Четвер, 29.09.2022, 16:42
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Ворона О., НЕОБХІДНІСТЬ УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ТОВАРІВ - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 15.01.2015 » Стратегії економічного розвитку підприємств в умовах глобалізації » Ворона О., НЕОБХІДНІСТЬ УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ТОВАРІВ
Ворона О., НЕОБХІДНІСТЬ УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ТОВАРІВ
conf-cvДата: Середа, 21.01.2015, 12:16 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Ворона Ольга

ІІІ курс, спец. «Облік і аудит», д/ф,
Наук.кер. Букало Н.А.
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
м. Луцьк

НЕОБХІДНІСТЬ УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ У ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Завершальним етап доведення товару до споживачау торгівельних підприємствах є реалізація продукції. Від того, як організована система управління реалізацією продукції, залежить безперервність виробничого процесу, оборотність оборотного капіталу, результати фінансово-господарської діяльності, рентабельність.
Значний внесок у дослідження торгівельних підприємств зробили такі вчені, як: А. Мазаракі, В. Василенко, О. Віханський, О. Ковтун та інші. У працях цихвчених увага приділяється управлінням реалізацією товарів і послуг на торговельних підприємствах та шляхи їх покращення.
Завершальною стадією кругообігу товару на підприємстві є реалізація. Сьогодні важко знайти підприємство, одним із видів статутної діяльності, якого не була б торгівля товарами.Під товаром у широкому значенні розуміють матеріальну або нематеріальну власність, що реалізується на ринку. Товаром можуть бути продукти як фізичної, так і розумової праці, надані послуги, сама здатність до праці, земля та її надра - все, що має споживну вартість і може обмінюватися на інший товар (гроші) власником. У вузькому значенні під товаром розуміють продукт праці, виготовлений і призначений для продажу [1, с.12].
Реалізація продукції це важлива завершальна стадія кругообігу коштів підприємства. Від організації системи реалізації продукції, залежить безперервність виробничого процесу, оборотність оборотного капіталу, результати фінансово-господарської діяльності, рентабельність. Несвоєчасна реалізація негативно впливає на споживачів продукції, оскільки вона викликає порушення їх «нормальної» діяльності [2, с.364].
На сучасному етапі розвитку ринкової економіки головною метою обліку є забезпечення управління продажами товарів і підприємства в цілому гнучкою інформаційною базою у вигляді проаналізованих аналітичних даних для прийняття ефективних і своєчасних управлінських рішень, пов'язаних з функціями управління:
- плануванням маркетингової діяльності, розробкою обсягів продажу тощо;
- організацією процесу продажу товарів та ефективного управління;
- контролем за здійсненням діяльності підприємства з продажу товарів; забезпеченням ефективного розвитку в умовах конкуренції;
- забезпеченням відповідності управлінських рішень щодополітики збуту та стратегії підприємства;
- мотивацією працівників, зайнятих продажем товарів, до ефективного виконання своїх функцій та мотивацією споживачів до придбання товарів відповідного магазину [3, с.141].
Для отримання інформації щодо реалізації товарів і послуг торговельні підприємства використовують інформацію проміжної звітності на рахунку 70 «Доходи від реалізації».
У кінці звітного періоду рахунки сьомого класу закриваються й залишку на них немає, тому їх можна віднести до тимчасових, які виконують допоміжні функції та починають новий звітний період з нульового сальдо. Протягом звітного періоду на них накопичується інформація про доходи й витрати, що дає змогу складати проміжну звітність, що дає підставу керівництву для прийняття управлінських рішень.
Для збільшення обсягів реалізації продукції необхідно застосовувати засоби, які залежить від поставлених цілей. Їх можна об’єднати у три великі групи:
1. Пропозиція ціни (продаж за ціною зі знижкою, пільгові картки, що дають право на знижку);
2. Пропозиція у натуральній формі (премії, зразки товару);
3. Активна пропозиція (конкурси покупців, гри, лотереї).
Висновок: оскільки, головною метою будь-якого торговельногопідприємства є отримання максимального прибутку, то процесу реалізації товарів і послуг повинно надаватися якомога більше уваги. На кожному торговельному підприємстві повинно бути добре організоване управління щодо реалізації продукції, адже це допоможе попередити крадіжки, псування матеріалів, невиконання торгівельних угод; підвищити обсяги реалізації товарів і послуг; знайти резерви збільшення виручки, тощо.
Список використанихджерел:
1) Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" : наказ Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290 // Все про бухгалтерський облік. - 2005. - № 13. - С. 33-37.
2) Бухгалтерський облік в торгівлі : підручник для студ. вузів спец. 7.050106 "Облік і аудит" / [за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги]. - 2-ге вид., переробл. і доп. - Житомир : Рута. - 2002. - 576 с.
3) Уілсон М. Т. Як управляти збутом : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. Т. Уілсон ; Київ. – 2000. – 345с[3].

 
Форум » Матеріали конференції 15.01.2015 » Стратегії економічного розвитку підприємств в умовах глобалізації » Ворона О., НЕОБХІДНІСТЬ УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ТОВАРІВ
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: