Середа, 12.08.2020, 05:59
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Стадник І., ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Аспекти міжнародної інтеграції України в контексті глобалізаційних процесів » Стадник І., ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ...
Стадник І., ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ...
conf-cvДата: Вівторок, 14.12.2010, 15:37 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Стадник Ірина


Наук. кер. – Урсакій Ю.А.
Чернівецький торговельно – економічний інститут КНТЕУ,
м.Чернівці

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІУ процесі реформування економіки країни загалом і окремих регіонів,
зокрема, ставиться завдання незворотніх змін в усіх ланках господарського комплексу з орієнтацією на його регулювання ринковими відносинами. Реалізація таких програм у стислі терміни потребує розвитку зовнішньоекономічних зв’язків та вилучення значних коштів.[1]
Сучасна інтернаціоналізація економічних відносин практично включає
можливість ефективного економічного розвитку регіону в межах замкнутої системи.
Проблеми функціонування системи зовнішньоекономічних зв’язків є
предметом наукових досліджень багатьох учених – економістів, економіко – географів України і за її межами. Проте багато проблем, які стосуються функціонування систем економічних зв’язків регіонів України за нових соціально – економічних умов всередині держави та геоекономічних умов, що інтенсивно змінюються залишаються слабо дослідженими, отже, вимагають подальших досліджень.
Оптимальними щодо системи зовнішньоекономічних зв’язків регіону є
провадження переважно ліберальної політики. Чим вищий ступінь інтегрованості економік країн, тим більш різноманітними за формою та більш інтенсивними стають економічні зв’язки між їхніми регіонами.
У науково – теоретичному плані при дослідженні методів впливу на
розвиток зовнішньоекономічних зв’язків регіону постають дві головні проблеми. Перша з них – традиційна – проблема класифікації методів, виділення таких їх видів, які б віддзеркалювали специфіку досліджуваного предмета, а не були просто методами впливу на зміну у протіканні будь яких соціально – економічних чи зовнішньоекономічних процесів Друга проблема – розрізнення понять «природне співробітництво» та «зовнішньоекономічна діяльність прикордрнного регіону». .[3]
Виходячи з цього, можна досить умовно виділити дві системи зовнішніх
зв’язків регіону – ту, яка формується внаслідок зовнішньоекономічної діяльності й обслуговує її, і ту, яка формується в наслідок прикордонного співробітництва й обслуговує процеси економічної співпраці між прилеглими прикордонними територіями.
Система зовнішньоекономічних зв’язків регіону є наслідком і, водночас,
умовою його зовнішньоекономічної діяльності – сукупності економічних відносин суб’єктів господарювання, що розташовані на території цього регіону, з контрагентами, які локалізовані за кордоном. Особливої форми така діяльність набуває у прикордонних областях, зокрема в Чернівецькій. Тут спостерігаємо наявність таких форм зовнішньоекономічної діяльності регіону, як прикордонне і транскордонне співробітництво.
Найбільш розвинутою в регіоні є Чернівецька область України, яка має
найбільш сприятливі соціально–економічні умови для налагодження різнопланових економічних зв’язків. Вона володіє багатьма структурними компонентами рекреаційних ресурсів, являючи собою рекреаційний регіон. Область має сприятливі кліматичні умови.
Проаналізувавши зовнішньоекономічні зв’язки Буковини. Обсяг
експорту товарів з міста за січень – червень попереднього року становив 31,5 млн. дол. США, операції імпорту склали – 31,2 млн. дол. США. Проведемо порівняння імпорту та експорту за 2007 – 2009 роки: у 2007 році порівняно з 2006 експорт збільшився на 11,6%, а імпорт – зменшився на 22,7%; у 2008 році у порівнянні з 2007 експорт збільшився на 5,4%, а імпорт - на 44,9%. Інвестиційна ситуація, що склалася в Чернівецькій області в 2007 – 2008 роках, свідчить, що незважаючи на кризові явища, іноземні капіталовкладення продовжували надходити в пріоритетні для інвесторів галузі господарства області: торгівлю, громадське харчування, лісову, деревообробну, легку та харчову галузі промисловості, а також у туризм та рекркацію, що значно покращило ситуацію Чернівецької області у ці роки.[6] А ось у 2009 році порівняно з 2008 експотр та імпорт зменшився, відповідно, на 25,5% та 45,2%. Це спричинене тим, що ситуація, яка склалася в сучасних умовах через світову кризу відбулося зменшення попиту та цін на світових товарних ринках, що загальмувало експорт продукції. Несприятлива кон’юктура на міжнародних фінансових ринках, відилив капіталу, посилення недовіри до банківської системи призвели до зменшення ліквідності банківськоно сектора. Більш жорсткі умови кредитування спричинили зниження економічної та інвестиційної активності. Негативним наслідком стало нарощування кризових явищ в економіці, погіршення макроекономічних показників та показників зовнішньоекономічної безпеки України, зокрема і Чернівецької області.[5]
Суб’єкти господарювання міста здійснювали операції в зовнішній
торгівлі товарами з партнерами з 60 країн світу, основними з яких залишаються Італія, Румунія, Китай, Російська Федерація, Польща та Німеччина.
У товарній структурі експорту переважали поставки текстилю та
текстильних виробів (37,4% від загального обсягу експортних товарів), продуктів рослиного походження (4,8%), механічного та електричного обладнання (26,1%), деревини та виробів з деревини (9,2%), взуття (6%), продукції хімічної промисловості (4,9%).
Основу товарної структури імпорту в січні попереднього року становить
текстиль та вироби з текстилю – 37,7%, полімерні матеріали, пластмаси та каучук – 11,9%, продукція хімічної промисловості – 7,2%, механічне та електричне обладнання – 7,1%, транспортні засоби та шляхове обладнання – 6,8%.
Прямі іноземні інвестиції на 01.07.2010 здійснили нерезиденти з 44 країн
світу. Найвагоміші внески капіталу в економіку Буковини зробили нерезиденти з Швеції, Кіпру, Туреччини, Італії, Румунії, США, Естонії, Латвії та Польщі. На ці країни припало 90,5% від загального обсягу прямих інвестицій, які вкладено в економіку області.[6]
Слід зазначити, що 59,8% іноземних інвестицій отримали промислові
підприємства краю. Певну зацікавленість у іноземних інвесторів викликали підприємства сфери операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям, у які нерезидентами вкладено 12396,1 тис.дол. США (21,2%) прямих інвестицій, діяльності готелів та ресторанів – 3857,8 тис. дол. США (6,6%), торгівлі, ремонту атомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 2991,7 тис. дол. США (3,8%), з надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльності у сфері культури та спорту – 1010,4 тис. дол. США (1,7%). Сума кредитів та позик, отриманих підприємствами області від прямих інвесторів, на 1 червня попереднього року становила 7387,5 тис. дол. США.
На сьогодні потребує фінансової підтримки з боку держави розвиток
сільського зеленого туризму в Чернівецькій області.
Система зовнішньоекономічниз зв’язків Буковини має стійкі тенденції до
зростання та пожвавлення економічної активності суб’єктів господарювання. Але поряд з наявністю значних потенційних можливостей розширеня зовнішньоекономічних зв’язків існує коло проблем, що створюють бар’єри та перешкоди для функціонування системи зовнішньоекономічних зв’язків області.
Чернівецька область має сприятливі природно – географічні та
соціально–економічні фактори і слабо виражений вплив стримуючих факторів для розвитку системи зовнішньоекономічних зв’язків. Результатом цих дій стануть позитивні структурні зрушення в структурі господарства регіону.
Підсумовуючи матеріал, викладений у статті, зазначимо, що у
Чернівецькій області зовнішньоекономічні зв’язки реалізуються в таких основних формах: торговельно – економічне співробітництво, науково – технічне співробітництво, кредитні та валютно – фіннсові відносини, а також міжнародне міжрегіональне та транскордонне співробітництво.
Поряд з наявністю значних потенційних можливостей розширення
зовнішньоекономічних зв’язків аналізованої нами Чернівецької області існує коло проблем, які створюють бар’єри та перешкоди для цього. З метою їх подолання потрібно проводити діяльність у напрямку регулювання зовнішньоекономічних зв’язків як на національному, так і на регіональному рівні.
Список використаних джерел:
1. Буздуган А. Зовнішньоекономічні зв’язки Чернівецької області//
Матеріали студентської конференції. – 2005. – с.207-208
2. Буркут І.Г., Герасько О.І., Романів М.В. Сучасна Буковина: 1991 – 2005
роки в підсумках соціально – економічного та політичного розвитку краю: Монографія – Чернівці: Книги XXІ, 2006. – 216 с.
3. Мікула Н.А. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво. –
Львів: Арал, 2004. – 395 с.
4. Осадчук Р.С. Регулювання системи економічних зв’язків Чернівецької
області: проблеми та прикладні аспекти// Науковий вісник ЧНУ. Економіка. – 2006. - №281 – с. 43-47
5. Харинович Д.О. Зовнішньоекономічна безпека України: економічні
проблеми і загрози глобалізації.
6. Головне управління статистики у Чернівецькій області [електронний
ресурс] – http://www.cv.ukrstat.gov.ua
 
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Аспекти міжнародної інтеграції України в контексті глобалізаційних процесів » Стадник І., ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: