Понеділок, 01.06.2020, 19:32
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Барабашова К.Прокопець А. Розвиток Інтернет-маркетингу... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 21-22.05.2009 » Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку підприємницької діяльності. » Барабашова К.Прокопець А. Розвиток Інтернет-маркетингу...
Барабашова К.Прокопець А. Розвиток Інтернет-маркетингу...
conf-cvДата: Четвер, 21.05.2009, 15:04 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Барабашова К.
Прокопець А.

Наук. кер. – Нікульча В.А. ,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці


Розвиток Інтернет-маркетингу в Україні

На сьогодні розвиток Інтернет-маркетингу в Україні завдяки кількості користувачів виходить на той рівень, коли інвестиції у його використання як інструменту маркетингу приноситимуть реальні позитивні результати. Згідно даних компанії Bigmir-Internet, за останній рік кількість підключених до Інтернету українців збільшилося з 2,8 до 4,8 млн. Така тенденція пояснюється подешевшанням трафіку. Гравці ринку прогнозують збільшення обсягу передплаченого трафіку й зниження вартості мегабайту, відмову від роздільної тарифікації трафіку, а також проникнення широкополосних видів підключення в регіони. Збільшується кількість користувачів, якісно змінюється склад аудиторії у сторону збільшення долі представників бізнесу, з'являється розуміння необхідності використання можливостей Інтернету у маркетинговому плані. Наразі Інтернет в Україні є досить новою бізнес сферою, а отже найбільш перспективною. Актуальність теми полягає в тому, що Інтернет-маркетинг є досить нове поняття у нас і вимагає досконалого дослідження.
Метою роботи є дослідження сутності Інтернет маркетингу та переваг його використання в Україні.
Поняття Інтернет-маркетингу є найменш вивченим і чи не основною проблемою компанії, яка вирішила займатися бізнесом в мережі чи використовувати його для комунікації зі споживачами. На сьогодні, дослідженням застосування інструментів маркетингу в мережі Інтернет (Інтернет-маркетингу) займаються такі вчені: Котлер Ф., Ойнер О.К., Попов Е.В., Голубкова Е. П., Арланцев А.В., Коноплев Р. В., Кравцов А. Н., Ловчиков Д., Романов А. Н., Корлюгов Ю. Ю., Красильников С. А. та інші.
У сьогоднішніх умовах жорсткої конкуренції за залучення клієнта Інтернет є найбільш активним каналом збуту товарів і послуг. І саме завдяки Інтернет-маркетингу стає можливим використання маси нових технологій, здатних реально збільшити продаж.
Розвиток інформаційних технологій, серед яких одне із ключових місць зайняла мережа Інтернет, поява й бурхливий ріст електронної комерції стали основою для появи нового напрямку в сучасній концепції маркетингу взаємодії - Інтернет-маркетингу. Під терміном Інтернет-маркетинг розуміється теорія й методологія організації маркетингової діяльності в мережі Інтернет.
Інтернет має унікальні характеристики, що значно відрізняються від характеристик традиційних інструментів маркетингу. Одним з основних властивостей середовища Інтернету є його принцип дії, що характеризується високою ефективністю в поданні й засвоєнні інформації, що значно підвищує можливості маркетингу в посиленні взаємозв'язку підприємств і споживачів.
З розвитком мережі Інтернет поступово змінюються підходи до управління компанією і відповідно маркетинговою діяльністю. Весь комплекс маркетингу можна розглядати з позицій застосування його в середовищі Інтернет. Інтернет-маркетинг - це процес, який направлений на задоволення потреб споживачів із застосуванням інтернет-технологій та управління інструментами маркетингу.
Маркетингова діяльність компанії основана на функціях маркетингу.
Аналітична функція маркетингу основана на проведенні маркетингових досліджень. Мережа Інтернет як засіб та середовище комунікації може бути ефективно використана для проведення маркетингових досліджень. В мережі Інтернет можна проводити як польові, так і кабінетні маркетингові дослідження [8,c. 124].
Одним з основних методів проведення маркетингових досліджень в Інтернет є опитування. Опитування в мережі можна проводити шляхом розміщення анкети на сайтах з цільовою аудиторією, розсилки анкети по електронній пошті та заповнення анкети в телеконференціях. Відмінними особливостями проведення опитування в Інтернет є невисока вартість, автоматизація процесу опитування та аналізу його результатів, а також можливість точного фокусування опитування на цільову аудиторію. Недоліками опитування через Інтернет та електронну пошту є не репрезентативність вибірки на всю генеральну сукупність в більшості сфер бізнесу та проблема встановлення особи, яка дійсно відповідає на питання анкети.
Завдяки мережі Інтернет на сайті можна проводити спостереження поведінки відвідувачів на основі статистичних даних. За допомогою спостереження виконується систематичне вивчення поведінки суб'єкта. Аналіз статистики відвідувань сайту є досить ефективним інструментом маркетингу. На відміну від опитування, спостереження дозволяє збирати інформацію, не залучаючи відвідувачів до активних дій.
Ефективність застосування комплексу Інтернет маркетингу в значній мірі залежить від ринку, особливостей продукції, рівня конкурентної боротьби.
З точки зору маркетингової функції збуту прийнято вважати, що електронну комерцію можна віднести до функцій Інтернет-маркетингу, як це зробили Ойнер О. К. та Попов Е. В. [7, c. 31]. Хоча, на сьогодні, електронна комерція є повністю самостійною діяльністю, а не тільки додатковим інформаційним каналом чи каналом розповсюдження товарів або послуг. По своїй суті, електронна комерція інтегрує функції збуту, комунікаційні і аналітичні функції (на основі баз даних). Саме тому пропонуємо окремий вид підрозділу збуту – підрозділ електронної комерції та Інтернет-маркетингу.
Організація збуту пов’язана з побудовою маркетингових каналів. Сучасні методи управління маркетинговими каналами базуються на створенні інтеграції на основі партнерств та стратегічних союзів в каналі. Така інтеграція направлена на раціоналізацію фізичних та інформаційних потоків в каналі шляхом реорганізації процесу розподілу. Реорганізація каналу досягається за рахунок використання інформаційних і телекомунікаційних технологій, а також мережі Інтернет і, відповідно, технологій електронного бізнесу [1].
В умовах сучасного світового ринку нові інформаційні технології та мережа Інтернет дозволяють зменшити затрати на виконання маркетингових функцій. Управління та обмін інформацією є надзвичайно важливі для забезпечення ефективності та результативності будь-якого маркетингового каналу. Таким чином, Інтернет має вплив на традиційні маркетингові канали. Інтернет-технології надають можливості змінювати межі ринків (перехід від локальних до міжнародних), змінювати принципи конкуренції та надавати нові засоби для ведення конкурентної боротьби [4, c. 261]. Розвиток сучасних інформаційних технологій та мережі Інтернет спричинили зміни в управлінні маркетинговими каналами. Чим більша ступінь сумісного використання електронних даних і розробки сучасних технологій учасниками каналу, тим більшу вигоду для себе отримує кожен учасник [8,c. 128].
Сучасний стан більшості міжнародних ринків характеризується підвищенням значимості та цінності інформації як з боку користувачів, так і - продавців. Інформатизація суспільства щоразу зростає [2]. І хоча споживачам надається що разу все більше інформації, підприємство не може постійно збільшувати об'єми своїх комунікацій. Отже, необхідно приділяти увагу не тільки кількісним характеристикам комунікацій, але і якісній складовій - ефективності використання комунікаційних інструментів [5].
Поява мережі Інтернет та її подальший розвиток внесли зміни в сучасний погляд на засоби реклами та комунікації. Інтернет об'єднав в собі інтерактивний характер комунікації та можливості персоналізації. Мережа Інтернет являє собою нове комунікаційне середовище, відмінне від традиційних засобів масової інформації. Відмінною є багатонаправлена комунікаційна модель, в якій кожен абонент мережі має можливість звертатися до інших абонентів та можливість зворотного зв'язку. Також, особливість середовища Інтернет пов'язана з активною роллю споживачів (в традиційних засобах масової інформації їх роль є пасивною), обумовленою контролем над пошуком інформації за рахунок різних механізмів пошуку та навігації. Інтерактивний характер середовища мережі дозволяє підвищити ефективність взаємодії учасників комунікації.
Інтерактивність рекламного контакту – головна конкурентна перевага Інтернету над іншими ЗМІ. Розвиток технічних можливостей Інтернету дозволяє організувати максимально інтерактивну взаємодію з клієнтом, врахувати всі його побажання, при цьому обслуговування проводиться миттєво, без чекання у черзі.
Інтернет, як носій реклами, має найширші можливості у взаємодії з цільовою аудиторією. 80% відвідувачів приходять на сайти через рекламу та пошукові системи для отримання відомостей конкретної тематики. Тобто користувачі налаштовані на сприйняття конкретної інформації та активно сприймають рекламу [6, c. 306].
Одним із вагомих інструментів мережі Інтернет є контекстна реклама у пошукових системах — реклама, що з'являється, коли тематика запиту користувача є відповідною. Крім того, існує можливість розподілу реклами залежно від часу показу та тематики сайту, а також демонстрація різної реклами представникам різних регіонів (банерна реклама).
Весь потенціал Інтернету в Україні використовується не повною мірою через нерозуміння його переваг у порівнянні з традиційними ЗМІ та засобами реклами. На сьогодні компанія, що не має офіційного сайту, уже вважається аутсайдером ринку. Останнім часом відбувається перехід від застарілих сайтів з обмеженою функціональністю до концепції створення сайту як повноцінного маркетингового інструменту.
Проаналізувавши, можна зробити висновок, що вплив Інтернет-технологій на маркетингову діяльність підприємства зростає. В умовах сучасного світового ринку нові інформаційні технології та мережа Інтернет дозволяють зменшити затрати на виконання маркетингових функцій компанії.

Список використаної літератури

1. Арланцев А.В., Попов Е.В. Синергизм коммуникационного инструментария // Маркетинг в России и за рубежом - 2001. - №1. - http://www.dis.ru/market/arhiv/2001/1/1.html
2. Голубков Е. П. Современные тенденции развития маркетинга // Маркетинг в России и за рубежом - 2000. - №4. - http://www.dis.ru/market/arhiv/2000/4/9.html
3. Коноплев Р. В., Кравцов А. Н. Реструктуризация предприятий. Развитие функции маркетинга //Доклад научно-технической конференции МГТУ - http://www.mstu.edu.ru/publish/conf/11ntk/section9/section9_25.html
4. Котлер Филип Маркетинг менеджмент / Пер. с англ. под ред. Л. А. Волковой, Ю. Н. Каптуревского. - СПб.: Питер, 2000. - 752 с. (Серия "Теория и практика менеджмента")
5. Ловчиков Д. Принципы построения маркетинговой системы - http://www.iteam.ru/articles.php?pid=2&tid=2&sid=28&id=84
6. Маркетинг: Учебник/ Романов А. Н., Корлюгов Ю. Ю., Красильников С. А. и др., Под ред. Романова А. Н.. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. - 560 с.
7. Ойнер О.К., Попов Е.В. Виртуальный маркетинг и его применение на отечественных предприятиях // Маркетинг в России и за рубежом. - №5 - 2000 г.
8. Штерн Льюис В., Єль-Ансари Адель И., Кофлан Єнн Т. Маркетинговые каналы, 5-е изд.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. - 624 с.

 
Форум » Матеріали конференції 21-22.05.2009 » Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку підприємницької діяльності. » Барабашова К.Прокопець А. Розвиток Інтернет-маркетингу...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: