Четвер, 29.09.2022, 16:00
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Дадаш М., ЗАСТОСУВАННЯ АУТСОРСИНГУ ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 15.01.2015 » Менеджмент як фактор розвитку підприємницької діяльності » Дадаш М., ЗАСТОСУВАННЯ АУТСОРСИНГУ ...
Дадаш М., ЗАСТОСУВАННЯ АУТСОРСИНГУ ...
conf-cvДата: Середа, 21.01.2015, 10:36 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline
Маргарита Дадаш,

6 курс, спец. «Менеджмент організацій та адміністрування», д/ф
Наук. кер. — Нащекіна О.М.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

ЗАСТОСУВАННЯ АУТСОРСИНГУ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується процесами глобалізації, посиленням конкуренції та швидким розвитком технологій. В таких умовах перед підприємствами особливо гостро постає проблема підвищення ефективності своєї діяльності. Тенденції останніх років демонструють, що аутсорсинг стає одним з найважливіших інструментів конкурентної боротьби, оскільки дозволяє оптимізувати витрати. Використання аутсорсингу може відкрити перед підприємством принципово нові можливості для розвитку та посилити конкурентоздатність в умовах глобалізації.
Дослідженням питань ефективності застосування аутсорсингу та впливу аутсорсингу на витрати підприємства займалися Загородній А.Г, Лігоненко Л.О., Фролова Ю.Ю., Зозульов О.В. та ін.
Метою даної статті є обґрунтування ефективності виокремлення і передачі другорядних функцій підприємства на аутсорсинг, а також доцільності впровадження аутсорсингу на різних етапах життєвого циклу підприємства.
Аутсорсинг – це цілеспрямоване виокремлення найменш прибуткових чи взагалі нерентабельних бізнес-процесів та їх передача стороннім організаціям, що спеціалізуються в конкретній області, з метою концентрації на ключових функціях та зменшення витрат [1].
Аутсорсинг поширився у 80-ті рр. ХХ ст. і на початку ХХІ ст. розвивається бурхливими темпами. Він є дедалі популярнішим відповідно до того, як компанії розрізняють основні бізнес-процеси, що приносять найбільшу віддачу, і допоміжні, котрі забезпечують підтримку основного бізнесу.
Як було зазначено вище, сутність аутсорсингу полягає у підвищенні ефективності роботи компанії за рахунок передачі деяких функцій на виконання зовнішнім організаціям з метою оптимізації всіх видів ресурсів і концентрації на основному виді діяльності. Отже, як правило, аутсорсинг передбачає, що стороння організація може виконати роботу більш дешево або з вищою якістю. Відповідно, якщо у підприємства є можливість передачі деяких функцій, які компанія-аутсорсер виконує більш якісно чи дешево, це приводить до істотного скорочення витрат на виробництво кінцевого продукту, оскільки кожна сторона виконує саме ту роботу, яку краще всього уміє робити, не прикладаючи додаткових зусиль і не вкладаючи додаткових коштів в освоєння нового виду діяльності.
Особливістю аутсорсингу є те, що аутсорсер має свободу вибору способу виконання цієї функції або процесу, це не є стосунки постачальник – споживач, а стратегічне партнерство, в якому кожний з партнерів хоче досягти успіху, пристосовуючи свої процеси до обслуговування процесів партнера. Визначити загальні критерії ефективності впровадження аутсорсингу майже неможливо, оскільки кожне підприємство має специфічні особливості функціонування, структуру виробництва, персоналу тощо. Отже рішення про використання аутсорсингу має бути розглянуто та обґрунтовано в кожному конкретному випадку.
Оцінюючи ефективність аутсорсингових операцій, треба врахувати, що різні види аутсорсингу, характеризуються певними особливостями, а отже, матимуть і різний вплив на ефективність діяльності підприємств. Залежно від функціонального змісту робіт виділяють наступні види аутсорсингу:
- ІТ-аутсорсинг;
- виробничий аутсорсинг;
- аутсорсинг бізнес-процесів;
- аутсорсинг персоналу (аутстафінг) [2].
ІТ-аутсорсинг передбачає делегування зовнішній спеціалізованій компанії вирішення питань, пов'язаних із розробкою, впровадженням і супроводом інформаційних систем як у цілому на рівні інфраструктури підприємства (супровід устаткування або ПЗ), так і обсягів робіт, пов'язаних з розвитком і/або підтримкою функціонування окремих ділянок системи (програмування, хостинг, тестування і т. д.) [3]. Застосування ІТ-аутсорсингу дозволяє зекономити видатки на утримання власного штату ІТ-фахівців, знизити трудомісткість та витрати на експлуатацію ІТ-систем.
Виробничий аутсорсинг – передача сторонній організації частково або повністю виробництва продукції або її компонентів. Виробничий аутсорсинг дозволяє компаніям зосередитись на розробці нових продуктів і послуг, підвищити гнучкість виробництва, вивільнити частину робочої сили та використовувати її для інших цілей, пов'язаних з основною діяльністю .
Аутсорсинг бізнес-процесів – використання зовнішніх ресурсів, знань і досвіду, налагодженої інфраструктури постачальника послуг (аутсорсера) для організації та забезпечення власних специфічних функцій і досягнення бізнес-завдань компанії. У більшості випадків аутсорсинг бізнес-процесів передбачає передачу стандартизованих поточних процесів компанії [4]. Аутсорсинг бізнес-процесів дає можливість підприємствам зосередитися виключно на основних аспектах ведення бізнесу, а менш важливі справи делегувати аутсорсеру.
Аутстафінг – це вивід персоналу за штат компанії-замовника і оформлення його у штат компанії-провайдера. Ідея аутстафінгу персоналу полягає у тому, що співробітники формально працевлаштовані в компанії-провайдері, а компанія-замовник залишається для звільнених осіб фактичним роботодавцем [1, с.89]. Аутстафінг дозволяє оптимізувати організаційну структуру, підвищити ефективність використання трудових ресурсів, зменшити витрати підприємства на виплату заробітної плати.
Оскільки в процесі своєї діяльності підприємства перебувають на різних стадіях життєвого циклу, процес застосування та ефективність впровадження аутсорсингу на відповідних стадіях будуть відрізнятися загальними результатами господарської діяльності підприємств [5]. Особливості поведінки підприємств на ринку та готовність сприймати аутсорсингові (залучені) трудові ресурси на кожному з етапів розвитку також будуть відмінними. Зважаючи на це, можна простежити і різний ступінь необхідності застосування аутсорсингу як засобу підвищення ефективності діяльності для щойно створених підприємств, зростаючих, зрілих та підприємств, які перебувають на стадії старіння (табл.1).
Таблиця 1
Доцільність впровадження аутсорсингу на певних етапах розвитку підприємств
Етап життєвого циклу Характеристика стану підприємства Доцільність впровадження аутсорсингу
Зародження - безпосереднє втілення сформованої бізнес-ідеї;
- необхідність великих обсягів вкладення грошових коштів та формування певної організаційної структури;
- чітко виражений (часто непрофесійний) стиль керівництва,зосереджений в одних руках (власника підприємства) без делегування керуючих повноважень співробітникам Не формується суттєвих передумов і можливостей (матеріальних та психологічних) для застосування аутсорсингу
Зростання - формування системи управління та гнучкої організаційної структури;
- необхідність підвищення кваліфікації та професійного (не інтуїтивного) ведення господарської діяльності та управління;
- необхідність обов’язкового делегування повноважень прийняття рішень та виконання функцій управління. Є передумови для застосування аутсорсингу, але підприємство, як правило, формує власну команду і не бажає виносити виробничі та управлінські функції на зовні.
Зрілість - найоптимальніше співвідношення контролю та гнучкості, що характеризує закінчення зростання та початок падіння;
- необхідність постійного розвитку і самовдосконалення для максимального подовження цього етапу. Аутсорсинг є одним з інструментів розвитку підприємства
Старіння - значна необхідність в розвитку підприємства;
- втрата підприємством гнучкості;
- необхідність формування передумов повернення на попередню стадію життєвого циклу. Аутсорсинг забезпечує необхідний інноваційний розвиток. Застосування аутсорсингу є майже без ризиковим (оскільки підприємство вже занепадає) і необхідним з точки зору запровадження інноваційного розвитку.

Оскільки на етапі зародження підприємства відбувається реалізація основної бізнес-ідеї, формування організаційної структури та робочих процесів і зв’язків на підприємстві, крім того значні обсяги коштів витрачаються на розвиток та становлення бізнесу, необхідності у впровадженні аутсорсингу немає. На етапі росту підприємство вже має сформовані суттєві складові господарської діяльності, які можна передавати на аутсорсинг, та через несформований управлінський апарат та відсутність чіткої політики управління цього не відбувається. На наступному етапі – етапі зрілості – ефективність діяльності підприємства є найвищою і починається поступове її падіння. Тому саме на цій стадії є доцільним зосередження на основних бізнес-процесах і виділення на аутсорсинг допоміжних, що допоможе підприємству підвищити ефективність від основної діяльності. У разі успішного впровадження аутсорсингу підприємство має можливість подовжити тривалість цієї стадії. На етапі старіння аутсорсинг може застосовуватися аби запобігти занепаду та остаточної ліквідації підприємства.
Таким чином, потреба у впровадженні аутсорсингу на підприємстві залежить від того, на якій стадії життєвого циклу воно знаходиться. Різні види аутсорсингу дають різні можливості до підвищення ефективності діяльності підприємств: за рахунок оптимізації організаційної структури, зменшення витрат на оплату праці та експлуатацію ІТ-систем, зосередження уваги та ресурсів на основній діяльності чи розробці нових продуктів. Застосування аутсорсингу на певних стадіях життєвого циклу може бути використано як окремий інструмент антикризового управління та підтримки розвитку підприємства.
Список використаних джерел:
1. Загородній А.Г. Аутсорсинг та його вплив на витрати підприємства /А.Г. Загородній, Г.О. Партин // Фінанси України. - 2009. - № 9(166). - C. 87-97.
2. Микало О.І. Аналіз та класифікація форм аутсорсингу // Економічний простір. – 2010. - № 37. – с. 216-222.
3. Лігоненко Л.О. Аутсорсинг як інструмент оптимізації та підвищення ефективності бізнесу / Л.О. Лігоненко, Ю.Ю. Фролова // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 6(48). – C. 115–125.
4. Романінець Р. М. Сутність аутсорсингу в управлінні бізнес процесами підприємства / Р. М. Романінець, С. Ю. Білий, У Ю. Клещевникова. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tiru/2009_27/43.pdf
Луцька, Т. В. Теоретичні аспекти застосування аутсорсингу як інструменту підвищення ефективності господарської діяльності підприємств / Т. В. Луцька [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/1775


5.
 
Форум » Матеріали конференції 15.01.2015 » Менеджмент як фактор розвитку підприємницької діяльності » Дадаш М., ЗАСТОСУВАННЯ АУТСОРСИНГУ ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: