Вівторок, 21.01.2020, 18:51
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Кропив'янська О., ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ.. - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Проблеми формування інвестиційного клімату в економічній системі України. » Кропив'янська О., ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ..
Кропив'янська О., ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ..
conf-cvДата: Середа, 15.12.2010, 12:31 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Олена Кропив'янська


Наук. кер.—Малицький В.В.
Буковинська державна фінансова академія
м. Чернівці


ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Актуальність теми. Прийнято вважати, що основною проблемою інвестування в економіках різних країн є дефіцит інвестиційних ресурсів. На наш погляд, справа не тільки в дефіциті інвестиційних ресурсів, але й у механізмах, які б дозволили консолідувати й ефективно використовувати реально існуючий інвестиційний потенціал економік, які реформуються. Створення таких механізмів – задача більш важлива і більш складна, ніж форсований пошук фінансових джерел інвестицій.
Передумовою такого підходу могло б стати теоретичне моделювання тих суттєвих аспектів інвестиційних процесів, що звичайно виводяться за дужки економічних досліджень, економічної практики і політики.
Питання формування, функціонування і розвитку соціально-економічних основ інвестиційної діяльності традиційно є предметом економічної науки. Основний характер носить концепція капіталістичного накопичення К.Маркса, якому вперше в історії економічної науки вдалося одержати цілісну інституційно-функціональну модель передумов, механізмів, наслідків і тенденцій інвестування капіталу в умовах індустріальної системи. Величезний внесок у розвиток методології аналізу інвестиційних процесів зробила австрійська школа в особі Е.Бем-Баверка, К.Менгера, Ф.Візера, а також їхні послідовники В.Парето, У.Джевонс. У 20 столітті методи маржиналізма одержали значний розвиток в економетричних моделях інвестиційного процесу. Особливе місце в теорії інвестицій посідає макроекономічна модель Дж.М.Кейнса. Кейнс показав вирішальну роль інвестицій у функціональній рівновазі індустріальної системи. Варто підкреслити, що Кейнс добре усвідомлював історичну й інституціональну детермінованість своєї моделі, відзначаючи, що в інших умовах ця модель може бути іншою.
У сучасній зарубіжній літературі інституціональні проблеми інвестування й економічного росту досліджують Д.Норт, К.Перес, К.Фрімен, Г.Менш. Серед українських і російських дослідників слід відзначити І.Бланка, Д.Богиню, Г.Волинського, С.Галузу, І.Лукінова, А.Гріценка, Б.Губського, В.Паламарчука. В їхніх роботах проведений детальний аналіз проблем і протиріч інвестиційної діяльності в умовах трансформації економіки, розроблені і досліджені теоретичні й категоріальні аспекти цих проблем. Це дозволяє, спираючись на вже отримані результати, перейти до комплексного, цілісного теоретичного моделювання інвестиційного розвитку постсоціалістичних держав.
Предметом роботи є інвестиційна діяльність у різноманітті й суперечливій єдності її основних аспектів, взаємозв'язків і наслідків.
Об'єктом роботи виступають інституціональні механізми і передумови інвестиційної діяльності.
Мета і завдання роботи. Виходячи з потреби в заглибленому і розширеному тлумаченні інвестиційних проблем перехідної економіки, а також з огляду на ступінь розробленості в науці питань інституціонального забезпечення інвестиційної діяльності в умовах трансформації економіки, метою дослідження є вивчити передумови, фактори і механізми формування інституціональних основ інвестиційної діяльності в умовах переходу до ринку.
На підставі даної мети були сформульовані такі конкретні завдання:
1. З'ясувати конкретно-історичну обумовленість і інституціональну природу інвестування.
2. Структурувати інституціональні основи і передумови інвестиційної діяльності і виділити критерії періодизації становлення зрілих форм інвестування.
3. Виявити і систематизувати актуальні і перспективні інституціональні форми інвестиційної діяльності і визначити на цій основі оптимальні напрямки державної інвестиційної політики в Україні.
4. Розкрити взаємозв'язок мікроекономічних й інституціональних теоретичних уявлень інвестування і сформулювати на цій основі соціальні передумови, фактори й обмеження інвестиційної політики держави.
На основі трактування інвестування як образу господарських дій, що історично формується і розвивається, істотним аспектом інвестування є реалізація і розширення позитивної свободи суб'єкта, що хазяйнує, за допомогою професійного керування невизначеністю на тривалих інтервалах, у силу чого інвестування може розглядатися як прямий інструмент трансформації економіки, що формує і закріплює навички закордонної економічної поведінки.
Важливу роль у системі інституціональних форм і передумов інвестування відіграє інвестиційний статус суб'єкта, під яким розуміється сукупність формальних і неформальних повноважень, обумовлених наявністю інвестиційних ресурсів, інвестиційних здібностей, професійних навичок, права на захист інтересів і повноважень, інвестиційної (кредитної) історії; в сукупності ці умови дають можливість автоматично включатися в коопераційні інвестиційні процеси різного рівня як легітимному учаснику, чиї базисні інвестиційні преференції не підлягають сумніву.
Не менш важлива роль інституціонального механізму інвестиційної діяльності як сукупності загальних, особливих і специфічних інститутів, що забезпечують:
1) оптимізацію часових переваг суб'єктів;
2) зняття невизначеності довгострокової діяльності до рівня, мінімально необхідного для прийняття масових інвестиційних рішень;
3) активну інвестиційну позицію суб'єктів господарської системи у формі інвестиційного статусу;
4) погодженість індивідуальних інвестиційних дій у рамках загального ринкового механізму.
У зрілій інвестиційній системі конкуренція інвесторів носить переважно горизонтальний характер (між носіями однакового статусу з приводу доходів), у системі, що формується, переважає вертикальна конкуренція між статусами різних рівнів - із приводу повноважень і ресурсів, тому інвестиційні процеси в трансформації економіки сприяють такому важливому комплексному інституціональному ефекту як формування консолідованого конкурентного соціального середовища, посилення ролі індивідуальних інвестиційних рішень окремої людини в забезпеченні функції її добробуту і поступовому розширенні в силу цього кола споживчих або господарських ситуацій, що допускають чи припускають інвестиційне трактування.
Однак, якщо характеризувати рівень інвестиційної діяльності в Україні, то варто зазначити про його невідповідність потребам забезпечення сталого розвитку вітчизняної економіки. Активізація інвестиційного механізму зростання економіки України передбачає стимулюючу фіскальну і монетарну політику держави, а органи влади повинні вжити дієвих заходів не тільки щодо максимального залучення всіх джерел інвестицій, а й щодо ефективнішого використання інвестиційних ресурсів. Розвиток вітчизняної економіки засвідчує, що навіть високі темпи приросту інвестицій в основний капітал не забезпечують необхідних темпів зростання ВВП.
В умовах глобалізації національний економічний розвиток залежить від здатності ефективно використовувати не тільки традиційні, але й особливо інтернаціоналізовані ресурси та фактори виробництва постіндустріального суспільства. Це в свою чергу забезпечується за умов реалізації моделей відкритої економіки, адаптованих до внутрішніх особливостей та зовнішнього революціонізуючого середовища. Міжнародне інвестування відіграє при цьому провідну роль, формуючи канали передачі фінансових і матеріальних ресурсів, науково-технологічних і організаційно-економічних інновацій на новітній інформаційній основі.

Cписок використаних джерел:
1. Бабак С.В. Безпека інвестиційної діяльності// Стратегія економічного розвитку України. – 2003. - №8. - С. 100 -104.
2. Голубка Я.В. Оцінка фінансових інвестицій в системі обліку // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, Серія «Економіка», – 2006. – Випуск 21. – С. 122-125.
3. http://www.lib.academy.html- Вісник Української академії банківської справи

 
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Проблеми формування інвестиційного клімату в економічній системі України. » Кропив'янська О., ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ..
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: