Четвер, 29.09.2022, 16:16
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Славич О., ГАРМОНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 15.01.2015 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Славич О., ГАРМОНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ...
Славич О., ГАРМОНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ...
conf-cvДата: Середа, 21.01.2015, 11:33 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Олена Славич,

4 курс, спец. «Облік і аудит», д/ф,
Наук. кер. – Зеленська О. З.,
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича,
м. Чернівці

ГАРМОНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
І ОБЛІКУ В СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ
На сучасному етапі для вітчизняного обліку характерним є паралельне співіснування бухгалтерського обліку і обліку в системі оподаткування, де податковий облік є самостійною підсистемою, яка підкоряється фіскальній логіці та використовує власні методи. Але різним країнам притаманні власні особливості співвідношення систем бухгалтерського та податкового обліку. З огляду на це прийнято виділяти дві концепції, а саме: європейську (континентальну) та англо-американську (англосаксонську) [1, с. 201].
Європейська (континентальна) концепція співвідношення бухгалтерського і податкового обліку виникла у XIX столітті у Пруссії. Особливістю зазначеної моделі є те, що система бухгалтерського обліку формується і функціонує під сильним і безпосереднім впливом оподаткування. До країн з континентальною (європейською) моделлю можна віднести Німеччину, Францію, Швецію, Бельгію, Іспанію, Швейцарію та ряд країн Південної Америки, таких як Аргентина, Бразилія, Перу, Чилі та інші [1, с. 201]. Дану концепцію ще називають концепцією наближення облікових підсистем [3, с. 11].
На противагу європейській моделі, англо-американська (англосаксонська) концептуальна модель виникла у Великобританії. Особливістю зазначеної моделі є вільний вибір застосування бухгалтерського або податкового обліку з одночасним встановленням меж, у яких підприємствам надана свобода вибору. Однак необхідно відзначити, що, незважаючи на різні цілі облікових систем, у даній моделі між бухгалтерським і податковим обліком існує стійкий і контрольований зв’язок: ці системи забезпечують формування інформаційної бази стосовно діяльності організації з метою складання звітності (фінансової або податкової), а також виконують контрольні, аналітичні та прогнозні функції. До країн-прихильників даної концепції можна віднести США, Австралію, Канаду, Великобританію і ряд інших країн [1, с. 206 -207]. Цю концепцію ще характеризують як концепцію паралельного співіснування бухгалтерського і податкового обліку [3, с. 11].
За ступенем участі бухгалтерського обліку в системі податкового обліку можна виділити три види податкового обліку [2, с. 17-18]:
1) бухгалтерський податковий облік – показники податкового обліку формуються виключно на даних бухгалтерського обліку;
2) змішаний податковий облік – показники податкового обліку формуються на основі даних бухгалтерського обліку, але з використанням певних методів для цілей оподаткування;
3) абсолютний податковий облік – показники податкового обліку формуються без участі бухгалтерського обліку.
Відомі зарубіжні економісти Хегарті Д., Гелен Ф., Баррос А. [3, с. 12] вважають, що чим тіснішим є взаємозв’язок облікових підсистем, тим важливіша високоякісна фінансова звітність для визначення впливу розміру податків на прибуток компанії. У зв'язку з цим на перший план виходить проблема оптимізації співвідношення інтересів користувачів фінансової звітності і фіскальних інтересів держави. Необхідно також враховувати, що облікова система повинна відповідати реаліям світового ринку, а держава зобов’язана виходити з пріоритету бухгалтерських правил зі збереженням традиційної незалежності нормативно-методичної бази бухгалтерського обліку від податкового законодавства. На підставі цього можна стверджувати, що сучасний податковий облік ускладнює облікову систему, а метод обчислення прибутку для оподаткування не дає змоги оцінити вплив окремих елементів і статей витрат на величину відхилень прибутку з метою оподаткування від облікового та встановити взаємозв'язок цих показників, а отже, і прогнозувати результати діяльності організації. Тому методика податкових розрахунків та їх документальне оформлення в цілому повинні базуватися на основі класичного бухгалтерського обліку. Така пропозиція варта уваги, але її реалізація можлива лише у разі уніфікації облікових підсистем, що передбачає застосування єдиного методичного підходу щодо визнання та оцінки відповідних показників у бухгалтерському обліку та в обліку з метою оподаткування.
Отже, найбільш оптимальною є концепція наближення бухгалтерського обліку та обліку у системі оподаткування, яка має вагомі переваги, оскільки передбачає: єдиний підхід до визначення елементів облікового апарату; економічність (уніфікація ведення облікових підсистем зменшує витрати робочого часу, кількість фахівців); відносну простоту ведення обліку; збільшення рівня прозорості та якості зовнішнього і внутрішнього аудиту.

Список використаних джерел:
1. Гармонізація податкового та бухгалтерського обліку в контексті оподаткування прибутку підприємств в Україні: монографія /[Огороднікова І.І., Серебрянський Д. М., Смірнова О. М., Стадник М. В. Турянський Ю. І.]; за заг. ред. Д. М. Серебрянського. – К.: Алерта, 2013. – 366 с.
2. Конспект лекцій з курсу «Податковий облік» (для студентів 4, 5 курсу денної і заочної форм навчання напрямку підготовки 6.030509 «Облік і аудит» 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності «Облік і аудит») / О.Є. Власова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. - ХНАМГ – 2010. – 218 с.
3. Максімова В. Ф., Артюх О. В. Облік у системі оподаткування: Навч. посібник – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2013. – 267 с.


 
Форум » Матеріали конференції 15.01.2015 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Славич О., ГАРМОНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: