Четвер, 24.06.2021, 23:25
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Туркалевич Т., Проблеми використання інформаційних... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Використання інформаційних технологій у вирішенні економічних проблем » Туркалевич Т., Проблеми використання інформаційних...
Туркалевич Т., Проблеми використання інформаційних...
conf-cvДата: Вівторок, 14.12.2010, 15:48 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Туркалевич Т.О


Науковий керівник - Довгунь А.Я
Буковинська державна фінансова академія
м. Чернівці

Проблеми використання інформаційних технологій в МВСОснови існуючого інформаційно-методичного, а також і спеціального інформаційно-технологічного забезпечення управління в органах внутрішніх справ України були закладені ще у 70-х роках минулого століття, і на сьогоднішній день програмно-методична й технічна база багатьох загальновідомчих інформаційних підсистем органів внутрішніх справ вже застаріла та перестала відповідати вимогам сучасності. Відповідні бази даних (БД) оперативно-розшукового та оперативно-довідкового призначення, які були розроблені і впроваджені наприкінці 80-х – початку 90-х років, не тільки застаріли, але й теж вже не можуть виконувати у повному обсязі покладені на них функції. Тому дана тема є актуальною, оскільки на сучасному етапі розвитку суспільства постає проблема, щодо використання в органах внутрішніх справ сучасних інформаційних технологій.
Дослідженням цієї теми займалися багато вчених, зокрема: В.П.Захаров, Соколов С.М.[5], Я.В.Барна[7], В.І.Гайдай, Є.В.Пряхін[6] та інші.
Сучасні інформаційні технології в управлінні органів внутрішніх справ (ОВС) – це технологічні процеси обробки інформації вручну або засобами електронно-обчислювальної і комп’ютерної техніки, що являють собою сукупність певних операцій, які виконуються з моменту надходження первісних документів, інформації або статистичних даних до моменту отримання результатів їх обробки і аналізу та прийняття певних управлінських рішень[2]. Основні характеристики і особливості інформаційних технологій в управлінні в ОВС визначаються поставленими управлінськими цілями та конкретними управлінськими завданнями[1, с.48-55]. Підвищення вимог щодо практичних результатів діяльності ОВС і збільшення обсягів інформації, що надходить в ОВС і переробляється, поставили на передній план питання підвищення ефективності роботи всіх служб МВС та підвищення практичної результативності управління в них за рахунок реорганізації та вдосконалення матеріально-технічного, нормативно-правового та кадрового забезпечення інформаційних підрозділів усіх рівнів структури органів МВС, використання сучасних засобів комп’ютерної техніки, новітніх інформаційних технологій в управлінні в органах внутрішніх справ і на цих засадах створення якісно нової системи інформаційно-методичного забезпечення управління в органах внутрішніх справ та їх оперативно-службової діяльності.
Нове інформаційно-методичне забезпечення повинно передбачати забезпечення не тільки, необхідною і достатньою інформацією, яка б відповідала встановленим нормативно-правовим та іншим вимогам, але й, науково-обґрунтованими методами її збору, оброблення, зберігання, видачі, передачі і транспортування, багаторівневого аналізу та багатоцільового використання (як на рівні всієї системи органів внутрішніх справ МВС України, так і на всіх інших рівнях, зокрема, на рівнях окремих видів ОВС та їх структурних елементів і підрозділів) [2].
Нове інформаційно-методичне забезпечення управління в органах внутрішніх справ повинно базуватися на його головній меті, сутності, організаційно-правових засадах та особливостях оброблюваної інформації та всього інформаційного забезпечення управління в ОВС і виявлятися на практиці у комплексному і системному застосуванні в управлінні ОВС різних класів методів, які б взаємодоповнювали один одного, посилювали переваги та компенсували недоліки кожного з цих класів методів окремо з обов’язковим забезпеченням провідної ролі і значення серед них математичних методів.
Вдосконалення методичного забезпечення існуючих в управлінні в ОВС інформаційних технологій та подальше зростання ефективності їх використання в управління в органах внутрішніх справ сьогодні вже неможливі без створення єдиного автоматизованого банку даних облікової оперативно-розшукової, криміналістичної та різноманітної довідкової й іншої інформації із нормативно-правовим визначенням користувачів і забезпеченням їхнього доступу до цієї інформації.
Як відомо, з поширенням використання інформаційних технологій в сфері управління, технологічних процесів зростає їх вразливість щодо вчинення правопорушень з використанням засобів комп’ютерної техніки. Об’єктивно це пояснюється зниженням рівня захищеності інформаційних систем, зростанням кількості антисоціальних проявів внаслідок поширення користувачів глобальних комп’ютерних мереж, використанні наукових та технічних досягнень криміналітетом. Інтереси організованих злочинних груп і окремих правопорушників спрямовані на відмивання «брудних коштів», поширення неправдивої інформації, фінансові махінації, і в першу чергу, поширені у банківсько-кредитній сфері, де активно використовуються автоматизовані системи [3].
Слід зазначити, що в Україні ріст комп'ютерних злочинів відповідає світовій тенденції, що полягає в пропорційності росту даного виду правопорушень масштабам використання засобів обчислювальної техніки.
Сьогодні боротьба з комп'ютерними злочинами ведеться створеним у 2001 році Управлінням по боротьбі зі злочинами в сфері високих технологій при МВС України. Разом з тим, у зв’язку з міжнародним характером кіберзлочинів, актуальною залишається взаємодія правоохоронних органів різних країн з метою кримінального переслідування злочинців, адже саме кібертерористи частіше всього користуються відсутністю кордонів та митних служб у кіберпросторі. У зв’язку з цим, невідкладним завданням на сьогодні є створення Міжвідомчого центра по боротьбі з комп'ютерними злочинами. У цілому, основні напрями щодо протидії комп’ютерній злочинності, у тому числі і кібертероризму знайшли своє відображення в проекті Концепції стратегії і тактики боротьби з комп'ютерною злочинністю в Україні[4].
Таким чином, у кінцевому розрахунку ефективність функціонування систем обробки інформації та використання інформаційних технологій в управлінні в органах внутрішніх справ виявляється залежною безпосередньо від рівня матеріально-технічного та програмного методичного забезпечення управління в органах внутрішніх справ, а також від наявності необхідних професійних знань і практичних навичок у персоналу органів внутрішніх справ, який виступає їх користувачем, та правового регулювання відповідних службових відносин і процесів, у яких все це реалізується на практиці. Звідси і виникають певні організаційно-правові та інші проблеми як інформаційних технологій, так і їх методичного забезпечення в управлінні в органах внутрішніх справ. Успішне розв’язання цих та інших проблем у сфері інформаційних технологій та їх методичного забезпечення в управлінні в ОВС дозволить, значно підвищити ефективність практичного використання інформаційних технологій і конкретних методів у інформаційно-методичному забезпеченні управління в органах внутрішніх справ та його практичну результативність.

Список використаної літератури:
1. Швец Н.Я., Вертузаев М.С. Новые информационные технологии и основы компьютеризации процесса подготовки специалистов в учебных заведениях МВД // Информационный бюллетень. №14. М., 1991
2. Саницький В.А., Карацюба А.М., Святобог В.В. Система інформаційного забезпечення ОВС України. К., 2000
3. Б.Романюк, М.Гуцалюк Інтернет і злочин // Міліція України. – 2001. - № 11. – С. 22-23.
4. М. Гуцалюк Кримінальний кодекс та комп’ютерна злочинність // Новий Кримінальний кодекс України. 2001 р. – К. = Х.: "Юрінком. Інтер", 2002, - С. 163-166.
5. С.М.Соколов, В.П.Захаров, М.С.Соколов. База даних "Криміналістичні дані засобів створення цифрових фонограм з можливістю їх дослідження через телекомунікаційну мережу Інтернет". Міністерство освіти і науки України. Державний департамент інтелектуальної власності.
6. В.І.Гайдай, Є.В.Пряхін Мультимедійна програма "Засоби захисту особового складу ОВС"
7. Я.В.Барна, С.М.Соколов База даних "Методичне забезпечення навчального процесу модульної системи навчання з можливістю застосування в системі дистанційного навчання"

 
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Використання інформаційних технологій у вирішенні економічних проблем » Туркалевич Т., Проблеми використання інформаційних...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: