Четвер, 29.09.2022, 15:41
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Глібка С., Мартинова К., Проблеми корпоративного управління - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 15.01.2015 » Стратегії економічного розвитку підприємств в умовах глобалізації » Глібка С., Мартинова К., Проблеми корпоративного управління
Глібка С., Мартинова К., Проблеми корпоративного управління
conf-cvДата: Середа, 21.01.2015, 12:15 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Глібка Станіслав, Мартинова Катерина,

5 курс, 452 гр.,спец. «Менеджмент організацій», д/ф
Наук. кер. – Микитюк М.В.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці


Проблеми корпоративного управління в Україні та шляхи їх вирішення
В статті досліджено сутність, проблеми корпоративного управління в Україні та причини їх виникнення. Запропоновано основні шляхи вирішення проблем системи корпоративного управління в Україні.
Ключові слова: корпоративне управління, корпоративний сектор, проблеми корпоративного управління.

Постановка проблеми. Корпоративний сектор є однією з найважливіших складових інституціональної структури економіки, без ефективного функціонування якої неможливо собі уявити подальший розвиток ринкових відносин в Україні. На сьогоднішній день корпорації є одним з найбільш потужним і ефективних інструментів управління сучасними бізнес-процесами. Ефективне корпоративне управління – це запорука не тільки інвестиційної привабливості компанії, а й гарантія раціонального функціонування підприємства в умовах зростаючої конкурентної боротьби і тому проблема поліпшення корпоративного управління викликає підвищений інтерес не тільки з боку вітчизняного бізнесу, законодавчої і виконавчої влади, але й вітчизняної економічної науки. Також актуальність пов'язана з сучасними реаліями організаціі бізнесу в Україні. Це пояснюється необхідністю забезпечення успішного довготривалого розвитку економіки країни, залученням інвестицій та підвищенням довіри інвесторов.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі висвітленню проблем корпоративного управління приділяли увагу Кузнєцов Н.П., Пігуль Н.Г., Ромась В.О., Шкодін Я.В. та інші. Проте, корпоративне управління є складною, багатофункціональною категорією, що потребує глибокого та комплексного підходу, активізації досліджень в цьому напрямі, стратегічна перспективність якої в сучасній глобальній економіці є очевидною.
Метою статті є дослідження основних проблем корпоративного управління в Україні та визначення шляхів їх подолання.
Виклад основного матеріалу. Корпоративне управління є одним з ключових елементів зростання товариства, підвищення довіри інвесторів. Корпоративне управління окреслює межі, в яких визначаються завдання товариства, засоби виконання цих завдань, здійснення моніторингу діяльності товариства.
У широкому розумінні корпоративне управління розглядають як систему, за допомогою якої спрямовують та контролюють діяльність товариства. У рамках корпоративного управління визначається, яким чином інвестори здійснюють контроль за діяльністю менеджерів, а також яку відповідальність несуть менеджери перед інвесторами за результати діяльності товариства [1, с. 14].
Наявність ефективної системи корпоративного управління збільшує вартість капіталу, компанії заохочуються до більш ефективного використання ресурсів, що створює базу для зростання. Належна система корпоративного управління дозволяє інвесторам бути впевненими у тому, що керівництво товариства розумно використовує їх інвестиції для фінансово-господарської діяльності і таким чином збільшується вартість частки участі інвесторів в акціонерному капіталі товариства.
Проблема корпоративного управління в даний час є найважливішою проблемою міжнародного бізнесу та розвитку. Події останніх десятиліть: криза позичок і заощаджень у США, розрив між зарплатою керівників і ефективністю роботи корпорації, великі скандали навколо ENRON, WorldCom, Societe General, а також азійська фінансова криза висунули проблему корпоративного управління як у розвинутих країнах, так і в тих, що розвиваються й країнах із перехідною економікою на перший план [6].
За період незалежності в Україні почала формуватися власна національна модель корпоративного управління, яка є змішаною формою англо-американської та німецької моделей. При цьому слід зазначити, що останнім часом розвиток вітчизняного корпоративного управління тягне все більше риси континентальної моделі, оскільки проявляється в поступовому зменшенні кількості дрібних акціонерів, прошарок яких утворився в результаті першої хвилі приватизації. Основними особливостями національної моделі корпоративного управління є: перманентний процес перерозподілу власності; значна частка держави в акціонерному капіталі висока питома вага інсайдерів у структурі власності; недостатня прозорість інформації про діяльність акціонерних товариств недостатньо ефективна система захисту прав дрібних акціонерів [1, с. 19].
В Україні основні проблеми корпоративного управління пов'язані, вперше чергу, з:
- нестабільністю політичних, економічних і правових умов, інфляцією, спадом виробництва, погіршенням платіжної дисципліни, слабкою правовою захищеністю, високими податками;
- низьким рівнем організаційно-економічних і правових знань керівників підприємств;
- труднощами в отриманні інвестицій, інформації, щодо механізму підтримки бізнесу державою, складної криміногенної ситуації [3, с. 24].
Але основою проблемою в Україні в сфері корпоративного управління є недосконалість нормативної бази та високий рівень податків. Система оподаткування в Україні заважає ефективному розвитку корпоративного управління в країні.
Крім того, визначимо основні причини неефективного розвитку корпоративного управління на Україні:
- немає легітимної законодавчої бази,
- велика участь держави у функціонуванні державних підприємств і підприємств із змішаною формою власності;
- неефективне господарювання на приватизованих підприємствах, без державної участі, також скорочення виробництва, рівня зайнятості та активів у результаті перетворення середніх та великих державних підприємств у приватні;
- нераціональна структура корпоративних прав держави;
- відсутність у більшості випадків реальних показників впливу держави на діяльність об'єктів;
- недостатня відповідальність за якість управління підприємцями і акціонерами;
- управління державними корпораціями розкидано між суб’єктами [2, с. 28].
Тобто, розглянутий комплекс проблем демонструє складність провадження корпоративного управління в Україні. Наразі стан корпоративного управління в акціонерних товариствах України не можна назвати досконалим та бездоганним, але варто сказати про високу динаміку його покращення. За останні роки суттєво наблизилися українські стандарти корпоративного управління до міжнародних, зокрема, створенням та актуалізацією корпоративного законодавства, принципів корпоративного управління та введення нових понять та процедур: сквіз-ауту, корпоративного секретаря, похідного позову, а також механізму вирішення проблем з «мертвими душами».
Варто зауважити, що Комісія з цінних паперів та фондового ринку проявляє активну діяльність у цьому напрямку, створивши Експертну раду з питань корпоративного управління, а також тісно працюючи з Центром корпоративного права та міжнародною організацією USAID. Також Комісією вже підготовлена низка важливих ініціатив, і протягом року їх перелік буде тільки розширюватися. На сьогодні для законодавчої та виконавчої влади визначено вкрай амбіційне завдання – створення комфортного інвестиційного клімату, підвищення рівня інвестиційної привабливості України. Досягти поставлених цілей, привести український фондовий ринок серйозних гравців, можна лише зробивши систему корпоративного управління зрозумілою для іноземних інвесторів – тобто впровадивши міжнародні стандарти у вітчизняне законодавство [6].
Також, з метою підвищення рівня корпоративного управління в Україні, доцільно: вироблення виваженої державної політики корпоративного управління, насамперед шляхом вдосконалення його нормативно-правової бази, вдосконалення системи управління корпоративними правами держави, забезпечення моніторингу та створення національних методик оцінки стану корпоративного управління, посилення державного контролю за дотриманням прав акціонерів і всіх учасників корпоративних відносин, подальше формування та розвиток інфраструктури фондового ринку, яка б відповідала світовому рівню і забезпечувала ефективну обіг цінних паперів, поширення міжнародних стандартів корпоративного управління.
Висновки. Дослідивши основні проблеми корпоративного управління в Україні визначено основні проблеми корпоративного управління за запропоновано напрямки їх вирішення, поєднання яких та їх впровадження зможе привести до реального поліпшення стану корпоративного управління в Україні та підвищення ефективності функціонування економічної системи в цілому.

Список використаних джерел:
1. Ігнатьєва І.А. Корпоративне управління: підручник / І.А. Ігнатьєва, О.І. Гарафонова. – К: «Цент учбової літератури», 2013. – 600 с.
2. Кузнєцов Н. Проблеми корпоративного управління / Н. Кузнєцов// Ринок цінних паперів України. – 2010. – №3. – С. 27-29.
3. Пігуль Н.Г. Проблеми розвитку корпоративного управління в Україні та шляхи їх розв’язання / Н.Г. Пігуль // Вісник Української Академії банківської справи. – 2014. – № 1. – С. 23-28.
4. Ромась В.О. Рекомендації з найкращої практики корпоративного управління для акціонерних товариств України / В.О. Ромась // Цінні папери України. – 2011. – № 32. – С. 11.
5. Шкодін Я.В. Проблеми корпоративного управління в Україні / Я.В. Шкодін //БізнесІнформ. – 2012. – № 9. – С. 297-300.
6. http://nssmc.gov.ua/ - Веб-сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

 
Форум » Матеріали конференції 15.01.2015 » Стратегії економічного розвитку підприємств в умовах глобалізації » Глібка С., Мартинова К., Проблеми корпоративного управління
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: