Середа, 12.08.2020, 05:52
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Паскар Л., СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 15.01.2015 » Особливості інвестиційно-інноваційної діяльності в економічній системі України » Паскар Л., СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ...
Паскар Л., СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ...
conf-cvДата: Середа, 21.01.2015, 10:46 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline
Паскар Л.П..,

5 курс, д/ф,
Наук.кер. – Вдовічен А.А.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м.Чернівці

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Вагому роль в активізації інвестиційних процесів відіграє інвестиційна привабливість. Забезпечення інвестиційної привабливості України та її регіонів залишається питанням стратегічної важливості, від реалізації якого залежать соціально-економічна динаміка, ефективність залучення в світовий поділ праці, можливості модернізації на цій основі національної економіки. Інвестиційна привабливість регіонів країни має тенденцію змінюватися кожного року, на це впливають різні чинники, в останній час – це світова фінансова криза.
Метою статті є дослідження сучасних тенденцій інвестиційної привабливості регіонів України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні проблема оцінки інвестиційної привабливості регіонів знайшла своє відображення у роботах таких науковців, як Матвієнко П., Ковальчук С., Мєшко О., Пажина С., Пилипенко О., Сорока М.В. та ін.
Виклад основного матеріалу. Інвестиційна привабливість регіонів – це інтегральна характеристика окремих регіонів країни з позиції інвестиційного клімату, рівня розвитку ін¬вестиційної інфраструктури, можливостей залучення інвестиційних ресурсів та інших факторів, які істотно впливають на формування дохідності інвести¬цій та інвестиційних ризиків та ін. [6].
Оцінювання інвестиційної привабливості регіонів країни надає важливу інформацію для вітчизняних та зарубіжних інвесторів щодо напрямків вкладання капіталу, підвищує рівень інформаційної забезпеченості під час прийняття важливих інвестиційних рішень. Інформація щодо інвестиційної привабливості регіону, факторів, що її формують, дозволяє з одного боку визначитись з необхідністю та шляхами її підвищення для залучення потенційних інвесторів, з другого – розробити інвестиційну стратегію та приймати важливі рішення відносно реалізації інвестиційних проектів і програм соціально-економічного розвитку регіонів. Оцінка інвестиційної привабливості регіонів країни відкриває нові можливості для регіональної диверсифікації вітчизняних і зарубіжних інвесторів, підвищує гарантію ефективності інвестиційної діяльності.
Ефективне залучення іноземних інвестицій потребує раціонального розподілу між регіонами України. На сьогодні механізм підвищення інвестиційної активності практично не враховує регіональну складову, що призводить до неоднорідності в обсягах прямого іноземного інвестування в регіональному розрізі, породжує певні диспропорції, послаблює економічні взаємозв’язки між регіонами. Це зумовлено небажанням інвесторів вкладати кошти в ті регіони, які характеризуються низькою привабливістю, внаслідок фінансової, політичної, економічної нестабільності.
Україна є досить неоднорідною країною як з точки зору географічних умов, так і в плані соціально-економічного розвитку. Така географічна та соціально-економічна різноманітність свідчить про значний потенціал областей, оскільки дозволяє запропонувати різноманітні «пакети» інвестиційних умов, якими можуть скористатись широке коло потенційних інвесторів, адже кожний інвестор орієнтується на цілком конкретні характеристики територій, які для нього є визначальними [3].
Причинами, що зумовлюють концентрацію інвестиційних ресурсів та джерел інвестування в одних регіонах, а з іншого боку, слабкі позиції щодо інвестиційної активності та незначну інвестиційну привабливість в інших, є:
 високий податковий та адміністративний тиск на бізнес, який намагається вимивати, а не отримувати прибутки;
 інфляційні процеси;
 вузькість внутрішнього ринку, викликана розподілом суспільного продукту;
 відсутність практично більшості ринкових інституцій – ринку цінних паперів, землі, нерухомості;
 відплив трудових ресурсів та капіталу з одних місцевостей на користь інших (передусім великих міст); висновки.
 відсутність опрацьованого органами місцевої влади механізмів інвестиційного портрету території;
 нерозвиненість зв’язків між суб’єктами ринку через нестачу оперативної інформації [8].
Головними причинами, що зумовлюють деформацію показників інвестиційної діяльності по регіонах та невисоку інвестиційну привабливість України, є:
 вузькість внутрішнього ринку;
 надмірний податковий і адміністративний тиск на бізнес;
 слабка розвиненість ринкових інститутів - корпоративного сектора, ринку цінних паперів, ринку землі, ринку нерухомості;
 низька конкурентноздатність багатьох українських товарів, що робить невигідними вкладення в їх випуск;
 недостатня інтегрованість у світову економіку;
 відсутність чіткої інвестиційної політики з відповідними механізмами реалізації на державному та місцевому рівнях;
 нестача оперативної інформації і внаслідок цього зменшення ефективності співпраці між суб'єктами ринку;
 інертність місцевої влади при залученні інвестицій, відсутність стимулів і механізмів для залучення інвестицій [4].
Як стверджує П.В.Матвієнко, основу мотивації іноземного інвестора на розміщення капіталу за кордоном складають: порівняно нижчі витрати (вартість робочої сили, особливості податкової системи, субсидування, якість інфраструктури, в тому числі фінансового ринку); можливості збуту продукції (характеристики місцевого ринку, зокрема потенціал його зростання, міжнародна відкритість країни); особливості культури, мови, політичного ризику у країні [1, с. 68].
Регіональна структура надходження ПІІ демонструє «поляризацію» інвестицій (64,1 % від загального обсягу інвестицій надходять у м. Київ та Дніпропетровську область у 2012 році), що свідчить про диспропорцію у розвитку регіонів країни До восьми регіонів: Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Київської, Львівської, Одеської, Запорізької, АР Крим та до м. Київ надходить найбільше всього інвестицій – 89,7 відсотки всіх залучених прямих іноземних інвестицій у 2011 р. Це саме ті регіони, які на сьогодні вже є економічно розвинутими та найбільш привабливими для іноземних інвесторів. Таке спрямування прямих іноземних інвестицій та капітальних інвестицій в регіональному розрізі не сприяє рівномірному соціально-економічному розвитку регіонів та посилює подальше збільшення розриву у їх розвитку - рис. 1.

Рис. 1. Структура прямих іноземних інвестиції за регіонами України, в які найбільше вкладено інвестицій, у % до загального обсягу [7]

Аналізуючи дані обсягу притоку прямих іноземних інвестицій до регіонів України у 2008-2013 рр., можна зробити висновок, що іноземні інвестори охоче вкладають кошти у промислові регіони, оскільки більшість їх «цікавить» металообробка, харчова та хімічна промисловість, будівництво, транспорт.
Найбільш привабливими є декілька регіонів України, серед них м. Київ. Інтерес іноземних інвесторів до м. Київ незмінний, оскільки він є столицею європейської держави. Тут обертається значна готівкова маса країни, активно розвивається ринкова інфраструктура, досягнуто помітного зростання промислового виробництва, з кожним роком поліпшуються тенденції будівництва і розвитку транспорту. У Києві іноземні інвестиції зосереджені у фінансовому, кредитному і страховому секторах економіки.
Іноземний капітал здебільшого направляється в міста-мільйонери, великі промислові центри на сході України, а також портові міста. Єдиним представником Західної України в переліку реципієнтів-стомільйонників є Львів (204 млн. дол.), а з рекреаційних територій – Ялта (176 млн. дол.) – табл. 1.
Таблиця 1
Регіональні особливості інвестиційної привабливості регіонів
України [4]
Регіон Області Інвестиційні характеристики
Захід Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька, Хмельницька Середній рівень інвестиційної привабливості, середній рівень прямих іноземних інвестицій на жителя та зростання регіональної економіки
Центр
Вінницька, Житомирська,
Київська, Кіровоградська,
Полтавська, Сумська,
Чернігівська, Черкаська Рівень інвестиційної привабливості вище середнього, середній рівень прямих іноземних інвестицій на жителя, рівень зростання економіки вище середнього
Схід
Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Криворізька,
Луганська, Харківська Лідери рейтингу інвестиційної привабливості, високий рівень прямих іноземних інвестицій на жителя та зростання економіки
Південь
АР Крим, Миколаївська, Одеська, Херсонська Високий рівень інвестиційної привабливості, прямих іноземних інвестицій на жителя, зростання регіональної економіки

Лідерами за питомими обсягами залучених прямих іноземних інвестицій є Армянськ (2881 дол. на 1 жителя), Теплодар (2204 дол.), Комсомольськ (1582 дол.), Іллічівськ (1577 дол.), Краснопекопськ (1288 дол.), Кривий Ріг (1212 дол.), Ялта (1231 дол.) і Сєверодонецьк (1060 дол.). Такий розподіл інвестицій показує, що інвестиційний клімат українських регіонів, а особливо міст, істотно відрізняється [5, 33].
В «Рейтингу інвестиційної привабливості регіонів 2014» Львівська область посіла перше місце, отримала індекс привабливості 1,601, Івано-Франківська область – 1,478, Одеська – індексом 1,459. Ці області мають найкращі умови для бізнесу. Київ у цьому рейтингу – на 5-му місці з 1,419, поступившись 4-м місцем Вінницькій області. Замикають рейтинг інвестпривабливості Херсонська (1,264), Чернівецька (1,250) та АР Крим (1,228) [2, с. 14].
Рейтинг інвестиційної привабливості українських регіонів проводили вдруге. У 2013 році у ТОП-3 регіонів з інвестпривабливості входили Харківська, Львівська та Донецька області. Харківська область в цьогорічному дослідженні посіла лише восьме місце. Друга позиція за інвестиційною привабливістю 2013-го дісталася Львівщині, а третя — Донеччині. Проте цього року Донецька область — лише на 22-му рядку.
У визначали рейтинг інвестиційної привабливості за трьома основними показниками: наявний потенціал території, інвестиційні ризики та можливості й перешкоди для інвестиційної діяльності. При розрахунках індексу враховували і жорсткі чинники (природні та трудові ресурси, інфраструктура тощо), і м’які (діловий клімат, корупція, відкритість влади, адмінпроцедури тощо). Індекс розраховувався до кризової ситуації в Україні.
Для визначення інвестиційної привабливості того чи іншого регіону враховувалися два роди факторів. Зокрема, до так званих «жорстких чинників» були віднесені умови, які навряд чи зміняться в середньостроковій перспективі, - географічне розташування, наявність природних ресурсів, інфраструктури, робочої сили. До «м´яких» же чинників - діловий клімат, відкритість влади на місцях, ефективність держорганів, корупція, діловий оптимізм. І якщо в якісному визначенні впливу першої групи факторів достатньо використання різного роду статистичних даних, то друга група чинників насилу піддається об´єктивній оцінці та її вплив може бути визначено тільки шляхом опитувань.
Аналіз результатів рейтингу інвестиційного потенціалу регіонів України демонструє наявність значної диференціації інвестиційного потенціалу в окремих регіонах України. Максимальний показник у м. Києві перевищує мінімальний у Кіровоградській області в 6,2 рази. За ризиком був відзначається менша диференціація отриманих результатів – 1,7 рази. Відповідно потенціал основної маси регіонів (15 областей) оцінюється нижче середнього, причому таке зниження інвестиційного потенціалу відбувається в напрямку зі Сходу на Захід, а тенденція підвищення ризику - з Півночі на Південь. Що підтверджує поглиблення диференціації між сприятливими і несприятливими регіонами в економіці України. Більше половини (15) регіонів України були визначені з низьким потенціалом, а регіони одержали максимальний потенціал.
Мінімальний ризик визначається тільки в 11 регіонах, що становить менше половини регіонів, оцінюваних рейтингом інвестиційного потенціалу. Проведений рейтинг дозволяє оцінити інвестиційний потенціал регіонів і виявити регіони, що залучають найбільший обсяг інвестицій до України. Отримані результати інвестиційного потенціалу регіонів можуть бути використані потенційними інвесторами.
Структура надходження ПІІ демонструє наявну «поляризацію» інвестицій (65,77 % від загального обсягу інвестицій надходять у м. Київ та Дніпропетровську область), що свідчить про диспропорцію у розвитку регіонів країни. Отже, Україна залишається привабливою для інвестицій, водночас вона не знаходиться осторонь світових процесів, є достатньо інтегрованою у світове господарство.
В Україні спостерігається непропорційний розподіл обсягів залучення інвестицій у регіони України: 87,9% всіх залучених прямих іноземних інвестицій надходить до восьми регіонів, а саме Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Київської, Львівської, Одеської, Запорізької областей, Автономної Республіки Крим та до м. Київ, які на сьогодні вже є економічно розвинутими та найбільш привабливими для іноземних інвесторів. Таке спрямування прямих іноземних інвестицій та капітальних інвестицій в регіональному розрізі не сприяє рівномірному соціально-економічному розвитку регіонів та посилює подальше збільшення розриву у їх розвитку [5].
З точки зору потреб національної економіки, пріоритетними зонами для іноземних інвестицій в Україні, на думку багатьох фахівців, є, скоріше:
1. Західний регіон (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Тернопільська, Волинська області), де ефективним може бути створення виробництв з використанням місцевих природних ресурсів - сірки, калійної та кухонної солі, вугілля, нафти та газу, а також розвиток мережі оздоровчих курортно-туристичних комплексів.
2. Донецько-Придніпровський регіон (Донецька, Луганська, Запорізька, Дніпропетровська області), де необхідно здійснити реконструкцію та технічне переобладнання шахт, металургійних, хімічних виробництв на базі безвідходних, маловідходних та екологічно чистих технологій; дати потужний імпульс розвитку малоенергомістких виробництв середнього та точного машинобудування, автомобіле- та літакобудування.
3. Південний регіон (Одеська, Миколаївська, Херсонська області), де найбільш вигідним є проведення реконструкції та технічного переоснащення портового господарства, розвиток виробництва обладнання для харчової та консервної промисловості, розширення мережі оздоровчих курортно-туристичних комплексів.
4. Регіони України, забруднені внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, у яких, поряд із запровадженням унікальних наукових досліджень, необхідно впровадити найновітніші технології та здійснити комплекс заходів щодо екологічного, економічного і соціального відродження територій [8].
Проведені дослідження демонструють, що переломним моментом у тенденції до зростання темпів надходження прямих іноземних інвестицій став 2008 р., початок світової фінансової кризи, яка позначилася і на українській економіці. Досліджуючи темпи зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у регіони України, необхідно звернути увагу на те, що кожного року є низка областей, в яких відбулося скорочення надходжень інвестицій. Динаміка зростання ПІІ в більшості областей не є постійною та значно коливається і потребує детальних подальших досліджень динаміки темпу зростання ПІІ та аналізування потоку інвестицій. Траєкторія темпів зростання обсягів прямих іноземних інвестицій України внаслідок диференціації регіональних темпів формує широкий потік, який змінює свій напрям з нерівномірною щільністю.
Висновки. На розвиток інвестиційної діяльності країни впливає, перш за все, економічний розвиток її регіонів. На території України існує чітка межа між економічно розвиненими та економічно нерозвиненими регіонами. За рівнем інвестиційної привабливості лідером серед регіонів України є Дніпропетровська область, а найбільш інвестиційно непривабливими регіонами є Кіровоградська, Луганська, Черкаська, Херсонська, Чернівецька, Житомирська та Тернопільська області. Найбільш забезпеченими фінансовими ресурсами є Донецька область та міста Київ і Севастополь, а найбільш незабезпечені – Кіровоградська, Чернівецька, Тернопільська, Волинська області та Автономна республіка Крим. Реалізовуючи інвестиційну політику для України необхідно звертати увагу на пропорційний розподіл інвестицій по всій території України, обираючи у кожному регіоні найбільш перспективні галузі.
Список використаних джерел:
1. Матвієнко П.В. Оцінка інвестиційної привабливості регіонів / П.В.Матвієнко // Економіка та держава. – 2006. – № 12. – С. 66-71.
2. Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів. – К, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, 2014
3. Ковальчук С. В. Систематизація чинників, що впливають на інвестиційну привабливість об'єкта інвестування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www. nbuv. gov.ua/ portal/ Soc_Gum/ Vchnu_ekon/ 2009_6_1/ 027-032.pdf
4. Мєшко О.І. Регіональні аспекти інвестиційної привабливості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www. nbuv.gov.ua/ portal/ Soc_Gum/ Vcndtu/ 2010_41/15.htm
5. Пажина С. Л. Аналіз інвестиційної привабливості України та її регіонів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www. nbuv. gov. ua/ portal/ Soc_Gum/ Bi/ 2010_11/70-72.pdf
6. Пилипенко О.І. Інтерпретація поняття «інвестиційна привабливість» на різних рівнях економічної системи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www. nbuv. gov.ua/ portal/ Natural/Vzhdtu/ econ/ 2009 _ 3/ 30. pdf
7. Сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www. ukrstat. gov.ua
8. Сорока М.В. Ідентифікація чинників регіональної інвестиційної привабливості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www. nbuv. gov. ua/ portal/ natural/ Vnulp/ Menegment/ 2008_624/29.pdf


 
Форум » Матеріали конференції 15.01.2015 » Особливості інвестиційно-інноваційної діяльності в економічній системі України » Паскар Л., СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: