Четвер, 29.09.2022, 16:59
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Ткачук В., Томюк О., Сучасний стан та проблеми розвитку... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 15.01.2015 » Роль фінансово-кредитної та банківської систем у розвитку економіки країни » Ткачук В., Томюк О., Сучасний стан та проблеми розвитку...
Ткачук В., Томюк О., Сучасний стан та проблеми розвитку...
conf-cvДата: Середа, 21.01.2015, 11:42 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Ткачук В.О., Томюк О.М.


Русул Л.В.,
кандидат економічних наук, асистент кафедри грошового обігу та кредиту
Буковинський державний фінансово-економічний університет
м. Чернівці

Сучасний стан та проблеми розвитку страхового ринку в Україні
Важливість інтеграції вітчизняної економіки в європейський та світовий простір ставить на чільне місце питання про розвиток та успішне функціонування страхового ринку в Україні. Роль і місце страхування залишаються дуже незначними та не відповідають тим завданням, які стоять перед нашою державою в сучасних умовах євроінтеграційних процесів. Виходячи із зазначеної необхідності подальшого розвитку страхового ринку нашої держави, метою даної роботи є обґрунтування основних напрямків удосконалення законодавчої та методологічної бази ринку страхових послуг, визначення сутності страхового ринку та перспектив його подальшого розвитку.
Різноманітні підходи до розвитку страхового ринку перебувають в колі наукових інтересів багатьох українських вчених. Сучасний стан страхового ринку характеризується появою страхових компаній як з іноземними, так і вітчизняними інвестиціями, які надають послуги європейського рівня, впроваджують сучасні технології, готують кваліфіковані кадри, підтримують належний рівень сервісу, дотримуються показників ліквідності та платоспроможності.
Важливого значення набуває державна підтримка розвитку страхової діяльності, адже за допомогою державних важелів впливу можна суттєво посприяти розквіту страхової справи та її трансформації до європейського зразка.
Ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом на 30.06.2014 становила 400, у тому числі СК «life» – 58 компанії, СК «non-life» – 342 компаній, (станом на 30.06.2013 – 415 компаній, у тому числі СК «life» – 62 компанії, СК «non-life» – 353 компаній) [4]. Така частка зменшення чисельності страховиків свідчить про вплив санації страхового ринку від неплатоспроможних та нерентабельних компаній, що, відповідно, не відповідають сучасним вимогам функціонування механізму страхової справи в сучасних умовах.
Страховий ринок активно співпрацює з населенням, створюючи розгалужені мережі обслуговування громадян. В першому півріччі 2014 року із страхувальниками-фізичними особами укладено близько 15444,8 тис. договорів (без урахування страхування від нещасних випадків на залізничному транспорті), що складає більше 90% від загальної кількості укладених страховиками договорів страхування [4].
У порівнянні з І півріччям 2013 року на 3 294,0 млн грн (23,3%) зменшився обсяг надходжень валових страхових премій, обсяг чистих страхових премій зменшився на 1 718,0 млн грн (16,5%).
Збільшення валових страхових премій на 132,0 млн грн. (17,7%) відбулося з медичного страхування (безперервного страхування здоров’я). Питома вага чистих страхових премій у валових страхових преміях за І півріччя 2014 року становила 79,0%, що на 6,2 в.п. більше в порівнянні з І півріччям 2013 року. Високий рівень валових страхових виплат спостерігався за видами добровільного особистого страхування – 40,3%, з обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів – 40,9% [ 4 ].
Наведена статистика демонструє вплив економіко-політичної нестабільності на добробут населення та внесок страхування задля зменшення соціальної напруженості внаслідок розподілу витрат, пов’язаних із настанням страхових випадків.
Як у період розвитку, так і сьогодні багато проблем страхового ринку залишаються не вирішені. Як наслідок, страховий ринок не забезпечує потреб суспільства в сучасних страхових послугах. Розвиток страхового ринку гальмує недосконале, застаріле законодавство, неефективні, непрозорі, непередбачувані та вибіркові правила державного регулювання і нагляд. Заходів, що вживаються для фінансового оздоровлення страховиків, виведення з ринку тих страховиків, які не мають можливості найближчим часом покращити свій незадовільний фінансовий стан, не достатньо. На неналежному рівні забезпечуються потреби ринку в кваліфікованому персоналі, насамперед, страхових агентів, андерайтерів, актуаріїв, страхових інженерів, страхових детективів.
Сучасний стан страхового ринку України перебуває під дією значних ризиків. Основними з них є:
- глобальні ризики, зумовлені циклічним характером розвитку світової економічної та фінансової систем, неможливістю передбачити час та масштаб чергової кризи;
- макро- та мікроекономічні ризики, пов’язані, зокрема, із збереженням тенденцій до зниження темпів зростання національної економіки або окремих галузей, рівня інвестиційної активності, високих рівня інфляції та відсотків за банківським кредитуванням, низького рівня життя населення України, недостатнього рівня розвитку внутрішньої інфраструктури;
- фінансові ризики, що включають, зокрема, незадовільний фінансовий стан значної частини страховиків, низький рівень якості активів, залежність інвестиційних доходів від депозитної політики банківської системи;
- комерційні ризики, до яких, зокрема, належить посилення цінової конкуренції та загроза банкрутства значної кількості страховиків, зростання обсягу невиконаних зобов’язань між страховиками, в т.ч. за договорами перестрахування, та у відносинах з контрагентами і партнерами (банками, інвестиційними компаніями тощо) [2].
З метою реформування страхового ринку та вдосконалення існуючої системи страхування в Україні нині Українською федерацією убезпечення діє Стратегія розвитку страхового ринку України в 2012-2020 роках, метою якої є відродження первинної ролі страхування як суспільно-корисної функції захисту майнових інтересів громадян, суб’єктів економічної діяльності та держави на основі розбудови конкурентоспроможного, відкритого, платоспроможного, оснащеного найсучаснішими інфраструктурою, технологіями страхового ринку, з привабливим та широким асортиментом якісних страхових послуг та інструментів, гарантованим рівнем захисту прав споживачів та сучасними методами регулювання і нагляду із залученням інститутів саморегулювання [5].
Основними завданнями та заходами щодо реалізації Стратегії є:
1. Оздоровлення страхового ринку та пристосування до складних кризових умов.
2. Забезпечення стабільного функціонування механізму превентивних заходів в умовах політичної нестабільності та воєнних дій на території нашої держави.
3. Розбудова ефективного, прозорого, недискримінаційного, інституційно спроможного, передбачуваного державного нагляду за страховим ринком.
4. Впровадження реального захисту прав споживачів.
5. Удосконалення системи управління ризиками в державі та суспільстві зважаючи на воєнні дії на Сході України.
6. Сприяння розвитку основних видів страхування.
7. Інтеграція страхового ринку України до світового фінансового
простору.
В ході ведення діалогу страхових компаній з діючим урядом, з вірою в майбутнє України і потенціал страхового ринку, в умовах фінансової та політичної кризи в країні, влада гарантує виконання наступних публічних зобов’язання перед суспільством:
- надання допомоги чинної влади в реалізації програми реформ;
- виділення ресурсів у вигляді залучення українських та іноземних колег (експерти Польщі, Франції, Німеччини, Австрії, США, Нідерландів та інші) в якості експертів;
- безумовне дотримання правил формування високоякісних страхових резервів, як джерела довгого фінансового ресурсу, що, за нашими оцінками, може вплинути на збільшення ВВП на 1,5-2%;
- участь у соціальному захисті, пенсійне забезпечення населення і т.д. інструментами страхування;
- переклад страхового ринку України, спільно з реформованим Органом нагляду за страховим ринком на європейські правила регулювання і нагляду, передбачені, зокрема, в Угоді про асоціацію;
- підтримка впровадження системи фінансування Органу нагляду за страховим ринком на основі платежів нагляду;
- готовність до розгляду нових інструментів інвестування в економіку країни.
Страховики запропонували для ефективної взаємодії в цих та інших питаннях сформувати професійний склад органу нагляду за страховим ринком і прийняти Стратегію розвитку страхового ринку та реформи органів нагляду, що особливо важливо в сьогоднішніх умовах оновлення влади і почала давно назрілих і необхідних реформ у державі. В іншому випадку страховий ринок України не зможе очікувати припливу нових іноземних інвестицій, а також підвищиться ризик втрати наявних інвестицій, як додатковий фактор ослаблення економіки України [6].
Отже, на сучасному етапі страховий ринок України вимагає дієвих заходів щодо підтримки та популяризації серед населення програм страхових продуктів, що нині перебуває на низькому рівні через недовіру до страхового сектору з боку широких верств. З метою підтримки страхової діяльності нині реалізовується стратегія, яка ставить перспективу розвитку страхового ринку одним з найважливіших пріоритетів довгострокової економічної політики держави у фінансовій сфері. Успішне її впровадження стане потужним стимулом для розвитку страхового ринку України та забезпечить стабільність у всіх галузях вітчизняної економіки, меншу чутливість до циклічних коливань та кризових явищ, а також інтеграцію вітчизняного страхового ринку в міжнародний простір.

Література:
1. Городюк А.Б. Основні проблеми страхового ринку України / А.Б. Городюк // Віcник БДФА.- 2012 р. - № 2. – С. 10-13
2. Говорушко Т. А. Страхові послуги. Підручник. – К.: Центр учбової літератури. - 2012. – 376 с.
3. Стратегія розвитку страхового ринку України на 2012-2021 рр.: Протокол загальних зборів Членів УФУ від 30.03.12 № 12
4. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nfp.gov.ua/
5. Українська федерація убезпечення - Стратегія розвитку страхового ринку України на 2011-2020 роки - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ufu.org.ua/
6. Майбутнє страхового ринку. Чому держава і суспільство сьогодні не сприймають страховий сектор [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://forinsurer.com/news/14/12/05/31865

 
Форум » Матеріали конференції 15.01.2015 » Роль фінансово-кредитної та банківської систем у розвитку економіки країни » Ткачук В., Томюк О., Сучасний стан та проблеми розвитку...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: