важливого значення набувають питання залучення зовнішніх джерел фінансування. Залучення у широких масштабах іноземних інвестицій в українську економіку має на меті досягнення довгострокових стратегічних цілей створення сучасного цивілізованого суспільства.
Предметом визначення статті є процес залучення прямих іноземних інвестицій у економіку України, проблеми, які виникають в процесі залучення і напрями їх вирішення.
Об’єктом статті є прямі іноземні інвестиції.
Метою даної статті є окреслення характерних рис прямого іноземного інвестування в Україні, визначення проблем їхнього залучення та використання на сучасному етапі та аналіз можливих шляхів вирішення вказаних проблем та активізації інвестиційної діяльності в Україні.
Основними завданнями роботи є аналіз притоку прямих іноземних інвестицій в українську економіку, визначення проблем та переваг їх залучення в Україну.
Питанням розв’язку інвестиційних проблем української економіки останнім часом присвячується досить багато наукових праць, Дослідженням проблем інвестиційного забезпечення української економіки займаються такі вчені, як Беліма М., Губський Б, Гуткевич С., Діденко Л., Кізина Г., КулікО., Палінська І., Созонова І., Соснюк О., Фомін С. та інші.
Одержання іноземних інвестицій, умови їх залучення – це фактор, що характеризує інвестиційну діяльність і сприятливий подальшому розвитку зовнішньоекономічних зв’язків. Інвестиційна привабливість визначається суб’єктами інвестування по загальному інвестиційному клімату в країні, умовами проведення зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі правовими, митними.
Для України особливо важливо вдосконалити державну політику у сфері іноземного інвестування. Це зумовлюється тим, що в ході політичних і економічних реформ інвестиційна діяльність у країні значною мірою обмежується, насамперед браком власних коштів підприємств взагалі для ведення господарської діяльності. Забезпечення власними інвестиційними ресурсами, до речі, є проблемою, як правило, для кожної країни СНД.
Проте проблема інвестиційних ресурсів визначається високими процентними ставками за кредитами, низькою конкурентоспроможністю на фінансових ринках корпоративних цінних паперів, нерозробленістю механізму довгострокового, у тому числі банківського, кредитування та ін. Тому так мало надаються довгострокові кредити, не зростають обсяги централізованих капітальних інвестицій.
В умовах дефіциту власних інвестиційних ресурсів важливим джерелом фінансових ресурсів для економіки України є іноземні інвестиції у різних формах. Але нині, як свідчить статистика, обсяги іноземних інвестицій ще недостатні, щоб відігравати вагому роль додаткового джерела фінансування структурної перебудови економіки України.
Негативні тенденції, які були викликані протягом 2009 року світовою фінансово-економічною кризою, мали істотний вплив на інвестиційну діяльність як в Україні, так і в інших країнах світу.
В той же час, незважаючи на падіння темпів залучення інвестицій на початку 2009 року, у другій половині минулого року обсяг надходження іноземного капіталу в Україну відновив зростання (табл. 1).
Таблиця 1
Прямі іноземні інвестиції в Україну станом на 01.01.10 р. [8]
Країна Обсяг прямих інвестицій (з наростаючим підсумком з початку інвестування), млн.дол. США Географічна структура, %
Взагалі 40026,8 100,0
у тому числі:
Кіпр 8593,2 21,5
Німеччина 6613,0 16,5
Нідерланди 4002,0 10,0
Російська Федерація 2674,6 6,7
Австрія 2604,1 6,5
Сполучене Королівство 2375,9 5,9
Франція 1640,1 4,1
США 1387,1 3,5
Інші країни 10136,8 25,3

У підсумку у 2009 році приріст іноземних інвестицій в Україні склав 4303 млн. дол. США, а сукупний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України станом на 01.01.2010 року становив 40026 млн. дол. США. Обсяг прямих іноземних інвестицій на одного громадянина України збільшився з 94 дол. США у 2001 році до 872 дол. США на початку поточного року.
У 2010 році очікується новий інвестиційний цикл за рахунок відновлення інвестиційного попиту. Передбачається залучення близько 5 млрд. дол. США на реалізацію проектів з підготовки проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (з них майже 66% становитимуть кошти приватних інвесторів), зростання обсягу прямих іноземних інвестицій до 8 млрд. дол. США, стійка активізація підприємницької діяльності.
Протягом 2009 року інвестиції в Україну надходили зі 125 країн світу. До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає понад 81% загального обсягу інвестицій, входять: Кіпр – 8593 млн. дол. США (21,5%), Німеччина – 6613 млн. дол. (16,5%), Нідерланди – 4002 млн. дол. (10%), Російська Федерація – 2674 млн. дол. (6,7%), Австрія – 2604 млн. дол. (6,5%), Велика Британія – 2375 млн. дол. (5,9%), Франція – 1640 млн. дол. (4,1%), Сполучені Штати Америки – 1387 млн. дол. (3,5%), Віргінські Острови, Британські – 1371 млн. дол. та Швеція – 1272 млн. дол. [9].
Серед найбільших іноземних компаній-інвесторів в Україні слід виділити: Mittal Steel, Siemens, Volkswagen, Deutsche Telecom, Jabil Circuit and Electronics, Sony, Panasonic, Telenor, TNK-BP, Coca-Cola, Cargill, Carlsberg, Sun Interbrew, Kraft Foods, Nestle, Philip Morris, Reemtsma, Raiffeisen Bank, Erste Bank, HVB, ING Bank, BNP Paribas, EFG Group, McDonalds, Metro Cash & Carry, Billa, Paterson та ін.
Значний інтерес інвесторів викликають підприємства, які здійснюють фінансову діяльність, у яких акумульовано 22,4% від загального обсягу інвестицій. Інвестиційно привабливими залишаються підприємства торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особистого користування (10,6% загального обсягу інвестування); організації, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг і надання послуг підприємцям (10,2%).
На підприємствах промисловості зосереджено 22,5% загального обсягу інвестицій (у т.ч. на підприємствах переробної промисловості – 19,3%, що добуває – 2,8%). Серед галузей переробної промисловості найбільші обсяги інвестицій зосереджені на підприємство з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (4,6% від загального обсягу інвестицій), металургійного виробництва й виробництва готових металевих виробів (3,5%), хімічної й нафтохімічної промисловості (3%), машинобудування (2,7%).
Іноземні інвестиції нерівномірно розподіляються по регіонах України. Найбільш привабливими для іноземних інвестицій виявились місто: Київ – 2684,1 млн дол. (3768 підприємств і 32,1 % обсягу іноземного капіталу), Дніпропетровська – 778,6 млн дол. (640 і 9,3 %), Київська – 511,5 млн. (331 і 6,1 wacko і Одеська – 507,3 млн дол. (648 і 6,1 wacko області. Прямі іноземні інвестиції надійшли з 116 країн світу і вкладені у 10542 підприємства України. Основними формами залучення іноземних інвестицій є грошові внески, які становили 1195 млн дол. (61,9 % вкладеного обсягу), внески у вигляді рухомого чи нерухомого майна - 566,7 млн дол. (29,4 wacko [7].
Для України характерної є незначна відкритість економіки [3], а, таким чином, і незначна участь країни в міжнародних потоках капіталів, хоча ситуація має тенденцію до поліпшення (табл. 2).
Таблиця 2
Прямі інвестиції на початок 2010 року, млн.дол. США [8]
Показник 2008 рік 2009 рік 2010 рік
Прямі іноземні інвестиції в Україну 29542,7 35616,4 40026,8
Темп росту, у % до минулого року 136,73 120,56 112,38
Прямі інвестиції з України 6196,6 6203,1 6223,3
Темп росту, у % до минулого року 2546,89 100,1 100,33

З даної таблиці видно, що протягом 2008-2010 років спостерігається поступова тенденція до збільшення надходження прямих інвестицій в Україну. Україна є також учасником інвестиційного процесу. Найбільше зростання прямих інвестицій з України спостерігається в 2008 році, в порівнянні з 2007 роком, близько на 2547%. Протягом 2009-2010 років тенденція є більш стабільною у межах 100%.
Залучення іноземного капіталу в економіку України передбачає розвиток науково-технічного прогресу, провадження передової зарубіжної техніки і технологій, поліпшення структури експорту за рахунок підвищення якості і конкурентоспроможності національних товарів, вирішення ряду невідкладних соціальних проблем. Залучення іноземного капіталу в галузі, які виробляють товари та надають послуги, набагато вигідніше, ніж отримувати кредити для придбання аналогічних товарів і послуг за кордоном, які тільки накопичують державні борги [1, с. 31].
Для залучення іноземних інвестицій Україна має всі необхідні умови: великий внутрішній ринок, високий рівень кваліфкації трудових ресурсів, значний промисловий і сільськогосподарський потенціал, вигідне геополітичне розташування на перехресті торгових шляхів Європи й Азії.
Іноземні інвестори мають свої інтереси щодо вкладання капіталів в економіку України. Це прагнення закріпитися на перспективному ринку збуту в Україні та одержати прибутки на довгостроковій основі і отримати доступ до порівняно дешевих джерел сировини, у тому числі і до відносно дешевої та кваліфікованої робочої сили, як одного з факторів зниження собівартості продукції. Інтерес інвесторів спрямований також на підприємства, що мають, як певні технологічні переваги і перспективу розвитку, так і сучасний науково-технічний потенціал. Тому перед нашою державою стоїть складне завдання щодо активізації та залучення іноземного капіталу, не позбавляючи його власних стимулів до ефективного використання [6].
Незважаючи на очевидні позитивні зрушення у пожвавленні інвестиційних процесів, Україна сьогодні не є інвестиційно привабливою порівняно не тільки з країнами із розвиненою ринковою економікою, а й з окремими східноєвропейськими країнами. Це пов’язано з впливом таких чинників, як:
1) відсутність надійного законодавства, яке б захищало права приватних інвесторів;
2) відсутність механізму реалізації наявних нормативних актів;
3) непередбачуваність податкового регулювання;
4) відсутність ефективної інфраструктури для іноземного підприємництва;
5) економічна і політична нестабільність;
6) нестабільна система зовнішньоекономічної діяльності;
7) замкненість українська економіки на державах СНД, з якими зв’язки зараз порушено;
8) незбалансованість економіки, неконвертованість національної валюти і непевність валютного ринку;
9) багатофакторна обмеженість участі іноземних інвесторів у приватизаційних процесах;
10) нерозвиненість вітчизняної інвестиційної інфраструктури, низька ефективність функціонування національного фондового ринку;
11) відсутність дієвої системи страхування іноземних інвестицій;
12) неконвертованість національної валюти і невпевненість валютного ринку [2].
Для того щоб зростали обсяги і поширювалося застосування іноземних інвестицій, насамперед необхідне таке:
 максимальне спрощення процедур, що регламентують взаємовідносини держави і підприємців у сфері залучення іноземних інвестицій;
 законодавче створення надійної системи страхування та перестрахування інвестиційних ризиків, заснування за участі держави страхової компанії і забезпечення її виходу на міжнародні страхові ринки;
 надання іноземному інвесторові права оренди (а не власності, як це нерідко пропонується) на земельну ділянку під розміщення підприємства з іноземним капіталом на вигідний для нього термін;
 створення нормативно-правової бази з питань врегулювання відносин щодо залучення іноземних інвестицій до розробки родовищ корисних копалин;
 забезпечення реалізації спеціальних режимів інвестиційної діяльності у вільних економічних зонах та територіях;
 залучення в інвестиційну сферу заощаджень іноземних громадян з використанням гарантійних механізмів їх повернення;
 створення системи гарантій стабільності для забезпечення довгострокового фінансування інвестиційних проектів.
Основними пріоритетними напрямами розвитку іноземного інвестування, на наш погляд, мають стати:
 впровадження нових технологій виробництва та переробки сільськогосподарської продукції;
 розвиток машинобудування, електротехнічної галузі, приладобудування та деревообробки;
 впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій;
 виробництво будівельних матеріалів;
 розвиток малого та середнього бізнесу;
 розвиток комунальних підприємств області;
 розширення асортименту та збільшення обсягів виробництва продуктів харчування;
 розвиток інфраструктури туристичної діяльності;
 захист навколишнього середовища і здійснення природоохоронних заходів (утилізація сміття) [5, с.28].
У зв’язку з цим доцільно створити:
1) організації, що будуть розробляти та проводити експертизи проектів підприємств;
2) страхові компанії, що здійснюватимуть страхування комерційних і некомерційних ризиків при реалізації виробничих проектів;
3) інформаційно-консалтингові фірми, інвестиційні фонди. Ефективне сприяння зростанню інвестицій з боку держави приведе до збільшення надходжень платежів до бюджету. Відповідно збільшаться фінансові ресурси для державного інвестування.
Переваги іноземного інвестування для України проявляються в наступному:
 створення додаткових та збереження існуючих робочих місць;
 активізація підприємницької діяльності;
 залучення сучасних технологій і «ноу-хау»;
 сприяння виходу на світові ринки[4, с. 125].
Залучаючи іноземні інвестиції, Україна має змогу спрямовувати їx на вирішення, зокрема, таких питань, як:
 модернізація діючих або створення нових підприємств для структурної перебудови економіки держави, для виробництва продукції, яка зараз не випускається або випускається у недостатній для потреб внутрішнього ринку кількості;
 створення нових експорто-орієнтованих та імпортозамінюючих виробництв;
 створення нових господарюючих суб’єктів для розвитку конкуренції;
 прискорене освоєння нових родовищ корисних копалин як для внутрішнього споживання, так і для розширення експортного потенціалу;
 прискорений розвиток менш розвинутих територій;
 створення структур з іноземною участю для використання закордонного досвіду в галузі консалтингу, маркетингу, підготовки кадрів тощо.
Під час переходу до системи ринкових відносин в Україні склалася непроста політична й економічна ситуація. За якої нагальною потребою економіки стає залучення прямих іноземних інвестицій. Натомість в Україні зафіксовано відтік іноземних інвестицій. І причина криється не лише в економічній кризі, а й у неналежній увазі держави до забезпечення реалізації закріплених у законодавстві гарантій для іноземних інвесторів. Заважає користуватися системою захисту інвестицій і надто високий рівень корумпованості влади. Правда, як відзначають незалежні експерти, поки ріст української економіки приносив високі дивіденди, зарубіжні інвестори закривали очі на корумпованість чиновників різних рівнів.
3 метою успішного залучення іноземних інвестицій важливим є надання різноманітних пільг іноземним інвесторам, проте набагато більше значення має формування іміджу країни та сприйняття серед іноземних інвесторів як стабільної і передбачуваної, а її економіки – як такої, де макроекономічна стабільність асоціюється не тільки з низькими темпами інфляції, а й з послідовним розвитком, включаючи стабільні темпи росту виробництва, платоспроможний попит, що розширюється, економічну структуру, яка постійно модернізується.
Таким чином, проаналізував надходження прямих іноземних інвестицій в Україну за 2009 р., можна сказати, що під впливом світової фінансової кризи надходження інвестицій в країну зменшилося порівняно з минулим роком на 27,4 %. Незважаючи на заходи, що були прийняті в країні щодо покращення її інвестиційного клімату і інвестиційного іміджу, в Україні залишається ще багато проблем, які утворюють перепони для іноземних інвесторів. Серед таких факторів можна перш за все визначити такі [2]: триваючу законодавчу й виконавчу нестабільність; відсутність чіткої державної стратегії по залученню інвестицій; значний податковий і адміністративний тиск на об'єкти підприємництва; зниження для громадян цінності грошових доходів у вигляді дивідендів і відсотків внаслідок інфляційних факторів; неврегульованість питань захисту прав власності інвесторів; високий рівень корумпованості в органах державної влади; наявність перешкод для репатріації прибутки з України; складність і відносно більшу тривалість процедур реєстрації підприємств; відсутність сучасної ринкової інфраструктури; нестабільність роботи фінансової системи країни; неготовність підприємств здійснювати реальні ефективні інвестиції навіть у конкурентоспроможні інноваційні проекти, що приносять високий стійкий дохід, достатній для виплати високих дивідендів; незначні обсяги фондового ринку; низький рівень платоспроможності всередині країни.

Список використаних джерел

1. Беліма M. Регіональний розвиток України та прямі іноземні інвестиції / М. Беліма. – Економіка, Фінанси, Право. – 2008. - № 12. - С. 29-32
2. Гуткевич, С. А. Условия привлечения иностранных инвестиций в экономику Украины /
С. А. Гуткевич. – [Електронний ресурс] // www.nam.kiev.ua/ape/n_01_56/Gytkevih.htm.
3. Качала Т. Створення сприятливого інвестиційного клімату в промисловому комплексі України / Т. Качала та ін. – Вісник ТАНГ. – 2005. - №5-1. С. 235-240
4. Сазонець І. А. Міжнародна інвестиційна діяльність / І. А. Сазонець, О. А. Джусов, О. М. Сазонець. – Навч. посб. - К: Центр навч. літ., 2005.- С. 156
5. Фомін С. С. Чи потрібні нам іноземні інвестиції? / С. С. Фомін. – Політика і час. – 2009. - №3. – С. 26-29
6. Інтєрнет-портал «Інвестуйте в Україну» // www. іpa.net.ua
7. Основні показники економнного та соціального розвитку Украни // www.me.gov.ua/control/ukr/publish/
8. Прямі іноземні інвестиції в Україну [Електронний ресурс] // www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2009/zd/ivu/ivu_u/ivu0409.html>.
9. www.ukrstat.gov.ua. – Офіційний сайт Державного комітету статистики України

 
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Проблеми формування інвестиційного клімату в економічній системі України. » Кім О, Залучення прямих іноземних інвестицій в економіку...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: