Вівторок, 21.01.2020, 19:10
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Миленко Н., Інвестиційний клімат та інвестиційна... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Проблеми формування інвестиційного клімату в економічній системі України. » Миленко Н., Інвестиційний клімат та інвестиційна...
Миленко Н., Інвестиційний клімат та інвестиційна...
conf-cvДата: Середа, 15.12.2010, 12:25 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Миленко Настасія


Наук. кер. – Вдовічен А. А.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Чернівці


Інвестиційний клімат та інвестиційна привабливість Вижницького району


Проблема формування сприятливого інвестиційного клімату у країні є актуальною в даний час, оскільки інвестиції визначають процес економічного зростання країни і є важливим засобом забезпечення умов виходу держави з економічної кризи, технічного прогресу тощо. Тому в сучасних умовах активізація інвестиційної діяльності є суттєвим кроком до соціально-економічного розвитку нашої держави.
Метою даного дослідження є визначення інвестиційного клімату та інвестиційної привабливості Вижницького району.
Для досягнення даної мети поставлені наступні завдання:
• визначення інвестиційної привабливості Вижницького району;
• основні напрямки активізації інвестиційної діяльності даного регіону;
• визначення сутності інвестиційного клімату;
• особливості реалізації Програми сприяння залучення інвестицій в економіку Вижницького району;
• характеристика прямих та капітальних інвестицій;
• визначення перспективних напрямків інвестування даного регіону.
Предметом дослідження є вивчення проблеми формування інвестиційного клімату та інвестиційної привабливості Вижницького району.
Об’єктом дослідження є прямі та капітальні інвестиції, як чинники перспективного розвитку Вижницького району.
Залучення різних видів інвестицій та їх ефективне використання є однією з ключових компонентів розвитку як економіки країни загалом, так і окремих її регіонів (Вижницький район). При цьому важливу роль відіграють чинники, які визначають можливість отримання та використання інвестиційних ресурсів: чинники, що дозволяють визначити інвестиційну привабливість регіону.
Дослідженням даної проблеми займаються наступні науковці: І.А. Бланк, А.П. Гайдуцький, С.В. Захарін, Н.І. Клімова, Г.О. Харламова, М.П. Денисенко, Т.Г. Детюк та інші.
Основними напрямами активізації інвестиційної діяльності Вижницького району є:
• формування сприятливого інвестиційного клімату;
• прогнозування планування та формування переліку найважливіших будов;
• пошук джерел фінансування, активізація інвестиційної активності населення;
• визначення пріоритетних сфер та активізація інвестування в даному регіоні;
• посилення інвестиційної спрямованості приватизації [1, С. 18].
Вижницький район – надзвичайно перспективний регіон з точки зору потенціалу економічного розвитку та інвестиційної привабливості. Особливостями інвестиційної привабливості регіону є такі: унікальне географічне положення і багатство природних ресурсів; соціально-політична стабільність і злагода; міжнародне співробітництво; сприятливі особливості місцевої господарської системи; кваліфікована і відносно дешева робоча сила.
Перехід до стійкого зростання є завданням номер один на найблищу перспективу розвитку району. Але економічне зростання неможливе без вирішення проблем збільшення інвестицій у виробництво – від створення сприятливого інвестиційного клімату до перерозподілу фінансових засобів і вибору пріоритетних напрямків інвестицій.
Що таке інвестиційний клімат?
Під інвестиційним кліматом будемо розуміти сукупність політичних, економічних, соціальних, юридичних та інших факторів, що визначають, у кінцевому рахунку, ступінь ризику капіталовкладень і можливість їхнього ефективного використання [1, С. 19].
Т. Г. Детюк трактує інвестиційний клімат як сукупність політичних, правових, економічних і соціальних умов, що забезпечують та сприяють інвестиційній діяльності вітчизняних та закордонних інвесторів [2, С. 31].
На формування інвестиційного клімату впливають такі фактори: інвестиційна система України, макроекономічні фактори, фінансово-кредитний потенціал, природно-ресурсний потенціал, інвестиційний потенціал, соціальні фактори, фактори ринкового середовища, кадровий потенціал в т. ч. підприємницький, науково-технічний та інноваційний потенціал.
Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект.
Державне регулювання інвестиційної діяльності у Вижницькому районі здійснюється з метою реалізації економічної, науково-технічної і соціальної політики. Воно визначається показниками економічного і соціального розвитку району.
З метою формування сприятливого інвестиційного клімату та активізації інвестиційних процесів у Вижницькому районі, 27 вересня 2007 року на 11 сесії V скликання районної ради, рішенням № 117-11/07 затверджена районна Програма сприяння залучення інвестицій в економіку Вижницького району на 2007 – 2010 роки.
Орієнтиром з реалізації Програми є весь соціально-економічний комплекс району: об’єкти виробничої та соціально-культурної сфери, комунального господарства різних форм власності, що знаходяться на території району.
Програма спрямована на організацію взаємодії органів влади та інвесторів, підтримку процесу залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку району.
Здійснюються заходи щодо участі району в проектах євро інтеграційного та прикордонного співробітництва у пріоритетних сферах економіки.
В даний час ведеться підготовка проекту в рамках Оперативної Програми транскордонного співробітництва «Румунія-Україна-Молдова 2007-2013 рр.» в напрямку стимулювання економічного і соціального розвитку на тему «Будівництво туристичної бази» та напрямку захисту навколишнього природного середовища на тему «Будівництво каналізаційно-очисних споруд в м. Вижниця» [4].
Вижницький район належить до регіону з низькою інвестиційною привабливістю, а це впливає і на особливості інвестиційного клімату. Проте незалежно від рівня економічного розвитку, інвестиційної привабливості будь-який регіон має намір/ право залучати іноземні інвестиції з метою отримання певного ефекту.
Розмір прямих іноземних інвестицій у Вижницький район за січень – вересень 2009 та 2010 рр. Станом на 01.10.2009 р. в економіку міста іноземними інвесторами вкладено 737,8 тис. дол. США прямих інвестицій. У той же час, нерезидентами вилучено капіталу на 53,1 тис. дол. США. Сукупний капітал нерезидентів в економіці міста на 01.10.2009 р. становив 32912,5 тис. дол. США, що складало 134,6 долара в розрахунку на одного мешканця міста.
Причиною уповільнення динаміки іноземних інвестицій є те, що для багатьох іноземних інвесторів фінансова криза означає різке скорочення власних інвестиційних витрат, зміну стратегії їх розвитку на внутрішню фінансову оптимізацію [6].
За даними Державного комітету статистики сукупний капітал нерезидентів в економіці Вижницького району станом на 1 жовтня 2010 р. становив 6395,8 тис. дол. США, що в 1,6 рази більше обсягів інвестицій на початок 2010 р. та в розрахунку на одну особу склав 113,6 дол. США.
Прямі іноземні інвестиції станом на 01.10.2010 р. здійснили нерезиденти з 10 країн світу. Найвагоміші внески капіталу в економіку Вижницького району зробили нерезиденти з Ізраїлю, Франції та Італії. На ці країни припало 97,5% загального обсягу прямих інвестицій в район (6235,3 тис. дол. США). У цілому приріст сукупного обсягу іноземного капіталу в економіку району, з урахуванням курсової різниці за січень – вересень 2010 р. склав 2287,6 тис. дол. США. Серед районів області за обсягами прямих іноземних інвестицій станом на 01.10.2010 р. Вижницький район займає друге місце. Для порівняння, обсяг інвестицій в розрахунку на 1 особу Кіцманського району становив 232,5 дол. США, Сторожинецького – 6,3 дол. США. Слід зазначити, що 51,6% обсягу прямих іноземних інвестицій (3301,4 тис. дол. США) отримали промислові підприємства району [5].
Розглянемо капітальні інвестиції за три квартали 2009 – 2010 рр.
Чернівецька область за темпами зростання обсягу інвестицій в основний капітал у січні – вересні 2009 р. посіла 3 місце серед регіонів України. За цим показником Вижницький район зайняв 9 місце в області.
У січні – вересні поточного року у розвиток економіки району за рахунок усіх джерел фінансування було вкладено 38,3 млн. грн. капітальних інвестицій, в т.ч. 21,2 млн. грн. інвестицій у основний капітал, що на 51,4% менше порівняно з відповідним періодом 2008р. Питома вага району в загальнообласному обсязі інвестицій в основний капітал становила 1,3%.
Частка інвестицій в основний капітал району за рахунок коштів державного бюджету становила 20,5% (по області – 25,6%).
У розвиток промисловості спрямовано 8,9% від загального обсягу інвестицій в основний капітал (по області – 52,6%).
Майже на половину скоротилися інвестиції у житлові будівлі.
Згідно статистичних даних за 9 місяців 2010 р. у розвиток Вижницького району за рахунок усіх джерел фінансування було вкладено 70,7 млн. грн. капітальних інвестицій, 88,2% з яких є інвестиції в основний капітал. Питома вага району в загальнообласному обсязі інвестицій в основний капітал становила 6,1%.
За січень – вересень 2010 р. обсяг інвестицій в основний капітал проти відповідного періоду 2009 року збільшився у 2,7 рази. За цим показником Вижницький район посів друге місце в області.
У розвиток промисловості спрямовано 2% від загального обсягу інвестицій (по області – 29,2%). Більше 83% інвестицій в основний капітал спрямовано у житлове будівництво [5].
Отже, як ми можемо спостерігати обсяги прямих та капітальних інвестицій у Вижницький район мають позитивну тенденцію. Проте перед районом гостро продовжує поставати питання покращення інвестиційного клімату, підвищення рівня довіри як зовнішнього, так і внутрішнього інвестора, підвищення інвестиційної привабливості регіону.
В цілому результати інвестиційної діяльності свідчать, що Вижницький район є досить пріоритетним на шляху до залучення інвестицій. Перспективними напрямками інвестування у Вижницький район є:
1. Деревообробна промисловість
• загальна площа лісів – 55 тис. га
• породи: хвойні – 66%, твердолистяні – 31%, м′яколисті -3%
• обсяг вирубки лісу – 210 тис. м куб.
• обсяг переробки лісу в районі – 80 тис. м куб.
Можливі сфери інвестування:
 Висушування деревини та виготовлення напівфабрикатів (4,8 млн. євро);
 Виробництво виробів з дерева – меблів, паркету та напівфабрикатів (2 млн. євро);
 Виробництво продукції з відходів деревообробки (2,5 млн. євро);
 Виробництво дерев’яних котеджів, альтанок і т.п. (800 тис. євро).
2. Рибне господарство:
• Сприятливі кліматичні умови для розведення риби, зокрема форелі.
• Найпоширеніші види риби – короп, карась, товстолобик, білий амур.
Можливі сфери інвестування:
 Створення рибних господарств, зокрема форельних (від 100 тис. євро);
 Переробка та консервація риби (від 300 тис. євро).
3. Переробка ягід та грибів:
• Найпоширеніші види грибів: білі, підберезовики, опеньки.
• Можливий обсяг заготівлі грибів – 40 тонн на рік.
• Найпоширеніші ягідні культури: чорниця, малина лісова, ожина, горобина, суниці.
• Незначні обсяги переробки діючими підприємствами району.
• Екологічно чиста продукція.
Можливі сфери інвестування:
 Створення закупівельно-заготівельного підприємства (від 400 тис. євро).
 Переробка ягід та грибів (від 400 тис. євро).
4. Будівельні матеріали:
• Цегельно-черепична сировина – 6 родовищ
• Піщано-гравійна суміш – 1 родовище
• Пісок будівельний – 1 родовище
Можливі сфери інвестування:
 Виробництво цегли, черепиці, облицювального каменю та інших будівельних матеріалів (від 1 млн. євро);
 Видобування гравію, будівельного піску та інших будівельних матеріалів (від 1 млн. євро) [5].
Основною метою регулювання інвестиційного клімату є збільшення обсягів ВВП, зменшення безробіття, поліпшення життєвого рівня населення.
Сьогодні Україна переживає після кризовий стан. Однією з основних проблем, що ускладнює процес інвестування є те, що сьогодні як і по всій нашій країні, так і в окремих її регіонах немає комплексного підходу щодо залучення інвестицій, в тому числі коштів іноземних інвесторів. До того ж трапляється і прорахунки, які призводять до негативних результатів [3, С. 12].
Також залишаються невирішеними ряд серйозних проблем у галузі корпоративного управління, головним чином, через неефективне законодавство. Однією з головних перешкод для надходження інвестицій в Україну, а також і всі її регіони є той факт, що комерційно стабільні та процвітаючі компанії стають об’єктами протиправних поглинань. Це негативно впливає на довгострокові інвестиційні рішення, які приймають ці компанії. Корупція в українському судочинстві, слабке корпоративне законодавство та відсутність розвинутих норм корпоративної етики є підстави для незаконних рейдерських захоплень. Це підтверджує необхідність суворого дотримання правового регулювання балансу інтересів усіх сторін, які беруть участь у корпоративних відносинах.
Отже, для активізації інвестиційної діяльності у Вижницькому районі держава повинна сприяти формуванню сприятливого інвестиційного клімату, а саме:
1. Зміцнювати фінансово-кредитну систему, створювати небанківські фінансові установи.
2. Стимулювати залучення інвестицій у науково-технічну та інноваційну діяльність.
3. Досягнення політичної стабільності та подальше реформування податкової системи.
4. Створення і вдосконалення відповідної нормативно-правової бази.
5. Сприяння покращенню факторів інвестиційної привабливості: соціально-економічного стану району, інфраструктурне забезпечення, розвиток ринкових відносин, інформаційне забезпечення.
Можна зробити висновок, що при створенні сприятливого інвестиційного клімату та інвестиційної привабливості регіону відбудуться позитивні зміни у соціально-економічному «житті» Вижницького району: створення нових робочих місць; впровадження новітніх технологій; розвиток зовнішньоекономічних зв’язків; збільшення обсягу високоякісних товарів та послуг; створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури; ефективне використання природних ресурсів.
Список використаних джерел
1. Денисенко М. П. Основи інвестиційної діяльності / М. П. Денисенко // Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Алерта, 2003. – С. 144.
2. Детюк Т. Г. Інвестиційний клімат в Україні / Т. Г. Детюк // Економічна наука. – 2009. - № 4 – С. 45.
3. Румянцева С. Українські зустрічі інвесторів / С. Румянцева // Цінні папери України. – 2008. - № 26. – С. 12-13.
4. Територіальні громади Чернівецької області. Паспорт Вижницького району [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://gromady.cv.ua/vn/passport/.
5. Територіальні громади Чернівецької області [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://gromady.cv.ua/vn/.
6. Обсяги капітальних інвестицій у Вижницькому районі за січень – вересень 2009 та 2010 рр. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://chernivtsy.eu/portal/?p=2996
 
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Проблеми формування інвестиційного клімату в економічній системі України. » Миленко Н., Інвестиційний клімат та інвестиційна...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: