Пятниця, 28.02.2020, 08:43
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Струк Б. , ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ: МІСЦЕ І РОЛЬ.... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Проблеми формування інвестиційного клімату в економічній системі України. » Струк Б. , ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ: МІСЦЕ І РОЛЬ....
Струк Б. , ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ: МІСЦЕ І РОЛЬ....
conf-cvДата: Середа, 15.12.2010, 12:06 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Струк Б. М


Наук. кер.: Малицький В. В.
Буковинська державна фінансова академія,
м. Чернівці


ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ: МІСЦЕ І РОЛЬ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ


Постановка проблеми. Розвиток ринкових відносин в Україні на сучасному етапі не може відбуватись без залучення іноземних інвестицій. Проблема інвестування гостро стоїть у більшості країн світу, для України вона також є надзвичайно актуальною. Наша держава може акумулювати внутрішні інвестиції, але їх кількість є значно меншою порівняно з країнами Західної Європи чи США. Переваги іноземного інвестування проявляються в: створення додаткових та збереження існуючих робочих місць, активізація підприємницької діяльності, залучення сучасних технологій і «ноу-хау», сприяння виходу на світові ринки тощо. Це і підтверджує актуальність даної теми в сучасних умовах і необхідність її дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні і практичні аспекти залучення іноземних інвестицій у вітчизняну економіку висвітлено в працях багатьох вітчизняних вчених економістів, серед них Л. М. Борщ, А. П. Гайдуцький, Б.В. Губський, А. П. Дука, Т. В. Майорова, А. А. Пересада та інші [2, 3, 4].
Праці вчених є ґрунтовними та висвітлюють багато питань досліджуваної проблематики, проте, оскільки економічна система в цілому та її складові, зокрема є динамічними та такими, що постійно змінюються, існує об’єктивна необхідність проведення додаткових досліджень у сфері інвестування, а саме щодо активізації вітчизняних інвестиційних процесів за рахунок коштів іноземних інвесторів для вирішення задач стабілізації і піднесення економіки України.
Мета та завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні місця та ролі іноземних інвестицій у розвитку держави, а саме здійснення аналізу процесу іноземного інвестування в Україну на сучасному етапі, дослідження основних тенденцій, що склалися, проблем, які заважають нашій державі вийти на той рівень у залученні іноземного капіталу, який би дозволив вирішити соціально-економічні завдання, що стоять перед українською економікою, забезпечити її структурну перебудову.
Виклад основного матеріалу. Іноземні інвестиції відіграють важливу роль в економічному розвитку будь-якої країни.
Згідно Закону України «Про режим іноземного інвестування», іноземна інвестиційна діяльність розглядається як послідовна, цілеспрямована діяльність, що полягає в капіталізації об’єктів власності, у формуванні та використанні інвестиційних ресурсів, регулюванні процесів інвестування і міжнародного руху інвестицій та інвестиційних товарів, створенні відповідного інвестиційного клімату і має на меті отримання прибутку або певного соціального ефекту [1].
Україна потенційно може бути однією з провідних країн по залученню іноземних інвестицій. Цьому сприяє її великий внутрішній ринок, кваліфікована і одночасно дешева робоча сила, значний науково-технічний потенціал, наявність інфраструктури, хоч і не надто розвиненої, значна ресурсна база і т.д.[3, с.50].
Проаналізуємо динаміку прямих іноземних інвестицій в Україну та з України протягом 2005-2009 років (рисунок 3).
Протягом 2005-2009 років обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну постійно зростав. Так, у 2005 році їх обсяг становив 16890,00 млн. дол. США, а вже у 2009 році – 40026,80 млн. дол. США, що на 23136,80 млн. дол. США більше, що є позитивною тенденцією.
Щодо обсягу прямих іноземних інвестицій з України протягом досліджуваного періоду, то їх обсяг зростав нерівномірно. У 2005 році обсяг інвестицій становив 219,50 млн. дол. США, а у 2006 році – 243,30 млн. дол. США, тобто спостерігається незначне збільшення. А вже у 2007 році їх обсяг значно зріс на 5953,30 млн. дол. США порівняно з 2006 роком і становив 6196,60 млн. дол. США. Протягом 2007-2009 років обсяг іноземних інвестицій залишався майже на однаковому рівні і тільки зріс на 26,70 млн. дол. США.

Рис.3. Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну та з України за 2005 – 2009 роки, млн. дол. США
Загальний об’єм прямих іноземних інвестицій, які надходили з України в економіку інших країн світу у 2009 році становили 6223,30 млн. дол. США. Інвестиції надходили до таких країн як : Кіпр – 5778,5 млн. дол. США (92,2 %), Російську Федерацію – 165,5 млн. дол. США (2,7 %), Польщу – 49,4 млн. дол. США (0,8 %), Грузія – 32,6 млн. дол. США (0,5 %), Латвія – 31,9 млн. дол. США (0,5 %), Казахстан – 27,1 млн. дол. США (0,4 %), Британські Віргінські Острови – 20,8 млн. дол. США (0,3 %), інші країни -117,5 млн. дол. США (1,9 %).
Отже, найбільше інвестицій у 2009 році надійшло у Кіпр – 92,2 %. В даній ситуації спостерігається офшорний характер. Це пов’язано з тим, що між Кіпром та Україною підписана угода про уникнення подвійного оподаткування, згідно з якою для резидентів з Кіпру застосовуються нульові ставки доходів на отримані пасивні доходи (проценти, дивіденди, роялті). І це пояснює те, чому ми постійно спостерігаємо такі значні обсяги надходжень іноземних інвестицій з Кіпру, оскільки інвестори, а це в основному український і російський бізнес – таким чином користуються наданими їм законодавством пільгами і уникають податкових платежів до бюджету.
Слід зазначити, що прямі інвестиції в Україну сильно впали у 2010 році: у першому кварталі іноземні інвестори спрямували в економіку України 717,1 млн. дол. прямих інвестицій, що складає 61% від надходжень за цей час 2009 року.
За даними офіційної статистики найбільшою привабливістю для іноземних інвесторів у 2009 році володіли м. Київ і Київська область, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Одеська, Львівська і Харківські області й Автономна Республіка Крим – у ці регіони вкладено біля 80 % іноземних інвестицій [5].
Для України залучення іноземних інвестицій є дуже важливим, адже це призведе до: створення нових, високооплачуваних робочих місць; покращення задоволення потреб внутрішнього ринку; залучення новітньої техніки і технології, що сприяють підвищенню конкурентоспроможності країни на світових ринках.
Слід зазначити, що в Україні спостерігається несприятливий інвестиційний клімат, який стримує надходження іноземних інвестицій. Це пов’язано також з нестабільністю політичної ситуації в країні.
Нам потрібно створити сприятливий інвестиційний клімат (ступінь сприятливості ситуації, що складається в тій чи іншій країні (регіоні, галузі) для ймовірного надходження інвестицій у цю країну (регіон, галузь) [4, с. 155]), який би полягав не тільки в залученні визначеного обсягу іноземних інвестицій, але й у конкретних умовах їхнього застосування. У таких умовах розвиток економіки України має такі особливості: деіндустріалізація країни; упровадження нових технологій і створення пріоритетних сфер; реконструкція аграрного сектора економіки; відновлення будівельної індустрії; часткова реанімація минулої і створення нової моделі соціальної політики.
Негативним фактом є збереження тенденції інвестування в проекти, що приносять швидкий прибуток. Оскільки головним мотивом здійснення інвестиційної діяльності, в тому числі іноземної, є отримання прибутку, іноземні інвестори не поспішають вкладати гроші у розвиток української економки, її реорганізацію, вдосконалення управлінських процесів. Крім того, ризик ведення бізнесу залишається досить високим через політичну та економічну нестабільність. Тому інвестор прагне якомога швидше вивести свій прибуток з країни. Іноземні інвестори також враховують: використання дешевої робочої сили, дешевої сировини, сприятливої для їх економічної ситуації в прагненні збільшити прибуток від капіталу, що вивозиться, вільне або не стримування тих галузей економіки, що могли б розвиватись більш успішно при наявності власних інвестиційних ресурсів.
Дуже мала частка прибутку повторно інвестується в основний капітал. Саме тому значний приріст іноземних інвестицій в Україні не обіцяє масових позитивних зрушень національній економіці. Адже лише 10 % іноземних інвестицій вкладено в оборотні кошти підприємств або купівлю обладнання. Решта прямих іноземних інвестицій вкладено у галузі економіки зі швидким оборотом капіталу: фінанси, нерухомість, торгівля. Таку ситуацію можна пояснити, зокрема, тим, що іноземні інвестори розглядають Україну як країну, де швидко можна заробити гроші. Тому торгівля, операції з нерухомістю та надання послуг юридичним особам залишаються для них основним із найпривабливіших секторів, що для України є негативним, оскільки призводить до диспропорцій у розвитку сфери послуг та реального виробництва [2, с. 323].
Висновки. Іноземні інвестиції відіграють значну роль в економічному розвитку будь-якої держави незалежно від її економічного розвитку та сприяють економічному зростанню приймаючої економіки на основі ефективнішого використання національних ресурсів.
Отже, проаналізувавши, динаміку прямих іноземних інвестицій в Україну, ми бачимо, що їх обсяг з кожним роком зростає, водночас наша держава спрямовує прямі іноземні інвестиції в економіку інших держава, що свідчить про відплив капіталу.
В Україні спостерігається несприятливий інвестиційний клімат, який спричинений соціально-політичною та макроекономічною нестабільністю. Тому нам потрібно вжити ряд заходів, щоб його поліпшити. Це, насамперед, вдосконалити законодавчу базу, створити систему гарантій стабільності для забезпечення довгострокового фінансування інвестиційних проектів, стимулювати процес формування інвестиційних умов для інноваційного розвитку, забезпечити зростання обсягів капіталовкладень у сферу впровадження інноваційних процесів тощо.
Література:
1. Закон України «Про режим іноземного інвестування» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/
2. Борщ Л. М. Інвестування: теорія і практика. – К.: Знання, 2005. – 470 с.
3. Гайдуцький А. П. / Мотиваційні чинники міжнародних інвестиційних процесів // Фінанси України. – 2009. – № 12. – С. 50 – 57.
4. Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом. – К.: Лібра, 2002. – 471 с.
5. Офіційний сайт Державного комітету статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
6. Центр Разумкова (недержавний аналітичний центр) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uceps.org.ua
 
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Проблеми формування інвестиційного клімату в економічній системі України. » Струк Б. , ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ: МІСЦЕ І РОЛЬ....
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: