Четвер, 29.09.2022, 17:25
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Ваколюк Г., СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙ В АГРАРНОМУ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 15.01.2015 » Особливості інвестиційно-інноваційної діяльності в економічній системі України » Ваколюк Г., СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙ В АГРАРНОМУ...
Ваколюк Г., СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙ В АГРАРНОМУ...
conf-cvДата: Середа, 21.01.2015, 10:47 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline
Галина Ваколюк,

5 курс, спеціальність «Право», д/ф,
Наук.керівник – Починок К.Б.,
Національний університет державної податкової служби України,
м.Ірпінь
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
В період переходу до ринкової економіки великого значення набуває зростання внутрішньої й зовнішньої конкуренції у сільськогосподарському виробництві, розвиток новаторства і змін, втілення яких у нові технології та продукти забезпечує необхідний рівень економічної стійкості суб’єктів господарювання агропромислового комплексу.
Сьогодні розвиток науково-технічного прогресу дозволяє втілити у життя ідеї, новації, відкриття та удосконалити знаряддя праці, технологій та різних підходів до організації виробничих процесів. Все це створює сприятливі умови для активного впровадження їх в аграрну сферу у вигляді інновацій.
Інновації є засобом підвищення ефективності виробництва продукції, а також засобом адаптації підприємства до змін соціального, економічного, політичного середовища [1, с.38]. На думку Й.Шумпетера, «економічна сутність інновації полягає у створенні нового товару та подальшої його комерціалізації в ринкових умовах з метою одержання більш високого прибутку» [2, с.84]. Інноваційний розвиток аграрного сектору означає його якісне реформування, що базується на зростанні виробничих показників із одночасним удосконаленням соціально- економічного механізму сільського господарства, а також взаємопов'язаних з ним галузей. Однак, в аграрному секторі інновація є певним видом товару. Як відомо кожен товар має свої специфічні форми прояву. Так, інновації в аграрній сфері мають велику специфіку форм прояву, основними з них є: підлягає використанню як інтелектуальний ресурс; при масовому розповсюджені втрачає новизну, в результаті чого спонукає до створення нових інновацій; може носити поліпшуючий та модифікуючий характер; має вартість, яка визначається не суспільно необхідними, а індивідуальними витратами праці; передбачає можливість продажу на різних стадіях розробки тощо. Проте основна сутність інноваційної діяльності в аграрній сфері економіки полягає у розробці та впровадженні в аграрне виробництво прогресивних методів ведення господарства, в основі яких лежать методи ефективного виробництва продукції, застосуванні нового покоління техніки, використанні нової кадрової політики тощо з врахуванням накопиченого наукового та інноваційного потенціалу [3, с. 75-84].
До особливостей інновацій в аграрній сфері, можна віднести:
• високий рівень ризиків фінансування наукових досліджень;
• тривалий процес розробки інновації;
• інновації носять, переважно, поліпшувальний характер;
• залежність від природної зони та клімату [4, с. 304].
Інновацій в аграрній сфері мають ряд специфічних особливостей, яких не має жодна інша галузь економіки. До них можна віднести:
- природно - кліматичні умови які дуже тісно пов’язані з аграрною сферою;
- наявність агропродовольчої продукції котра характеризується різноманітністю видів та технологією виробництва;
- мають високі ризики при здійсненні господарської діяльності. Найбільшою превагою застосування інновацій в аграрній сфері є її характеристики, основною з яких є науково - технічна новизна (котра визначається за такими показниками: 70% і більше новизни - якісно новий товар;
- 20 - 70% новизни - новий вид товару; якщо менше 20% новизни то такий товар вважається - незначна новизна).
Отже, підсумовуючи вищевикладений матеріал можна сказати, що на сучасному етапі розвитку агропромислового комплексу України важливу роль відіграє впровадження новітніх технологій та досягнень науково-технічного прогресу. Сучасна інноваційна політика України повинна бути спрямована на створення сприятливих умов для підвищення технологічного рівня виробництва та удосконалення його структури, як основи підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняної продукції, економічного росту та, відповідно, формування економічної й національної безпеки держави.
Стратегічними завданнями інноваційної політики у агропромисловому комплексі є підвищення національної конкурентоспроможності за рахунок інновацій, особливо тих, які є затребувані безпосередньо сільськогосподарськими виробниками, визначення і підтримка високотехнологічних сфер, що забезпечать прискорення економічного зростання.
Перспективним напрямом майбутніх досліджень є пошук джерел фінансування інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки.
Список використаних джерел:
1. Осецький В. Л. Стратегія нарощування інвестиційного потенціалу національної економіки / В. Л. Осецький, Т. Г. Затонацька // Фінанси України. - 2006. - № 7. - С. 38 – 49.
2. Шумпетер Й. Теория экономического развития: исследования предпринимательской прибыли, капитала, кредита и цикла конъюктуры / Й. Шумпетер; пер. с англ. Л. И. Кравченко. - М.: Прогрес, 1982. - 455 с.
3. Марчук Л. П. Про специфіку комерціалізації результатів наукових досліджень / Л. П. Марчук // Вісник аграрної науки Причорномор’я : зб. наук. праць. Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. - Миколаїв : МДАУ, 2009. - Вип. 4 (51). - С. 75 - 84.
Янковська О. І. Особливості інновацій в сільському господарстві /О.І. Янковська // Матеріали Всеукр. заочн. наук.-практ. конф. [«Економіка ХХІ століття : виклики та проблеми»], (Ужгород, лист. 2009 р.) / [ред. кол. Ф. Г. Ващук] / М-во освіти і науки, Закарп. держ. ун-т. - Ужгород : ЗакДУ, 2010. - С. 304 - 308.


4.
 
Форум » Матеріали конференції 15.01.2015 » Особливості інвестиційно-інноваційної діяльності в економічній системі України » Ваколюк Г., СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙ В АГРАРНОМУ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: