Понеділок, 01.06.2020, 19:30
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Головачук Оксана ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 21-22.05.2009 » Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку підприємницької діяльності. » Головачук Оксана ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ
Головачук Оксана ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ
conf-cvДата: Четвер, 21.05.2009, 15:13 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Головачук Оксана

Наук. керівник Бурдяк О.В.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м.Чернівці


ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ

В умовах ринку успіх кожного товаровиробника оцінюється за рівнем ефективності виробництва, обумовленої в першу чергу ступенем задоволення потреб суспільства з найменшими витратами. При цьому визначальною характеристикою, яка формує суспільні потреби, стає якість продукції. Це пов'язано з тим, що якість продукції в умовах конкуренції є головним стимулом рішення про покупку, одним з головних факторів її конкурентоспроможності.
Конкурентоспроможність і якість - концентрований вираз сукупності можливостей будь-якого виробника з створення, виробництва та збуту товарів та послуг.
Підвищення якості продукції є актуальним питанням національного масштабу. Нещодавно Україна вступила до Світової організації торгівлі. Членство в цій організації передбачає відкриття кордонів, внаслідок чого зарубіжна високоякісна продукція без перешкод почне надходити на вітчизняний ринок, що може призвести до непередбачених наслідків. У зв’язку з цим життєво необхідно підвищити конкурентоздатність вітчизняного виробника за рахунок підвищення якості та отримати відповідні сертифікати систем якості, що дозволило б не тільки відстояти свої позиції на власному ринку, але й вийти на світовий ринок.
Якість - синтетичний показник, що відображає інтегрований прояв багатьох факторів - від динаміки і рівня розвитку національної економіки до вміння організовувати і керувати процесом формування якості в межах будь-якої господарської одиниці. Світовий досвід показує, що саме в умовах відкритої ринкової економіки, неможливої без гострої конкуренції, проявляються фактори, які роблять якість умовою виживання товаровиробників. Вона стає виміром результативності їх господарської діяльності, економічного благополуччя країни [2, с. 165].
Споживча вартість товару завдяки своїм властивостям задовольняє певні людські потреби, є суспільною споживчою вартістю. Ці властивості споживчої вартості фокусуються в категорії «якість продукції». Якість товару - комплекс характеристик продукту праці, які визначають його корисність передусім для споживачів. Якщо йдеться про корисність не товару, а продукту (тобто у разі виготовлення його не для продажу), то комплекс характеристик визначає його корисність для виробника.
Основними характеристиками якості товару є: техніко-економічні (надійність, гарантійний термін, довговічність), економічні (трудомісткість, матеріаломісткість, енергомісткість, фондомісткість, собівартість продукції), соціальні (спрямованість на задоволення потреб усього суспільства чи окремих соціальних верств і груп), екологічні (неспроможність наносити шкоду довкіллю), ергономічні (здатність максимально створювати зручність і комфорт для людини при виконанні нею своїх функціональних обов'язків, сприяти зростанню продуктивності праці, зменшувати затрати фізичної, розумової, нервової енергії), естетичні (зовнішня форма, привабливість, вигляд, відповідність раціональним течіям моди) тощо.
Для доведення до споживача наявних у товарі якісних характеристик необхідна певна сукупність маркетингових заходів, або маркетингова підтримка товару. Вона передбачає наступні заходи:
1) пакування, маркування (тобто умовні позначення, надписи на упаковці товару або на самому товарі, які містять інформацію про нього);
2) транспортування та зберігання;
3) забезпечення споживача необхідною документацією про товар, рекомендації з користування ним або його вживання, виконання гарантійних послуг;
4) надання супутніх послуг, продаж супутніх товарів, без яких не можна використовувати основний (наприклад, фотоплівка для фотоапарату).
Крім того, для доведення якості товару до споживача використовують продуману рекламу, дизайн, чітко налагоджений збут, надійне обслуговування, гнучку цінову політику. Для цього потрібно попередньо ретельно урахувати усі наявні на підприємстві ресурси, здійснити техніко-економічне обґрунтування витрат на покращення якості товару.
Реалізація сучасних ідей в сфері якості та побудова процесів підприємства у відповідності до вимог споживача досягається, в першу чергу, із побудови системи управління якістю продукції та її впровадження на підприємствах [4].
Управління якістю продукції - це дії, спрямовані на встановлення, забезпечення і підтримку необхідного рівня якості продукції в процесі її проектування, виробництва та експлуатації.
Планування якості продукції - це процес розробки і встановлення завдань щодо поліпшення споживчих властивостей продукції, а також заходів, які забезпечують можливість досягнення визначеного рівня якості продукції. Цей процес тісно пов'язаний з роботою науково-дослідних і проектно-конструкторських підрозділів, впровадженням прогресивних технологій, нових стандартів продукції тощо.
Виробництво високоякісної продукції має ґрунтуватись на впровадженні досягнень НТП, моніторингу структурних зрушень у виробництві та споживанні товарів, змін у купівельній спроможності населення, співвідношенні попиту і пропозиції.
Стимулювання поліпшення якості продукції здійснюється встановленням більш високих цін на продукцію високої якості, матеріального стимулювання працівників за досягнення високих якісних результатів роботи та ін.
Контроль за виробництвом продукції повинен включати систему заходів, які дозволяють забезпечити випуск високоякісної продукції на основі дотримання вимог до виробництва на всіх, без винятку, стадіях створення продукції - від проектування до реалізації конкретним споживачам.
Досягнення конкурентного рівня вітчизняної продукції сьогодні неможливе без застосування стандартів ІSО серії 9000, в яких відображений міжнародний досвід управління якістю продукції на підприємстві. Відповідно до цих стандартів, життєвий цикл самої продукції визначається як «петля якості» і складається вона з послідовно пов'язаних етапів:
1. Маркетинг.
2. Проектування і розробка продукції.
3. Матеріально-технічне постачання.
4. Підготовка до виробництва продукції.
5. Виготовлення продукції.
6. Контроль якості і випробування.
7. Упаковка і зберігання.
8. Реалізація
9. Монтаж і експлуатація
10. Утилізація
11. Технічне обслуговування.
Сучасна стратегія управління якістю продукції має характеризуватися такими основними моментами:
o якість повинна бути орієнтована на задоволення потреб споживачів, а не виробників;
o забезпечення якості слід розуміти не як технічну функцію, виконувану певним підрозділом, а як систематичний процес, який пронизує всю організаційну структуру фірми;
o питання якості не слід розглядати лише в рамках виробничого циклу, а й у процесі маркетингу, розробок, конструювання, післяпродажного обслуговування продукції;
o підвищення якості продукції вимагає застосування нових технологій виробництва, починаючи з автоматизацій процесів проектування і завершуючи автоматичними вимірюваннями в процесі контролю якості;
o підвищення якості можна досягти лише заінтересованою участю працівників підприємства і відповідною його організаційною структурою [1, с. 295-297].
Проблеми якості і конкурентоспроможності товарів у маркетингу носять не тактичний, а довгостроковий стратегічний характер. Тому довгострокові прогнозування обсягів та характеру потреб споживачів, перспективного технічного рівня і якості продукції мають бути спрямовані на виявлення нових вимог до асортименту і якості виробів на майбутній період їх виробництва і споживання; виявлення науково-технічних і економічних можливостей задоволення вимог споживача; визначення асортименту і показників якості при розробці нових видів продукції [2, с, 172-173].
Шлях до успіху в кожної компанії безумовно свій, але так чи інакше він проходить через якість. Досвід провідних компаній світу та успішних вітчизняних підприємств свідчить про те, що не існує найкращих концепцій управління та методів їх застосування на практиці, але кожний із сучасних підходів до управління організацією орієнтовано на розробку та впровадження стратегії якості як однієї з комплексних стратегій організації, що поєднує в собі всі аспекти її діяльності.

Список використаних джерел:
1. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - Вид.2-ге, доповн. і переробл. - К.: Атіка, 2006. - 528 с.
2. Крюков А.Ф. Управление маркетингом: Учебное пособие / - М.: КНОРУС, 2005. - 368 с.
3. Мочерний С.В., Усіепко О.А., Чоботар СІ. Основи підприємницької діяльності; Посібник. - К.: Видавничий центр «Академія», 2003. - 280 с.
4. http://www.proces.biz/MS/Book/LightBook/t8.htm - МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ ЯК ФУНДАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 
Форум » Матеріали конференції 21-22.05.2009 » Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку підприємницької діяльності. » Головачук Оксана ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: