Четвер, 29.09.2022, 16:27
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Білий Д., ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 15.01.2015 » Маркетинг та реклама в Україні інтеграція теорії та практики » Білий Д., ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Білий Д., ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
conf-cvДата: Середа, 21.01.2015, 10:29 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline
Денис Білий,

6 курс маг. «Менеджмент організації та адміністрування», д/ф,
Наук. кер. – Карасьов О.П.
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
м. Дніпропетровськ

ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Стратегічний рівень управління логістичною діяльністю встановлює систему цілей і напрямів розвитку логістики торговельного підприємства та принципи оцінювання бізнес-процесів. Виходячи із загальної корпоративної стратегії, торговельні підприємства формують портфель функціональних стратегій. Логістична, як одна з функціональних, відображує напрям реалізації загальної стратегії за допомогою інструментів логістичного управління.
На сьогодні торговельні підприємства не завжди формують логістичну стратегію окремо. У багатьох випадках її елементи містяться в загальних стратегіях. Така ситуація виникає через відсутність доступної, адаптованої до торговельних підприємств методики розробки логістичної стратегії та механізмів контролю її виконання[1].
Логістична стратегія – одна з функціональних стратегій підприємства (поряд з виробничою,фінансовою, маркетинговою, стратегією розвитку тощо), що ідентифікується у логістичнихсистемах та ґрунтується на таких цілях: оптимізація рівня запасів, мінімізація часу переміщенняматеріалів і виробів, забезпечення високого рівня логістичного обслуговування, забезпеченнямінімального акцептованого рівня загальних витрат у логістичному каналі.
Призначення логістичної стратегії полягає у підтримці корпоративної стратегії. Усі логістичніоперації мають бути безпосередньо пов’язані із стратегічним планом підприємства. Це і є найголовнішоюумовою досягнення максимальних результатів від застосування логістики. Визначаючи стратегіюпідприємства, дуже часто необхідно передбачити можливість переорієнтації виробництва з метоюмаксимального завантаження наявних потужностей стосовно до потреб та вимог ринку. Вживання заходівщодо максимального завантаження потужностей підприємства здійснюються з метою зростання обсягіввиробництва, розширення асортименту продукції, підвищення її конкурентоспроможності, зменшенняумовно-постійних витрат на одиницю продукції. Саме введення логістичного підходу дозволить чітко йоперативно реагувати на споживчий попит та задовольняти його при мінімальних витратах і запасах[3].
Головною сутнісною ознакою логістичної стратегії є цілеспрямованість, а її призначенняполягає у побудові організації, здатної успішно працювати, долаючи непередбачені обставини,виклики конкуренції, внутрішні проблеми, здобувати все нові позиції на ринку.
Побудова логістичної стратегії підприємства відбувається у кілька етапів:стратегічний аналіз логістичної системи підприємства;проектування моделі логістичної стратегії;реалізація стратегії;контроль за реалізацією стратегії.
Розглядаючи логістичні стратегії, можна виділити логістичну стратегію низьких витрат, якасупроводжується процесами стандартизації, що дає змогу досягти ощадності виробництва. Стандартизації підлягають не тільки окремі вироби, їх елементи, компоненти, сировина та матеріали, алей документи, процедури, організаційні структури тощо, що разом і забезпечує зниження витратлогістичних систем.Ще однією стратегією, яка впливає на зниження витрат логістичних систем є логістичнастратегія диференціації, яка співзвучна з маркетинговою стратегію розвитку і формуванням потребпотенційних споживачів і формує логістичні системи розміщення виробів в місці і в час, де і колиіснує потреба[2]
Зараз основним є структурно-логічний підхід, при якомулогістична стратегія формується на базі стратегічного аналізу факторівзовнішнього та внутрішнього середовища (ЗС і ВС) і логічної побудови стратегічного прогнозу змін цих факторів. Такий підхід маєшироке застосування для розробки всіх стратегій підприємства. Йогоможна вважати цілком обґрунтованим, що доводить і практичне застосування. Однак логістична система має бути охарактеризована властивими лише їй конкретними числовими показниками. Саме тому постає питання про можливість розвитку аналітичних кількісних методівоцінки дії факторів зовнішнього та внутрішнього середовища щодобазових характеристик логістичної системи.
Отже, для формування логістичної стратегії торговельногопідприємства на базі аналітичного підходу необхідно вирішити такіпитання:визначити базові характеристики логістичної системи, якіможна застосувати на стратегічному рівні управління логістичною діяльністю;визначити набір факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, котрі своєю дією формують характеристики логістичної системи;сформувати цільові характеристики логістичної системи, якихнеобхідно досягнути в ході реалізації логістичної стратегії;розрахувати необхідну ступінь дії факторів, що впливають навнутрішнє середовище в період дії стратегії, що розробляється[1].
Логістичні стратегії є доволі важливоюрушійною силою для досягнення стратегічних цілей підприємства, для підтриманняконкурентоспроможності підприємства на ринку. Вони пов’язуються з іншими функціональнимистратегіями, а також охоплюють усі сфери діяльності (постачання, виробництво тощо).За правильного застосування логістичних стратегій спостерігається зниження загальнихвитрат та підвищення рівня обслуговування клієнта, тобто збільшується ефективність діяльності тадосягнення цілей підприємства, а саме: з’являються перспективи розвитку та росту діяльностіпідприємства.
Список використаних джерел
1. Кочубей Д. Розробка логістичних стратегій торговельних підприємств / Д. Кочубей. // Товари і ринки. – 2010. – №1. – С. 9–17.
2. Редька В. С. Сутність та основні види логістичних стратегій та їхнє місце у системі управління підприємством / В. С. Редька. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія «Логістика». – 2012. – №735.
Шкодіна О. С. Засади формування логістичної стратегії промислового підприємства / О. С. Шкодіна, Н. М. Тюріна. // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – №2. – С. 26–29.


3.
 
Форум » Матеріали конференції 15.01.2015 » Маркетинг та реклама в Україні інтеграція теорії та практики » Білий Д., ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: