Понеділок, 27.01.2020, 20:41
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Цуркан А., Стан та проблеми іноземного інвестування в Україн - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Проблеми формування інвестиційного клімату в економічній системі України. » Цуркан А., Стан та проблеми іноземного інвестування в Україн
Цуркан А., Стан та проблеми іноземного інвестування в Україн
conf-cvДата: Середа, 15.12.2010, 11:55 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Альона Цуркан,


Наук.кер.- Верстяк О.М
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Чернівці


Стан та проблеми іноземного інвестування в Україні


Важливу роль у розвитку економіки України відіграють іноземні інвестиції. У зв’язку з трансформаційним процесом, державних коштів та коштів вітчизняних підприємців бракує для подальшого швидкого та ефективного економічного розвитку нашої держави. Тому необхідним є за¬лучення іноземних коштів, тобто іноземних інвестицій, які мають певні пере¬ваги перед вітчизняними інвестиціями та державним фінансуванням. Вони полягають у тому, що, по-перше, іноземні інвестиції - це додатковий капітал, залучений у країну для виробництва товарів і послуг, реалізації певних прог¬рам, а, по-друге - це надходження в державу нових технологій та застосування нових методів управління.
Актуальним на сьогодні є те , що іноземні інвестиції виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу з економічної кризи, структурних зрушень у народному господарстві, зростання технічного прог¬ресу, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро- та макрорівні.
Проблемою на сьогодні є нестабільне функціонування правової системи у сфері інвестування, що стримує підвищення інвестиційної привабливості нашої економіки. Адже залучення іноземних інвестицій є реальним шляхом упровадження сучасної техніки , удосконалення методів управління.
Дану тему досліджували такі вчені, як А.Чухно, В.Геєць, І.Лютий, М.Крупка, Т.Затонацька, Д. Черваньов, І.Драган, С.Курило, С.Шосталь та інші.
Метою нашої роботи є: детально розглянути сучасний стан іноземного інвестування та його проблеми.
Згідно з Законом України «Про інвестиційну діяльність», інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток або досягається соціальний ефект [1,с.275].Термін "інвестиції" прийшов в українську економіку в період їі переходу від адміністративних до ринкових відносин, тобто наприкінці 80-х років XX ст. З кожним роком інвестиціям у нашій країні приділяється дедалі більше уваги, але досі науковці не дійшли згодну визначенні терміна "інвестиції" [2, с. 156].
Існує багато видів інвестицій. Серед них одне з важливих місць на су¬часному етапі розвитку України належить іноземним інвестиціям. Відповідно до Закону України "Про режим іноземного інвестування", іноземні інвести¬ції - це цінності, які вкладають іноземні інвестори в об'єкти інвестиційної ді¬яльності з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.[3,с.205] Найпоширенішими іноземними інвестиціями є прямі та портфельні. Під прямими інвестиціями в Україну розуміють вкладення капіталу, які забезпечують контроль інвестора над ук¬раїнськими підприємствами, під портфельними— вкладення капіталу в акції міжнародних кредитних організацій та державні цінні папери.
У 2009 р. обсяг прямих іноземних інвестицій зменшився. Це пов'язано із світовою фінансовою кризою, девальвацією гривні, невпевненістю інвесто¬рів у доцільності вкладання своїх коштів. Тому чистий приріст прямих іно¬земних інвестицій до України в січні-вересні 2009 р. становив $2,972 млрд., що в 2,7 разів менше цього показника за аналогічний період 2008 р. [4.c.86]
Зменшення надходження іноземних інвестицій пов'язаний з об'єкіивними й суб'єктивними чинниками, які негативно впливають на процес іноземного інвестування, а саме:
а) нестабільне законодавство, відсутність надійних гарантій захисту від його змін для іноземних інвесторів;
б)повільні темпи приватизації.
Запобігаючи цим чинникам, Україна, залучаючи іноземні інвестиції, розраховує на такі наслідки:
• зменшення дефіциту платіжного балансу;
• збільшення внутрішнього попиту на товари виробничого призначення ;
• пришвидшення розвитку слаборозвинутих територій;
• запровадження нових технологій виробництва.
Отже, на сучасному рівні економічного розвитку держава повинна здійснювати контроль за станом інвестиційного ринку, регулювати еконо¬мічну, політичну та соціальну діяльність за допомогою різноманітних важе¬лів і стимулів. Для покращення стану інвестиційного клімату в державі, потрібно вдосконалити систему державного регулювання його діяльності, яка б працювала з іноземними інвесторами, сприяючи залученню більших капіталів. Ця система повинна мати необхідну інформацію про підприємства і проекти, які потребують інвестицій, про інвесторів, про про¬ведення міжнародних тендерів; повинна забезпечувати співпрацю інвести¬ційних фондів, компаній зі страховими, аудиторськими, фондовими біржами.
Список літератури:
1. Закон України Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 р. №1560-ХІІ зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.rada.gov.ua
2. Драган І.В. Оцінка сучасного стану залучення іноземних інвестицій в Україні / І.В.Драган // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. - №18. – С.3.
3. Курило С.В. Інвестиційна політика, її сутність і роль в сучасних умовах / С.В.Курило // Держава та регіон и. - 2009. - №2. – С.109-111.
4. Шосталь С.О. Джерела та напрями залучення інвестицій в економіку України // Економіка та держава. – 2009. - №9. – С.89-91
 
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Проблеми формування інвестиційного клімату в економічній системі України. » Цуркан А., Стан та проблеми іноземного інвестування в Україн
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: