Четвер, 29.09.2022, 16:04
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Білоус А., Сафронова К., ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ОПЕРАЦІЙ ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 15.01.2015 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Білоус А., Сафронова К., ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ОПЕРАЦІЙ ...
Білоус А., Сафронова К., ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ОПЕРАЦІЙ ...
conf-cvДата: Середа, 21.01.2015, 11:34 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Білоус Аня, Сафронова Ксенія,

5 курс, спец. «Облік і Аудит», д/ф,
Наук.кер. – Венетуліс Т.А.,
Національний гірничий університет,
м. Дніпропетровськ

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ УКРАЇНИ
Актуальність цієї обраної теми обумовлена тим, що для підтримки конкурентоспроможності, забезпечення платоспроможності і попередження ризику банкрутства служба внутрішнього аудиту (СВА) повинна більше приділяти увагу питанням обліку операцій з виробничими запасами та ефективності їх використання. Це обумовлено тим, що виробничі запаси акціонерного товариства (АТ), займають найбільшу питому вагу у складі дру-гого розділу активу балансу підприємства.
В умовах кризи зусилля вітчизняних і зарубіжних вчених і економістів повинні бути зосереджені на пошуку нових методів підвищення ефективності управління операціями з виробничими запасами АТ. Це обумовлено тим, що неефективна політика управління операціями з виробничими запасами призво-дить до збільшення неліквідних запасів на складах АТ, а це в свою чергу може привести до зменшення ліквідності активів підприємства та вплине на вірогідність його банкрутства.
На сьогоднішній день, враховуючи процеси інтеграції та розвитку міжнародних зв’язків, стрімко зросла кількість акціонерних товариств та корпорацій. Оскільки найбільші капітали сконцентровані в руках певного кола осіб, набуло поширення використання на своїх підприємствах найманих управлінців – менеджерів, в розпорядженні яких опиняється власність того, чи іншого акціонера. Також з’явилась потреба постійно розширювати коло власників, що вплинуло на виникнення розриву в просторі між реальним власником і самою власністю, розширюючи свій бізнес акціонер може створювати підприємства на різних територіях або вкладати свої кошти у вже існуючі підприємства. Таким чином, з’явилась потреба контролювати функціонування вкладеного капіталу та діяльність найманих працівників. Все це спричинило появу і розвиток такого поняття як внутрішній аудит. Але в Україні цей вид контролю поки що не набув достатнього розвитку і поширено-го застосування в практиці на підприємствах, тому що багато з них, нажаль, не-достатньо проінформовані в необхідності та важливості внутрішнього аудиту.
Робота внутрішніх аудиторів за своєю суттю – це виконання частини функцій керівництва підприємства. Служба внутрішнього аудиту відповідає перед керівництвом підприємства за ефективне функціонування та удоскона-лення системи бухгалтерського обліку, достовірність фінансової й оперативної інформації, дотримання українського законодавства.
Мета внутрішнього аудиту – сприяти ефективному виконанню завдань і цілей, задля яких функціонує підприємство. Внутрішній аудит можуть прова-дити аудитори, які працюють безпосередньо на даному підприємстві.
Одним із основних завдань внутрішнього аудиту є контроль за станом і функціонуванням системи внутрішньогосподарського контролю. У зв’язку з цим, слід розглянути питання про критерії доцільності організації внутрішнього аудиту на тому чи іншому підприємстві. Внутрішній аудит, як правило, здійснюється у великих акціонерних товариствах, корпораціях. Тому основним критерієм буде масштаб діяльності підприємства, від якого залежить:
- чи потрібен додатковий контроль за діяльністю підприємства, оскільки чим менше підприємство, тим менший ризик невиявлення помилок звичайними інститутами внутрішньогосподарського контролю;
- чи має підприємство у своєму розпорядженні достатні кошти для утри-мання служби внутрішнього аудиту, іншими словами, чи не перевищуватимуть витрати на внутрішній аудит корисний ефект від його використання.
У кожному разі керівництво або власник підприємства, з огляду на зазначені вище завдання, мають самостійно вирішувати для себе питання про доцільність використання внутрішнього аудиту.
Підвищенню ефективності діяльності підприємства може досить суттєво сприяти інтеграція внутрішнього аудиту з управлінським обліком та функціонально-вартісним аналізом, які спільно мають утворити систему дієвого контролінгу, покликану вишукувати та мобілізувати резерви економії ресурсів, раціоналізацію технологічних процесів, зменшення собівартості та підвищення конкурентоспроможності продукції, товарів, робіт (послуг). Таким чином наступним проблемним аспектом внутрішнього аудиту є визначення йо-го місця серед системи управління підприємством. Тобто підприємство має розглядати внутрішній аудит не як систему контролю з фіскальною метою, а як систему, що покликана знайти приховані резерви на підприємстві з метою по-кращення ефективності діяльності підприємства.
Список використаних джерел
1. Білоусов А. Внутрішній аудит: перспективи розвитку і методика організації на підприємствах України / А. Білоусов // Бух. облік і аудит. – 2001, – №2, – С. 54-59.
2. Бутинець Ф.Ф. Аудит: стан і тенденції розвитку в Україні та світі: Монографія / Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Малюга, Н.І. Петренко; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – 564 с.
3. Макеєва О. Перспективи розвитку внутрішнього аудиту в Україні // Економіст. – 2010. – №6. – С. 54-574.
 
Форум » Матеріали конференції 15.01.2015 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Білоус А., Сафронова К., ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ОПЕРАЦІЙ ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: