Четвер, 29.09.2022, 17:14
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Сафронова К., Білоус А., ОСОБЛИВОСТІ, ЗАВДАННЯ, ОБ'ЄКТИ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 15.01.2015 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Сафронова К., Білоус А., ОСОБЛИВОСТІ, ЗАВДАННЯ, ОБ'ЄКТИ...
Сафронова К., Білоус А., ОСОБЛИВОСТІ, ЗАВДАННЯ, ОБ'ЄКТИ...
conf-cvДата: Середа, 21.01.2015, 11:33 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Сафронова Ксенія, Білоус Аня,

5 курс, спец. «Облік і Аудит», д/ф,
Наук.кер. – Шишкова Н. Л.,
Національний гірничий університет,
м. Дніпропетровськ

ОСОБЛИВОСТІ, ЗАВДАННЯ, ОБ'ЄКТИ ОБЛІКУ В РОСЛИННИЦТВІ
Рослинництво - одна з головних галузей сільського господарства. Для того, щоб задовольнити потреби населення в продовольстві, треба підвищити врожайність зернових культур, забезпечити збільшення середньорічного вало-вого збору зерна. Важливим завданням рослинництва є стабільне виробництво кормів для створення міцної кормової бази тваринництва. А для цього повинен бути своєчасний облік витрат і виходу продукції в галузі рослинництва. На кругообіг коштів у рослинництві впливає сезонний характер виробництва. Ці особливості потрібно враховувати при організації обліку витрат у галузі.
Облік аграрного виробництва в Україні орієнтований на Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, що підтверджує наявність відповідного М(С)БО 41 "Сільське господарство", зміст якого відповідає національному стандарту 30 "Біологічні активи".
Згідно П(С)БО 30 "Біологічні активи", під біологічним активом слід розуміти у рослинництві рослину, яка в процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди [1].
У рослинництві виділяють дві групи біологічних активів - поточні біологічні активи та довгострокові біологічні активи, а також похідні від них додаткові біологічні активи. В результаті біологічних перетворень від біологічних активів отримують сільськогосподарську продукцію.
Виробництво в рослинництві – процес не одноразовий. Він складається з різного роду робіт, які виконуються в усі пори року. Технологічний процес ви-робництва в рослинництві включає такі основні види робіт: підготовку грунту до посіву, посів (посадка), догляд за посівами, збирання врожаю. Кожен з цих видів складається з великої кількості конкретних робіт. Наприклад, підготовка грунту до посіву включає оранку, боронування, коткування, культивацію і т.д. Тому в бухгалтерському обліку витрати мають бути розділені за видами вико-наних робіт. Облік у галузі рослинництва повинен забезпечити виконання на-ступних завдань:
1. Економічно обгрунтовано систематизувати та узагальнювати необхідну інформацію для обчислення собівартості продукції;
2. Своєчасно та повністю враховувати надходження від урожаю;
3. Давати необхідну інформацію про витрати за підрозділами госпо-дарства для контролю за виконанням виданих завдань і оперативного керівництва;
4. Правильно і економічно обгрунтовано розділяти витрати по основ-ним виробництвам, а при необхідності - і по культурах або групам культур;
5. Забезпечувати точне і економічно обгрунтоване розмежування вит-рат по суміжних років виробництва з постійним виділенням витрат, що відносяться до подальших сільськогосподарським періодів, в яких буде отри-мана продукція;
6. Забезпечити отримання необхідних даних за основними статтями витрат: оплата праці, витрати насіння, добрив, засобів захисту рослин, послуги допоміжних виробництв та інші витрати, пов'язані з галуззю [2, c.138] .
Облік виробничих витрат рослинництва ведеться за дебетом синтетично-го рахунка 23 "Виробництво", субрахунка 231 "Рослинництво". За кредитом ра-хунка 23 відображається вихід сільськогосподарської продукції, поточних біологічних активів та додаткових біологічних активів, вироблених на підприємстві.
Оприбуткування поточних біологічних активів сільськогосподарських культур відбувається по дебету рахунка 21 "Поточні біологічні активи", субра-хунка 211 "Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедли-вою вартістю" [3, c. 38].
Витрати на формування довгострокових біологічних активів відображаються в обліку як капітальні інвестиції за дебетом субрахунка 155 "Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів".
Оприбуткування довгострокових біологічних активів здійснюється за де-бетом рахунка 16 "Довгострокові біологічні активи", субрахунків 161 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю" або 162 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю" в залежності від методів оцінки таких активів (справедливої чи первісної вартості) [4, с. 45] .
В бухгалтерському обліку додаткові біологічні активи прирівнюються до продукції сільськогосподарського виробництва. Вони обліковуються, як і сільськогосподарська продукція, за дебетом рахунка 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва".
Список використаних джерел:
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи", затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005 р. № 790.
2. Облік сільськогосподарської діяльності: Навчальний посібник / За ред. В.М. Жука - К.: Видавництво ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2007. - 368 с.
3. Сук Л.К., Сук П.Л. Облік витрат на біологічні перетворення поточних біологічних активів рослинництва // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2007. - № 10-11. - С. 34 - 42.
4. Сук Л.К., Сук П.Л. Облік довгострокових біологічних активів // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2007. - № 6. - С. 45 - 48.


 
Форум » Матеріали конференції 15.01.2015 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Сафронова К., Білоус А., ОСОБЛИВОСТІ, ЗАВДАННЯ, ОБ'ЄКТИ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: