Вівторок, 21.01.2020, 20:24
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Іонець І., Управління міжнародними інвестиційними ризиками.. - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Аспекти міжнародної інтеграції України в контексті глобалізаційних процесів » Іонець І., Управління міжнародними інвестиційними ризиками..
Іонець І., Управління міжнародними інвестиційними ризиками..
conf-cvДата: Вівторок, 14.12.2010, 14:52 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Інна Іонець


Наук. кер. – Гут Л. В.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

м. Чернівці

Управління міжнародними інвестиційними ризиками в реаліях глобалізаціїВ умовах глобалізації управління інвестиційними ризиками відіграє все більш значну роль в ефективному функціонуванні будь-яких підприємств, які поширюють свою діяльність за межі національних ринків. Це стосується, насамперед, транснаціональних корпорацій, які оперують величезними матеріальними і нематеріальними активами, мультинаціональними фінансовими потоками. Керівництво міжнародних компаній приділяє все більше уваги пошуку нефінансових інструментів ризик-менеджменту, нових моделей прийняття інвестиційних рішень, розвитку персоналу інвестиційних підрозділів, використання синергічного ефекту крос-культурних відмінностей у корпораціях.
Важливо звернути увагу на істотне зростання масштабів інвестиційної діяльності ТНК у приймаючих країнах, оскільки це сприяє нарощенню їх міжнародної конкурентоспроможності. Однак, прагнення корпорацій збільшувати обсяги інвестицій у країни з нестабільними політичними, економічними системами наштовхується на загрози втрати цих вкладень через непередбачувані зміни у законодавстві чи невиконання положень нормативних актів, відсутності правонаступності у діяльності органів державної влади і управління, неочікуваної поведінки керівників зарубіжних відділень або місцевих партнерів.
Ризик-менеджмент органічно пов’язаний з іншими сферами, зокрема фінансами, маркетингом, зв’язками з громадськістю, оперативним управлінням виробництвом, матеріально-технічним постачанням, дослідженнями і розробками, юридичним захистом. Однак, у практиці управління міжнародними інвестиційними ризиками зазначені зв’язки часто порушуються, що викликає значні втрати компаній. Така ситуація потребує ретельного дослідження причин зазначених порушень і обґрунтування дієвих управлінських інструментів попередження інвестиційних ризиків.
Різноманітні аспекти управління міжнародними інвестиційними ризиками тривалий час перебувають у полі зору науковців. З-поміж них варто зазначити праці Р. Карпінського [1], Є. Панченка [2], М. Дамаскіної [3], P. Jorion [4], Я. Легкої [6] та інших.
Разом з тим, багато аспектів цієї наукової проблеми залишаються недостатньо дослідженими. Аналітичне оцінювання наукових джерел і світової практики інвестиційного ризик-менеджменту дозволяє зробити висновок про наявність багатьох напрямів, що потребують подальших досліджень. Недостатньо обґрунтованою є система управління міжнародними інвестиційними ризиками в частині поєднання корпоративних та регулятивних механізмів. Удосконалення вимагають сучасні методологічні підходи до розвитку інструментів ризик-менеджменту транснаціональних корпорацій, насамперед з урахуванням поведінкових, крос-культурних факторів.
Виходячи з вище наведеного, метою даної статті є виявлення ефективних шляхів управління міжнародними інвестиційними ризиками у реаліях сучасних глобалізаційних процесів.
Для досягнення поставленої мети доцільно виконати наступні завдання:
- дослідити природу міжнародних інвестиційних ризиків та їхні особливості в умовах інвестиційного глобалізму;
- провести аналіз особливостей ризиків у глобальному інвестиційному середовищі та специфіки управління ними в Україні;
- запропонувати модель управління міжнародними інвестиційними ризиками.
Особливістю сучасних міжнародних інвестиційних ризиків є інвестиційний глобалізм, тобто нарощування масштабів інвестиційної діяльності на світових ринках та прискорення її географічної та галузевої диверсифікації. Характерною рисою інвестиційного глобалізму є нестабільність світових фінансових ринків. Причиною цієї нестабільності на мікрорівні є надмірне переважання позикового капіталу із зарубіжних джерел над власним капіталом. На макрорівні до цих причин відноситься недосконалість інституціональних механізмів регулювання інвестиційних потоків. Суттєвий вплив на дестабілізацію фінансових ринків спричиняє зовнішній тиск міжнародних організацій, впливових керівників американського бізнес-середовища та ключових гравців біржового ринку.
Розвиток інвестиційного глобалізму вимагає нових підходів до ідентифікації міжнародних інвестиційних ризиків. Поняття «інвестиційний ризик» визначають, як можливості настання подій, що спричиняють ті або інші наслідки: фінансові – у вигляді втрати інвестиційного доходу; невиконання мети інвестування; втрата вкладених коштів. Визначення ризику як можливості відхилення від мети інвестування набуває сьогодні великого значення [1, с. 54].
Можна визначити такі основні причини виникнення міжнародних ризиків: зовнішньоекономічні (ембарго, закриття кордонів); несприятливий політичний клімат в країні та регіоні; неповна і неточна інформація, яка застосовується під час впровадження проекту; нестабільність кон’юнктури ринку; непередбачуваність дій учасників.
Ризики поділяють на базові та поведінкові. Базові міжнародні інвестиційні ризики є достатньо вивченими і носять переважно об’єктивний макроекономічний характер (політичні, фінансові, валютні ризики). В системі ризик-менеджменту транснаціональних корпорацій використовуються численні інструменти управління ними. Хоча їх надійність не може бути вичерпною, але в цій сфері проведені численні дослідження і накопичено ґрунтовний управлінський досвід. Все це дає можливість досить надійно прогнозувати ці ризики та вживати різноманітні інструменти управління цими ризиками.
Поведінкові міжнародні інвестиційні ризики є новим, недостатньо дослідженим явищем. Інструменти управління цими ризиками мало відпрацьовані. А тому саме поведінкові ризики наносять найбільшої шкоди інвестиційній діяльності транснаціональних корпорацій. Виділяють три види поведінкових інвестиційних ризиків: корпоративно-культурні, крос-культурні та контагіальні [2, с. 92]. З огляду на види ризиків необхідно вибрати відповідні підходи до управління ними.
На підставі узагальнення досвіду інвестиційної діяльності транснаціональних корпорацій визначають такі парадигми управління міжнародними інвестиційними ризиками:
1) математична парадигма, ключовою характеристикою якої є спроба кількісно визначити рівень інвестиційних ризиків і унебезпечити ТНК від втрат, пов’язаних з ними;
2) фаталістична парадигма ризик-менеджменту, в рамках якої несприятливі ситуації розглядаються як явище, яке не піддається прогнозуванню, а тому кожна компанія повинна бути готовою до настання таких ситуацій. Ризик-менеджмент у цьому випадку ґрунтується на такому інструменті, як корпоративні страхові фонди, які утворюються міжнародними компаніями на випадок загрози своїм зарубіжним інвестиціям. Фактично ризик-менеджмент в інвестиційній сфері нічим не відрізняється від страхування природних стихійних лих;
3) «погодна» парадигма ризик-менеджменту, суть якої пов’язана із ретельним врахуванням змін світового фінансового середовища, все більш частішими випадками «шахрайської торгівлі», учасники якої порушують не лише встановлені правила торговельних трансакцій, а й пропонують покупцям неіснуючі товари та послуги;
4) органічна парадигма, пов’язана з використанням різноманітних управлінських технологій, в тому числі антикризових процедур та міжнародних угод, чіткого поділу учасників і факторів, що визначають ринкові позиції компаній на інвестиційних ринках;
5) поведінкова парадигма ризик-менеджменту, ключовою ознакою якої стає вирішальний вплив рішень і дій провідних міжнародних інвестиційних гравців на стан і динаміку змін світових фінансових ринків [3, 4].
Настання нової поведінкової парадигми інвестиційного ризик-менеджменту засвідчується аналізом змін у структурі втрат ТНК від різних типів ризиків, наведених у табл. 1 [5, c. 24]. За останнє десятиріччя найбільш вагому роль відіграють операційні ризики (35%), у складі яких перебувають поведінкові фактори міжнародних ризиків, на відміну від органічної парадигми, де чільне місце посідають ринкові ризики, пов’язані із макроекономічними факторами (32%).
Таблиця 1
Структура втрат транснаціональних корпорацій по типах ризиків у 1986-2008 рр., %
Типи ризиків 1986-1996 рр. 1997-2008 рр.
Кредитний ризик 28 32
Ризик ліквідності 8 13
Ринковий ризик 32 20
Операційний ризик 22 35

Разом з розвитком сучасної поведінкової парадигми, замість надзвичайно ризикованих макростратегій, які були поширені в кінці ХХ ст., все частіше використовуються більш зважені мультистратегії, збалансований портфель довгих та коротких позицій (табл. 2).
Таблиця 2
Стратегії хедж-фондів за розміром активів під їх управлінням в 1996-2008 рр., % [6]
Стратегії 1990 2004 2008
Макростратегії 71,3 14,0 12,2
Мультистратегії 16,6 31,4 32,1
Довга/коротка позиції (акції) 6,6 41,8 42,1
Арбітраж по облігаціям 3,3 5,0 5,3
Статистичний арбітраж 1,7 2,8 3,0
Конвертацій ний арбітраж 0,5 5,0 5,3

Такий підхід дає можливість отримувати порівняно високі доходи при суттєво менших ризиках, а тому транснаціональні корпорації все частіше вдаються до використання хедж-фондів в якості дієвого інструмента управління міжнародними інвестиційними ризиками.
Щодо дослідження на прикладі українського інвестиційного ринку, на основі проведеного крос-культурного дослідження п`яти груп ризик-менеджерів з усіх регіонів країни різних галузей бізнесу за 2006-2008 рр., доведено суттєве відставання вітчизняних фахівців у галузі інвестиційних компетенцій та етичності рішень від колег із транснаціональних корпорацій. Якщо переважна частина ризик-менеджерів провідних ТНК мають культуру «сови», за класифікацією Британського інституту актуаріїв (середнє бажання ризику, глибоке його розуміння та високу етичність поведінки), то вітчизняним фахівцям притаманна культура «орла» чи «сороки» (сильне прагнення ризику, глибоке його усвідомлення при нейтральній, або ж вкрай неетичній поведінці). Якщо в ТНК понад 80% ризик-менеджерів дотримуються інвестиційної культури «сови» за показником абсолютної компетентності, то серед вітчизняних фахівців він становив в середньому лише 12,7% [7, c. 11-12]. Це доводить недосконалість поведінкової складової інвесторів в Україні та необхідність роботи над цим аспектом. Саме відповідність міжнародним правилам ведення бізнесу, дотримання бізнес-етики суттєво зменшить ступінь ризикованості українського ринку для іноземних інвесторів і покращить інвестиційний клімат нашої країни, сприятиме збільшенню обсягу інвестиційних вкладень у національну економіку.
Запропонована модель інтегрованого міжнародного інвестиційного ризик-менеджменту висвітлює відповідність складу елементів моделі сучасній класифікації міжнародних інвестиційних ризиків, а також передбачає застосування конкретних інструментів ризик-менеджменту в кожній з ланок, характеризує взаємозв’язки між окремими ланками та є достатньо легкою для застосування в господарській практиці.
Отже, реалії сучасного глобалізованого світу засвідчують значну ризикованість інвестиційної діяльності для ТНК. Поведінкові інвестиційні ризики при цьому є найнепередбачуванішими, а тому потребують серйозного дослідження. Саме аспект поведінкової складової є проблемною стороною українських учасників інвестиційного ринку, що призводить до зростання ступеня ризикованості іноземного інвестування в національну економіку. Для зменшення ступеня ризикованості на сучасному етапі розвитку глобальні компанії використовують зважені мультистратегії. На основі світового досвіду запропоновано модель інтегрованого міжнародного інвестиційного ризик-менеджменту, при впровадженні якої в господарську практику можна буде досягти позитивного ефекту в напрямку управління, мінімізації інвестиційних ризиків на міжнародному рівні.

Список використаних джерел:
1. Карпінський Р.Л. Сутність і класифікація інвестиційних ризиків / Р. Л. Карпінський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – №8 – С. 53-57.
2. Панченко Є. Г. Міжнародний менеджмент: навч.-метод. посіб. [для самост. вивч. дисц.] / Євген Григорович Панченко. — К.: КНЕУ, 2004. — 468 с.
3. Петровський П. М. Методологічні аспекти впровадження державної політики / П. М. Петровський [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/dutp/2007-1/txts/07ppmvdp.htm. – Назва з екрану.
4. Панченко Є. Нова міжнародна поведінкова парадигма та її значення для підвищення ефективності ризик-менеджменту України / Євген Панченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://www.me.gov.ua/file/link/149151/file/Panchenko.pdf. - Назва з екрану.
5. Jorion P. Fallacies about the effects of market risk management systems. – Bank of England Financial Stability Review. – 2008. – May. – P. 24.
6. MSCI Hedge Invest Index Perfomance Summery. – 2008. – Mode of access: URL: www.mscibarra.com. – Title from the screen.
7. Дамаскіна М. В. Управління міжнародними інвестиційними ризиками : Дис. канд. наук / Марія Валеріївна Дамаскіна // Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций. – 08.00.02. – 2009.

 
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Аспекти міжнародної інтеграції України в контексті глобалізаційних процесів » Іонець І., Управління міжнародними інвестиційними ризиками..
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: