Вівторок, 22.06.2021, 20:15
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Голіната О., Долинний І., Інноваційна діяльність промислових - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Державне регулювання інноваційної діяльності » Голіната О., Долинний І., Інноваційна діяльність промислових
Голіната О., Долинний І., Інноваційна діяльність промислових
conf-cvДата: Вівторок, 14.12.2010, 16:14 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Ольга Голіната, Іван Долинний


5 курс, спец. «Менеджмент організації», д/ф
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці


Інноваційна діяльність промислових підприємств Чернівецької областіОдним з найважливіших сучасних завдань для України є побудова високоефективного національного господарського комплексу. Технологічне застосування нових знань складає базис інноваційних перетворень економіки і визначає темпи економічного зростання будь-якої країни. Адже виробництво конкурентноспроможної продукції в сучасних умовах можливо лише на інноваційній основі, створення якої, в свою чергу, потребує забезпечення надходження сталих інвестиційних потоків.
Потреба в нових теоретичних і практичних підходах до управління розвитком інноваційним потенціалом підприємства, а також формування і розвиток технологічної конкурентоспроможності підпри¬ємств посилили інтерес до удосконалення досвіду в цій галузі інноваційного управління.
Отже, розгляд питань узагальнюючого аналізу тенденцій впровадження інновацій для розвитку промислових підприємств, набуває особливого значення, тому обраний напрямок до¬слідження є досить актуальним.
Проблеми аналізу тенденцій впровадження інновацій промислових підприємств і механізми інноваційного розвитку порушували українські науковці в своїх роботах: Л. Антонюк, А. Порочник, І. Літовченко, А. Перелещин, О. Кузьмін. Питання інноваційної діяльності в Україні та регіонах розглядаються в публікаціях таких вітчизняних вчених, як: З. Варналій, П. Губенко, Б. Данилишин, М. Козоріз, А. Мокій, А. Павлюк, С. Романюк, В. Чабан, В. Чумаков та інших.
Метою даної статті є огляд стану інноваційної діяльності в Чернівецькій області, визначення тенденцій розвитку за останні роки, виявлення позитивних та негативних сторін ситуації, що склалася та надання пропозицій щодо активізації інноваційної діяльності на Буковині.
Проведення інноваційної політики в промисловості неможливе без активного впровадження інноваційних заходів на кожному промисловому підприємстві. В свою чергу, реалізація такої політики на мікроекономічному рівні потребує формування розвинутого механізму управління інноваційним розвитком підприємств, який охоплює всі питання виробничої, комерційної, науково-дослідної, постачальницької діяльності господарського суб'єкта. Технологічна інноваційність промислового виробництва займає ключове місце, оскільки уособлює потенційні можливості промисло¬вості щодо інноваційного впливу як на власне виробництво, так і економіку інших галузей [1].
Стан інвестиційної - інноваційної діяльності, як правило, досліджується за допомогою таких показників: напрями вкладання інвестицій в області (механізація та автоматизація робіт, впровадження нових технологій, освоєння виробництва нових видів продукції, нових видів техніки, збільшення виробничих потужностей, енерго- та ресурсозбереження); фактори, що стримують вкладання інвестицій на підприємствах; зміни загального обсягу інвестицій порівняно з попереднім періодом.
Статистичний моніторинг динаміки інвестиційно-інноваційного розвитку в Чернівецькій області повинен охоплювати тріаду "минуле - сучасне - майбутнє" [2].
Аналіз показників функціонування і розвитку промислових підприємств України вказує на низьку інтенсивність інноваційних процесів, скорочення масштабів впровадження інновацій у промисловості (за 2009 р. лише 10,7% вітчизняних промислових підприємств впроваджували інновації) [3].
У Чернівецькій області сформований досить розвинений промисловий комплекс, до його складу входять: підприємства харчової промисловості, машинобудування та металообробки, лісової та деревообробної, хімічної та нафтохімічної, легкої промисловості, електроенергетики.
Важливе місце в промисловості належить також машинобудуванню, виробництву деревини та виробів з деревини, виробництву та розподілення електроенергії, газу та води.
Досить розвинутою є легка промисловість, яка представлена підприємствами швейної, текстильної, трикотажної, шкіряної та взуттєвої галузей та агропромисловий комплекс.
Станом на 1 січня 2009 року в ЄДРПОУ значився 16 041 суб’єкт підприємницької діяльності, у тому числі 94,4% - зі статусом юридичної особи.
Кількість промислових підприємств, понад 200.
Підприємства області здійснюють операції у зовнішній торгівлі товарами з партнерами з 69 країн світу, основними з яких є Російська Федерація, Німеччина, Італія, Польща та Румунія.
Прямі іноземні інвестиції здійснюють нерезиденти з 45 країн світу.
У реалізації інноваційної моделі розвитку існує безліч проблем, інноваційні процеси відбуваються недостатньо інтенсивно та масштабно. Проте, за час фінансово-економічної кризи основні показники інноваційної діяльності практично не знизились.
У Чернівецькій області спостерігається подібна динаміка інноваційної діяльності, як і в Україні, в цілому. Згідно із офіційними даними у Чернівецькій області за 2008 рік інноваційною діяльністю займалися 30 промислових підприємств, що становить 16,9 % від загальної кількості. У 2009 р. інноваційні роботи в промисловості області виконували 36 підприємств або 13,6% загальної кількості обстежених. Їх частка у загальній кількості інноваційно активних промислових підприємств в цілому в Україні складає 2,6% [3].
Та незважаючи на кількість підприємств, що займаються інноваційною діяльністю, не всі вони впроваджують інновації у виробництво. Так, у 2009 році із 36 інноваційно активних підприємств лише 24 впроваджували інновації у виробництво, тобто лише 9,1% від загальної кількості обстежених промислових підприємств [3].
Серед областей Карпатського економічного регіону Чернівецька область по питомій вазі інноваційно активних промислових підприємств посіла у 2007 році друге місце після Івано-Франківської області (30,6% і 17,4% відповідно), а у 2006 році – перше (13,6%). Кожне друге інноваційно активне підприємство знаходиться у м. Чернівцях [4], а саме близько 70 % від загальної кількості іноваційно активних промислових підприємств області.
Переважна більшість інноваційно активних промислових підприємств, придбали нові технології, а саме машини, обладнання та програмне забезпечення. Підприємства, що займалися інноваційною діяльністю можна поділити наступним чином:
• Здійснювали внутрішні науково-дослідницькі розробки – 3
• Придбали науково-дослідницькі розробки – 2
• Придбали машини, обладнання та програмне забезпечення – 18
• Придбали інші зовнішні знання – 1
• Займалися навчанням та підготовкою персоналу – 7
• Займалися ринковими запровадженнями інновацій – 5
Впродовж трьох останніх років організаційні інновації впроваджувало 7 промислових підприємств, маркетингові інновації – 11 підприємств. Інноваційну продукцію за цей період впроваджували 23 промислових підприємства, з них продукцію нову для ринку – лише 6 інноваційно активних підприємств. Найбільше нової продукції освоєно підприємствами машинобудування – 47 найменувань, з виробництва харчових продуктів та напоїв – 19, металургійного виробництва – 13, з виробництва меблів – 12, легкої промисловості –10, хімічної та нафтохімічної – 8 [4].
Проведені розрахунки показують, що в цілому рівень інноваційної активності підприємств та організацій Чернівецької області залишається недостатнім. Перехід економіки енергоресурсів на інноваційні вимоги слід вважати передчасним. Це пов'язано з тим, що джерела інноваційного зростання за цей період зовсім інші, зокрема сприятлива зовнішня кон'єктура товарних ринків, а не зростання виробництва.
Ми вважаємо, що тенденція до скорочення числа кількості підприємств, що впроваджували інновації, спричинена відсутністю мотивів інноваційної активності та ефективної інфраструктури інноваційної сфери: визначається слабка зорієнтованість інституційної, фінансової, банківсько-кредитної систем на підтримку інноваційного розвитку, вкрай низький рівень фінансування інновацій, недостатня розвиненість малих і середніх інноваційних підприємств, відсутність венчурного інвестиційного потенціалу.
Аналіз обсягів і джерел інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності підтверджує загальну спрямованість тенденцій у процесі фінансування інновацій в Україні, і в тому числі Закарпатській області, та показує, що на тлі позитивної динаміки зростання загального обсягу інвестування за останні роки відбулися істотні зміни в структурі джерел коштів. Неоднорідний характер поступлення коштів на інноваційну діяльність промислових підприємств Закарпатської області з різних джерел не дозволяє зробити висновок про переважний характер певного джерела інвестування, хоча можна виділити три основні – власні кошти підприємств, кошти іноземних інвесторів та кредити банків. Щодо інших джерел коштів, то слід вказати на їх несистематичний і епізодичний, а в більшій мірі одноразовий характер.
Підсумовуючи вищесказане зазначимо, що за порівняльними даними інноваційна діяльність Чернівецької області за 2000-2009 роки зазнала деяких позитивних кількісних і якісних змін. Хоча частка підприємств, які займалися інноваційною діяльністю у 2009 році, залишається на низькому рівні – 13,6%, проте вона майже в 2 рази вища ніж у 2000 році – 7,3%. А відповідно й питома вага підприємств, що впроваджували інновації в області за 2009 р. була низькою і склала лише 9,1%. В цілому у промисловості лише дуже незначна кількість підприємств, які активно проводять інноваційну діяльність, і порівняно малі обсяги інноваційної продукції характеризують її результат.
За результатами дослідження можна зробити висновок, що впровадження інновацій на промислових підприємствах Чернівецької області ускладнюється нестачею фінансування, високими кредитними ставками банківських установ, відсутністю чіткої регіональної інноваційної політики, недосконалістю законодавчої бази та ін. Незважаючи на незначні масштаби інноваційної діяльності, позитивний вплив її на економічні показники області є безперечним. Подальший розвиток регіону має базуватися на інноваційній моделі, оскільки випуск якісної конкурентоспроможної продукції можливий лише за умови технологічного переоснащення та піднесення наукомістких галузей виробництва.

Список використаних джерел:
1. Губенко Д., Гусєв В. Ключові моменти формування регіональних інноваційних систем в Україні // Економіка України. - 2007. - №8.
2. Долішній М. Актуальні завдання політики інвестиційно-інноваційного розвитку регіонів//Інтелектуальна власність. -2004.-№12.-С.12.
3. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
4. Пукач О.О. Інноваційна діяльність на Буковині [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/pukach-....ukovini

 
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Державне регулювання інноваційної діяльності » Голіната О., Долинний І., Інноваційна діяльність промислових
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: