Середа, 12.08.2020, 05:42
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Чурай Л., Діагностика інвестиційних проектів... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Проблеми формування інвестиційного клімату в економічній системі України. » Чурай Л., Діагностика інвестиційних проектів...
Чурай Л., Діагностика інвестиційних проектів...
conf-cvДата: Середа, 15.12.2010, 11:53 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Л. В. Чурай,


Наук. кер. – Вдовічен А.А., Соколюк О. В.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м.Чернівці


Діагностика інвестиційних проектів при прийнятті управлінських рішень


Мета: дослідити сутність поняття інвестиційний проект, розробити модель діагностики інвестиційного проекту із виділенням цілей та завдань в системі реалізації інвестиційних проектів.
Об’єктом дослідження є інвестиційний проект та діагностика інвестиційного процесу.
Актуальність проблеми: в Україні існує потреба в проведенні кваліфікованої діагностики інвестиційних вкладень. Ця необхідність зумовлена значущістю інвестиційних проектів і процесів в економіці і суспільстві. Своєчасне проведення діагностики стану підприємства дозволяє виявити причини та певні відхилення у плануванні й бюджетуванні, що є основою для здійснення майбутнього регулювання.
Теоретичними і прикладними питаннями оцінки інвестицій присвячено наукові праці А.А.Пересади, Ю. М. Коваленко, Б. Я. Брусіловського, Кшиштова Засядли, Генадія Аксенова, К. М. Веліканова, , М. С. Герасимчука, М. Т. Пашути діагностики та діагностування висвітлено у працях Воронкова А.Е., Афанасьєв М.В., Білоконенко Г.В., Васина А.А., Швиданенко Г.О., Забродский В.А., Кривов’язюк І.В.,Лукянова В.В., Мороз О.В., Сметанюк О.А. та ін.
Діагностика інвестиційних проектів є складовою процесу управління ін¬вестиціями проектами. Проект є організаційною формою реалізації процесу інвестуван¬ня. Це поняття охоплює як стратегічне планування інвестиційної ді¬яльності, так і практичну реалізацію щоденного оперативного управ¬ління нею.
Для того щоб повніше охопити багатофункціональність поняття "інвестиційний проект", визначимо його у двох аспектах: як документ і як конкретні дії інвестора щодо реалізації своїх інвестиційних намірів.
Згідно з першим аспектом інвестиційний проект — це спеціально підготовлена документація з максимально повним описом і обґрунтуванням всіх особливостей майбутнього інвестування. У такому ро¬зумінні проект є документованим інвестиційним планом.
Щодо другого аспекту інвестиційний проект — це комплекс за¬ходів, які здійснює інвестор з метою реалізації свого плану нарощу¬вання капіталу. Дії інвестора мають бути оптимальними для досяг¬нення поставлених цілей при обмеженні часових, фінансових і мате¬ріальних ресурсів.[1,с.5]
Інвестиційний проект ще визначають як обмежену за часом цілеспрямовану зміну системи з установленими вимогами до якості результатів, можливими межами витрат коштів і ресурсів й специфічною організацією його розроблення та реалізації.
Цілями проекту можуть бути економічні та соціальні результати: збільшення виробничих потужностей підприємства, створення чи реконструкція інфраструктури, вирішення екологічних і соціальних проблем тощо. Особливими рисами проекту є:
1) виникнення, існування та закінчення проекту в певному оточенні;
2) зміна структури проекту протягом його життєвого циклу;
3) наявність певних зв’язків між елементами проекту як системи;
4) можливість відміни вхідних ресурсів проекту. [2]
Серед головних учасників проекту виділяють ініціаторів, замовників, інвесторів, керуючих і контакторів проекту. До учасників проекту відносять також субконтакторів, постачальників, органи влади, споживачів продукції проекту тощо.
Оскільки існують фінансові та реальні інвестиції, то, відповідно, і проекти можуть розрізнятися залежно від засобів (коштів) інвестування (табл.1)
За розміром інвестицій проекти можуть бути великі, середні або дрібні. Звичайно, така градація залежить від країни, де реалізується проект. Наприклад, у США великим вважається проект кошторисом понад 2 млн. дол. США, середнім — від 0,3 млн. до 2 млн. дол. США, дрібним — до 0,3 млн. дол. США. [3,c. 56]
За мотивацією, тобто з позиції прибутковості проектів, їх можна ранжувати від таких, де інвестиції не дадуть прибутків (вимушені проекти), до таких, де очікуються надприбутки.

Таблиця 1
Класифікація проектів за критеріями визначення видів

Критерій визначення виду проекту Вид проекту
За об’єктами інвестицій Фінансовий

Реальний (виробничий)

Інтелектуальний (нематеріальний)
За напрямами використання активів Споживчий

Паперовий (фіктивний)

Підприємницький
За напрямами (формами) інвестування Прямий (у виробничі фонди)

Портфельний

Венчурний, інноваційний

Мегаполісний (у спеціальні (вільні) економічні зони)

Галузевий та регіональний

Міжнародний
За розміром інвестицій Великий

Середній

Дрібний
За мотивацією (прибутковістю) Вимушений

Такий, що забезпечує позицію на ринку

З метою скорочення витрат, збільшення доходів

З метою одержання надприбутків
За рівнем ризику Поза ризиковий

Із мінімальним ризиком

Із середнім ризиком

Високо ризиковий

Авантюрний
За рівнем технологічної готовності Зародковий

Попередній (передінвестиційний)

Готовий до будівництва або експлуатації

Такий, що потребує розширення виробництва, реконструкції або технічного переозброєння

Такий, що потребує реорганізації (зміни менеджменту)

Такий, що потребує санації або ліквідації

Діагностика інвестиційних проектів – це складова управлінської діяльності щодо дослідження та аналізу планування й реалізації інвестиційних проектів з метою виявлення відхилень (часових, фінансових, комерційних, матеріальних, трудових тощо), мінімізації негативного впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, а також формування рекомендацій для прийняття ефективних управлінських рішень у сфері інвестування. Метою діагностики реалізації інвестиційного проекту є виявлення та аналіз впливу факторів непередбачуваності (ризикованості) при здійсненні інвестування та формування рекомендацій для прийняття ефективних управлінських рішень. Предметом діагностики інвестиційного проекту є кількісна характеристика та якісна ідентифікація стану та процесу його реалізації (стадій життєвого циклу інвестиційного проекту). Об’єктом діагностики інвестиційного проекту є безпосередньо проект згідно стадій (фаз) його реалізації. При здійсненні діагностики реалізації інвестиційних проектів слід чітко визначити мету, цілі та завдання, оскільки від цього залежатимуть етапи її проведення, застосовувані показники та критерії оцінки. Основні завдання діагностики реалізації інвестиційних проектів слід сформувати наступним чином:
1) виявлення та аналіз причинно-наслідкових зв’язків при виникненні різноманітних відхилень в процесі реалізації інвестиційних проектів;
2) моніторинг та аналіз основних фінансово-економічних показників інвестиційних проектів (обсяг доходів та витрат, рентабельності, прибутковості, окупності, ефективності тощо);
3) оцінювання ризиків інвестиційних проектів (маркетингові, будівельні, фінансові, технічні, екологічні тощо);
4) аналіз конкурентоспроможного потенціалу проекту (виробничо-фінансового забезпечення, трудового – професійність та кваліфікація управлінського апарату) та визначення його конкурентних ринкових позицій тощо.
При реалізації інвестиційних проектів потрібно також враховувати види діагностики за періодом проектного інвестування, відповідно слід виділити діагностику передінвестиційну (ідентифікація та підготовка до реалізації інвестиційного проекту, діагностика майбутнього бюджетування тощо), інвестиційну та експлуатаційну (діагностика функціонування інвестиційного проекту). Відповідно в залежності від періоду реалізації інвестиційного проекту видозмінюватиметься діагностика, її завдання, мета та цілі.
На основі підходів до визначення поняття «діагностика», її класифікаційних різновидів, мети, завдань та етапів здійснення вчені сформулювали наступну модель діагностики в системі реалізації інвестиційних проектів (рис. 1). Модель діагностики – інформаційний образ реального об’єкта, що відтворює даний об’єкт (систему) з певним рівнем точності і в формі, що відрізняється від самого об’єкту і реалізується через діагностичні процедури [4].


Рис. 1. Модель діагностики в системі реалізації інвестиційних проектів

Модель діагностики в системі реалізації інвестиційних проектів – це сукупність певних різновидів, напрямів та етапів діагностики, що застосовуються на основі певного інформаційного забезпечення з метою кількісної та якісної ідентифікації проекту, виявлення відхилень (часових, фінансових, комерційних, матеріальних, трудових тощо), мінімізація негативного впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, а також формування рекомендацій для прийняття ефективних управлінських рішень у сфері інвестування.
При застосуванні моделі діагностики в системі реалізації інвестиційних проектів потрібно звернути увагу на :
1) повноту та достовірність аналізованої інформації;
2) етапи (фази) життєвого циклу інвестиційного проекту, тобто його стадії реалізації;
3) змінність мети, цілей та задач діагностики ІП в контексті періоду реалізації та ін.
При безпосередньому прийнятті управлінських рішень потрібно використовувати певні правила:
• інвестувати грошові кошти у виробництво або цінні папери має сенс тільки, якщо можна одержати чистий прибуток вище, ніж від зберігання грошей в банку;
• інвестувати засоби має сенс, тільки якщо, рентабельність інвестиції перевищують темпи зростання інфляції;
• інвестувати має сенс тільки в найрентабельніші з урахуванням дисконтування проекти.
Рішення про інвестування в проект ухвалюється, якщо він задовольняє наступним критеріям: дешевизна проекту; мінімізація ризику інфляційних втрат; стислість терміну окупності; стабільність або концентрація надходжень; висока рентабельність як така і після дисконтування; відсутність більш вигідних альтернатив.
На практиці вибираються проекти не стільки самі прибуткові і якнайменше ризиковані, скільки фірми, що краще всього вписуються в стратегію.
Інвестиційні проекти, аналізовані в процесі складання бюджету капітальних вкладень, мають певну логіку.
З кожним інвестиційним проектом прийнято зв'язувати грошовий потік, елементи якого є або чистими відтоками, або чистими надходженнями грошових коштів. Під чистим відтоком в певному році розуміється перевищення поточних грошових витрат за проектом над поточними грошовими надходженнями (при зворотному співвідношенні має місце надходження). Грошовий потік, в якому надходження слідують за вибуттям, називається ординарним.
Коефіцієнт дисконтування, що використовується для оцінки проектів за допомогою методів, заснованих на дисконтованих оцінках, повинен відповідати довжині періоду, закладеного в основу інвестиційного проекту (наприклад, річна ставка береться тільки в тому випадку, якщо довжина періоду - рік). Необхідно особливо підкреслити, що вживання методів оцінки і аудиту проектів припускає множинність прогнозних оцінок і розрахунків, що використовуються. Множинність визначається як можливість вживання ряду критеріїв, так і безумовною доцільністю варіювання основними параметрами [2, c. 35].
Сукупність методів, вживаних для оцінки ефективності інвестицій, можна розбити на дві групи: динамічні (що враховують чинник часу) і статичні (облікові).
Найважливішим із статичних методів є «термін окупності», який показує ліквідність даного проекту. Недоліком статичних методів є відсутність обліку чинника часу.
Застосування моделі діагностики в системі реалізування інвестиційних проектів дозволяє: виокремити й сформувати основні цілі та завдання діагностики; встановити необхідні види діагностування, а також відповідні показники й критерії оцінювання; здійснити діагностування причини проектних відхилень, тенденцій та можливостей; визначити теперішній стан інвестиційних проектів; сформувати чіткі етапи проведення діагностики; здійснити аналізування впливу різноманітних ризиків; обрати необхідні й пріоритетні управлінські рішення щодо інвестування. Таким чином, запропонована модель діагностики інвестиційних проектів представляє чітку взаємозалежність між процесом реалізування інвестиційних проектів, завданнями діагностики та ухваленням необхідних й пріоритетних управлінських рішень щодо процесу інвестування.
Висновок: Діагностика як складова управлінської діяльності є необхідною тому, що дає можливість виявити відхилення, визначити їх причини і дати рекомендації при прийнятті управлінських рішень.
Проведення діагностики в системі реалізації інвестиційних проектів дозволяє проаналізувати фактичні проектні результати, здійснити певне прогнозування перспективного стану майбутнього розвитку подій, внаслідок чого можливе формування обґрунтованих рекомендацій щодо підвищення прибутковості, фінансової стійкості та конкурентоздатності проекту.Модель діагностики в системі реалізації інвестиційного процесу,яка викладена в статті, показує залежність між реалізацією інвестиційного проекту та прийняттям необхідних управлінських рішень.

Список використаної літератури
1. Щукін Б.М. Аналіз інвестиційних проектів: Конспект лекцій. — К.: МАУП, 2002. — 128 с.
2. Галіцин В. К., Суслов О. П., Кубрушко Ю. О. Г. Моделі і методи оцінки інвестиційних проектів: Монографія. КНЕУ, 2005.
3. Кшиштов Засядли. - Інструменти підтримки інноваційності малих і середніх підприємств. Досвід Польщі та Європейського Союзу. Познань. Київ, 2005. – С. 10.
4. Лукянова В.В. Діагностика ризику діяльності підприємства: - Хмельницький, ПП Ковальський В.В. – 2007. – 312 с.
5. Кривов’язюк І.В. Економічна діагностика підприємства: теорія, методологія та практика застосування: Монографія. – Луцьк: «Надстир’я», 2007. – 260 с.
6. Діагностика стану підприємства: теорія і практика: Монографія / За заг. ред. проф. А.Е.Воронкова. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 448 с.
7. Афанасьєв М.В., Білоконенко Г.В. Економічна діагностика: Навчально-методичний посібник. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – 296 с.
8. Забродский В.А. Диагностика финансовой устойчивости функционирования производственно-экономических систем / В.А. Забродский, Н.А. Кизим. – Х. : Бизнес Информ, 2000. – 108 с.
9. Швиданенко Г.О. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: [монографія] / Г.О. Швиданенко, О.І. Олексюк. – К. : КНЕУ, 2002. – 192 с.

 
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Проблеми формування інвестиційного клімату в економічній системі України. » Чурай Л., Діагностика інвестиційних проектів...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: